16.06.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Aile Bakanlığı SED Yardımı Başvuruları Nasıl Yapılır

Aile Bakanlığı SED Yardımı Başvuruları Nasıl Yapılır

Aile Bakanlığı SED Yardımı Başvuruları Nasıl Yapılır

Aile Bakanlığı SED Yardımı Nedir, Sosyal Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır, SED Yardımı Miktarı Ne Kadar, Başvuru Sorgulama Nereden Yapılır, Ödemeler Ne Zaman Yapılır.

Aile Bakanlığı Sosyal Ekonomik Destek Hizmeti SED Yardımı

SED Yardımı Nedir
Aile Bakanlığı Sosyal Ve Ekonomik Destek (SED) Yardımı, Türkiye’de Yoksulluğun Azaltılması, Sosyal Dengenin Sağlanması Ve Toplumsal Refahın Artırılması Amacıyla Yürütülen Önemli Bir Programdır.
SED Hizmeti Çocuklarının Temel İhtiyaçlarını Karşılayamayan Ve Yaşamlarını En Düşük Seviyede Dahi Sürdürmekte Güçlük Çeken Ailelerin, Kendi Kendine Yeterli Hale Gelinceye Kadar Çocuklarının Bakımı Ve Desteklenmesi Amacıyla Geçici Bir Süre Verilen Ekonomik Destekler İle Ve Psiko – Sosyal Destek Sistemidir.

SED Yardımı Ödemeleri Yılda Kaç Kez Yapılır
Sosyal Destekler Geçici Ve Süreli Destekler Olarak Yapılmaktadır. Geçici Sosyal Destekler Yılda 1 Yada En Fazla 2 Sefer, Süreli Sosyal Destekler İse Destek Onayında Belirtilen Süre Boyunca Her Ay Ödenmektedir.

Başvuru Nasıl Yapılır
Başvurular Dilekçe İle Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Yada Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerin Şahsen Yapılabileceği Gibi Aşağıdaki Linkten E-Devlet Sitesi Üzerinden de Yapılabilir.
Başvuru İçin Tıklayın.

Ads

Başvuru Koşulları Nelerdir
1) Sosyal Ve Ekonomik Destek Hizmetlerinden Yararlanacaklar Şunlardır:

A) Haklarında Bakım Tedbiri Kararı Verilerek Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Bakılan Ve Desteklendikleri Takdirde Ailesi Veya Yakınları Yanına Verilebilecek Çocuklar.

B) Ekonomik Yoksunluk Nedeniyle, Desteklenmedikleri Takdirde Korunmaya Muhtaç Duruma Düşecek Olanlardan Haklarında Bakım Tedbiri Kararı Alınmaksızın Sosyal Ve Ekonomik Destek Hizmetinden Yararlandırılarak Ailesi Veya Yakınları Tarafından Bakılabilecek Çocuklar.

C) Bakım Tedbir Kararlı İken Yaş Sınırlarını Tamamlamaları Nedeniyle, Sosyal Hizmet Kuruluşlarından Veya Koruyucu Aile Yanından Ayrılanlardan İş Ve Meslek Edinme Kursuna Veya Eğitimlerine Devam Eden Veya Bir İş Ve Meslek Sahibi Olamayıp Desteklenmedikleri Takdirde Muhtaç Duruma Düşecek Olan Gençler.

Ç) Olağanüstü Bir Felaket, Tabii Afet, Hastalık Veya Kaza Geçirerek Belirli Bir Süre Kendisinin Ve Geçindirmekle Yükümlü Bulunduğu Aile Fertlerinin Temel İhtiyaçlarını Karşılayamayacak Durumda Olanlar İle Hayati Tehlike Arz Eden Ve Ameliyat Gerektiren Durumlarla Karşılaşan Veya Vefat Eden Kişilerin Çocukları.

2) Çocuklar, Sosyal Ve Ekonomik Destek Hizmetinden En Fazla Onsekiz Yaşını Tamamlayıncaya Kadar Yararlandırılır. Ancak Onsekiz Yaşından Sonra Ekonomik Destek Verilmesine Aşağıdaki Esaslar Çerçevesinde Devam Edilebilir:

A) Birinci Fıkra Kapsamında Ekonomik Destek Almakta İken Onsekiz Yaşını Dolduranlardan, Desteklenmedikleri Takdirde Eğitimine Devam Edemeyecek Durumda Olan Orta Öğretim Öğrencileri Yirmi Yaşına Kadar.

B) Ekonomik Destek Almakta İken Onsekiz Yaşını Dolduran Çocukların Meslek Edinme Kursuna Devam Etmesi Halinde, Kurs Süresince En Fazla Bir Yıla Kadar.

C) Bakım Tedbiri Kararı Uzatılanlardan Yükseköğrenime Devam Edenler İse Yirmi Beş Yaşına Kadar.

Ç) Birinci Fıkranın (C) Bendi Kapsamında Olan Gençlerden, İş Ve Meslek Sahibi Olamayan Ve Öğrenime Devam Etmeyenlere Süreli Ekonomik Destek Hizmetinden En Fazla İki Yıl Süresince, Ön Lisans Veya Lisans Eğitimine Devam Edenlere İse Öğrenim Süresi Boyunca.

3) Sosyal Ve Ekonomik Destek Hizmetinden Birinci Fıkranın (A) Ve (B) Bentlerinde Sayılanlar Öncelikle Yararlandırılır. Birinci Fıkranın Diğer Bentlerinde Sayılanlardan, Bütçe Ödeneklerinin Yeterliliği Ölçüsünde Yıl İçinde Hangilerine Öncelik Verileceğine Genel Müdürlükçe Karar Verilir.

Süreli Ekonomik Destek

1) Başvuru Koşullarında Belirtilen Süreli Ekonomik Desteğe İhtiyacı Olduğu Belirlenenlere İaşe, İbate, Eğitim, Giyecek, Harçlık, Servis Desteği Karşılığı Olarak Aşağıda Belirtilen Şartlara Ve Ekonomik Destek Tutarının Oranlarına Göre;

A) Okul Öncesi Çocuklar İle Okula Devam Etmeyen Çocuklar İçin Ekonomik Destek Tutarının % 50’si,

B) 1 İla 8 İnci Sınıfa Devam Edecek Çocuklar İçin Ekonomik Destek Tutarının % 75’i,

C) 9 İla 12 nci Sınıfa Devam Edecek Çocuklar İçin Ekonomik Destek Tutarının % 80’i,

Ç) Bakım Tedbiri Kararı Uzatılanlardan Yükseköğrenime Devam Edenler İçin Ekonomik Destek Tutarının % 90’ı,

D) Bakım Tedbir Kararlı İken Yaş Sınırlarını Tamamlamaları Nedeniyle, Sosyal Hizmet Kuruluşlarından Veya Koruyucu Aile Yanından Ayrılanlar İçin Ekonomik Destek Tutarının % 40’ı, Oranında Aylık Ödeme Yapılır.

2) Başvuru Koşullarının (A) Bendinde Belirtilen Kişiler Dışında, Aynı Ailede İkiden Fazla Kişiye Ekonomik Destek Yardımı Yapılmaz.

3) Haklarında Bakım Tedbiri Kararı Verilerek Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Bakılan Ve Desteklendikleri Takdirde Ailesi Veya Yakınları Yanına Verilebilecek Çocuklar Kapsamında Yer Alıp Korunma Altında Bulunan Çocuklardan, İki Çocuk İçin Öğrenim Durumlarına Göre Belirlenen Ekonomik Destek Miktarının Tamamı, Üçüncü Çocuk İçin Öğrenim Durumuna Göre Belirlenen Ekonomik Destek Miktarının % 40’ı, Dört Ve Üzeri Çocukların Her Biri İçin Öğrenim Durumuna Göre Belirlenen Ekonomik Destek Miktarının % 30’u Tutarında Yardım Yapılır.

4) Hak Sahiplerine Verilen Ekonomik Destek Tutarı Kesintisiz Ve Peşin Olarak Her Ayın Onbeşine Kadar Ödenir.

5) Korunma/Bakım Tedbiri Kararlı Olup Yükseköğrenime Devam Edecek Olan Veya Devam Eden Öğrencilerin Kayıt Ve Harç Giderleri Belirlenen Tarifeler Üzerinden Ödenir.

6) Engelli Evde Bakım Ödemesinden Yararlanan Çocuk İçin Süreli Ekonomik Destek Yardımı Aynı Anda Yapılmaz.

Geçici Ekonomik Destek
1) Başvuru Koşullarında Sayılanlardan, Kişi Ve Ailenin Yaşamış Olduğu Ekonomik Ve Sosyal Bir Sorunun Veya Kriz Durumunun, Geçici Ekonomik Destek Ödemesi İle Çözülebileceği Ve Böylece Çocuklarının Aile İçinde Korunması Ve Bakımı Sağlanabileceği Sosyal İnceleme İle Tespit Edilenlere, Yönetmelikte Belirlenen Yetkili Makamın Onayı İle Geçici Ekonomik Destek Yardımı Yapılır.

2) Geçici Ekonomik Desteğin Kaç Katı Tutarında Verileceği, Sosyal İnceleme Raporunda Yer Alan Öneri Üzerine Yetkili Makamın Onayı İle Belirlenir.

3) Geçici Ekonomik Destek Ödemesi İle Süreli Ekonomik Destek Ödemeleri Aynı Anda Verilmez.

Ekonomik Desteğe Nasıl Hak Kazanılır

1) Süreli Ekonomik Desteğe, Yetkili Makamın Onayında Belirtilen Aydan İtibaren Hak Kazanılır. Muhtaçlık Durumunun Değişmesi Veya Ölüm Halinde Ödenen Ekonomik Desteğin İadesi Talep Edilmez.

2) Çocuğun Ailesi Yanında Desteklenmesi Amacıyla Çocuk Adına Yapılan Ekonomik Destek Ödemeleri Bakım Ve Gözetimini Sağlayan Kişilere, Onsekiz Yaşını Dolduranların İse Kendisine Veya Ailesine Yapılır.

3) Süreli Ekonomik Destek Ödemesi, Yardım Veren Makamın Onayında Belirtilen Ay İtibariyle Verilmeye Başlanır. Onay Alınmasına Rağmen Hak Sahiplerine Ödeme Yapılamamış İse Bilgi Ve Belge İle Gerekçelendirilerek Yetkili Makamın Onayına Sunulur. Geriye Dönük Ödemeler Üç Aylık Süreyi Aşamaz.

Süreli Ekonomik Desteğin Kesilmesi
1) Süreli Ekonomik Destek Ödemesi Yapılan Çocuğun Ve Ailenin Durumu Takip Edilir Ve Muhtaçlık Durumu İle Yardımın Amaca Uygun Kullanıp Kullanılmadığı Hususlarında Ayrıntılı Bilgi Ve Belge Toplanır. Yardım Yapılan Kişilerin Yardım Almadan Hayatını Sürdürebileceği Maddi Şartlara Sahip Olduğunun Veya Yardımın Amacı Dışında Kullanıldığının Tespiti Halinde İzleyen Aybaşından İtibaren Ekonomik Destek Ödemesi Sonlandırılır. Çocuk Durumuna Uygun Hizmet Modelinden Faydalandırılır.

2) Süreli Ekonomik Destek Almakta İken Süresi Dolmadan Sonlandırılması Gereken Yardımlar, Yetkili Makamın Onayı İle İptal Edilir.

Evlenme Yardımı
1) 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 32 Nci Maddesi Gereği Bakanlığa Ait Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Korunma Kararı Devam Eden Kız Çocuklarından Evlenenlere Çeyiz İhtiyaçlarını Karşılamak Ve Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere En Yüksek Devlet Memuru Aylığının Bir Buçuk Katı Tutarında Evlenme Yardımı Yapılır. Bu Yardım Hiçbir Vergi Ve Kesintiye Tabi Tutulmaksızın Ödenir.

2) Evlenme Yardımı, Evlilik Kaydının İbrazına İstinaden İl Müdürünün Onayı İle Yapılır.

SED Ödemeleri Ne Kadar
Destek Ödemeleri Memur Maaş Katsayısına Göre Belirlenir. Her haneden en fazla iki çocuk için destek yapılır.

2024 Memur Maaş Katsayısı 0,760871

Eğitim Gruplarına Göre SED Yardımı Miktarı
Okul Öncesi Çocuklar İçin: 3.614,13 Türk Lirası (%50)
İlköğretime Devam Eden Çocuklar İçin: 5.421,20 Türk Lirası (%75)
Ortaöğretime Devam Eden Çocuklar İçin: 5.782,62 Türk Lirası (%80)
Ortaöğretim Seviyesinde Alan Okula Devam Etmeyen Çocuklar İçin: 3.614,14 Türk Lirası (%50)
Koruma – Bakım Kararı İle Yüksek Öğrenime Devam Eden Öğrenciler İçin: 6.505,44 Türk Lirası (%90)
Kuruluş Bakımından Ayrılan Gençler İçin: 2.891,31 Türk Lirası (%40)
Evlenme Yardımı: 38.043,53 Türk Lirası

Geçici Ekonomik Destek Miktarları
1. Kat: 7.228,27 Türk Lirası
2. Kat: 14.456,55 Türk Lirası
3. Kat: 21.684,82 Türk Lirası

Ödemeler Ne Zaman Yapılır
Her Ayın 15’ine Kadar Ödenir.

Sosyal Destek Başvuru Sorgulama
E-Devlet Üzerinden Yardım Ödemeleri Sorgulanabilir.
Sorgulamak İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ