<style>.lazy{display:none}</style>
21.04.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Aile Bakanlığı Fotoğraf Yarışması

Aile Bakanlığı Fotoğraf Yarışması

Aile Bakanlığı Fotoğraf Yarışması

Aile Bakanlığı Fotoğraf Yarışması Düzenliyor. Köprü Kuşaklar Arası Dayanışma Fotoğraf Yarışması Akıllı Telefon Fotoğrafçılığı Ve Tek Mercek Yansıtma Kategorilerinde Yapılacak.

Yarışma Ödülleri

Tek Mercek Yansıtma (SLR) Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü 7 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 5 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 3 Bin Türk Lirası
1 Adet Mansiyon Ödülü 1.000 Türk Lirası

Akıllı Telefon Fotoğrafçılığı (ATF) Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü 3 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 2 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 1.000 Türk Lirası
1 Adet Mansiyon Ödülü 500 Türk Lirası

Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ödüllü Fotoğraf Yarışması Adı: Köprü: Kuşaklararası Dayanışma Fotoğraf Yarışması

Ads

Yarışma Kategorileri

• Akıllı Telefon Fotoğrafçılığı (ATF): Bu Kategoride Akıllı Telefon İle Çekilen Eserler Yer Alacaktır.
• Tek Mercek Yansıtma (SLR): Bu Kategoride Profesyonel Fotoğraf Makinası İle Çekilmiş Eserler Yer Alacaktır.

Yarışma Kuralları
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.
• Yarışmacılar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.
• Yarışma Seçici Kurul Üyeleri dışında, ilgili bölüm koşullarını sağlamak koşuluyla, amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılara açıktır. 18 yaşını doldurmamış katılımcılar için şartnamenin altında yer alan İzin/Muvafakatname örneğinin doldurulup, kopruyarisma@ailevecalisma.gov.tr e-posta adresine en geç 10 Şubat 2019 günü saat 17.30’a kadar gönderilmesi gerekmektedir.
• Yarışmaya her fotoğrafçı, en fazla 3 (üç) adet Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafla katılabilir. Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da sergilemeye değer eserler arasına da seçilebilir.
• Daha önce herhangi bir fotoğraf yarışmasında ödül ve sergileme alan eserler ile bunların kadraj farklılığıyla oluşturulmuş̧ fotoğraflar yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
• Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıt(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
• Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla değerlendirmeye kabul edilir.
• Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
• Yarışmacı, Köprü: Kuşaklararası Dayanışma Fotoğraf Yarışması internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
• Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
• Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
• Kural ihlali yapan katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış̧ ve/veya alamamış̧ yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
• Köprü Kuşaklararası Dayanışma Fotoğraf Yarışması’na katılmakla yarışmacı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde yarışmanın kurallarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik bakanlıkla iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile bakanlıkça ödülü geri alınabilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
• T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; katılımcıların yarışmaya gönderdiği bütün fotoğrafları, her türlü yayında kullanabilir.
• T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, katılımcıların yarışmaya gönderdiği, fotoğrafların tamamının asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
• T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Bakanlık, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir.
• T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, yazılı olarak bilgilendirmek koşuluyla, yetkilidir.
• Yarışma Sonuçları, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmî internet sayfası (https://www.ailevecalisma.gov.tr) üzerinden ve Köprü: Kuşaklararası Dayanışma Fotoğraf Yarışması’nın internet sayfası (https://kopruyarisma.ailevecalisma.gov.tr) üzerinden ilan edilecek, ayrıca ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi
• Yarışmaya katılım, Köprü: Kuşaklararası Dayanışma Fotoğraf Yarışması’nın internet sayfasında (https://kopruyarisma.ailevecalisma.gov.tr) yer alan başvuru formu ile yapılacağından alternatif hiçbir gönderi (e-posta, posta/kargo/kurye, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
• Yarışmaya katılacak eserlerin online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi doğrudan https://kopruyarisma.ailevecalisma.gov.tr adresinde yer alan başvuru formundaki fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
• Yarışmaya katılmak için yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir formda yüklenmelidir.
• Yarışmaya her fotoğrafçı, en fazla 3 (üç) adet Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafla katılabilir.
• Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde tarih, logo, isim, imza vb. işaretler olmamalıdır.
• Yüklenecek her bir fotoğraf dosyası; jpg/jpeg formatında, 300 DPI ve 7-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel olarak kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’den az olmamalı, 8 Mb’yi de geçmemelidir.
• Dosya ismi maksimum 51 karakter olmalıdır. İngilizce harfler ve adım aralarına alt çizgi ( _ ) kullanılmalıdır. Türkçe ç, ğ, ı, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır.
• 1. Adım: Eser sahibinin katılacağın kategori, bütün harfleri büyük olacak biçimde yazılmalıdır ve sonuna alt çizgi eklenmelidir. (Örnek: ATF_ ya da SLR_)
• 2. Adım: Eser sahibinin katılacağı kategori türünden sonra rumuzu da bütün harfleri büyük olacak biçimde yazılmalıdır ve sonuna alt çizgi eklenmelidir. (Örnek: ATF_VATAN_ ya da SLR_MILLET_)
• 3. Adım: Fotoğraf adı karakter sınırlamasını geçmeyecek biçimde ve baş harfleri büyük olarak yazılmalıdır. (Örnek: VATAN rumuzlu katılımcının, ATF kategorisinde ekleyeceği “Ankara Güven Parkı” isimli fotoğrafı “ATF_VATAN_AnkaraGuvenParki_” (Tırnak işareti olmadan.) olarak isimlendirilmelidir. Diğer bir örnek ise MİLLET rumuzlu katılımcının, SLR kategorisine ekleyeceği “Ankara” isimli fotoğrafı “SLR_MILLET_Ankara_” (Tırnak İşareti olmadan.) olarak isimlendirilmelidir.)
• 4. Adım: Fotoğraflar, katılımcının isteğine göre rakamla 1 – 3 arası sıralanmalıdır. (Örnek: VATAN rumuzlu katılımcının ATF kategorisinde ekleyeceği “Ankara Güven Parkı” isimli birinci fotoğrafı “ATF_VATAN_AnkaraGuvenParki_1.jpg” (Tırnak işareti olmadan.) olarak, “Torununa Şemsiye” isimli ikinci fotoğrafı “ATF_VATAN_TorununaSemsiye_2.jpg” (Tırnak işareti olmadan.) olarak isimlendirilmelidir. Diğer bir örnek ise MİLLET rumuzlu katılımcının, SLR kategorisine ekleyeceği “Ankara” isimli birinci fotoğrafı “SLR_MILLET_Ankara_1.jpg” (Tırnak İşareti olmadan.) olarak, “Torunuyla El Ele” isimli ikinci fotoğrafı “SLR_MILLET_TorunuylaElEle_2.jpg” (Tırnak işareti olmadan.) olarak isimlendirilmelidir.)
• Yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde kopruyarisma@ailevecalisma.gov.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa surede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres fotoğraf yüklemesi için kullanılmaz. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılınmış anlamına gelmez.
• Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.

Yarışmaya Son Başvuru Tarihi 10 Şubat 2019 Saat 17:30
Yarışma Sonuçları 15 Şubat 2109 Tarihinde Açıklanacak.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ