16.06.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Aile Bakanlığı Eğitim Yardımı Başvurusu

Aile Bakanlığı Eğitim Yardımı Başvurusu

Aile Bakanlığı Eğitim Yardımı Başvurusu

Aile Bakanlığı Eğitim Yardımı Kimlere Verilir, Başvurular Nereye Yapılır, Şartlı Eğitim Yardımı Parası Nereden Alınır, Başvuru Koşulları Nelerdir, Şey Yardımı Ne Zaman Ödenir, Eğitim Materyali Yardımı Kimlere Verilir, Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Başvurusu Nereye Yapılır, Anaokulu Ve Anasınıfı Yardımı Nasıl Alınır? Detaylar İçin Okumaya Devam Ediniz.

ŞEY Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Koşulları
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olan
Sosyal Güvencesi Olmayan
İhtiyaç Sahibi Aileler (Hane Halkı Geliri Asgari Ücretten Düşük Olmalıdır)
Çocukları Örgün Eğitime Devam Eden
Okulun Açık Olduğu Aylar İçinde 1 Ayda 4 Günden Fazla Devamsızlık Yapmayan Öğrencilere

Yardım Paraları Nereden Alınır
Ödemeler PTT Şubelerinden Yada Sosyal Yardım Kartlarını Kullanarak ATM’lerden Çekilebilir. Ödemeler Kimlik İle Her Ay İçin Hesaplanıp İki Ayda Bir Alınır. Sosyal Yardım Okulların Açık Olduğu Aylar İçin Ödenir. Ödemeler Eylül, Kasım, Ocak, Mart, Mayıs Ve Temmuz Aylarında Ay Sonunda PTT Aracılığı İle Yapılır. Ödemeler Öncelikle Doğrudan Anneler Adına Açılan Hesaplara Yapılır, Kız Çocukları İçin Yapılan Yardım Tutarı Erkek Çocuklarından Daha Yüksektir.

Başvurular Nereye Yapılır
Başvurular İl / İlçelerde Bulunan Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıflarına Yapılır. Ailede Birden Fazla Yardım Alacak Çocuk Var İse Her Çocuk İçin Ayrı Ayrı Başvuru Yapılır.

Hangi Eğitim Seviyesindeki Çocuklara Verilir
Sosyal Destek İlköğretim Ve Ortaöğretim Seviyesindeki Öğrencilere Verilir.

Ads

Sosyal Yardım Miktarları

Kız Öğrenci
İlköğretime Devam Eden Kız Öğrenci İçin Aylık 100 Türk Lirası
Ortaöğretime Devam Eden Kız Öğrenci İçin Aylık 150 Türk Lirası

Erkek Öğrenci
İlköğretime Devam Eden Erkek Öğrenci İçin Aylık 90 Türk Lirası
Ortaöğretime Devam Eden Erkek Öğrenci İçin Aylık 130 Türk Lirası

Şey Eğitim Yardımı Sorgulama
Şartlı Eğitim Yardımı Sorgulaması E-Devlet Sitesinden Başvuru Sonrası Yapılır.
Başvuru Sorgulamak İçin Tıklayın.

Şartlı Eğitim Yardımı Hangi Durumda Ödenmez
• Öğrencinin Örgün Eğitim Dışına Çıkması
• Bir Ay İçerisindeki Okulda Devamsızlık Süresinin 4 Günden Fazla Olması
• Yardım Kaydının Bulunduğu Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma (SYD) Vakfına Haber Verilmeksizin İkamet Adresinin Değişmesi
• Hanesinin Mütevelli Heyeti Tarafından Muhtaçlık Durumunun Ortadan Kalktığının Tespit Edilmesi
• Vefat Etmesi
• Hak Sahibi Ebeveynin Vefat Etmesi, Halinde Yardım Durdurulur.
Bütün Bunların Yanında ŞEY Başvurusu Sırasında İmzalanan Sözleşmeye Aykırılıkların Tespiti Halinde Sosyal Yardım Ödemeleri Geçici Bir Süreliğine Durdurulabilir Yada Tamamen Kesilebilir.

Acil İhtiyaç Projesi Vakfı Sosyal Yardım Başvurusu İçin Tıklayın.

Eğitim Materyali Yardımı

Yardımı Kimler Alabilir
İlköğretim Ve Ortaöğretim Çağında Çocuğu Bulunan Ve Hane İçinde Kişi Başına Düşen Geliri Net Asgari Ücretin 1/3’ünden Az Olanlar Yardım Başvurusunda Bulunabilir.

Yardımın Kapsamı
Her Eğitim Öğretim Yılı Başında Ve Yıl Boyunca 3294 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunan İhtiyaç Sahibi Ailelerin İlk Ve Ortaöğretimde Okuyan Çocuklarının Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma (SYD) Vakıfları Tarafından Kırtasiye, Önlük, Çanta Vb. Temel Okul İhtiyaçları Karşılanmaktadır.

Yardım Miktarı
Ödemeler Eğitim Ve Öğretim Döneminin Birinci Ve İkinci Dönem Başlarında Olmak Üzere Yılda İki Kez Yapılır.
Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Tarafından İhtiyaca Göre Belirlenerek Vakıf Mali İmkanları İle Yapılabilmektedir.

Başvuru Nereye Yapılır
Başvurular İl / İlçelerdeki Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıflarına 18 Yaş Üzeri Aile Bireye Tarafından Kimlik Kartı İle Yapılır.

Öğle Yemeği Yardımı
Taşımalı Eğitim Uygulaması Kapsamında, Okulların Bulunduğu Merkezlere Taşınan İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Öğle Yemeği Verilmesini İçeren Yardım Programı 2003-2004 Eğitim Öğretim Yılından İtibaren Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Teşvik Fonunda Karşılanmak Üzere İl Ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Tarafından Yürütülmektedir.

Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs
SYD Vakıfları Tarafından Yurt İçinde Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenim Gören Yükseköğrenim Öğrencisi Türk Vatandaşlarına, Vakıf Mütevelli Heyetince Uygun Görülen, Düzenlilik Arz Etmeyen Süreli Yardımlar Ayni Ve/Veya Nakdi Olarak Yapılabilir. Muhtaçlık Değerlendirmesi Yapılırken, Hesaplanacak Gelir Hesabı İçinde, Öğrencinin Düzenli Bir Gelir, Burs, Yardım Veya Destek Alıp Almadığı İle Öğrencinin Ailesinin Muhtaç Durumda Bulunup Bulunmadığı da Dikkate Alınır. Yardım Ödemelerinde Mükerrerliğe Yol Açmamak İçin 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Sosyal Yardım Alan Öğrencilere Ayrıca Bu Kapsamda Yardım Yapılmaz.

Burs Başvuruları Nereye Yapılır
Başvurular Öğrencinin Ailelerinin Bulunduğu İl / İlçelerdeki Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıflarına Yapılır.

Muhtelif Eğitim Yardımları

Yardım Kapsamı
Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma (SYD) Vakıfları Tarafından İlk Ve Ortaöğretim Okullarına Devam Eden 3294 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunan Öğrencilerin Ortaöğretim Ve Yükseköğrenim Sınavlarına Hazırlık Materyallerinin Sağlanabilmesi Gibi Diğer Eğitim İhtiyaçlarına Yönelik Destekler Verilmektedir.

Başvuruyu Kim Yapabilir
18 Yaş Üzeri Aile Bireyi Kimlik Kartı İle Başvuru Yapar.

Başvuru Koşulları
3294 Sayılı Kanun Kapsamındaki Sosyal Güvencesi Olmayan İhtiyaç Sahibi Haneler İle Sosyal Güvencesi Olan Ancak Hane İçinde Kişi Başına Düşen Geliri Net Asgari Ücretin 1/3’ünden Az Olan Haneler Başvurabilir.

Yardım Ne Zaman Yapılır
Eğitim Yardımı Her Eğitim Öğretim Dönemi Başında İhtiyaç Zamanlarında Yapılır.

Anaokulu – Anasınıfı Yardımı

Yardımın Kapsamı
3294 Sayılı Kanuna Göre Sosyal Yardım Yararlanıcısı Olan Hanelerin, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Anaokuluna/Anasınıfına Devam Eden 3-5 Yaş Aralığındaki Çocukları

Nasıl Başvurulur
3294 Sayılı Kanuna Göre Sosyal Yardım Yararlanıcısı Olan Hanelerin, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Anaokuluna / Anasınıfına Devam Eden 3-5 Yaş Aralığındaki Çocukların Velileri.
MEB’e Bağlı Resmi Anaokuluna / Anasınıfın Kayıt İçin Müracaat Edilir. SYD Vakıflarına Her Hangi Bir Müracaat Yapılmaz.

Kimler Faydalanabilir
Sosyal Yardım Yararlanıcılarından, Çocuğunu Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Anaokuluna/Anasınıfına Kaydettirirken Son Bir Yıl İçerisinde Sosyal Yardımlardan Yararlanmış Olanlar (Pandemi, Doğal Afet Vb. Yardımlar Hariç)

Yardım Tutarı
Velilerin Ödemekle Mükellef Oldukları Giderleri Bakanlığımızca Doğrudan MEB’e Ödenir. Velilere Her Hangi Bir Ödeme Yapılmaz.

Ödeme Dönemi
Bakanlığımızca Milli Eğitim Bakanlığının Hesabına Üçer Aylık Dilimler Halinde Aktarılır.

Eğitim Yardımları Kapsamında Ulaşım Giderlerinin Karşılanmasına Yönelik Yardımlar
3294 Sayılı Kanun Kapsamında Olan Ve Türkiye Sınırları İçerisinde Ailelerinin İkamet Ettiği İlden Farklı Bir İlde Örgün Eğitime Devam Eden 25 Yaş Ve Altı Türk Vatandaşı Öğrencilerin, Ailelerinin Yanına Gidiş Veya Okullarına Dönüşlerinde Yıllık 2 Gidiş – 2 Dönüş Olmak Üzere Toplam Dört Bilet Halinde, Belirlenen Tek Yön Bilet Vasıta Üst Limit Tutarını Aşmamak Kaydıyla Ulaşım Giderleri Program Kapsamında Bakanlığımızca Karşılanmaktadır.
2024 Yılı İçin Tek Yön Bilet Vasıta Üst Limiti 1.250 Türk Lirası Olarak Belirlenmiştir.

Kur’an Kursu Destek Programı
Diyanet İşleri Başkanlığı İle Yapılan Protokol Çerçevesinde Hayata Geçirilen Program İle 4-6 Yaş Aralığındaki Çocuğu, Diyanet İşleri Başkanlığı’na Bağlı Resmi Kur’an Kurslarına Devam Eden Ve 3294 Sayılı Kanun Kapsamında Yardım Alan Ailelerin Kursa Ödemekle Mükellef Olduğu Giderler Bakanlığımızca Karşılanmaktadır.

Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıflarınca Yürütülen Sosyal Yardım Programlarına Yönelik Başvurular Vakıf Mütevelli Heyeti Tarafından İlgili Mevzuat Çerçevesinde (3294, 2022 Ve 5510 Sayılı Kanunlar) Değerlendirilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ