<style>.lazy{display:none}</style>
30.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Aile Bakanlığı 100. Yılda Türk Kadını Fotoğraf Yarışması

Aile Bakanlığı 100. Yılda Türk Kadını Fotoğraf Yarışması

Aile Bakanlığı 100. Yılda Türk Kadını Fotoğraf Yarışması

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 100. Yılda Türk Kadını Fotoğraf Yarışması Düzenliyor. Ödüllü Yarışma Online Ve İnstagram Etkileşim Kategorilerinde Yapılacak.

“100. YILDA TÜRK KADINI” Fotoğraf Yarışması, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir. Yarışmanın yürütücülüğünü Türkiye Foto Muhabirleri Derneği yapmaktadır.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 25 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 5 Bin Türk Lirası
#100YILDATURKKADINI Instagram Etkileşim ödülü 5 Fotoğrafa 4 Bin Türk Lirası
En Fazla 5 Fotoğrafa Mansiyon Ödülü 3 Bin Türk Lirası
En Fazla 25 Fotoğrafa Sergilenme Ödülü Bin Türk Lirası
Mansiyon Ve Sergilenme İle Birlikte Toplam 38 Fotoğrafa Para Ödülü Verilecek. Toplam Ödül 100 Bin Türk Lirası

Amaç
Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında Türk kadınının sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlerde başarılarını ortaya koymak. Bir arada Türkiye’nin geleceğini yazan farklı kültürlerden Türk kadınının kültür, tarih ve geleneklerle bağlarının güçlü bir şekilde gelecek nesillere fotoğraflarla aktarılması. Cumhuriyetin 100. yılında modern ve çağdaş Türkiye’nin mimarı olacak kadınların, çağdaş ve modern yüzünü uluslararası alanda sunabilmek. Bu alanda etkili bir arşiv oluşturmak. Sergiler ve basılı yayınlarla fotoğraflarla gençlerin doğru örneklerle pozitif motivasyonuna katkı sağlamak. Fotoğraf sanatının ve fotoğrafın desteklenmesi. Fotoğraf sanatının desteklenmesi ve iletişimin güçlü aracı dünyanın ortak dili fotoğraf aracılığı ile Cumhuriyetin 100. Yılında Türk kadınının başarılarının ortaya konması.

Yarışma Konusu
Türkiye’de kadınların sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif alanda başarılarını ortaya koyan farklı kültürlerden kadınların kültür, tarih ve geleneklerle bağlarını vurgulayan, modern ve çağdaş Türkiye’nin mimarı kadınların, çağdaş ve modern yüzünü yansıtan, kadınların her alanda Türkiye’ye katkılarını ortaya koyan fotoğraflar yarışmaya katılabilir.

Ads

Örneğin, spor, sanat veya bilimsel başarılara imza atmış kadınların çalışma alanlar, portreleri, hayatlarından fotoğraflar. Spor, sanat ve bilimsel alan ve benzeri alanlarda kadınların yaptığı faaliyet ve çalışmalardan çekilmiş fotoğraflar. Kültür, tarih veya geleneklerle kadınların pozitif bağını anlatan fotoğraflar. Türk kadınının modern ve çağdaş yüzünü yansıtan fotoğraflar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın çalışma ve faaliyetlerinde kadınları yansıtan fotoğraflar yarışmaya gönderilebilir veya instagramda paylaşılabilir.

Ödüller
Yarışma online olarak başvuru alacak aynı zamanda “100.YILDA TÜRK
KADINI” etiketiyle de İnstagram’da düzenlenecektir. Yarışmanın birincisi 25.000 TL para ödülü alacaktır. İkinci 10.000 TL, Üçüncü 5.000 TL kazanacaktır. İnstagram’da etkileşim ödülleri ise 5 fotoğrafa 4.000 TL şeklinde olacaktır. Mansiyon ve sergilemelerle birlikte toplam 38 fotoğrafa verilecek para ödülü 100.000 TL olacaktır.

Kategori
“100.Yılda Türk Kadını” yarışması online ve instagram etkileşim kategorisinden oluşmaktadır.

Katılım Koşulları
1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2. Jüri Üyeleri hariç, amatör ve profesyonel herkese açıktır. (18 yaşın altındaki başvurularda ailelerin izni aranacaktır)

3. Katılımcılar, yarışmanın “100.YILDA TÜRK KADINI” fotoğraf yarışmasına en fazla 15 (On Beş) adet eserle başvurabilir. Etkileşim ödülünün verileceği “100.YILDA TÜRK KADINI” etiketli İnstagram paylaşımlarında başvuru sınırı yoktur. Aynı fotoğraf online yarışmaya da gönderilebilir ancak yalnızca bir ödül alabilir.

4. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda kadraj yapma, kontrast, renk doygunluğu gibi standart düzenlemeler dışında fotoğraf programları ile yapılan manipülasyonlar, içerik değiştirmeler, montajlar, başkalaştırmalar yapılamaz. (Örneğin fotoğrafta bir unsur çıkarılamaz veya eklenemez, katman açılamaz, fotoğrafın gerçekliğini değiştirecek renk değişiklikleri yapılamaz)

5. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda yer alan kişilerin fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

6. Katılımcı, yarışmaya katıldığı eserin kendisine ait olduğunu kabul etmiş sayılır.

7. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği veya jüri, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların orijinal dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

8. Yarışmaya online olarak gönderilen fotoğraflar, yarışma sekreteryası tarafından jüriye belirlenen gün ve saatte, belirlenen yerde sunulur. Jüri, seçimi tamamladıktan sonra, ödül ve sergileme alan fotoğraflar tutanağa geçirilir, jüri üyelerince imzalanır ve yarışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilir. Yarışma sonuçları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı web sayfası www.aile.gov.tr ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin web sayfası www.tfmd.org.tr web sitelerinde ilan edilecektir.

9. Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda Türkiye Foto Muhabirleri Derneği fotoğrafların editoryal (Dergi ve katalogda yayınlama, basın bülteni olarak dağıtma) kullanımına ve sergilerinde kullanımına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı izni ile hak sahibidir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sergilerde kullanabilir, kitap olarak basılabilir.

10. Ödül ve Sergileme alan eser sahipleri, işbu şartnamede belirtilen ödül tutarlarının aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini; ödül ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödül ve sergileme alan eserler dışında kullanmak istediği eserleri de aynı şartlarda satın alabilir. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuz ve sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.

Fotoğrafların Gönderilmesi
“100.YILDA TÜRK KADINI” ana yarışma kategorisinde fotoğraflar sadece online sistemden kabul edilecektir. Yarışmaya online katılım
www.tfmd.org.tr/100yildaTurkKadini web sitesi üzerinden üyelik, kullanıcı adı ve şifre ile olacaktır.

#100.YILDA TÜRK KADINI instagram yarışması için ise başvuru sahipleri 9 Ocak 2023 ve 15 Şubat 2023 tarihleri arasında #100.YILDA TÜRK KADINI etiketi ile @tcailesosyalve @fotomuhabirleridernegi Instagram hesapları etiketleyerek katılım sağlayacaktır. Başvuru sahipleri, bu etiketleri koydukları takdirde yarışma şartlarını kabul etmiş sayılırlar. Önceki tarihlerde yüklenen ve sonradan etiketlenen fotoğraflar yarışmaya kabul edilmeyecektir. Fotoğrafların 9 Ocak 2023 ve 15 Şubat 2023 tarihleri arasında instagram’a yüklenmiş olması zorunludur.

Online yüklenecek fotoğrafların boyutları 3 MB’den az olmamalıdır.

Yarışmaya katılacak eserlerin çözünürlüğü en az 72 DPI, uzun kenarı da en az 3200 pixel olmalıdır.

Fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde tarih; katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo ve benzeri bilgiler bulunmamalıdır.

Online başvurularda yarışmacı, online başvuru formundaki isim, soyadı, iletişim bilgilerini eksiksiz olarak doldurulmak zorundadır.

Online başvurularda yarışmaya katılacak eserler Adobe Photoshop AdobeRGB veya sRGB olarak JPEG formatında kalitesi maksimumda (12) kayıt edilmelidir.

Yarışma kuralları dışında yapılan tüm başvurular, tasnif dışı bırakılır. Yarışmaya katılacak fotoğrafta karanlık oda müdahalelerinin dışında manüplasyon yapıldığı tespit edilmesi halinde söz konusu yarışmacı, bu tarihten sonra Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin organize ettiği hiçbir yarışmaya katılamaz. (Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda filtre kullanılamaz, çoklu fotoğraf uygulaması yapılamaz -Tek kare üzerine çekilen fotoğraflar dışında, fotoğraftaki bir bölüm silinemez veya fotoğrafa ekleme yapılamaz, fotoğrafa orjinalinde olmayan renk filtreleri uygulanamaz, fotoğrafın üzerine isim veya yazı yazılamaz, fotoğrafa paspartu veya arka plan eklenemez, fotoğraf işlenirken katman -layer- açılamaz, bir bölümü silecek koyulaştırma veya açıklaştırma işlemi yapılamaz)

Ödül alan fotoğrafların orijinallerini ve ham hallerini talep edilebilecektir. Fotoğrafın orjinali sunulamadığı takdirde ödül verilmeyecektir.

Jüri üyeleri katılamaz.

Fotoğraflar Nasıl Gönderilecek?
Yarışmaya başvurular www.tfmd.org.tr/100yildaturkkadini adresinden online olarak alınacaktır. Başvuru sahiplerinin kayıt yaptırmaları ve bilgilerini eksiksiz doldurmaları zorunludur.

Tarih Kısıtlaması Var Mı?
Yarışmaya yalnızca son 5 yıl içerisinde çekilen fotoğraflar katılabilir. 1 Ocak 2018’den başvuru tarihine kadar olan süreçte çekilen fotoğraflar yarışmaya katılabilir.

Kaç Fotoğrafla Katılabilirim?
100. YILDA TÜRK KADINI fotoğraf yarışmasına online olarak 15 fotoğrafla başvuru yapılabilir. #100YILDATÜRKKADINI etiketi ile instagram’a yüklenecek fotoğraflarda ise sınır yoktur. Ancak fotoğrafların belirtilen tarihler arasında yüklenmesi şarttır. İnstagram platformuna önceden yüklenen fotoğrafların sonradan etiketlenmesi yarışmaya kabul edilmeyecektir.

Fotoğrafların Boyutları Ne Olmalı?
Yarışmaya katılacak eserlerin çözünürlüğü en az 72 DPI, uzun kenarı da en az 3200 pixel olmalıdır. Yarışmaya katılacak eserler Adobe Photoshop AdobeRGB veya sRGB olarak JPEG formatında kalitesi maksimumda (12) kayıt edilmelidir. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, katılımcılardan ödül alan fotoğrafların orijinal ham hallerini talep edecektir.

Katılım Formu Doldururken Nelere Dikkat Etmeliyim?
Yarışmacı, online başvuru formundaki isim, soyadı, çalışılan kurum, görev kısmı ile iletişim bilgilerini eksiksiz olarak doldurmak zorundadır.

Uyarı !!!
Fotoğrafların Adobe Photoshop’ta File İnfo (Dosya Bilgileri) kısmının Türkçe olarak doldurulması zorunludur. File İnfo (Dosya Bilgisi) olmayan fotoğraflar tasnif dışı kalacaktır. Photoshop File İnfo (Dosya Bilgileri) Bölümünde açıklama kısmının doldurulması zorunludur. Fotoğrafı çeken kişinin adı soyadı, Fotoğrafın açıklaması, Fotoğrafın çekildiği tarih açıkça belirtilmelidir. Fotoğrafın yarışmada gönderildiği kategori açıkça belirtilmelidir. Yarışma başvuruları online olarak kabul edildiği için bu bölümlerin doldurulması zorunludur.

Fotoğrafların Renk Ve Düzenlemeleriyle Oynayabilir Miyim?
Yarışmaya katılacak fotoğraflarda yalnızca karanlık oda müdahalelerine sınırlı şekilde izin verilir.

UYARI !!!
Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda keskinlikte (Sharp) dahil olmak üzere hiç bir şekilde filtre kullanılamaz. Fotoğraf işlenirken katman -layer- açılamaz. Fotoğrafların tonlarında fotoğrafın gerçekliğinin dışına çıkacak şekilde HDR uygulaması yapılamaz. Tek kare üzerine çekilen fotoğraflar dışında çoklu fotoğraf uygulaması yapılamaz. Fotoğraftaki bir bölüm silinemez veya fotoğrafa ekleme yapılamaz. Fotoğraftaki bir bölümü silecek koyulaştırma veya açma işlemi yapılamaz. Fotoğrafa orjinalinde olmayan renk filtreleri veya ek uygulamalarla yaratılan efektler uygulanamaz. Fotoğrafın üzerine isim veya yazı yazılamaz. Fotoğrafa paspartu veya arka plan eklenemez.

Yarışma Takvimi
Online Yarışmaya Başvuru Tarihi: 9 Ocak – 15 Şubat 2023 saat 23.30 TSİ
İnstagram Yarışması Katılım Tarihi: 9 Ocak – 15 Şubat 2023
Seçici Kurul Açıklanma Tarihi: 13 Şubat 2023
Seçici Kurul Toplanma Tarihi: 26 Şubat 2023
Sonuç Bildirim Tarihi: Mart 2023
Ödül Töreni ve Sergi Tarihi: 8 Mart 2023

Yarışma Sekreteryası
Tunus Caddesi 6 / 21
Kavaklıdere Çankaya, Ankara
+90 312 4178750
+90 530 4558997
www.tfmd.org.tr
Türkiye Foto Muhabirleri Derneği
instagram.com/fotomuhabirleridernegi
facebook.com/fotomuhabirleridernegi
twitter.com/fotomuhabirleri

Yarışmaya Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ