<style>.lazy{display:none}</style>
30.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Afad Okulum Afete Hazır Yarışması

Afad Okulum Afete Hazır Yarışması

Afad Okulum Afete Hazır Yarışması

Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afad Okulum Afete Hazır Yarışması Düzenliyor.

Yarışmanın Adı
Okulum Afete Hazır

Yarışmanın Konusu
Yarışma resmi ve özel tüm ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki okulların, afet ve acil durum risklerine karşı yürüttüğü hazırlık faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesini konu alır.

Afet ve acil durum hazırlığı (yapısal unsurlar-binanın dayanıklılığı haricinde); okul yönetiminin, öğretmenlerin, öğrencilerin, ailelerin ve okul çalışanlarının aldığı afet konusundaki eğitimler, okulun acil durum planlaması ve acil durum ekiplerinin teşkili, tatbikat düzenlenmesi gibi, farklı birçok bileşeni içeren değerlendirme formu ile yarışma düzenlenir.

Hedef Kitle
Tüm resmi ve özel; ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki okul yönetimini, öğretmenlerini, öğrencilerini, ailelerini ve okul çalışanlarını kapsar.

Ads

Yarışmayı Düzenleyen Kurumlar
Yarışmanın ulusal düzeyde yürütülmesinden Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sorumludur. İl düzeyinde gerçekleştirilen yarışma valilikler koordinasyonunda, İl AFAD Müdürlükleri ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri sorumluluğunda; ilçe düzeyinde gerçekleştirilen yarışma kaymakamlık koordinasyonunda ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri sorumluluğunda yürütülür. İhtiyaç duyulması halinde ihtiyaç kadar üst ve alt komisyon oluşturulabilir. İlgili kurumlar, il komisyonlarında sorumlu komisyonlarda görevlendirilmek üzere illerinde bulunan üniversitelerin ilgili bölümleri ile iş birliği yapabilirler.

Yarışmanın İçeriği
AFAD Başkanlığınca 2021 yılı Afet Eğitim Yılı olarak ilan edilerek toplumda afet farkındalığının gelişmesi, yaşanılan afet deneyimlerinden ders çıkarılarak bilgilerin kalıcılığının sağlanması, risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliğinin oluşturulması amacıyla eğitim seferberliği başlatılmıştır. Bu kapsamda, AFAD ve MEB iş birliğinde afet risk azaltma yaklaşımıyla toplumun afet farkındalığının artırılması ve afete hazırlık davranışının geliştirilmesi amacıyla öğrenciler, öğretmenler, idareciler ve ailelere ulaşılarak çeşitli farkındalık artırıcı etkinlikler düzenlenmiştir.

2022 yılı ise bir önceki yıl yapılan eğitimlerin davranışa dönüşmesi amacıyla “Afet Tatbikat Yılı” ilan edilerek ülke genelinde yıl boyu tatbikatlar yapılmaktadır.
Bu kapsamda; “Okulum Afete Hazır” yarışması düzenlenecektir.

Okullarda afet ve acil durum yönetimi konusu, risk değerlendirme ve planlama, fiziksel korunma önlemleri ve müdahale kapasitesini geliştirme süreçlerini kapsamaktadır. Okullarda afet ve acil durum yönetiminin amacı; afet risklerinin en aza indirilmesi için yapılan eğitim ve uygulamalar ile afet sonrasında eğitim ve öğretimin devamlılığının sağlanması, bilginin davranış biçimine dönüşmesinin sağlanmasına yönelik çalışmaların geliştirilmesi ve güvenlik kültürünün oluşturulmasıdır. Bu alanda birincil sorumluluk MEB’e ait olup AFAD destek çözüm ortağıdır.

Yarışmanın Amacı
“Okulum Afete Hazır” yarışması Afet Eğitim Yılı ve Afet Tatbikat Yılı kapsamında, ulusal düzeyde planlanan bir etkinlik olup amacı; örgün eğitim kurumlarında eğitim görmekte olan ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin, ailelerinin, öğretmenlerin, çalışanlarının ve idarecilerin afet riskleri hakkında bilgilerinin artırılması, okullarda tehlike avı yapılarak alınabilecek yapısal olmayan önlemlerin alınması, okuldaki tüm öğrencilerin ve çalışanların aktif katılımları ile acil durumlara ilişkin planlama ve tatbikat uygulamalarının daha etkin yürütülmesini sağlamaktır.

Yarışmanın Kapsamı
Yarışma ülke çapındaki tüm resmi ve özel ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki okullarda uygulanacaktır. Okulların afet ve acil durum hazırlığı (yapısal unsurlar-binanın dayanıklılığı haricinde) okul yönetiminin, öğretmenlerin, öğrencilerin, çalışanların ve ailelerinin aldığı afet konusundaki eğitimler; okulun acil durum planlaması ve acil durum ekiplerinin teşkili; farklı afet türleri (deprem, sel, yangın vd.), içeri-dışarı tahliye, haberli ve habersiz tatbikat düzenlenmesi gibi bileşenleri içeren değerlendirme formunda (Ek-1) yer alan maddeler yarışmanın kapsamını ve değerlendirme kriterlerini oluşturmaktadır.

Yarışma Koşulları
a) Yarışma ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki resmi ve özel tüm okulların katılımına açıktır.
b) Belirlenen tarih aralığında başvuru yapmayan okul kapsam dışında tutulacaktır.
c) Yarışmaya katılım sağlamak isteyen okul, belirtilen tarih aralığında resmi başvuru yaparak değerlendirme formunu teslim alacaktır.
d) Okul idaresince, en geç 14 Nisan 2023 tarihinde mesai bitimine kadar değerlendirme formu belgeleri (fotoğraf, video vb.) ile beraber elektronik ve yazılı ortamda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecektir.

Komisyonların Görevleri Ve Değerlendirme Süreci
a) Varsa alt komisyonlar tarafından incelenip dereceye giren okullar ilçe komisyonuna teslim edilecektir.
b) İlçe komisyonları tarafından incelenen ve ilçe birincisi olan ilköğretim ve ortaöğretim okullarından belirtilen dokümanları il komisyonuna gönderilecektir.
c) İlçe komisyonları tarafından gönderilen belgeler İl komisyonlarınca incelenerek il birincisi olan ilköğretim ve ortaöğretim okulları merkez komisyonuna gönderilecektir.
d) İlde dereceye girenlerin belirlenmesinin ardından valilik makamının uygun görmesi halinde ödüllü veya ödülsüz tören yapılabilir, yerel radyo ve televizyon kanalları veya sosyal medya hesaplarından görünürlük sağlanabilir.
e) Merkez komisyonunca illerden gelen belgeler değerlendirilerek ilköğretim ve ortaöğretim birincilerinin arasından ilköğretim ve ortaöğretim birinci, ikinci ve üçüncüleri belirlenerek duyurusu yapılır.
f) Ödül töreni, taraflarca belirlenecek tarih ve yerde gerçekleştirilir.

Değerlendirme
a) Değerlendirme formunda yer alan ve okul idaresi tarafından gerçekleştirilen faaliyetler fotoğraf, video vb. ile belgelenir ve dosyalanır.
b) Değerlendirme sürecinde eşitlik olması halinde, okul yönetimince daha önce afete ilişkin yapılmış çalışmalar, projeler, kazanılan ödüller, sergi, tiyatro vb. etkinlikler dikkate alınarak kanaat puanı verilecektir.
c) Değerlendirme komisyonları il ve ilçelerde, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde birer birinci seçer ülke düzeyinde komisyonun gönderdiği birinciler arasından her iki seviyeden 1., 2. ve 3. seçilir ve ödüllendirilir.

Ödüller

İlköğretim (Ülke Düzeyinde)
Ödül
Birinci Okul AFAD Tematik Kütüphane
İkinci Okul 100 Öğrenciye AFAD Gezisi
Üçüncü Okul Okul Bahçesine AFAD Oyunu
Ödül
Birinci Okul AFAD Tematik Kütüphane
İkinci Okul 100 Öğrenciye AFAD Gezisi ve Sınıflara Deprem Tehlike Haritası
Üçüncü Okul Sınıflara Deprem Tehlike Haritası ve Afet ve Acil Durum Çantası

Yarışma Süresi Ve İş Takvimi

Sıra Faaliyet Sorumlu Kurum Tarih Açıklama
1MEB ve AFAD Başkanlığı tarafından yarışmanın duyurusunun yapılmasıMEB ve AFAD merkez teşkilatı, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri12 Aralık 2022Resmi yazışma, e-posta ve sosyal medya kanalıyla yapılacaktır.
2İlköğretim ve ortaöğretim yönetimlerine yarışma duyurusunun yapılmasıİl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri12-16 Aralık 2022Resmi yazışma, e-posta ve sosyal medya kanalıyla yapılacaktır.
3İl ve İlçe Müdürlüklerince Komisyonların oluşturulmasıİl AFAD ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri9 Ocak 2023Tüm oluşturulan komisyonlar MEB ve AFAD Başkanlığının ilgili daire başkanlıklarına gönderilir.
4Okuldaki faaliyetlerin sonlanması, yapılan etkinliklerin değerlendirilmek üzere istenilen resim, video, tutanak vb. belgeleri ile komisyonlara iletilmesiOkul Yönetimi14 Nisan 2023Okul müdürlüklerinin yapılan çalışmalarla ilgili dosyaları İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim etmesi
5İlçe alt komisyonlarının toplanması (İhtiyaç duyulması halinde)İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri24 Nisan-5 Mayıs 2023İlçe alt komisyonları tarafından okullardan gelen dosyaların değerlendirilerek ilçe komisyonlarına gönderilmesi.
6İlçe komisyonları tarafından ilköğretimden ve ortaöğretimden ilk 3’e girenlerin belirlenmesiİlçe Milli Eğitim Müdürlüğü9-12 Mayıs 2023Alt komisyonlardan gelen değerlendirilmiş dosyaların sıralamada ilk 3’e girenlerin belirlenmesi. İlçe birincilerinin il komisyonuna gönderilmesi.
7İl komisyonları tarafından ilk 3’ün belirlenmesiİl Milli Eğitim Müdürlüğü16-19 Mayıs 2023İlçe komisyonları tarafından gelen önerilerin, İl Komisyonları tarafından değerlendirilerek ilk 3’ün belirlenmesi. İl birincilerinin merkez komisyona gönderilmesi.
8Merkez komisyonu tarafından dereceye girenlerin belirlenmesiMEB ve AFAD Başkanlığı23 Mayıs-2 Haziran 2023İl Komisyonları tarafından illerde dereceye girenler arasından değerlendirme yapılması
9Yarışma Final Töreni ve dereceye girenlere ödüllerin verilmesiMEB ve AFAD merkez teşkilatı5-9 Haziran 2023

*Komisyonlar okulların puanlarının eşit olması halinde inisiyatif almaksızın değerlendirmeyi bir üst komisyona bırakacaklardır.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Yarışma Değerlendirme Formu İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ