<style>.lazy{display:none}</style>Adana’nın Kurtuluşunun 100 Yıl Etkinlikleri Yarışmaları
22.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Adana’nın Kurtuluşunun 100 Yıl Etkinlikleri Yarışmaları

Adana’nın Kurtuluşunun 100 Yıl Etkinlikleri Yarışmaları

Adana’nın Kurtuluşunun 100 Yıl Etkinlikleri Yarışmaları

Adanapost Haber Yayın Sitesi Adana’nın Kurtuluşunun 100 Yıl Etkinlikleri Yarışmaları Düzenliyor. Etkinlikler Kapsamında Şiir Yarışması, Bayrak Şirinin Güzel Okuma Yarışması, Kompozisyon Yarışması Ve Kısa Film Yarışması Düzenlenecek.

Yarışma Ödülleri

Kısa Film Ve Bayrak Şiirini Güzel Okuma Yarışması Ödülleri
Birincilik Ödülü 5 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 3 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 2 Bin Türk Lirası
İlk Üçten Sonraki 10 Kişiye Mansiyon Ödülleri

Şiir Ve Kompozisyon Yarışması Ödülleri
Birincilik Ödülü 3 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 2 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü Bin Türk Lirası
İlk Üçten Sonraki 10 Kişiye Mansiyon Ödülleri

Yarışmalara katılım şartları;
1. Yarışma kapsamında sunulacak olan eserin daha önce yerel, ulusal ya da uluslararası yarışmalara/festivallere katılmış olması engel değildir. Ancak bu yarışmalardan ödül almamış olması gerekir.

Ads

2. Katılımcılar yarışmaya en fazla 2 (iki) eserle başvuru yapabilir. İki eserle tek bir yarışma dalına başvuru yapılabileceği gibi, birer eserle her dört dala da başvurulabilir. Yarışmacılar, her daldaki yarışma için ayrı ayrı form doldurup eser ile birlikte göndermelidir.

3. Yarışmaya Şiir dalında başvuracak eserin en az (4) dört kıta, en fazla (10) on kıta olması gerekmektedir. Şiir veya kompozisyon dalında yarışacak eser yarışmacı tarafından yazılmış olmalıdır. Yarışmaya Şiir ve Kompozisyon dalında katılmak isteyenler eserlerini Word program formatında 5ocak100.yıletkinlikleri@gmail.com’a mail olarak göndereceklerdir.
Argo, şiddet ve ahlaki değerlere aykırı unsurlar içermemelidir. Yarışmaya kompozisyon dalında başvuracak eserin en fazla (1) bir sayfa olması gerekmektedir. Kısa Film dalında başvuracak eserlerin en fazla (7) yedi dakikayı aşmaması gerekir.

4. Tüm Yarışma dallarında kullanılması gereken dil Türkçedir.

5. Yarışma başvurusu yalnızca bir kişi (şair, yazar, yönetmen veya yapımcı) tarafından yapılabilir. Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imzalayan kişiyi bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.

6. Filmler, yarışmaya kamera yatay olarak çekim yapılmış ve Mp4 formatında, mail ve WeTransfer 5ocak100.yıletkinlikleri@gmail.com üzerinden gönderilecektir. Ayrıca Gönderilen mail’e açıklama olarak yönetmenin adı-soyadı, filmin adı, süresi, yapım tarihi, filmin türü yazılmalıdır. En az iki çekim arkası yarışmacının fotoğrafı ya da iki dakikayı aşmayan çekim arkası görüntüsü. Bayrak şiirini güzel okuma Video Kayıtları Yarışmaya WeTransfer Üzerinden 5ocak100.yıletkinlikleri@gmail.com ‘a gönderilmesi gerekmektedir.

7. Yarışmacılar, katılım sağladıkları eserlerin kendilerine ait olduğunu ve telif haklarını ve bağlantılı haklarını katıldıkları yarışmaya devrettiklerini, gayr-i kabili rücu olarak kabul ve beyan etmektedirler. Bu devirden dolayı yarışmacı herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır. Yarışma düzenleme kurulu, ödüle değer bulunan ve bulunmayan tüm eserleri, etkinliklerinde, eğitim faaliyetlerinde, organizasyonlarda vb. her türlü tanıtım ve her türlü yayınlarda kullanma, çoğaltma, yayma, gösterme ve medyada yayınlama hakkı da dâhil olmak üzere eser sahibinin ismi ile birlikte kısmen veya tamamen kullanma hakkına sahiptir. Başvurulan eserlerin, aynen, ham veya işlenmiş halleriyle ya da serbestçe kesilmek, birleştirilmek, işlenmek, değiştirilmek suretiyle çoğaltma, yayma ve yayınlama hakları süresiz ve sınırsız bir şekilde, üçüncü kişilere devretme hakkı da dahil olmak üzere yarışma düzenleme kuruluna devredilmiştir. Gönderilen eserler Yarışma düzenleme Kurulu tarafından. Yarışma Düzenleme Kurulu, gönderilen filmlerin ticari amaçlarla kullanılmayacağını taahhüt eder. Yarışmaya eser gönderenler açık beyanı ile bu şartları kabul etmiş sayılırlar”

8. Yarışmaya katılan eserler içerisinde Reklam, marka, logo barındırmamalıdır. Şayet eserin herhangi bir bölümünde üçüncü kişilere ait telif, ses/görüntülerin yer alması durumunda ilgili kişilere gerekli açıklamaların yapılması, 6698 Sayılı Kanun ya da sair mevzuat uyarınca gerekli olan ve yarışma düzenleme kurulunun işbu şartnamede belirtilen haklarını tamamen ve eksiksiz olarak kullanmasına hukuken izin verecek şekilde rıza/muvafakat/izinlerin alınmış olması yarışmacının sorumluluğundadır. Bu konuda doğabilecek her türlü sorunlarda maddi veya manevi tazminat / hak ve alacak talebinde bulunacak üçüncü şahıslarla hukuki uyuşmazlıklarda, sorumluluk tek başına başvuru sahibine (yazar, şair, yönetmen veya yapımcı) aittir.”

9. İşbu şartnamenin 7. ve 8. Maddelerinde belirtilen hususlar nedeniyle üçüncü kişilerden alınması zorunlu bulunan her türlü izin ve muvafakat, yarışma düzenleme kuruluna işbu şartname uyarınca belirlenen tüm kullanım haklarını sağlayacak şekilde temin edilerek başvuru dosyasına eklenmek zorundadır.”

Yarışma Başvuruları 11 Ekim İle 5 Aralık 2021 Tarihleri Arasında Alınacak. Ödül Alan Eserler 5 Ocak 2022 Tarihinde Adana Evliya Çelebi Çok Amaçlı Salonunda Seyirci İle Buluşacak.

Detaylar İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ