Açık Lise Sınavı Nasıl Yapılacak

Açık Lise Sınavı Nasıl Yapılacak

Açık Lise Sınavı Nasıl Yapılacak 2023-2024 3. Dönem

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Kurumları Açık Lise Sınavları Nasıl Yapılacak. Açık Lise E Sınav Tarihleri, Sınavın Uygulanması, Giriş Belgelerinin Alınması.

Açık Lise Sınavları 2023-2024 3. Dönem E-Sınav Olarak Yapılacak

Açık Lise Sınavları 2023-2024 3. Dönem E-Sınav Olarak Yapılacak. Yazılı Sınava Yurt Dışındaki Açık Liseye Kayıtlı Öğrenciler (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hariç) Engelli Öğrenciler, Tutuklu Ve Hükümlü Öğrenciler İle Açık Liseye Kayıtlı Olup 9 Veya Daha Az Sayıda Dersi Olanlar Katılabilecek.
Açık Lise E-Sınav 1 – 31 Temmuz 2024 Tarihleri Arasında Tek Oturumda Yapılacak.

Yazılı Sınav Tarihleri
1. Oturum: 20 Temmuz Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 20 Temmuz Cumartesi 2024 günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 21 Temmuz 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

Açık Lise E-Sınav Kılavuzu 2023-2024 3. Dönem

Ads

2023-2024 Yılı 3. Dönem Açık Lise Ve Açık Ortaokul Sınavları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hariç Yurt Dışında Bulunan Öğrenciler, Engelli Öğrenciler, Tutuklu Ve Hükümlü Öğrenciler İle Açık Liseye Kayıtlı 9 Yada Daha Az Sayıda Dersten Sınava Girecek Olan Öğrencilerin Sınavları E-Sınav Olarak Yapılacak.

Sınavın Adı
Açık Öğretim Kurumları 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem e-Sınavı

Sınav Tarihi
Sınavlar, 1 – 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Sınav Merkezleri
Sınav 81 ilde ve KKTC’de belirlenen e-Sınav Merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

E-Sınav Randevu Tarihleri
• Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler e – Sınava katılacakları e-Sınav salonlarını ve sınav oturumlarının randevularını 6 – 21 Mayıs 2024 tarihleri arasında öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulu https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak alacaktır.

• Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler e – Sınava katılacakları e-Sınav salonlarını ve sınav oturumlarının randevularını 23 Mayıs – 03 Haziran 2024 tarihleri arasında öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak alacaktır.

Sınav Giriş Belgesi
Adaylar, 24 Haziran 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;
Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx
Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı Öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

Sınav Uygulaması
1. Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı [yurt dışında (KKTC hariç) bulunan öğrenciler, engelli öğrenciler ile tutuklu ve hükümlü öğrenciler hariç] öğrenciler ile Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen kontenjan çerçevesinde Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı 9 (dokuz) veya daha az sayıda dersten sınava girecek olan [yurt dışında (KKTC hariç) bulunan öğrenciler, engelli öğrenciler ile tutuklu ve hükümlü öğrenciler hariç] öğrenciler için Açık Öğretim Okulları 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem e-Sınavı, 1 – 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında belirlenen günlerde her aday için tek oturum olacak şekilde e-Sınav uygulaması olarak gerçekleştirilecektir. Her bir oturum için adaylara 120 (yüz yirmi) dakika süre verilecektir.

2. Sınav uygulaması her bir ders için ayrı olmak üzere 11 (on bir) sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Her bir soru çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli olacaktır.

3. Adaylar sınava; fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı) ile girebileceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

4. Adaylar; nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, barkodlu/karekodlu T.C. geçici kimlik belgesi ile sınava alınabilecektir. Yabancı uyruklu öğrenciler için yabancı kimlik numarasını gösterir belge, uyruğunda bulunduğu ülke tarafından verilen kimlik belgesi veya geçerliliği devam eden ve ülkeye giriş çıkış amacıyla yetkili makamlarca verilen izin süresi (vize) dolmamış pasaport, ilgili Bakanlık tarafından verilen fotoğraflı, çipli/mühürlü kimlik yerine geçen ikamet ettiğini ya da çalıştığını gösterir onaylı belgelerden en az biri geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir.

5. Adaylar; sınav binasına her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, anahtarlık, her türlü araç anahtarı, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılar, her türlü plastik, cam eşya (şeffaf / numaralı gözlük hariç), plastik ve metal içerikli eşyalar (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç) banka/kredi kartı vb. kartlarla, her türlü elektronik /mekanik cihaz ve her türlü müsvedde kâğıt, defter, kalem, silgi, kalemtıraş, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve bu gibi araçlarla, yiyecek içecek (şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç), ilaç ve diğer tüketim maddeleri (kullanımı doktor raporu ile belgelendirilen işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı vb. cihazlar hariç) ile alınmayacaktır.

6. Adayların sınav sırasında kullanacakları kalem ve müsvedde kağıt sınav salonlarında hazır olacaktır.

7. Sınav sonuçları, adaylar tarafından e-Sınav merkezinde bulunan sonuç bilgisayarından ya da
http://esinav.meb.gov.tr internet adresinden sorgulama yapılarak öğrenilecektir. Ayrıca 14 Ağustos 2024 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx
Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.

Sınavın Değerlendirilmesi
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Sınav İtirazları

• Adaylar; sorulara/cevap anahtarlarına ve/veya sınav sonucuna ilişkin itiraz başvurularını, sonuçların e-Sınav binasında yer alan bilgisayardan ve/veya sınav bitiminde http://esinav.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren 5 (beş) takvim günü içinde T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Halk Bankası AŞ şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 50 (elli) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Adaylar belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır.

• Dilekçe, faks ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

• İtirazlar başvuru tarihinden itibaren 10 (on) takvim günü içinde incelenerek ilgili adaya bildirilecektir. İtirazların cevaplanmasında e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden başvuru girişinin yapıldığı sistem kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

Açık Lise 2023-2024 3. Dönem Yazılı Sınav

Sınavın Adı
Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı yurt dışında (KKTC hariç) bulunan öğrenciler, engelli öğrenciler ile Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi Öğrencileri ve Açık Öğretim Okullarında Kayıtlı Tutuklu ve Hükümlü Öğrencilerin 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Yazılı Sınavı

Sınav Merkezleri
Sınav 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

Sınav Tarihi, Günü Ve Saati
1. Oturum: 20 Temmuz Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 20 Temmuz Cumartesi 2024 günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 21 Temmuz 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

Sınav Giriş Belgesi
Adaylar, 15 Temmuz 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx
Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

Sınav Uygulaması
1. Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 (iki) oturum, açık öğretim liseleri sınavları ise 3 (üç) oturum hâlinde gerçekleştirilecektir. Her bir oturum için adaylara 100 (yüz) dakika süre verilecektir.

2. Sınav uygulaması her bir ders için ayrı olmak üzere 11 (on bir) sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Her bir soru çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli olacaktır.

3. Adaylar sınava; fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı) ile girebileceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

4. Adaylar; nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, barkodlu/karekodlu T.C. geçici kimlik belgesi ile sınava alınabilecektir. Yabancı uyruklu öğrenciler için yabancı kimlik numarasını gösterir belge, uyruğunda bulunduğu ülke tarafından verilen kimlik belgesi veya geçerliliği devam eden ve ülkeye giriş çıkış amacıyla yetkili makamlarca verilen izin süresi (vize) dolmamış pasaport, ilgili Bakanlık tarafından verilen fotoğraflı, çipli/mühürlü kimlik yerine geçen ikamet ettiğini ya da çalıştığını gösterir onaylı belgelerden en az biri geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir.

5. Adaylar; sınav binasına her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, anahtarlık, her türlü araç anahtarı, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılar, her türlü plastik, cam eşya (şeffaf / numaralı gözlük hariç), plastik ve metal içerikli eşyalar (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç) banka/kredi kartı vb. kartlarla, her türlü elektronik /mekanik cihaz ve her türlü müsvedde kâğıt, defter, kalem, silgi, kalemtıraş, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve bu gibi araçlarla, yiyecek içecek (şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç), ilaç ve diğer tüketim maddeleri (kullanımı doktor raporu ile belgelendirilen işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı vb. cihazlar hariç) ile alınmayacaktır.

6. Adayların sınava gelirken yanlarında koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem ile leke bırakmayan yumuşak silgi ve kalemtıraş bulundurmaları gerekmektedir.

7. Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 23 Temmuz 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanacaktır.

8. 14 Temmuz 2024 tarihinden itibaren adaylar, , öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.

Sınavın Değerlendirilmesi
• Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.

• Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

• Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Sınav İtirazları

• Adaylar; sınav sorularına ve/veya cevap anahtarına ilişkin itirazlarını, sınav sorularının ve cevap anahtarının yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 5 (beş) takvim günü içinde T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Halk Bankası AŞ şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 50 (elli) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Adaylar belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır.

• Dilekçe, faks ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

• İtirazlar başvuru tarihinden itibaren 10 (on) takvim günü içinde incelenerek ilgili adaya bildirilecektir. İtirazların cevaplanmasında e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden başvuru girişinin yapıldığı sistem kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

Ders Detayları Tablosu

 Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi
S.N DERS KODU DERS ADI
1817AKAİD 1
2441BİYOLOJİ – 1
3443BİYOLOJİ – 3
4151COGRAFYA 1
5111DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1
6112DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2
7115DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5
8611DİNLER TARİHİ_1
9121FELSEFE – 1
10125FELSEFE – 3
11511FIKIH 1
12421FİZİK – 1
13713İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ 1
14819KELAM 1
15432KİMYA – 2
16999MATEMATİK – 2
17825OSMANLI TÜRKÇESİ 1
18222SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ 2
19159SEÇMELİ COĞRAFYA 1
20160SEÇMELİ COĞRAFYA 2
21480SEÇMELİ EKONOMİ 1
22429SEÇMELİ FİZİK 1
23973SEÇMELİ GİRİŞİMCİLİK 1
24167SEÇMELİ MATEMATİK 2
25637SEÇMELİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2
26931SİYER-1
27132TARİH 2
28465TEMEL DİNİ BİLGİLER 1
29544TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 4 (*)
30547TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 7 (*)
31548TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 8 (*)
32181YABANCI DİL – 1
33244YABANCI DİL – 5
34502YABANCI DİL – 8
35818AKAİD 2
36442BİYOLOJİ – 2
37444BİYOLOJİ – 4
38152COGRAFYA 2
39117DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 7
40118DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 8
41612DİNLER TARİHİ – 2
42126FELSEFE – 4
43512FIKIH 2
44422FİZİK – 2
45423FİZİK – 3
46424FİZİK – 4
47714İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ 2
48820KELAM 2
49431KİMYA – 1
50998MATEMATİK – 1
51164MATEMATİK – 4
52826OSMANLI TÜRKÇESİ 2
53221SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ 1
54450SEÇMELİ BİYOLOJİ 2
55469SEÇMELİ ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 1
56607SEÇMELİ DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI 1
57486SEÇMELİ İŞLETME 1
58440SEÇMELİ KİMYA 2
59539SEÇMELİ PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 1
60488SEÇMELİ SANAT TARİHİ 1
61215SEÇMELİ SOSYOLOJİ 1
62139SEÇMELİ TARİH 1
63932SİYER-2
64141T.C.İNK.TAR. VE ATA. – 1
65131TARİH 1
66137TARİH 5
67466TEMEL DİNİ BİLGİLER 2
68541TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1 (*)
69182YABANCI DİL – 2
70243YABANCI DİL – 4
71501YABANCI DİL – 7
72153COĞRAFYA 3
73154COĞRAFYA 4
74113DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 3
75114DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 4
76116DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 6
77122FELSEFE – 2
78433KİMYA – 3
79434KİMYA – 4
80163MATEMATİK – 3
81449SEÇMELİ BİYOLOJİ 1
82430SEÇMELİ FİZİK 2
83439SEÇMELİ KİMYA 1
84487SEÇMELİ MANTIK 1
85166SEÇMELİ MATEMATİK 1
86540SEÇMELİ PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 2
87214SEÇMELİ PSİKOLOJİ 1
88636SEÇMELİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1
89142T.C.İNK.TAR. VE ATA. – 2
90133TARİH 3
91134TARİH 4
92138TARİH 6
93542TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2 (*)
94543TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3 (*)
95545TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 5 (*)
96546TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 6 (*)
97242YABANCI DİL – 3
98500YABANCI DİL – 6

İletişim Ve Duyuru

Açık Öğretim Lisesi Halkla İlişkiler 444 06 32
Mesleki Açık Öğretim Lisesi Halkla İlişkiler 444 06 32
Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Halkla İlişkiler 444 06 32
Açık Öğretim Ortaokulu Halkla İlişkiler 444 06 32
Açık Öğretim Lisesi Faks Numarası 0 312 213 01 75
Mesleki Açık Öğretim Lisesi Faks Numarası 0 312 213 01 76
Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Faks Numarası 0 312 213 01 76
Açık Öğretim Ortaokulu Faks Numarası 0 312 213 01 73
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 0 312 413 32 48
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ