<style>.lazy{display:none}</style>
17.04.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Açık Ortaokul Sınavı Nasıl Yapılacak

Açık Ortaokul Sınavı Nasıl Yapılacak

Açık Ortaokul Sınavı Nasıl Yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Ortaokul Sınavı Nasıl Yapılacak. Okullarda Yüz Yüze Sınav Uygulaması, Sınavın Değerlendirmesi, Çıkmış Sınav Soruları Ve Cevapları.

Açık Öğretim Ortaokulu 16 Mart 2024 – 17 Mart 2024 Tarihinde Yapılan 2. Dönem Sınav Soruları Ve Cevapları Yayınlandı
1. Oturum Soru Kitapçığı İçin Tıklayın.
2. Oturum Soru Kitapçığı İçin Tıklayın

Açık Ortaokul da Aktif Kaydı Olan Öğrenciler İçin E-Sınav Randevu Alma İşlemleri Yeniden Açıldı. (2. Dönem E-Sınav Randevu İşlemleri 8 Şubat 2024 – 19 Şubat 2024 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilmişti)
Açık Öğretim Ortaokulu (Tutuklu – Hükümlü, Engelli Ve Yurt Dışı Programlar Hariç) E-Sınav Randevusunu Almayan Öğrenciler İçin 8 Mart – 13 Mart 2023 Tarihleri Arasında Randevu Sistemi Yeniden Açılacaktır.
E-Sınav Randevunuzu Öğrenci Sayfanızdan, Halk Eğitimi Merkezleri Veya 444 06 32 MEBİM Çağrı Merkezi Aracılığıyla Alabilirsiniz.

Açık Ortaokul 2. Dönem Sınavları Yüz Yüze Okullarda Yapılacak
2023-2024 2. Dönem Açık Ortaokul Sınavı 16 Mart – 17 Mart 2024 Tarihlerinde Okullarda Yüz Yüze Olarak Yapılacak.

Açık Öğretim Kurumları 3. Dönem Sınavları 1 Temmuz 2024 İle 31 Temmuz 2024 Tarihleri Arasında Yapılacak.
Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 1. Dönem Sınavları 1 Aralık 2024 İle 31 Aralık 2024 Tarihleri Arasında Yapılacak.

Ads

Sınavın Adı
Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı Engelli ve Orta Doğu Programı Öğrencileri ile Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi Öğrencileri ve Açık Öğretim Okullarında Kayıtlı Tutuklu ve Hükümlü Öğrencilerin 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem Yazılı Sınavı

Sınav Takvimi
1. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 17 Mart 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

Sınav Merkezleri
Sınav 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

Sınav Giriş Belgesi
Adaylar, 11 Mart 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;

– Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx
– Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx

internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

23 Aralık Tarihinde Yapılan Açık Öğretim Ortaokulu 1. Dönem Sınav Soru Ve Cevapları.
1. Oturum Sınav Soruları Ve Cevapları İçin Tıklayın.
2. Oturum Sınav Soruları Ve Cevapları İçin Tıklayın.

Sınav Uygulaması

1. Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 (iki) oturum, açık öğretim liseleri ise 3 (üç) oturum hâlinde gerçekleştirilecektir. Her bir oturum için adaylara 100 (yüz) dakika süre verilecektir.

2. Sınav uygulaması her bir ders için ayrı olmak üzere 11 (on bir) sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Her bir soru çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli olacaktır.

3. Adaylar sınava; fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı) ile girebileceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

4. Adaylar, nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, barkodlu- karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabileceklerdir.

5. Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar ve ilaçlar, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartları, para, alyans, şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su ve numaralı şeffaf gözlük hariç her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, anahtarlık, elektronik anahtar, kablosuz iletişim sağlayan cihaz, kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve diğer takılar, her türlü plastik, metal ve cam eşya, banka kredi kartları, her türlü elektronik ve mekanik cihaz, her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar, yiyecek, içecek ve diğer tüketim maddeleri bulunduran aday sınav salonuna alınmayacaktır.

6. Adayların sınava gelirken yanlarında koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem ile leke bırakmayan yumuşak silgi ve kalemtıraş bulundurmaları gerekmektedir.

7. Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 21 Mart 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanacaktır.

8. 17 Nisan 2024 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;
– Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx
– Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx
internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.

Değerlendirme

• Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.

• Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

• Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Sınav İtirazları

• Adaylar; sınav sorularına ve/veya cevap anahtarına ilişkin itirazlarını, sınav sorularının ve cevap anahtarının yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 5 (beş) takvim günü içinde T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Halk Bankası AŞ şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 50 (elli) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Adaylar belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır.

• Dilekçe, faks ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

• İtirazlar başvuru tarihinden itibaren 10 (on) takvim günü içinde incelenerek ilgili adaya bildirilecektir. İtirazların cevaplanmasında e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden başvuru girişinin yapıldığı sistem kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

Sınavın Geçersiz Sayılması
1. Öğrencilerin sınavı;
a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde sınava girmek,
b. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi ya da öğrencinin başkası adına soruları cevaplaması, öğrencinin sınavı teknik hilelerle (ekran karartma, ekran kilitleme, vb.) duraklatması ya da sınavın güvenliğini ve akışını etkileyecek herhangi bir eylemde bulunması veya öğrencinin sınav sırasında ekran dışına çıkması,
c. Sınav kurallarının ihlal edilmesi,
d. Öğrencinin, aynı eğitim ve öğretim yılı ve dönemi için daha önce yapılan sınavlara katılmış olması durumlarında,
geçersiz sayılacaktır.

Ders Detayları Tablosu

Açık Öğretim Ortaokulu

S.NO DERS KODU DERS ADI SINIF
1550 (501)TÜRKÇE5
2551 (502)MATEMATİK5
3552 (503)FEN BİLİMLERİ5
4553 (504)SOSYAL BİLGİLER5
5554 (507)YABANCI DİL5
6555 (508)DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ5
7630 (601)TÜRKÇE6
8631 (602)MATEMATİK6
9632 (603)FEN BİLİMLERİ6
10633 (604)SOSYAL BİLGİLER6
11634 (607)YABANCI DİL6
12635 (608)DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ6
13730 (701)TÜRKÇE7
14731 (702)MATEMATİK7
15732 (703)FEN BİLİMLERİ7
16733 (704)SOSYAL BİLGİLER7
17735 (707)YABANCI DİL7
18736 (708)DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ7
19830 (801)TÜRKÇE8
20831 (802)MATEMATİK8
21832 (803)FEN BİLİMLERİ8
22834 (806)T.C. İNK. TAR. VE ATATÜRKÇÜLÜK8
23835 (807)YABANCI DİL8
24836 (808)DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ8

İletişim Ve Duyuru

Açık Öğretim Lisesi Halkla İlişkiler 444 06 32
Mesleki Açık Öğretim Lisesi Halkla İlişkiler 444 06 32
Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Halkla İlişkiler 444 06 32
Açık Öğretim Ortaokulu Halkla İlişkiler 444 06 32
Açık Öğretim Lisesi Faks Numarası 0 312 213 01 75
Meslekî Açık Öğretim Lisesi Faks Numarası 0 312 213 01 76
Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Faks Numarası 0 312 213 01 76
Açık Öğretim Ortaokulu Faks Numarası 0 312 213 01 73
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 0 312 413 32 48

Açık Öğretim Lisesi Yazışma Adresi
Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak, No:21
060-Teknikokullar-Yenimahalle/Ankara

Mesleki Açık Öğretim Lisesi Yazışma Adresi
Mesleki Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak, No: 21
060-Teknikokullar-Yenimahalle/Ankara

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Yazışma Adresi
Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak, No: 21
060-Teknikokullar-Yenimahalle/Ankara

Açık Öğretim Ortaokulu Yazışma Adresi
Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak, No :21
06500-Teknikokullar Yenimahalle/Ankara

Açık Ortaokul Sisteme Giriş İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ