<style>.lazy{display:none}</style>Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Kayıt Kılavuzu 2024 2. Dönem
23.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Kayıt Kılavuzu

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Kayıt Kılavuzu

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Kayıt Kılavuzu 2023-2024 2. Dönem

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Kayıt Kılavuzu, Açık İmam Hatip Lisesi Kayıt Tarihleri, Kimler Kayıt Olabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir, nasıl kayıt olunur.

Açık İmam Hatip Liselerine Kayıtlar Yüz Yüze Eğitim Yapılan Okullardan Yapılır.

Açık Öğretim İmam Hatip Liseleri Kayıt Tarihleri

İlk Kayıt Tarihleri
Aktif Kaydı Olmayan Öğrencileri İle E-Okul Sisteminde Kaydı Olmayan Öğrenciler 4 Ocak 2024 İle 22 Ocak 2024 Tarihleri Arasında Yapılacak.
(2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 1. döneminde örgün ortaöğretim kurumlarında aktif kaydı olmayan öğrenciler ile e-Okul Sisteminde kaydı olmayan öğrenciler için ilk kayıt işlemleri 04 Ocak 2024 tarihinde başlayacak olup 22 Ocak 2024 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.)

Örgün Eğitimden Açık Öğretime Geçiş İşlemleri 31 Ocak 2024 İle 5 Şubat 2024 Tarihleri Arasında Yapılacak.
(2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 1. döneminde örgün ortaöğretim kurumlarında aktif kaydı olan öğrencilerden 2023/30 Nolu Genelge kapsamında örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine geçiş şartlarını taşıyanlar için ilk kayıt işlemleri 31 Ocak 2024 tarihinde başlayacak olup 5 Şubat 2024 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.)

Ads

Açık Öğretim Lisesi Kayıt Kılavuzu İçin Tıklayın.

Kayıt Yenileme Tarihleri
Kayıtları Donuk Ve Silik Olanlar 4 Ocak 2024 İle 5 Şubat 2024 Tarihleri Arasında Kayıt Yaptıracak.
(2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 1.döneminde kayıt yenilememiş, öğrencilik durumu “Donuk” veya “Silik” olan öğrenciler için kayıt yenileme işlemleri 04 Ocak 2024 tarihinde başlayacak olup 5 Şubat 2024 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.)

Durumu Aktif Olan Öğrencilerin Kayıtları 24 Ocak 2024 İle 5 Şubat 2025 Tarihleri Arasında Yapılacak.
(Açık öğretim okulları 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 1.döneminde kayıt yenilemiş, öğrencilik durumu “Aktif” olan öğrenciler için kayıt yenileme işlemleri 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 1.dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 24 Ocak 2024 tarihinde başlayacak olup 5 Şubat 2024 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.)

Ders Seçimi İşlemleri: Öğrenciler ders seçimi işlemlerini 05 Ocak 2024 – 5 Şubat 2024 tarihleri arasında Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapabilecektir. Kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından yapılan ders seçimi işlemleri dikkate alınmayacaktır.

Sınav Merkezi İşlemleri: Öğrenciler Sınav Merkezi belirleme ve güncelleme işlemlerini 05 Ocak 2024 – 5 Şubat 2024 tarihleri arasında Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapabilecektir. Kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından yapılan Sınav Merkezi belirleme ve güncelleme işlemleri dikkate alınmayacaktır.

Sınav Katılım Ücretlerinin İadesi: Sınav ücretini yatırıp sınav başvurusunu yapmayan ya da yanlış ücret yatıran adaylara ücret iadesi yapılır. Ücret iadesi, sınavın tamamlanmasından sonra MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesi tarafından herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın gerçekleştirilir. Ücret iadeleri hangi bankaya yatırıldığına bakılmaksızın yalnızca T.C. Ziraat Bankası AŞ sistemleri aracılığı ile merkezi ödeme ekranlarından “MEB İade Bedeli” altında T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapılarak gerçekleştirilir.

Sınav Merkezleri
Sınav 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

Sınav Tarihi, Günü Ve Saati
1. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 17 Mart 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

Açık Öğretim İmam Hatip Liseleri
Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi program içeriği bakımından örgün eğitimdeki Anadolu İmam Hatip Liselerinin program içerikleriyle aynı olmasına karşın, yapısı ve işleyişi bakımından diğer örgün eğitim kurumlarından farklı, kendine özgü bir modeldir. Yönetmelik gereği ders geçme ve kredi sistemine göre mezun veren Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde uzaktan öğretimin temel süreçlerinden yararlanılmaktadır.

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi MEB Meslekî Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği`ne tâbidir. Bu yönetmelikte olmayan hususlarda Ortaöğretim Kurumları yönetmeliğine tabidir. (İstisna durumlar kılavuzda belirtilmiştir.) Bu iki yönetmelikte bulunmayan hususlarda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı karar ve görüşleri ile Bakanlık veya Genel Müdürlük onayları ile işlemler yürütülmektedir.

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi’nde okutulan dersler Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nca örgün öğretime uygun olarak belirlenmektedir. Okulumuzda okutulan dersler iki kısma ayrılmaktadır:

1. Uzaktan Eğitim ile Alınan Dersler
a. Ortak Dersler
b. Alan (Meslek) Dersleri
c. Seçmeli Dersler

2. Yüz Yüze Eğitim ile Alınan Alan Dersleri
a. Ortak Alan (Meslek) Dersleri
b. Seçmeli Alan (Meslek) Dersleri

“Uzaktan Eğitim” ile okutulan dersler; Millî Eğitim Bakanlığı EBA (Eğitim Bilişim Ağı) üzerinden, internet ortamında, ders anlatım videoları, PDF ders kitapları ve ders materyalleri ile diğer dijital materyallerle desteklenmekte ve ders kitapları Halk Eğitimi Merkezleri tarafından öğrencilere verilmektedir.

“Uzaktan Eğitim” ile alınan derslerin sınavları; Bakanlığımız Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce yapılmakta ve sonuçları “Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemi”`nden açıklanmaktadır.

Yüz yüze eğitimle verilen Alan (Meslek) derslerinin eğitimi; ilçe veya il milli eğitim müdürlüklerinden yüz yüze eğitim vermek için onay alan örgün Anadolu İmam Hatip Liselerinde, hafta içinde okulların ders bitiminde veya hafta sonlarında yüz yüze eğitim şeklinde yapılmaktadır.

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi yüz yüze eğitim programında, örgün eğitimdeki derslerin programları uygulanmakta ve örgün Anadolu İmam Hatip Liselerindeki materyaller ile ders kitapları kullanılmaktadır.

Yüz yüze eğitim alan derslerinin basılı materyalleri, yüz yüze eğitim aldıkları okullar tarafından örgün eğitim öğrencilerinin ders kitap ve materyalleri ile birlikte temin edilerek okul tarafından öğrencilere verilmektedir. Ayrıca bu kitap ve materyaller; e-kitap olarak internet üzerinden de yayımlanmaktadır.
Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde yüz yüze eğitim takvimi örgün eğitim takvimi ile eşgüdüm halinde uygulanmaktadır.

Bu kılavuz, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi’nin yüz yüze eğitim alan derslerinin eğitimini veren veya (milli eğitim müdürlüklerinden onay alarak) vermek isteyen örgün Anadolu İmam Hatip Liseleri için hazırlanmıştır.

Mesleki Açık Öğretim Lisesi Kayıt Kılavuzu İçin Tıklayın.

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2023-2024 2. Dönem İlk Kayıt Kılavuzu

Başvuru

İlk Kayıt
Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine ilk defa kayıt olacak öğrencilerin çalışma takviminde belirtilen tarihlerde yaptırdıkları kayıt işlemine ilk kayıt denir.

Öğrencilerin sınav katılım ücretini yatırdıktan sonra yüz yüze eğitim almak istediği yüz yüze eğitim okul/kurumuna giderek ilk kayıt işlemini yaptırması gerekir.

Başvuru yeri
Başvurular yurt içinde ve yurt dışında Yüz Yüze Eğitim Verilen Okul / Kurumlara yapılır. Yurt dışında okumak isteyen öğrencilerin kayıt işlemleri için başvurularını;

• Belçika Brüksel/Mons`ta İbn-i Sina Anadolu İmam Hatip Lisesi`ne
• Fransa Strazburg`da Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi`ne
• KKTC Lefkoşa`da KKTC Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim
Dairesi Açık Öğretim Lisesi Bürosuna Yapılmaları gerekmektedir.

T.C. Kimlik Numarası Olmayan Öğrencilerin Başvuruları
Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu öğrencilerden T.C. kimlik numarası olmayanların ilk kayıt işlemlerini yaptırabilmeleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından verilen Yabancı Kimlik numaralarını almaları gerekmektedir. İlk kayıt işlemleri alınan bu Yabancı Kimlik numarası üzerinden yapılacaktır.

Sınav Katılım Ücreti

Sınav Katılım Ücreti ve İşlem Basamakları
Öğrenci adayları; sınav katılım ücreti olarak 160 TL’yi https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların banka veya kredi kartı ile veya Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası’nın mobil veya internet bankacılığı sistemi üzerinden veya ATM’lerden T.C. Kimlik numaraları ile (T.C. Vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüğünden alacakları Yabancı Kimlik numaraları ile) MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü hesabına yatıracaklardır. Sınav katılım ücretinin yatırıldığına dair belge muhafaza edilecektir.

Yurt dışında okumak isteyen Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi öğrenci adayları kayıt yaptırdıkları kuruma yıllık 300 € sınav katılım ücreti ödeyecektir. Kayıt yaptırdıkları kurumlar, kayıtlı her öğrenci için her sınav döneminde160 TL sınav katılım ücretini MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü hesabına yatıracaktır.

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine Kimler İlk Kayıt Yaptırabilir?
Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine ilk kayıt iş ve işlemleri yüz yüze eğitim yapılan okul/kurumlarda yapılır. Yüz yüze eğitim veren okul/kurumları görmek için aşağıdaki linke tıklayınız.
(https://aolweb.meb.gov.tr/yykurum_kontenjan.aspx).

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi’ne;
1) 2023/30 Sayılı Genelge’deki (aşağıda verilmiştir) şartlardan en az birini sağlayanlar,

2) İmam hatip liseleri dışında diğer ortaöğretim düzeyindeki okuldan mezun olanlar (lise diplomalı),

3) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılanlar veya mezun olanlar kayıt yaptırabilir.

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Açık öğretim liseleri ile örgün ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler” başlıklı 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında ve Örgün ortaöğretim kurumlarından Açık Öğretim Liselerine geçiş şartları ile ilgili 14.09.2023 tarihli ve 83907639 sayılı 2023/30 Sayılı Genelge’de “… Örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine;

a) Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ç) ve (g) bendi ile yedinci fıkrası kapsamındaki öğrenciler, evde ve hastanede eğitim verilerek öğrenim görenler ile Bakanlıkça mazereti uygun görülenler veli ve öğrenci talebi doğrultusunda ilgili okulun mevzuatında belirtilen nakil ve geçiş şartlarını taşıması hâlinde nakil ve geçiş yapabilirler.

b) Bu fıkranın (a) bendinde belirtilenler ile bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler dışındakiler nakil ve geçiş yapamazlar.” hükümlerine yer verilmiştir.

Bu kapsamda;

1) “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” ile birlikte geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” veya “Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER)” olan,

2) Anne veya babası vefat eden,

3) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında hakkında koruma kararı verilen ve yahut koruyucu aile yanına yerleştirilen,

4) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 305 inci maddesine göre evlatlık edinme öncesi bir yıllık geçici bakım sürecinde olan,

5) 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında hakkında eğitim veya bakım tedbiri kararı verilen,

6) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde ikameti geçici olarak değiştirilmek zorunda kalınan,

7) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı, mülga 45 inci ve 64 üncü maddeleri ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi kapsamında harp veya vazife malulü sayılanların çocuğu olan,

8) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanun kapsamında aylık bağlanan şehit ve gazi çocuğu olan,

9) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu`nun 102 ila 105 inci maddeleri kapsamındaki suçların mağduru olan,

10) Millî sporcu,

11) Tutuklu ve hükümlü,

12) “Öğrenci Nakil ve Geçişlerine Esas Teşkil Eden Hastalıklar” listesine bağlı olarak sağlık kurulu raporu olan,

13) Evde ve hastanede eğitim verilerek öğrenim gören,

14) Bakanlıkça mazereti uygun görülen,

15) Örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden, öğrenciler dışındakilerin, örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine nakil ve geçiş yapamayacakları hükme bağlanmıştır. Ayrıca, İlgi (b) Yönetmeliğin 41 inci Maddesi 2 nci fıkrasının (a) bendinde yer verilen “Bakanlıkça mazereti uygun görülen” ibaresi kapsamında;

a) Sınıf tekrarına kalanlardan, ilgi Yönetmeliğin 59 uncu maddesi birinci fıkrasının (a) bendi hükümlerine göre öğrenim hakkı devam edenlerden bu yönde talepte bulunanlar,

b) İş veya işyeri değişikliği nedeniyle ikamet yerini değiştiren veli/vasisinin yeni ikametinin bulunduğu il/ilçede eğitimini sürdürebileceği okul türü bulunmayanlar,

c) İlköğretim okulu/ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olup herhangi bir örgün ortaöğretim kurumunda kaydı olmayanlar ile çeşitli nedenlerle dokuzuncu sınıfta özürsüz devamsızlık hakkını dolduranlar,

d) Açık öğretim liselerinin yurt dışı programına kayıt yaptırmak isteyenlerden, açık öğretim liselerine kayıt şartlarını taşıyanlar yaş şartı aranmaksızın,

e) Yurt dışında öğrenim görmüş olanlardan denklik belgelerinde belirtilen öğretim düzeylerinin açık öğretim liseleri kayıt şartlarını taşıması hâlinde yaş şartı aranmaksızın,

f) Diyanet İşleri Başkanlığınca açılan Kur’an kurslarında hafızlık ve bu alanı destekleyici Arapça eğitimi alanlar ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün hafızlık modüllerine kayıtlı olanlar, (Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 30.10.2023 tarihli ve E- 83203306-10.03-88410670 sayılı yazısı gereği Kur’an kurslarında hafızlık ve bu alanı destekleyici Arapça eğitimi alanlar ayrı ayrı değerlendirilecektir.)

g) Millî sporcular dışında bireysel veya takım sporlarında en az üç yıl faal lisanslı olarak yarışmalara katılan sporcular ve Türkiye olimpik hazırlık merkezleri ile sporcu eğitim merkezlerine kayıtlı olanlar,

h) 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına mahsus olmak üzere deprem bölgesindeki Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin Islahiye ve Nurdağı ilçelerinde geçici barınma merkezlerinde (konteyner kent, çadır kent vb.) ikamet eden ve taşıma yolu ile eğitim hizmeti alanlar, (Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 30.10.2023 tarihli ve E-83203306-10.03-88410670 sayılı yazısı gereği geçici barınma merkezlerinde (konteyner kent, çadır kent vb.) ikamet edenler ile taşıma yolu ile eğitim hizmeti alanlar olarak ayrı ayrı değerlendirilecektir.) istemeleri ve durumlarını belgelendirmeleri hâlinde açık öğretim liselerine nakil ve geçiş yapabileceklerdir.

“Örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrencilerin açık öğretim liselerine geçişlerine yönelik bilgilendirme ve yönlendirme işlemleri kayıtlı bulundukları eğitim kurumunca yapılacaktır. Diğer öğrencilerin açık öğretim liselerine geçiş ön onay işlemleri, kayıtlı bulundukları okulun bağlı olduğu il/ilçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu marifetiyle, mazeret durumlarını gösterir resmî belgeye dayalı olarak gerçekleştirilecektir.” denilmektedir.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 30.10.2023 tarihli ve E-83203306-10.03-88410670 sayılı yazısı gereği “Kayıtlı oldukları okulların bulunduğu yerleşim yerlerinin dışında bulunan ve açık öğretim liselerine kayıt olmak isteyen öğrenciler durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla bulundukları yerleşim yerlerindeki il/ilçe komisyonlarına nakil ve geçiş başvurusu yapabileceklerdir. Bu kapsamdaki başvurular öğrencinin kayıtlı olduğu okulun bağlı bulunduğu il millî eğitim müdürlüğüne gönderilerek geçiş işlemleri tamamlanacaktır.”

İlk kayıt yaptıran öğrencilere posta ile herhangi bir geri bildirim yapılmaz. Öğrenciler bütün işlemlerini (ders seçme, sınav giriş bilgileri, sınav sonuç bilgileri vs.) kayıt sırasında kendilerine verilen öğrenci numarası ve şifre ile “Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemi” üzerinden takip edebilirler.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 30.10.2023 tarihli ve E-83203306-10.03-88410670 sayılı yazısı gereği bakanlıkça mazereti uygun görülenlerden durumu (a) ve (c) bendine uyanlar doğrudan yüz yüze eğitim okul/kurumlarına başvuracaktır.

İlk Kayıt İçin Gerekli Evraklar
İlk kayıt şartlarını taşıyan öğrencilerin işlemleri https://aoihl.meb.gov.tr/ adresinde yer alan “YYE Kılavuzları” menüsünün alt sekmesinde yer alan kılavuzlarda belirtildiği şekilde yapılır.

e-Okulda Kaydı Olan Öğrenciler İçin Gerekli Evraklar
T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge (nüfus cüzdanı, T.C. Kimlik kartı, ehliyet, süresi geçmemiş pasaport) ibraz etmeleri şartıyla sadece ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet renkli, biyometrik fotoğraf istenecek, başka hiçbir belge istenmeyecektir.

e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrenciler İçin Gerekli Evraklar
1. T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge (nüfus cüzdanı, T.C. Kimlik kartı, ehliyet, süresi geçmemiş pasaport), T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan, kimlik bilgilerini gösteren belge,

2. Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet renkli biyometrik fotoğraf,

3. T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan sınav katılım ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir. Ayrıca kayıt durumlarına göre:

İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden

İlköğretim okulu/ortaokul/imam hatip ortaokulu mezunu olarak kayıt yaptıracaklar için:
İlköğretim okulu, ortaokul veya imam hatip ortaokul diplomasının aslı, diplomasını kaybedenlerden Diploma Kayıp Örneğinin aslı istenir.

Ortaöğretim Ara Sınıflarından Ayrılan Öğrencilerden
Ortaöğretim ara sınıftan gelenler için; tasdikname veya tasdikname kayıp belgesinin aslı ile öğrenim belgesi (notları gösteren başarı durum belgesi) istenir.

Ortaöğretim Kurumlarından/Bir Yükseköğretim Kurumundan Mezun Olanlar ile Bir Yükseköğretim Kurumundan Ayrılanlardan
İmam hatip liseleri dışında herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yüksek öğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlar için lise diplomasının onaylı fotokopisi istenir. Üniversite diploması ile kayıt yapılamaz. Üniversitede alınan dersler okulumuzda okutulan derslere muafiyet sağlamaz.

Yurt Dışında Öğrenim Görmüş Olan Öğrencilerden
Yurt dışında öğrenim görmüş olarak gelen öğrencilerden İl Milli Eğitim Müdürlükleri veya Eğitim Ataşeliklerinden alınan Denklik Belgesinin aslı istenir. Noterden yaptırılan çeviriler geçerli değildir.

Tasdiknameli Form C İş ve İşlemleri
Açık Öğretim Liselerinin herhangi birinden tasdikname almış öğrencilerin tekrar sisteme kaydı için ‘’Tasdiknameli Öğrenci Form C’’ işlemi yapılması gerekir. “Tasdiknameli Öğrenci Form C” işlemi yapılacak öğrencilerden;

1) Açık Öğretim Kurumlarından almış olduğu Tasdikname belgesinin aslı (e-Okulda kaydı yok ise),

2) Sınav katılım ücreti muafiyeti var ise; muafiyete esas durumunu gösteren belgesi istenir.

Sınavlar

Sınav Tarihi
Sınavlar internet sayfasında duyurulan tarihlerde yapılacaktır.

Sınav Merkezinin Belirlenmesi ve Güncellenmesi
Sınav bölgesi ile adres bilgileri farklı olup adres bilgilerini değiştiren öğrenci sınav merkezini değiştirmiş olmaz. Bu nedenle öğrencinin mutlaka sınav merkezini kontrol ederek sınava girmek istediği merkezi seçmesi ve doğruluğundan emin olması gerekmektedir. Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü gerekli görülmesi durumunda sınav merkezinde değişiklik yapabilir.

Sistemde,
• Sınav giriş yerini değiştirmek isteyen öğrenciler, “Bilgi Düzenleme ” menüsü altındaki “Sınav Bölgesi İrtibat Merkezi ” seçeneğini,
• Adres bilgilerini değiştirmek isteyen öğrenciler, “Bilgi Düzenleme ” menüsü altındaki “Adres Bilgileri ” seçeneğini kullanabilir.

Sınavın Şekli ve Yeri
Açık Öğretim Liseleri sınavları Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda merkezi sistemle, çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır.

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin yüz yüze eğitim alan derslerinin ölçme ve değerlendirmesi yüz yüze eğitim verilen okul/kurumlar tarafından yüz yüze eğitim verilen okul/kurumlarda yapılır.

Sınav Giriş Belgesinin Alınması
“Sınav Giriş Belgesi” sınav yeri, salon adı, salon ve sıra numarası vb. bilgiler ile sınav kurallarını içeren fotoğraflı bir belgedir.

Sınava giriş belgesinin çıktısı “https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx” adresinden öğrenci numarası ve şifresi ile giriş yapılarak alınır. Sistem sınav giriş belgesini fotoğrafsız vermeyecektir. Fotoğrafın sisteme yüklenmesi için kayıtlı olduğunuz yüz yüze eğitim okul/kurumuna başvurulmalıdır. Fotoğraf yükleme işlemi tamamlandıktan sonra fotoğraflı giriş belgesi sistemden alınabilir.

İletişim

Yurt İçi
Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Halkla İlişkiler Bürosu
Ulaşım ve Yazışma Adresi: Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü
Emniyet Mahallesi Milas Sokak No: 21 06560 Teknikokullar-Yenimahalle/ANKARA
İnternet Adresimiz: http://aoihl.meb.gov.tr
e‐mail Adresimiz: aoihl@meb.gov.tr
MEBİM (444 0 632) ile çözemediğiniz sorunları, konuları mail ile okulumuza yazabilirsiniz.

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi İrtibat Telefonları:

Öğrenci İşleri
0 312 413 2216
0 312 413 2151
0 312 413 2338
0 312 413 3192
0 312 413 2336

Çıkma/Tasdikname/Diploma 0 312 413 2151
0 312 413 2338

Yurtdışı İmam Hatip Programı
0 312 413 2216
0 312 413 2209
0 312 413 3192

Bilgi İşlem Birimi 0 312 413 3196

Evrak
0 312 413 2151
0 312 413 2338

Faks
0 312 213 0176

Yurt Dışı
Belçika İletişim Telefonu: 00 32 65 431 385
Fransa İletişim Telefonu: 00 33 38 865 90 34
KKTC İletişim Telefonu: 0392 2282257/118

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ile ilgili bilgilerinize ulaşmak ve merak ettiğiniz konuları öğrenmek için Türkiye’nin her yerinden
(MEBİM)’i
444 0 632 No’lu Telefondan Arayabilirsiniz.

Açık İmam Hatip Lisesi 2023-2024 2. Dönem İlk Kayıt Kılavuzu İçin Tıklayın.

Açık Öğretim Lisesi Dönem Kayıt Yenileme Kılavuzu

Başvuru
Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde kayıtlı öğrencilerin çalışma takviminde belirtilen tarihlerde yaptırdıkları kayıt işlemine kayıt yenileme denir.

Öğrencilerin;
• Uzaktan eğitim sınavlarına katılmak için sınav katılım ücretini yatırarak,
• Yüz yüze eğitime katılmak için ise yüz yüze eğitim kurumları ile iletişime geçerek kayıt yenileme işlemini yaptırması gerekir.

Kayıt Yenileme İşlemi
Öğrencilik durumu silik, donuk veya aktif olan öğrenciler kayıt yenileme işlemi yaptırabilir. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar uzaktan eğitim sınavlarına ve yüz yüze eğitime katılamaz.

Başvuru Yeri
• Sadece uzaktan eğitim sınavlarına katılacak öğrenciler sınav katılım ücretini ödediğinde kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir.

• Yüz yüze eğitime devam edecek olan öğrenciler kayıt yenileme işlemleri için yüz yüze eğitim aldıkları okul/kuruma başvurur.

• Yurt dışında kayıtlı kayıtlı olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri yüz yüze eğitim kurumları tarafından yapılır.

• Tutuklu, hükümlü veya denetimli serbestlik kapsamında olanlar hariç olmak üzere ücret muafiyetinden yararlanan tüm öğrenciler istemeleri halinde 444 0 632 MEBİM hattı üzerinden kayıt yenileme işlemlerini yaptırabilirler.

T.C. Kimlik Numarası Sistemde Olmayan Öğrencilerin Başvuruları;
Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine kayıtlı olan öğrencilerden T.C. kimlik numaraları Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sisteminde hatalı olan veya bulunmayan öğrenciler; durumlarını anlatan, öğrenci numarasını içeren ve ekinde T.C. kimlik numaralı kimlik fotokopisi bulunan dilekçe ile Yüz Yüze Eğitim Okul/Kurumuna başvurmalıdır. T.C. kimlik numarasının Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemine eklenmesi için ilgili okul/kurumun dilekçeyi öğrencinin sayfasına tarattıktan sonra durumu anlatan bir maili aoihl@meb.gov.tr eposta adresine göndermesi gerekmektedir.

T.C. kimlik numarası Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemine eklenen öğrenci kaydını yenileyebilir.

Sınav Katılım Ücreti ve İşlem Basamakları
Öğrenciler sınav katılım ücreti olarak 160 TL’yi https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların banka veya kredi kartı ile veya Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası’nın mobil veya internet bankacılığı sistemi üzerinden veya ATM’lerden T.C. Kimlik numaraları ile (T.C. Vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüğünden alacakları Yabancı Kimlik numaraları ile) MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü hesabına yatıracaklardır. Sınav katılım ücretinin yatırıldığına dair belge muhafaza edilecektir.

Kayıt Yenileme İş Ve İşlemlerine Ait Açıklamalar

Kayıt Yenileme İşlemi
Uzaktan eğitim sınavlarına katılacak öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sınav katılım ücretlerini yatırdığında sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir. Ancak yüz yüze eğitim derslerine katılacak öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri için yüz yüze eğitim alacakları eğitim kurumuna gitmeleri gerekir.

Kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan öğrenciler çalışma takviminde belirtilen tarihler içerisinde sistem üzerinden ders seçimlerini yapabilirler. Hiç ders seçimi yapmayan öğrencilerin ders seçimi sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir. Bir tane dahi ders seçimi yapan öğrencilerin ders seçimi yapılmış kabul edilir ve sistem tarafından otomatik ders atama işlemi yapılmaz.

Silik Öğrenci Aktifleştirme
Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi’ne kayıtlı olduğu halde 2 dönem üst üste kayıt yenileme işlemi yaptırmadığı için öğrencilik durumu ‘’SİLİK’’ gözüken öğrencilere “Silik Öğrenci Aktifleştirme” işlemi yapılır.

Silik Öğrenci Aktifleştirme işlemi yapılacak öğrencinin sınav katılım ücreti muafiyeti var ise; muafiyete esas durumunu gösteren belge istenir.

Açık Öğretim Lisesi’nde kayıtlı ve durumu silik olan öğrencilerden Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi’ne kayıt yaptırmak isteyenlerin önce en yakın Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’ne, Meslekî Açık Öğretim Lisesi’nde kayıtlı ve durumu silik olan öğrencilerden Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi’ne kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin ise en son yüz yüze eğitim aldıkları meslekî ve teknik Anadolu lisesine başvurarak “Silik Öğrenci Aktifleştirme” işlemi yaptırdıktan sonra okul türü değişikliği talebini içeren bir dilekçe ile ilk kayıt tarihleri süresince yüz yüze eğitim alacağı okul/kurum müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

Ders Seçimi
Kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan öğrenciler okulun resmi internet sitesinde belirtilen tarihler arasında sistem üzerinden ders seçimlerini yapabilecektir. Ders seçimi yapmayan öğrencilerin ders seçimi sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. En az bir tane ders seçimi yapan öğrencilerin ders seçimi yapılmış kabul edilir ve sistem tarafından otomatik ders atama işlemi yapılmaz. Öğrenciler, okulun resmi internet sitesinde belirtilen tarihler arasında öğrenci numarası ve şifresiyle sisteme girerek seçmiş olduğu derslerde değişiklik yapabilecektir.

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2023-2024 2. Dönem Kayıt Kılavuzu İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ