<style>.lazy{display:none}</style>
30.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

AİZANOİ Seramik Ve Çini Tasarım Yarışması

AİZANOİ Seramik Ve Çini Tasarım Yarışması

AİZANOİ Seramik Ve Çini Tasarım Yarışması

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Kütahya Valiliği AİZANOİ Seramik Ve Çini Tasarım Yarışması Düzenliyor. Ödüllü Yarışma Seramik Ve Çini Kategorilerinde Yapılacak.

1. Ulusal AİZANOİ Seramik Ve Çini Tasarım Yarışması

Yarışmanın Adı
1. Ulusal Aizanoi Seramik ve Çini Tasarım Yarışması

Yarışma Ödülleri

Seramik Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü 8 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 6 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 4 Bin Türk Lirası
Rıza GÜRAL Özel Ödülü
Sema GÜRAL SÜRMELİ Özel Ödülü

Ads

Çini Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü 8 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 6 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 4 Bin Türk Lirası
Altın Çini Özel Ödülü

Yarışmanın Önemi
2023 yılı itibariyle ilki düzenlenecek olan yarışma, genç seramik ve çini sanatçı adaylarını desteklemesi, yaratıcı endüstriler bağlamında özgün ve farklı tasarımlar ortaya çıkarılmasını sağlaması, çini ve seramik sanatına dair kültürel etkileşimde bulunulmasını teşvik etmesi ve ayrıca Aizanoi Antik Kenti’nin tanınmasına katkıda bulunması bakımlarından önemlidir.

Yarışma Konusu
Anadolu Kültür Mirası yarışmanın konusunu kapsamaktadır.

Yarışmanın Sloganı
Kültüre Dokunmak

Yarışma Kategorileri
Seramik ve Çini sanatı olmak üzere iki ( 2 ) kategoriden oluşmaktadır.

Yarışmanın Amacı Ve Kapsamı
1.Ulusal Aizanoi Seramik ve Çini Tasarım Yarışması; TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Gelecek Gençlerin Kültür Endüstrileri Destek Programı” Kapsamında Telif Hakları Genel Müdürlüğünün desteklediği; Dumlupınar Üniversitesi adına Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Koordinatörlüğünde yürütülen “Yaratıcı Kültür Endüstrileri Yolunda Genç Girişimciler” isimli proje kapsamında gerçekleştirilecektir.

21. yüzyılda Anadolu Kültür Mirasının taşıdığı zengin kültürel mirasa genç sanatçı gözüyle bakarak gençlerin kültür ve sanat alanında yenilikçi modellerle yaratıcı eser üretme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.Anadolukültürmirasınınkodlarındanesinlenerekvegelenekselileçağdaşsanatlarımızı birleştirerek, yenilikçi tasarımlar ve buna bağlı olarak da özgün eserler ortaya çıkması hedeflenmiştir.

İki yılda bir gelenekselleştirmeyi düşündüğümüz yarışmanın bilim, sanat ve Türk Kültürüne katkı sağlayacağı ümit edilmektedir.

Yarışma Koşulları
• Yarışmaya seçici kurul üyelerinin birinci derece yakınları dışında, yurt içinde bulunan Üniversitelerin Yüksekokulların; Çini Sanatı ve Tasarımı Bölümleri ve Güzel Sanatlar Fakülteleri ile dengi (Sanat ve Tasarım) Fakültelerin Seramik, Cam ve Çini Sanatları Bölümleri , Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Bileşik Sanatlar, Sanat Tasarım ve Sanatta Yeterlik (Doktora) öğrencileri katılabilmektedir.

• Seramik ve Çini eserlerin ebatları, 60x60x60 cm ölçülerini geçmemelidir.

• Uygulanan eserler, yeterli pekişme derecesinde pişmiş veya sırlı olmalıdır.

• Çini eserler geleneksel çini tekniklerinin, üsluplarının kullanıldığı özgün tasarımlar ve uygulamalar olmalıdır.

• Yapılan eserler seramik ve çini malzeme kullanılarak yapılmış olmalıdır. Karışık malzeme kullanılan eserlerde % 80 seramik ve çini malzeme kullanımı zorunlu olup, bu orandan az seramik malzeme kullanılan eserler değerlendirmeye dahil edilmeyecektir.

• Her katılımcı yarışmaya her kategoriden en fazla 2’şer eser ile katılabilmektedir.

• Yarışmaya katılacak eserlerin herhangi bir yerinde yarışmacının kimliğini belirleyecek imza, isim, mühür gibi bir sembol ya da ibare bulunmamalıdır.

• Yarışmada ödül almaya hak kazanan eserler iade edilmeyecektir, ancak sergilemeye uygun görülen eserler sergi bitiminde duyurulan tarihte elden iade edilecektir.

• Jüri değerlendirmesinden sonra gerçekleştirilecek olan ödül töreni www.yaraticikultur.com sitesinden duyurulacaktır.

• Yarışmaya katılan eserler sergilemeye hazır bir şekilde teslim edilmelidir. Gerekli yardımcı aparatlar eser ile birlikte teslim edilmelidir.

• Eserlerin orijinalliğinden katılımcılar sorumludur. Yarışmaya katılan eserlerin özgün, daha önce sergilenmemiş, dijital mecralarda yayınlanmamış ve hiçbir yarışmaya katılmamış olması gerekmektedir. Aksi tespit edilen eserler değerlendirme dışı kalacaktır. Esere ödül verilmiş ise verilen ödül geri alınacaktır.

• Yarışma düzenleme kurulu gerekli gördüğü takdirde yarışma takviminde değişiklik yapabilme hakkına sahiptir.

• Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde yarışma düzenleme kurulunun kararları geçerli olacaktır.

Dijital Başvuru

• Yarışma başvurusu iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada jüri ön değerlendirmesi yarisma@yaraticikultur.com adresine eserlerin dijital görsellerinin gönderilmesiyle gerçekleşecektir. İlk aşamadan geçen eserler elden ya da kargo yolu ile teslim edilecektir.

• Başvurular 05-10 Nisan 2023 tarihleri arasında dijital olarak yarisma@yaraticikultur.com adresine yapılacaktır. Başvuru formunu dışında eserin siyah ya da beyaz bir fonda çekilmiş hiçbir filtre ya da müdahalede bulunulmamış en az 300 DPI çözünürlükteki görseli JPEG, formatında yollanmalıdır. Esere ilişkin her bir görsel en az 2 mb, en fazla 3 mb boyutunda olmalıdır.

• Başvuru eserine ilişkin görseller, eserin farklı açıdan çekilmiş en fazla 3 (üç) adet fotoğraflarından oluşmalıdır. Birinci fotoğraf eseri bütün olarak gösterecek şekilde önden, diğer iki fotoğraf ise farklı açıdan, eserin tekniği ve dokusunu gösterecek şekilde detay (zoom) fotoğrafı olmalıdır. Eser üzerinde isim, rumuz, imza vb. ibare bulunmamalıdır. Görseller katalogda kullanılmaya uygun olmalıdır.

Eserlerin Teslimi
İlk elemeyi geçen eserlerin ekteki başvuru formu bilgisayar ortamında, eksiksiz doldurulmalı ve katılacağı eserle birlikte öğrenci olduğunu gösteren belgeyi 13-19 Nisan 2023 tarihleri arasında mesai bitimine kadar Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Meslek Yüksek Okuluna elden teslim edilmeli ya da kargo ile göndermelidir. Kargoda meydana gelen hasarlar ve gecikmelerden dolayı tüm sorumluluk eser sahibine aittir. Yarışmaya katılan bütün öğrenciler, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar. Yarışmaya katılacak tüm öğrencilere başarılar dileriz.

Seçici Kurul Değerlendirmesi Ve Duyurulması
1.Ulusal Aizanoi Seramik ve Çini Tasarım Yarışması Seçici Kurul’u 13 (on üç) akademisyen/sanatçı 1 (bir) sektör temsilcisi, 1 (bir) Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisinden oluşacaktır. Yarışma Seçici Kurulu, 28 Nisan 2023 Cuma günü saat 13:00 de Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulunda toplanacak ve değerlendirme yapacaktır. Seçici Kurul değerlendirme esnasında eser görselleri dışında katılımcıya ait hiçbir kişisel bilgiye ulaşamayacaktır. Yarışmaya katılan eserlerin özgün olması temel koşuldur.

Seçici Kurul değerlendirme aşamasında, eserin yaratıcılık, özgünlük, farklılık, anlam ve içerik, sanatsal kaygı ve estetik bütünlük açısından ele alacaktır. Seçici Kurul gerekli gördüğü takdirde, ödüllerin tümünü ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir. Ödüller birden fazla katılımcı arasında paylaştırılabilir. Yarışma sonucu ve ödül töreni ile ilgili bilgilendirme 29 Nisan 2023 tarihinde www.yaraticikultur.com sitesinden yapılacaktır.

Sergi Mekânı
Serginin yapılacağı mekânı ve serginin güncel tarihi hakkındaki bilgiler www.yaraticikultur.com sitesinden duyurusu yapılacaktır.

Eserlerin İadesi
Katılımcılar, yarışmada ödül alan veya sergilemeye değer bulunan eserlerini sergi bittikten sonra eser iade işlemlerinin başladığı tarihten itibaren, on beş (15) gün içinde elden teslim alacaklarına dair Eser Taahhüt belgesini doldurup imzalayarak sergideki görevliye teslim etmek zorundadırlar. Ödül alan eserler iade eser sahibine, edilmeyecek Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksek Okulu’nun özel koleksiyonunda daimi olarak sergilenecektir. Sergilemeye uygun görülen eserler sergi sonrasında duyurulan tarihler arasında elden iade edilecektir. Duyurulan tarihler arasında alınmayan eserler üzerinde hiçbir hak iddia edilemeyecektir.

Önemli Tarihler
Dijital Görsel Gönderim Tarihi 5-10 Nisan 2023
Ön Eleme Sonuçlarının Duyurulması 12 Nisan 2023
Eserlerin Teslimi 13-19 Nisan 2023
Seçici Kurul Değerlendirmesi 28 Nisan 2023 Cuma
Yarışma Sonucunun Duyurulması 29 Nisan 2023 Cumartesi
Ödül Töreni Ve Sergi Açılışı 30 Nisan 2023 Kütahya –Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti

İletişim
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Evliya Çelebi
Yerleşkesi
Tavşanlı Yolu 10. KM Kütahya / Türkiye
Tel: 0274 443 5810 – 5811 – 5816
e-posta:yarisma@yaraticikultur.com
Web adresi: www.yaraticikultur.com

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ