<style>.lazy{display:none}</style>
17.04.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Ahiler Kalkınma Ajansı Kapadokya Foto Safari Yarışması

Ahiler Kalkınma Ajansı Kapadokya Foto Safari Yarışması

Ahiler Kalkınma Ajansı Kapadokya Foto Safari Yarışması

Ahiler Kalkınma Ajansı Kapadokya Foto Safari Yarışması Düzenliyor. Yarışmaya 18 Yaşından Büyük Amatör Ve Profesyonel Tüm Fotoğrafçılar Katılabilir.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 7.500 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 5 Bin Türk Lirası
3 Adet Mansiyon Ödülü 2.500 Türk Lirası
34 Adet Sergilenme Ödülü 300 Türk Lirası

Organizasyon; Bu Foto Safari, Ahiler Kalkınma Ajansı ile Foton Fotoğraf Derneği tarafından düzenlenmektedir. Kapadokya Bölgesinde gerçekleştirilecek olan Foto Safari, doğal ve kültürel mirasın yanı sıra her geçen gün artan turizm çeşitliliği ile Dünya’nın en önemli turizm bölgelerinden biri olan Kapadokya Bölgesinin doğa harikası güzelliklerini, derin kültürel geçmişini, heyecan verici aktivitelerin yanı sıra etkileyici yöresel özelliklerinin tanıtımına etkin katkıda bulunmak, farklı illerden gelecek olan fotoğraf tutkunlarını buluşturarak iletişim ve etkileşim yaratmak, böylece fotoğraf sanatının tanıtılmasına, yaygınlaşmasına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Ayrıca yerel halkta fotoğraf sanatına ilgi / farkındalık yaratılması da hedefler arasında yer almaktadır.

Foto Safari Genel Şartları:
1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2. Yarışmaya; Yarışma Seçici Kurul ve Organizasyon Komitesi Üyeleri ve bunların birinci dereceden akrabaları dışında, 18 yaşından büyük amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılar katılabilir.

Ads

3. Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacı http://www.kapadokyafotosafari.com web sitesinde başvuru bölümünde başvurusunu yaparak yarışma için ön başvuru yapacaktır. Yarışmacılara geçici kayıtları SMS ile bildirilecektir. Yarışmanın başlamasından 10 (on) gün öncesinde Ahiler Kalkınma Ajansı ve FOTON Fotoğraf Derneği tarafından katılımı kesinleşen yarışmacılar ilan edilecektir.

4. Katılımcılar yarışmaya en fazla on (10) eserle başvurabilir.

5. Katılımcıların bölgede fotoğraf çekerken tüm sorumlulukları kendilerine aittir.

6. Yarışmaya katılacak eserlerin Yarışma Seçici Kurul ve Organizasyon Komitesi Üyeleri tarafından Nevşehir ili sınırları içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir.

7. Yarışmaya katılacak eserler ilgili bölgenin tarihi, turistik ve kültürel mirasına uygun olmalıdır.

8. Yarışmaya sadece Foto Safaride (24-26 Eylül 2021) tarihleri arasında çekilen fotoğraflar teslim edilebilir. Daha önceden çekilmiş fotoğraflar ile yarışmaya katılım sağlanamaz. Fotoğrafın çekim tarihleri Jüri tarafından kontrol edilecektir.

9. Drone vb. insansız hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar da yarışmaya kabul edilecektir.

10. Fotoğraf çekimi için drone vb. insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izinlerin alınması ve doğabilecek tüm yasal sorumluluklar katılımcıya aittir.

11. Cep telefonları ile yapılan çekimler kabul edilmeyecektir.

12. Daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, mansiyon, özel ödül) almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren ve/veya bir kısmının kırpılmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile renk değiştirme uygulanmış görüntüleri yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

13. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

14. Kural ihlali yapan kişilere Ödül ve/veya sergileme bedeli ödenmişse katılımcının iade etmesi gerekir.

15. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), yarışmaya kabul edilmez. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.

16. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotografik müdahalelere müsaade edilir. İstenen ölçülere uymak şartı ile yeni kadrajlama yapılabilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

17. Seçici kurula teslim edilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Bu durumla ilgili tüm hukuki sorumluluk katılımcıya aittir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

18. Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü durumlarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, katılım tarihinden en geç bir hafta öncesine kadar yarışmacılara yazılı olarak ilgili değişiklikleri ileterek programda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

19. Yarışma sonuçları Ahiler Kalkınma Ajansı www.ahika.gov.tr, www.kapadokyafotosafari.com adreslerinde ve Foton Fotoğraf Organizasyonları Derneği web sitesinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara Düzenleme Kurulu tarafından telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

20. Katılımcıların ulaşım ve konaklamaları kendilerine ait olacaktır.

21. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) yılsonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

22. Kayıt yaptıran yarışmacılar, yarışma şartnamesini kabul etmiş ve kurallara uymayı taahhüt etmiş sayılırlar. Şartnameye uymayan yarışmacılar yarışma dışı bırakılır.

23. Yarışmacılar, doğal bir ortamda yarıştıkları için her türlü doğal tehlikeye karşı gereken önlemleri bizzat kendileri almak zorundadır. Yarışma sırasında meydana gelebilecek olası her türlü kaza ve zarardan yarışmacılar bizzat kendileri sorumludur.

24. Yarışmacılarda yarışmadan iki gün önce HES kodları SMS aracılığı istenecektir. Yarışmacı SMS ile gelen linke HES kodunu girmek zorundadır. Covid-19 temaslı yarışmacılar, yarışmaya alınmayacaktır.

25. Şartnamede belirtilmeyen hususlarda “Düzenleme Komitesi” karar almaya yetkilidir.

26. Şartnamede belirtilmeyen konularda düzenleme kurulu ve jüri kararları yetkilidir. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Teslimi
1. Fotoğrafçı fotoğraf veya fotoğraflarını http://www.kapadokyafotosafari.com web sitesinde kendilerine bildirilecek kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak yükleyecektir. Fotoğrafların orijinal boyutları FTP üzerinde saklı tutulacaktır. Bu sebeple yarışmacı orijinal, (boyutları ile oynanılmamış) fotoğraflarını sisteme yükleyecektir. Fotoğrafların yüklenmesi yarışma takviminde belirtilen ödül günü 13.00‘de kesinlikle sona erecektir.

2. Birden fazla fotoğrafla yapılacak başvurularda fotoğrafa sıra numarası verilmelidir. (Örnek: 025-1,025-6).

3. Teslim edilecek fotoğrafların isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazır halde teslim edilmelidir.

4. Fotoğraflar, paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.

5. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, 300 dpi çözünürlükte, jpg/jpeg formatında, kısa kenarı en az 3000 piksel olarak teslim edilmelidir. Teslim edilecek her bir fotoğraf dosyası 4 Mb’den küçük, 8 Mb’den büyük olmamalıdır. Fotoğraflar RAW Formatları ile beraber teslim edileceğinden katılımcıların RAW+JPEG çekim yapmaları gerekir.

6. Ödül alan, sergilemeye değer bulunan fotoğraflar yarışma sonrası sergi ve baskı amacıyla eser sahiplerinden orijinal boyutlarında ve yüksek çözünürlüklü haliyle istenecektir.

Foto Safari Takvimi

Tarih
Saat
Mekan
Başvuru Başlangıç Tarihi01.08.202109:00www.kapadokyafotosafari.com
Son Başvuru Tarihi10.09.202117:00www.kapadokyafotosafari.com
Yarışmacıların Duyurulması14.09.202117:00www.kapadokyafotosafari.com www.fotondernegi.com www.ahika.gov.tr
Foto Safari Yarışma Tarihi24-26.09.2021Nevşehir İl Geneli
Fotoğraf Yükleme24-26.09.2021
Seçici Kurul Değerlendirmesi26.09.202113:00Ahiler Kalkınma Ajansı Değerlendirme Salonu
Sonuç Bildirim Tarihi:26.09.2021www.kapadokyafotosafari.com

www.fotondernegi.com

www.ahika.gov.tr

Ödül Töreni:26.09.2021Ahiler Kalkınma Ajansı Konferans Salonu

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ