<style>.lazy{display:none}</style>
20.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

AFAD Altın Kamera Fotoğraf Yarışması

AFAD Altın Kamera Fotoğraf Yarışması

AFAD Altın Kamera Fotoğraf Yarışması

Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği AFAD Altın Kamera Fotoğraf Yarışması Düzenliyor, Ödüllü Yarışmaya Başvurular Online Olarak Alınacak.

Yarışmayı Düzenleyen Kurum: Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği (AFAD)
Yarışma Türü: Fotoğraf Yarışması
Yarışmanın Kapsamı: Türkiye Geneli
Kimler Katılabilir: 18 Yaş Üstü Tüm Fotoğrafçılar
Başvuru Şekli: Online

Yarışmanın Adı
Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği (AFAD) 30. Altın Kamera Fotoğraf Yarışması

Yarışma Ödülleri
Her iki kategori için;
Başarı Ödülü + 3 Bin Türk Lirası (3 adet)
(Toplam 6 Ödül)
* Daha az sayıda başarı ödülü vermek seçici kurul üyelerinin inisiyatifindedir.

Yarışmanın Amacı
AFAD tarafından 1990 yılından bu yana düzenlenen “Altın Kamera Fotoğraf Yarışması” her yıl aynı dönemde gerçekleştirilmektedir. Yarışma sonrası oluşacak gösteri, dileyen derneklere “etkinlik” olarak gönderilecektir. Altın Kamera Fotoğraf Yarışması ile amaçlanan; fotoğraf sanatına prestijli eserler kazandırmak, fotoğrafçının kişisel yeteneğini ortaya çıkarmak, fotoğrafa ilgi duyanların yararlanacakları bir gösteri hazırlamak ve fotoğraf sanatının gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Ads

-1990 yılından bu yana yapılmakta olan “AFAD Altın Kamera Fotoğraf Yarışması” TFSF Prestij Yarışmalar listesinde yer almaktadır. TFSF Yönetim Kurulu’nun 27/10/2019 tarihinde almış olduğu karara göre, AFIAP unvan başvurusunda bulunabilmek için, “Prestij Yarışmalar” dan birine katılmış olmak ve katılımı belgelemek gerekmektedir.

Yarışma Organizasyonu
30. Altın Kamera Fotoğraf Yarışması, Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği (AFAD) Tarafından (Bundan Sonra Düzenleyici Kurum Olarak Anılacaktır) Ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Desteği İle Yapılacaktır.

Yarışma Kategori / Bölümleri
Yarışma; Trad Dijital (Sayısal) Renkli ve Trad Dijital (Sayısal) Siyah-Beyaz fotoğraf olmak üzere iki bölümdür.

Yarışma Koşulları

a- Yarışmaya katılım ücretlidir. Katılım ücreti ve ücretin yatırılacağı hesap numarası Madde 13’ te belirtilmiştir.

b- Yarışma; AFAD Yönetim Kurulu Üyeleri, yarışma sekretaryası, Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Yarışma Temsilcisi ile birinci dereceden yakınları dışında, ülkemizde yerleşik amatör ve profesyonel 18 yaş üstü tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır. Yarışma herkese açıktır, ancak eğer düzenleyici bir başvurunun kurallara aykırı olduğunu tespit ederse başvuruyu geri çevirme yetkisine sahiptir. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

c- Konu serbesttir. Ancak yarışmacılar, her bölüme konu ve/veya teknik bakımdan birbiriyle uyumlu 3 (üç) fotoğraftan oluşan seri ile katılabilecektir. Katılımcı yarışma için fotoğraflarını TFSF sitesine yükledikten sonra, Madde 8 de indirme bağlantısı verilen “Katılım Formu” nu doldurularak afadyarisma@gmail.com adresine göndereceklerdir. Katılım formu göndermeyen katılımcıların fotoğrafları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

d- Aynı fotoğraflar birden çok bölüme yollanamaz. Bir bölüme yollanan üç fotoğraf bir bütün olarak değerlendirilir, başarılı bulunur veya elenir.

e- Seri olarak yollanan fotoğraflardan hiçbiri daha önceki ALTIN KAMERA yarışmalarında BAŞARI ÖDÜLÜ ve herhangi bir yarışmada ÖDÜL almamış olmalıdır. Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ÖDÜL almış fotoğraflarla deklanşör farklılığı içerenler (aynı yerde çekilmiş seri fotoğraflar) katılamazlar. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın, sergilenmiş veya yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.

f- Beş kez başarılı olan yarışmacı AFAD Altın Kamera Heykelciği’ni alacak ve yarışmaya bir daha katılamayacaktır.

g- Fotoğraflar TRAD (geleneksel fotoğraf) tanımına uygun, minimal düzeltmelerle orijinal görüntünün içeriği ve mekânın gerçekliği değiştirilmemiş, doğal görünen fotoğraf olmalıdır. Kadrajlama (cropping) dışında orijinal fotoğraf üzerinde düzenleme, değiştirme, ekleme ve çıkarmalar kesinlikle yapılamaz. Kamerada veya çekimden sonra yapılmış HDR (High Dynamic Range) veya focus-stacking teknikleri ile yapılmış, cep telefonu ile çekilmiş fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, minimal düzeyde fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır.

h- İnsanlı veya insansız hava aracı (drone) vb çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız hava araçlarının (Drone) kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir. Bir drone’u bir kişi kullanmalıdır.

i- Katılımcılar, kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesine ve aktarılmasına yönelik her türlü idari ve teknik tedbiri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda gerçek kişiye ait fotoğrafların işlenmesi durumunda kişilerin Kanun kapsamında bilgilendirilmesi ve açık rızasının alınması gereken durumlarda açık rızalarının alınması gerekmektedir. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Kanun’a uygun şekilde aktarılmayan fotoğraflar hakkında sorumluluk katılımcıya aittir.

j- Katılımcı, yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

k- Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Ulusal / Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesine Ek Yaptırımlar ve Kural İhlal uygulamaları Yönergesi (TFSF YG 02-D)” ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcı ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade etmelidir.

l- TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.

m- TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların EXİF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden düzenleyici kurum ve TFSF sorumlu değildir.

n- Düzenleyici; ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğrafların yüksek çözünürlüklü dijital dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

o- Düzenleyici kurum, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleyici kurum, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleyici kurum, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimine Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

Diğer Hususlar

a- Fotoğraflar seçici kurula tümüyle karartılabilir bir salonda, en az 1080p: 1920×1080 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesinde veya en az 1m en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın, kodlanmış olarak sunulacaktır.

b- Yarışmanın ödülleri (belirtilen net tutar), yarışma başvuru onay bedeli, seçici kurul üyeleri huzur hakkı ve TFSF Yarışma Temsilcisi yol, konaklama ve yemek giderleri düzenleyici kurum tarafından karşılanacaktır. Şartnamede belirtilen maddi ödüller, Ödül Töreninde elden teslim edilebileceği gibi, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına düzenleyici kurum tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin ödülü elden teslim almadığı veya kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleyici kurumun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

c- Yarışma gösterisi, önce Aralık 2024-Ocak 2025 ayları içerisinde Adana‘da yapılacaktır. Katılımcılar yer, tarih ve saat belirtilen bir yazıyla gösteriye davet edilecektir. Tüm katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecektir.

d- Düzenleyici Kurum, e-posta, ödül ve dijital katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranır, ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda düzenleyici kurum hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

e- Dereceye giren eserlerle, Düzenleyici Kurum tarafından bir “Dijital Albüm” düzenlenip, TFSF ’ye ve Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı’na gönderilecektir. Yarışma sonunda indirilebilir dijital albüm Düzenleyici Kurum’un web sitesine yüklenecektir.

f- Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda düzenleyici kurum, Jüri ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal / Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.

g- Katılımcılar; 6698 sayılı kanunun 3. Maddesinde belirtilen tanıma göre Altın Kamera yarışmasına başvuru için kullandıkları isim, telefon ve adres gibi kişisel bilgilerinin ve mail olarak gönderdikleri “Katılım Formu” nun Düzenleyici Kurum kayıtlarına işlenmesi için Açık Rıza verdiğini kabul etmiş sayılır.

h- Katılımcılar; http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olup, fotoğraflarını yüklemekle yarışma şartnamesini okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışmaya fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi
a- Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf yükleme sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderim (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.

b- Katılımcılar fotoğraflarını TFSF sistemine yükledikten sonra şartnamenin sonunda yer alan “Katılım Formu” nu afadyarisma@gmail.com adresine mail olarak göndereceklerdir.

c- Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi http://www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

d- İlgili yarışmaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce siteye üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Aktivasyon linki için e-postanın gelen klasörü veya spam ya da gereksiz klasörü kontrol edilmeli, link içeren e-postanın ulaşmaması halinde bu linke tıklanarak yeniden kod talep edilmelidir.

e- Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır. Şifrenin unutulması halinde şifremi unuttum linkinden yeni şifre oluşturulabilir.

f- Yarışmaya katılacak fotoğraf(lar), 72-350 DPI çözünürlükte JPG/JPEG formatında kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir. Aksi durumda veya EXIF bilgilerinin bozulmuş olması durumunda, sistem fotoğraf(lar)ın yüklenmesine izin vermeyecektir.

g- Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.

h- Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

i- Fotoğraflar sisteme yüklenirken açılan formda her fotoğraf için “Fotoğraf Adı”, “Çekildiği Yer” ve “Çekildiği Tarih” bilgisi ilgili alanlara yazılmalıdır. Bu bilgiler katılımcının beyanı olarak esas alınır. Yanlış beyan kural ihlali sayılır.

j- İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/sss/kategori/yarisma-katilim- tr adresindeki sıkça sorulan sorular incelenmeli çözüm bulunamıyorsa https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/iletisim adresindeki iletişim formu kullanılarak sorun hakkında detaylı bilgi verilmesi gerekmektedir. Bu iletişim formu yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. İletişim formu üzerinden fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.

k- Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Düzenleyici Kurum sorumlu olmayacaktır.

Yarışma Takvimi
Yarışmanın Başlangıç Tarihi: Yayınlanmasıyla başlar
Son Başvuru Tarihi: 10 Ekim 2024 23:00 (TSİ)
Seçici Kurul Toplantı Tarihi: 12-13 Ekim 2024
Sonuç Bildirim Tarihi: 16 Ekim 2024
Gösteri ve Ödül Töreni: Aralık 2024-Ocak 2025

Ödentiler
1. Katılım ödentisi; bölüm sayısına bakılmaksızın 400TL’dir.
2. Yarışma ücreti aşağıda belirtilen hesaba ödenecektir. Katılım ücretleri gönderilirken katılımcıların ad ve soyadı mutlaka belirtmeleri gerekir. Katılım ücreti gönderilmeyen fotoğraflar değerlendirilmeyecektir.

Hesap No:
ADANA FOTOĞRAF AMATÖRLERİ DERNEĞİ (AFAD)
Türkiye İş Bankası Cemalpaşa Şubesi Adana Hesap No:6006-0568922
IBAN: TR63 0006 4000 0016 0060 5689 22

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ