27.09.2023 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Ahi Evran Ve Ahilik Resim Yarışması

Ahi Evran Ve Ahilik Resim Yarışması

Ahi Evran Ve Ahilik Resim Yarışması

Doğumunun 850. Yıldönümünde Ahi Evran Ve Ahilik Resim Yarışması Başvuruları Başladı.

Yarışma Ödülleri
Türkiye Birincilik Ödülü 5 Bin Türk Lirası Artı Başarı Belgesi
Türkiye İkincilik Ödülü 4 Bin Türk Lirası Artı Başarı Belgesi
Türkiye Üçüncülük Ödülü 3 Bin Türk Lirası Artı Başarı Belgesi
Mansiyon Ödülü 2 Bin Türk Lirası Artı Başarı Belgesi
İlk Birincilerine Boyama Seti Ve Başarı Belgesi

Yarışmanın Amacı:
Ahilik teşkilatı ve oluşturduğu kültür; geçmişten günümüze mesleki eğitimin ve meslek ahlakının oluşmasında iş hayatı üzerinde büyük öneme sahiptir. Bu kültürün yapı taşları olan sevgi, saygı, yardımlaşma, hayırseverlik, iş birliği, doğruluk, dürüstlük ve güvenilirlik gibi değerlerin yaygınlaşması için eğitim çağındaki çocuklarımıza tarihini öğretmek, araştırmaya yönlendirmek, kalıcı eserler bırakmaya özendirmek, Ahilik konusunda bilgilendirmek ve toplumsal farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Teması ve Konusu:
Ahi Evran’ın Doğumunun 850. Yıl Dönümü sebebiyle düzenlenen resim yarışmasının teması “Ahi Evran ve Ahilik”, konusu “Yardımlaşma ve Adil Paylaşım”dır.

Yarışmanın Kapsamı:
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri bünyesinde mesleki eğitim alan öğrenciler ile Mesleki Eğitim Merkezleri öğrencilerinin (Hazırlık, 9. 10. 11 ve 12. sınıflar) resim yarışmasına başvuru şekli, resimlerde aranacak şartlar, yapılacak işlemler, değerlendirme ölçütleri, ödüller ile yarışma takvimine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Ads

Başvuru ve Değerlendirme:
Resim yarışmasına katılacak öğrenciler, başvurularını okullarına yapacaktır. Yarışma takvimine göre hazırladıkları resimleri, okullarındaki komisyona belirtilen şartlarda teslim edeceklerdir. Okul yönetimleri, söz konusu resimleri takvime uygun bir şekilde İl Millî Eğitim Müdürlüğünde kurulmuş olan Ahi Evran ve Ahilik Resim Yarışması İl Yürütme Komisyonuna teslim edecektir. İl Değerlendirme Komisyonu tarafından il birinci, ikinci ve üçüncüsü belirlenecek olup il birincisi olan resimler Ahi Evran ve Ahilik Resim Yarışması Bakanlık Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilmek üzere Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

Yarışmaya Başvuru ve Resimlerde Aranacak Şartlar:

1) Genel Şartlar
a. Bu yarışma katılımcıların gönüllülük esasına göre yürütülür ve ücretsizdir.

b. Yarışmaya katılım bireysel olup yarışmacı 1 resimle katılabilir.

c. Kargodaki gecikmeler, hasar, kayıp ve süreç içinde oluşabilecek sorunlardan kurumlar sorumlu tutulamaz.

d. İl birincisi olan resimlerin her türlü telif hakkı, Ticaret Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığına aittir.

e. Resimler öğrencilere iade edilmez.

f. Yarışmada il birincisi olan resimlerden uygun görülenler sergilenebilir, dijital ortamda yayınlanabilir ve katalog çalışması yapılabilir.

g. Ahi Evran ve Ahilik Resim Yarışması Bakanlık Yürütme Kurulu gerekli gördüğü zaman katılım koşullarında ve yarışma tarihinde değişiklik yapma hakkını kendinde saklı tutar. Resimler teslim edilmiş ise yeni takvime göre değerlendirilir.

h. Yarışmaya katılan öğrenci, şartnamede belirtilen katılım şartlarını kabul etmiş sayılır.

i. Ödül törenleri, COVID-19 salgın şartları göz önünde bulundurularak yapılır.

j. Değerlendirme komisyonlarının kararları kesin olup itiraz kabul edilmez.

k. Okul yönetimi tarafından öğrenci olduğu onaylanmayan (okuma hakkını kullanmayanlar dâhil) kişiler yarışmaya katılamaz.

2) Özel Şartlar
a. Resimler, paspartusuz olmalıdır.

b. Resimler özgün olup daha önce sergilenmemiş ve ödül almamış olmalıdır.

c. Kopya edilen resmin yasal sorumluluğu yarışmacıya aittir.

d. Resimler, kâğıt üzerine Sulu Boya, Guaj Boya, Akrilik Boya, Pastel Boya tekniklerinden biriyle yapılmış olmalıdır.

e. Kullanılacak resim kâğıdının kısa kenarı 35-50 cm aralığında, uzun kenarı ise 50-70 cm aralığında olmalıdır.

f. Resimler, kullanılacak tekniğe uygun kâğıt üzerine yapılmalıdır.

g. Resmin ön yüzüne kesinlikle hiçbir bilgi yazılmamalıdır. Okul Yürütme Komisyon üyelerinden biri, Ek-1 “Resim Bilgi ve Orijinallik Belgesi”ni öğrenciye doldurtmalı, kendisi de imzalamalı, resmi ve kapalı zarf içinde belgeyi birlikte teslim etmelidir. Ayrıca resmin arka yüzünün sağ üst köşesine ve zarfın üzerine öğrenci kendi el yazısıyla kullanmak istediği rumuzu mutlaka yazmalıdır.

h. Resimler, bireysel olarak öğrencinin kayıtlı bulunduğu okul müdürlüğüne iki mukavva arasında, katlanmayacak ve kıvrılmayacak şekilde teslim edilmelidir.

i. Resimler, herhangi bir organizasyon, kurum veya markayı çağrıştırmamalıdır.

j. Resimler, yarışmanın amacına ve konusuna uygun olup temel değerlerimizle örtüşmelidir.

k. Resimler, içinde hakaret, siyasi içerik, estetik olmayan duygular barındırmamalıdır.

l. Resimler, T.C. Anayasası’na ve Millî Eğitim Temel Kanunu’na aykırılık teşkil etmemelidir.

Değerlendirme Ölçütleri:
Bakanlık ve İl Değerlendirme Komisyonu tarafından resimler incelenirken;
a. Tema, konu ve amaca uygunluğu (30 Puan)
b. Kâğıdın temizlik ve düzeni (10 Puan)
c. Teknik kullanımı ve renklendirme (30 Puan)
d. Farklı bir bakış açısı ve özgün anlatım (30 Puan)
ölçütlerine göre değerlendirilecektir.

Yapılacak İşlemler:

1) Okullarda;
a. Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri ile Mesleki Eğitim Merkezlerinde okul müdürünün başkanlığında 1 müdür yardımcısı ve 1 öğretmenden oluşan Ahi Evran ve Ahilik Resim Yarışması Okul Yürütme Komisyonu kurulmalıdır.

b. Okul Yürütme Komisyonu tarafından yarışma takvimine uygun olarak öğrencilere gerekli duyuru ve rehberlik yapılmalıdır.

c. Yarışmaya gönüllü olarak katılacak öğrenciler, yarışma takvimine göre okulda kurulan komisyona başvurularını yapmalıdır.

d. Yapılan başvurular sonucunda; Bakanlığımız http://veri.meb.gov.tr veri toplama adresindeki “OKUL Ahi Evran ve Ahilik Resim Yarışması Veri Toplama Formu” yarışma takvimine uygun olarak komisyon üyesi müdür yardımcısı tarafından doldurulmalıdır.

e. Öğrencilerin yaptığı resimler ve şartname ekinde belirtilen belgeler, komisyon tarafından şartnamenin 9.2/g ve 9.2/h maddelerine göre teslim alındıktan sonra Okul Müdürlüğünce İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla İl Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilmelidir.

2) İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde;
a. İl Millî Eğitim Müdürlüğünde 1 müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında ve Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı 2 okul müdürü ve 2 resim öğretmeninden oluşan Ahi Evran ve Ahilik Resim Yarışması İl Yürütme Kurulu oluşturulmalıdır.

b. İl Millî Eğitim Müdürlüğünde 1 müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında ve 4 görsel sanatlar öğretmenlerinden oluşan Ahi Evran ve Ahilik Resim Yarışması İl Değerlendirme Komisyonu kurulmalıdır (İhtiyaç duyulması hâlinde birden fazla komisyon kurulabilir.).

c. İl Değerlendirme Komisyonu tarafından yarışma takvimine uygun olarak gerekli duyuru ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri ile Okul Müdürlüklerine yarışma hakkında rehberlik yapılmalıdır.

d. Komisyon kurulması ve rehberlik yapılması ile ilgili olarak Bakanlığımız http://veri.meb.gov.tr veri toplama adresindeki İLMEM Ahi Evran ve Ahilik Resim Yarışması 1. Veri Toplama Formu, yarışma takvimine uygun olarak İl

Yürütme Kurulu üyesi
il müdür yardımcısı/şube müdürü tarafından doldurulmalıdır.

e. Okul müdürlüklerinden gelen resimleri İl Yürütme Kurulu teslim almalıdır. f. İl Yürütme Kurulu teslim aldığı resimlerin sayısını Bakanlığımız http://veri.meb.gov.tr veri toplama adresindeki İLMEM Ahi Evran ve Ahilik Resim Yarışması 2. Veri Toplama Formu yarışma takvimine uygun olarak komisyon üyesi il müdür yardımcısı/şube müdürü tarafından doldurulmalıdır.

g. Yarışma takvimi doğrultusunda Okul Müdürlüklerinden gelen resimler, şartnameye göre değerlendirilerek il birinci, ikinci ve üçüncüsü belirlenmelidir.

h. İl birincilerine ait resimler, şartnamenin 9.2/g ve 9.2/h maddelerine uygun olarak posta/kargo yoluyla, başvuru belgeleri ile yarışmada ikinci ve üçüncü olan öğrencilerin isimleri ve okul bilgileri, Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne DYS üzerinden gönderilmelidir.

i. İl millî eğitim müdürlükleri ilk üç dereceye giren resimler için ödül belirlemeli, Ahilik Haftasında ilde düzenlenecek etkinliklerde törenle bu ödüller sahiplerine verilmelidir.

Bakanlıklarda;
a. Ahi Evran ve Ahilik Resim Yarışması için Ticaret Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı
temsilcilerinden oluşan Ahi Evran ve Ahilik Resim Yarışması Yürütme Kurulu;
Necmettin ERKAN Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü
Kemal Varın NUMANOĞLU Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü
Ekrem Alper BOZKURT
Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdür
Yardımcısı
Nuray ÇELİK CEYLAN
Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı
Belma GÜNGÖR Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
Mehmet Ali ADAK
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Şube Müdüründen
oluşur.

b. Ahi Evran ve Ahilik Resim Yarışması Bakanlık Değerlendirme Komisyonu;
Nuray ÇELİK CEYLAN
Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı
Belma GÜNGÖR Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
Mehmet Ali ADAK
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Şube Müdürü
Birgül YALÇINKAYA Ankara Güzel Sanatlar Lisesi, Görsel Sanatlar Öğretmeni
Leyla KARADAYI Ankara Güzel Sanatlar Lisesi, Görsel Sanatlar Öğretmeni
Menşure İlke ARSLAN Ankara Güzel Sanatlar Lisesi, Görsel Sanatlar Öğretmeni
Yalçın YÜKSEL
Ankara Mamak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi,
Görsel Sanatlar Öğretmeni
Veysel TACER
Ankara Mamak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi,
Görsel Sanatlar Öğretmeninden
oluşur.

c. Ahi Evran ve Ahilik Resim Yarışması Bakanlık Teknik Destek Ekibi;
Fahri ÖZBUDUN Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Öğretmen,
Hülya KILIÇARSLAN Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Öğretmen,
Hatice DİLAVER Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Öğretmen,
İlkay ARSLAN Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Şef,
Murat KOÇALİ Ankara Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül MTAL, Öğretmen,
Hüseyin KEÇELİ Ankara Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül MTAL, Öğretmen,
Remzi Necat GÜNEŞ
Ankara Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül MTAL,
Öğretmeninden
oluşur.

d. İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde kurulan İl Değerlendirme Komisyonu tarafından birinci
olarak seçilen ve Millî Eğitim Bakanlığına gönderilen resimler arasından Bakanlık
Değerlendirme Komisyonunca Türkiye birinci, ikinci ve üçüncüsü ile bir mansiyon
belirlenmelidir.

e. Ahi Evran ve Ahilik Resim Yarışması Bakanlık Değerlendirme Komisyonu çalışmaları
Ticaret Bakanlığı, Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından
COVID-19 şartlarına uygun olarak belirlenecek bir salonda yapılmalıdır.

f. Türkiye genelinde ödüle layık görülen resimlerin sahiplerine, 2021 Yılında düzenlenecek
Ahilik Haftası Törenlerinde veya Ticaret Bakanlığı, Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik
Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek bir başka etkinlikte ödülleri verilmelidir.

g. Ödül alan öğrenciler ile öğrenciye refakat edecek veli ve/veya okulundan bir yönetici veya
öğretmeninin ödül töreninin yapılacağı şehre ulaşım, iaşe ve ibate giderleri Ticaret
Bakanlığınca karşılanmalıdır.

h. Bakanlıkça Türkiye birinci, ikinci, üçüncüsü olarak seçilen ve mansiyon ödülüne layık
görülen resimlere ait ödüller ile her ilin birincisi olan resimlere ait ödüllerin duyurusu Genel
Müdürlüklerin resmî elektronik sayfalarından yapılmalı ve başarı belgeleri gönderilmelidir.

Yarışma Takvimi
Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, Çok Programlı Anadolu Lisesi Öğrencileri İle Mesleki Eğitim Merkezi Çırak Öğrencileri Resim Yarışmasının Uygulanması: 10 Mayıs – 18 Haziran 2021

Mesleki Ve Teknik
Anadolu Lisesi, Çok Programlı Anadolu Lisesi Öğrencileri İle Mesleki Eğitim Merkezi Çırak Öğrencileri Tamamlanan Resimlerin Şartnamede Belirtilen Esaslara Göre Okul Yürütme Komisyonuna Teslim Edilmesi: 10 Mayıs – 18 Haziran 2021

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Zeynep dedi ki:

    Kazanmak istiyorum

BİR YORUM YAZ