30.09.2023 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Açık Lise Sınavı Nasıl Yapılacak

Açık Lise Sınavı Nasıl Yapılacak

Açık Lise Sınavı Nasıl Yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Kurumları Açık Lise Sınavları Nasıl Yapılacak. Açık Lise Yüz Yüze Sınav Tarihleri, Sınavın Uygulanması, Sınav Takvimi, Değerlendirmeler.

Açık Lise Sınavları Yüz Yüze Yapılacak

Açık Lise Sınavları 2 Yıllık Bir Online Sınav Döneminin Ardından Yüz Yüze Yapılacak. Açık Lise Sınavları Tekrar Eski Sisteme Döndü.
Açık Öğretim Lisesi Sınavları Artık Okullarda Yüz Yüze Olarak Yapılacak.
2023-2024 1. Döneminde Sınavlar 23 Aralık 2023 İle 24 Aralık 2023 Tarihleri Arasında Okullarda Yüz Yüze Olarak 3 Oturumda Yapılacak.

Sınavın Adı
Açık Öğretim Kurumları (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavları

Sınav Takvimi
1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

Ads

Sınav Merkezleri
Sınav; 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

Sınavlar İçin İlk Kayıt Ve Kayıt Yenileme İşlemeleri
2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri;

Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi için 15 Eylül 2023 tarihinden 02 Ekim 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılacaktır.

Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi için 15 Eylül 2023 tarihinden 16 Ekim 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılacaktır.

Mesleki Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptırmak isteyenlerin yüz yüze eğitim alabilecekleri en yakın Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine başvurmaları gerekmektedir.

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine ilk kayıt yaptırmak isteyenlerin yüz yüze eğitim alabilecekleri en yakın Anadolu İmam Hatip Liselerine başvurmaları gerekmektedir.

Açık Öğretim Ortaokulu veya Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptırmak isteyenlerin en yakın Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

Sınav Giriş Belgesi
Adaylar, 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ;

– Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx
– Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx

internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

Sınav Uygulaması

1. Sınav uygulamasında; Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 (iki) oturum, açık öğretim liseleri ise 3 (üç) oturum hâlinde gerçekleştirilecektir.

2. Sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 11 (on bir) sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir.

3. Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar ve ilaçlar, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartları, para, alyans, şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su ve şeffaf numaralı gözlük hariç; her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, anahtarlık, elektronik anahtar, kablosuz iletişim sağlayan cihaz, kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve diğer takılar, her türlü plastik, metal ve cam eşya, banka kredi kartları, her türlü elektronik ve mekanik cihaz, her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar, yiyecek, içecek ve diğer tüketim maddeleri bulunduran aday sınav binasına alınmayacaktır.

4. Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.

5. Adaylar sınava; fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

6. Adaylar, nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, barkodlu- karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabileceklerdir.

7. Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 27 Aralık 2023 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanacaktır.

8. 24 Ocak 2024 tarihinden itibaren adaylar, Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile
– Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx
– Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx

internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.

Değerlendirme
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında
[Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Sınav İtirazları

• Adaylar; sınav sorularına ve/veya cevap anahtarına ilişkin itirazlarını, sınav sorularının ve cevap anahtarının yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 5 (beş) takvim günü içinde T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Halk Bankası AŞ şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Adaylar belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır.

• Dilekçe, faks ve mail yoluyla yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

• İtirazların cevaplanmasında e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden başvuru girişinin yapıldığı sistem kayıt tarihi dikkate alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Ders Detayları Tablosu

 Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi
S.N DERS KODU DERS ADI
1 817 AKAİD 1
2 441 BİYOLOJİ – 1
3 443 BİYOLOJİ – 3
4 151 COGRAFYA 1
5 111 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1
6 112 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2
7 115 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5
8 611 DİNLER TARİHİ_1
9 121 FELSEFE – 1
10 125 FELSEFE – 3
11 511 FIKIH 1
12 421 FİZİK – 1
13 713 İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ 1
14 819 KELAM 1
15 432 KİMYA – 2
16 999 MATEMATİK – 2
17 825 OSMANLI TÜRKÇESİ 1
18 222 SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ 2
19 159 SEÇMELİ COĞRAFYA 1
20 160 SEÇMELİ COĞRAFYA 2
21 480 SEÇMELİ EKONOMİ 1
22 429 SEÇMELİ FİZİK 1
23 973 SEÇMELİ GİRİŞİMCİLİK 1
24 167 SEÇMELİ MATEMATİK 2
25 637 SEÇMELİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2
26 931 SİYER-1
27 132 TARİH 2
28 465 TEMEL DİNİ BİLGİLER 1
29 544 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 4 (*)
30 547 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 7 (*)
31 548 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 8 (*)
32 181 YABANCI DİL – 1
33 244 YABANCI DİL – 5
34 502 YABANCI DİL – 8
35 818 AKAİD 2
36 442 BİYOLOJİ – 2
37 444 BİYOLOJİ – 4
38 152 COGRAFYA 2
39 117 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 7
40 118 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 8
41 612 DİNLER TARİHİ – 2
42 126 FELSEFE – 4
43 512 FIKIH 2
44 422 FİZİK – 2
45 423 FİZİK – 3
46 424 FİZİK – 4
47 714 İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ 2
48 820 KELAM 2
49 431 KİMYA – 1
50 998 MATEMATİK – 1
51 164 MATEMATİK – 4
52 826 OSMANLI TÜRKÇESİ 2
53 221 SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ 1
54 450 SEÇMELİ BİYOLOJİ 2
55 469 SEÇMELİ ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 1
56 607 SEÇMELİ DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI 1
57 486 SEÇMELİ İŞLETME 1
58 440 SEÇMELİ KİMYA 2
59 539 SEÇMELİ PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 1
60 488 SEÇMELİ SANAT TARİHİ 1
61 215 SEÇMELİ SOSYOLOJİ 1
62 139 SEÇMELİ TARİH 1
63 932 SİYER-2
64 141 T.C.İNK.TAR. VE ATA. – 1
65 131 TARİH 1
66 137 TARİH 5
67 466 TEMEL DİNİ BİLGİLER 2
68 541 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1 (*)
69 182 YABANCI DİL – 2
70 243 YABANCI DİL – 4
71 501 YABANCI DİL – 7
72 153 COĞRAFYA 3
73 154 COĞRAFYA 4
74 113 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 3
75 114 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 4
76 116 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 6
77 122 FELSEFE – 2
78 433 KİMYA – 3
79 434 KİMYA – 4
80 163 MATEMATİK – 3
81 449 SEÇMELİ BİYOLOJİ 1
82 430 SEÇMELİ FİZİK 2
83 439 SEÇMELİ KİMYA 1
84 487 SEÇMELİ MANTIK 1
85 166 SEÇMELİ MATEMATİK 1
86 540 SEÇMELİ PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 2
87 214 SEÇMELİ PSİKOLOJİ 1
88 636 SEÇMELİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1
89 142 T.C.İNK.TAR. VE ATA. – 2
90 133 TARİH 3
91 134 TARİH 4
92 138 TARİH 6
93 542 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2 (*)
94 543 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3 (*)
95 545 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 5 (*)
96 546 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 6 (*)
97 242 YABANCI DİL – 3
98 500 YABANCI DİL – 6

İletişim Ve Duyuru

Açık Öğretim Lisesi Halkla İlişkiler 444 06 32
Mesleki Açık Öğretim Lisesi Halkla İlişkiler 444 06 32
Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Halkla İlişkiler 444 06 32
Açık Öğretim Ortaokulu Halkla İlişkiler 444 06 32
Açık Öğretim Lisesi Faks Numarası 0 312 213 01 75
Mesleki Açık Öğretim Lisesi Faks Numarası 0 312 213 01 76
Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Faks Numarası 0 312 213 01 76
Açık Öğretim Ortaokulu Faks Numarası 0 312 213 01 73
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 0 312 413 32 48

Sınav Uygulama Kılavuzu İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ