07.10.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

AFAD Altın Kamera Fotoğraf Yarışması

AFAD Altın Kamera Fotoğraf Yarışması

AFAD Altın Kamera Fotoğraf Yarışması

Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği AFAD Altın Kamera Fotoğraf Yarışması Başvuruları.

AFAD tarafından 1990 yılından bu yana düzenlenen “Altın Kamera Fotoğraf Yarışması” her yıl aynı dönemde gerçekleştirilmektedir. Yarışma sonrası oluşacak gösteri, dernekler arası “etkinlik” olarak dolaştırılacak; ayrıca derneklerdeki fotoğraf eğitimlerinde “örnek fotoğraf” olarak yer alacaktır.

Yarışma Ödülleri
Her iki kategori için 5 er adet başarı ödülü ve başarılı bulunan her yarışmacıya 1000 TL nakdi ödül olmak üzere toplamda 10 adet başarı ödülü ve 10.000 TL nakdi ödül
**Her kategori için azami 5 adet başarı ödülü vermek Jüri üyelerinin inisiyatifinde olup, Jüri üyeleri daha az başarı ödülü verebilir.

Kurallar
1. Konu serbesttir. Ancak her bölüme üç fotoğraftan oluşan; konu ve/veya teknik bakımdan birbiriyle uyumlu olan, fotoğraflar gönderilecektir.
2. Yarışma; Sayısal (Dijital) kategoride Siyah-Beyaz (S-B) ve Renkli (R) olmak üzere iki bölümde yapılacaktır. Siyah-Beyaz (S-B) ve Renkli (R) bölümlerine gönderilecek fotoğraflara ton ve kontrastlık dışında, gerçeği değiştirecek herhangi bir müdahale yapılmayacaktır. Aynı fotoğraflar birden çok bölüme yollanamaz. Bir bölüme yollanan üç fotoğraf bir bütün olarak değerlendirilir, başarılı bulunur veya elenir
3. Katılımcılar fotoğraf sanatı derneklerinden birine üye olmak kaydıyla, seçtikleri bölüm veya bölümlere üçer fotoğraf yollayarak katılabilirler.
4. Jüri üyeleri, AFAD Yönetim Kurulu Üyeleri, yarışma sekreteri, düzenleme komitesi ve TFSF Temsilcileri ile haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
5. Yollanan fotoğraflardan hiçbiri daha önceki ALTIN KAMERA yarışmalarında başarı ödülü almamış olmalıdır.

Fotoğrafların İsimlendirilmesi Ve Gönderilmesi:
a) Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
b) Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi, http://www.tfsfonayliyarismalar.org/adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
c) TFSF’ninhttp://tfsfonayliyarismalar.org/sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta
adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
d) Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
e) Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
f) TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların exif bilgileri (dpi, piksel bilgileri gibi) bozulmamış olmalıdır. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden TFSF ve düzenleyici kurum(lar) sorumlu değildir.
g) Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’den az olmamalı, 3 Mb’yi de geçmemelidir.
h) Ödül alan fotoğraflar yarışma sonrası eser sahiplerinden orijinal boyutlarında ve yüksek çözünürlüklü haliyle istenecektir.

Ads
 

GÜNCEL BURS DUYURULARINI KAÇIRMA

Facebook Sayfamızı Takip Et.

Twitter’da Takip Et.

Instagram’da Takip Et.

İsimlendirme:
a) Sadece Fotoğrafınıza isim vereceksiniz. Fotoğrafa ilk kez isim veriyorsanız FIAP kuralları gereği bu fotoğrafı artık başka bir isimle kullanmamanız gerekmektedir. Eğer fotoğrafınıza başka bir yarışmada isim vermiş iseniz aynı isimi kullanınız.
b) Fotoğrafın isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü harfleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
c) İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.orq.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
d) Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için AFAD birlikte TFSF sorumlu olmayacaktır.

6. Beş kez başarılı olan yarışmacı Altın Kamera Heykelciği’ni alacak ve yarışmaya bir daha katılamayacaktır; ancak her yıl yarışma formunda adı belirtilecektir.
7. FIAP unvanlarına aday olabilmek için en az bir kere “Altın Kamera Fotoğraf Yarışması”na katılmış olmak gerekmektedir.
8. Katılım ödentisi; Bir bölüm için: 60.- TL, iki bölüm için: 75.- TL’dir.
9. Ödül alan fotoğraflar AFAD’ın arşivinde saklanacaktır. Bu fotoğraflar sahiplerinin isimleri belirtilmek kaydı ile AFAD tarafından yarışmanın amacına uygun şekilde haber, reklam ve sosyal sorumluluk projelerinde fotoğrafçının ismi belirtilerek kullanılabilecek ve ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır).
10. AFAD bu fotoğrafları sergileme, yayınlarında, basılı evrakında, dokümanlarında(takvim, ajanda, posta kartı, katalog, web sayfası, elektronik iletişim ve kayıt ortamları vb) ve diğer platformlarda tanıtım amaçlı olarak serbestçe kullanılabilecektir.Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi
sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserlerinin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. AFAD eserler için katılımcının yukarda verdiği izin/muvafakatname karşılığında ayrıca telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile AFAD’ın olacaktır.
11. Yarışmada yer alan fotoğraflar sosyal medya, yazılı medya ve internet sitelerinde, ayrıca Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği ve TFSF web sitelerinde ve Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagramvb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak kullanılabilir. Yarışmacı, katılımı nedeniyle bu konuda onay vermiş olarak kabul edilir. Yarışmacı, fotoğraflarının sergi ile ilgili medyada ve/veya ekranlarda yer alacak tanıtımlarda ücretsiz olarak kullanılmasına izin verir. Fotoğrafın kullanım hakkı her koşulda fotoğrafçıya aittir. Sponsorlar fotoğrafları web siteleri üzerinde, yarışma ile ilgili ilanlarında düşük çözünürlükte kullanabilirler.
12. Başarılı bulunan fotoğraflar, eğitim amacı ile kullanılmak üzere, sayısal kopyaları CD/DVD‘de derneklere, TFSF’ye, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı’na gönderilecektir.
13. Yarışma gösterisi, önce Aralık 2020 ayı içerisinde Adana‘da yapılacaktır. Katılımcılar yer, tarih ve saat belirtilen bir yazıyla gösteriye davet edilecektir. Daha sonra da isteyen dernekler kendi salonlarında gösteriyi sergileyebileceklerdir. Tüm katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecektir.
14. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
15. Fotoğraflarda bulunan canlı ya da cansız obje ile ilgili her türlü telif, izin vb taleplere ilişkin sorumluluk fotoğrafı çeken ve/veya fotoğrafı yarışmaya gönderene aittir. Eser gönderenler bu konuda (eserde yer alan/alabilecek kişi, araç, mekân, eser, kavram vb konularda) gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu; doğabilecek ihtilaflarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek ihtilaflarda AFAD sorumlu olmayacaktır.
16. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapanlar ile herhangi bir yarışmada ödül alan ve önceki Altın Kamera yarışmalarına katılmış ve başarı ödülü almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
17. Kural ihlali tespit edilen katılımcılardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.
18. Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi” 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül yeri boş bırakılır; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
19. Düzenleyici kurum; jüri değerlendirilmesinden önce TFSF kısıtlamalılar listesinde olup bu yarışmaya katılan kişileri TFSF Temsilcisi ile birlikte tespit ederek eleme yoluna gidecektir.
20. TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

21. TFSF, ödül kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
22. Yarışma sonuçları AFAD’ın http://www.afad.org.tr ve TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr web sayfalarında yayınlanacak ayrıca TFSF yayını E-Almanak 2020’de kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
23. Yarışmada ödül alamayan fotoğraflar sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.
24. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
25. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Yarışma Takvimi
Son Katılım Tarihi : 02Ekim 2020/ 23.00
Seçici Kurul Toplanması : 03Ekim 2020
Sonuçların Duyurulması : 06 Ekim 2020
Yarışma Gösterisi : Aralık 2020

Ödentiler
Yarışma ücreti aşağıda belirtilen hesaba ödenecektir. Katılım ücretleri gönderilirken katılımcıların ad ve soyadı mutlaka belirtmeleri gerekir. Katılım ücreti gönderilmeyen fotoğraflar değerlendirilmeyecektir.
Hesap No:
ADANA FOTOĞRAF AMATÖRLERİ DERNEĞİ (AFAD)
TürkiyeİşBankasıCemalpaşaŞb. Adana
Hesap No:6006-0561988
IBAN: TR63 0006 4000 0016 0060 5689 22

Yarışmaya Başvuru İçin Tıklayın.
Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ