<style>.lazy{display:none}</style>Abant İzzet Baysal Üniversitesi Resim Yarışması Başvuruları
28.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Resim Yarışması

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Resim Yarışması

3. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Resim Yarışması

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Resim Yarışması Düzenliyor. Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerinde Kayıtlı Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans Ve Doktora Öğrencileri İle Son 2 Yıl İçinde Mezun Olanlar Katılabilir.

Yarışma Konusu: Serbest

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü: 15 Türk Lirası Değerinde TALENS Sanatsal Malzeme Ödülü
İkincilik Ödülü: 10 Türk Lirası Değerinde TALENS Sanatsal Malzeme Ödülü
Üçüncülük Ödülü: 6 Türk Lirası Değerinde TALENS Sanatsal Malzeme Ödülü
Mansiyon Ödülü: 3 Türk Lirası Değerinde TALENS Sanatsal Malzeme Ödülü
Mansiyon Ödülü: 3 Türk Lirası Değerinde TALENS Sanatsal Malzeme Ödülü
Mansiyon Ödülü: 3 Türk Lirası Değerinde TALENS Sanatsal Malzeme Ödülü Olmak Üzere Toplam 3 Adettir.
Jüri Özel Ödülü: 2 Türk Lirası Değerinde TALENS Sanatsal Malzeme Ödülü
Jüri Özel Ödülü: 2 Türk Lirası Değerinde TALENS Sanatsal Malzeme Ödülü
Jüri Özel Ödülü: 2 Türk Lirası Değerinde TALENS Sanatsal Malzeme Ödülü Olmak Üzere Toplam 3 Adettir.
Seçici Kurul, Ödüllerin Bir Kısmını Yada Tamamını Dağıtıp Dağıtmamakta Serbesttir.

Yarışma Amacı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ülkemizdeki üniversitelerde öğrenim gören genç sanatçı adaylarını destekleyerek özendirmek, yeni ürünler ortaya koymalarını sağlamak ve Çağdaş Türk Sanatına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Üniversite öğrencileri için düzenlenen Resim Yarışması’nda adaylar başvuruları e-posta ile gerçekleştirilecektir. Başvurular sonrasında ilk değerlendirme, Seçici Kurul tarafından adayların e-posta ile dijital ortamda gönderdikleri eser görselleri üzerinden yapılacaktır. Ön elemeyi geçen eserler, eser sahipleri tarafından, elden ya da kargo yoluyla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne teslim edilecektir. Teslim edilen eserler Seçici Kurul tarafından değerlendirilerek ödül kazanan eserler ve sergilenmeye değer bulunan eserler belirlenecektir.

Ads

Yarışmaya Katılım Koşulları

• Yarışma konusu serbesttir.

• Yarışmaya, Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerinde kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri (yabancı uyruklu öğrenciler de dahil) ile son iki yıl içerisinde bu programlardan mezun olanlar katılabilirler.

• Yarışmaya gönderilen eserlerin Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine aykırı olmaması gerekir.

• Katılımcıların eserleri ile birlikte, öğrenci ise öğrenci olduklarına dair son 1 ay içerisinde alınmış öğrenci belgelerini, mezun ise mezuniyet tarihini gösteren onaylı belgelerini de göndermeleri gerekmektedir. Aksi halde resimler değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Yarışmaya e-posta (baiburesim@ibu.edu.tr) ile son başvuru tarihi 04 Ekim 2024 Cuma günü saat: 23.59 ’a kadardır.

• Ön elemeyi geçen eserler, 15 Ekim 2024 Salı günü Üniversitemizin (www.baiburesim.ibu.edu.tr) web sayfasından duyurulacaktır. Ön elemeyi geçen eser sahiplerine de e-posta ile bilgi verilecektir.

• Seçici Kurul tarafından yapılacak ön elemeyi geçen eserler, sergilenmeye hazır bir şekilde 25 Ekim 2024 Cuma günü mesai bitimine (17:00) kadar BAİBÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına elden ya da kargo yoluyla teslim edilecektir. Bu tarihe kadar gönderilmeyen eserler elenmiş sayılacaktır.

• Eserler elden veya masrafı yarışmacı tarafından karşılanmak üzere kargo ile gönderilecektir.

• Yarışmaya gönderilecek olan çalışmalarda, tuval üzerine yağlıboya, akrilik veya benzeri teknikler kullanılacaktır; Özgün Baskı ve Enstalasyon eserler dahil değildir.

• Resim çalışmalarının kısa kenarları 70 cm’den küçük, uzun kenarlar 200 cm’den büyük olmayacaktır.

• Her yarışmacı en fazla 3 (üç) eserle katılabilecektir.

• Katılımcılar, Eser Sahibi Bilgi Formunu (Form-1) doldurarak bir zarf içerisinde, eserlerle birlikte göndereceklerdir.

• Gönderilen her eserin arkasına ayrı ayrı olmak üzere; yarışmacının adı soyadı, eserin tekniği ve boyutlarını belirten eser bilgi fişi (Form-2) yapıştırılacaktır.

• Yarışma şartnamesine uymayan (farklı ölçülerde yapılmış, henüz kurumamış, taşıma sırasında hasar görmüş, sergilemeye hazır olmayan v.b.) eserler Değerlendirme Dışı bırakılacaktır.

• Seçici Kurul gerekli gördüğü takdirde, yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya yarışmayı iptal edebilir.

• Yarışma Formları Eksiksiz Doldurulacaktır.

İlk Başvuru Sırasında Sisteme Yüklenecek Görseller Ve Belgeler

• Eser görsellerinin çözünürlüğü 300 dpi- JPEG formatında kaydedilmiş olmalıdır. Görsellerin her biri en az 1 MB en fazla 5 MB boyutunda olacak şekilde kaydedilmesi sağlanmalıdır.

• Başvuruda esere ilişkin görsellerin yer aldığı klasör, eserin farklı açılardan çekilmiş en fazla üç ( 3 ) görselinden oluşmalıdır.

• Form 1 (Eser Sahibi Bilgi Formu)

• Yarışmacının adı soyadı, eserin tekniği ve boyutlarını belirten eser bilgi fişi
• (Form-2) de hangi esere ait olduğunu belirtecek şekilde isimlendirilerek sisteme yüklenmelidir.

• Son 1 (bir) ay içerisinde alınmış Öğrenci Belgesi veya mezun ise mezuniyet tarihini gösteren onaylı belge.

• Gönderilecek görsellerin düz bir fonda ve temiz bir zeminde olmasına özen gösterilmelidir.

• Sisteme yüklenecek görsellerin eseri en iyi şekilde yansıtması zorunludur. Aksi takdirde, yarışmacı uyarılmadan yarışma dışı bırakılır.

• Yarışmaya katılan eserlerin özgün olması temel koşuldur. Seçici Kurul; değerlendirilmesi aşamasında, başvuruları anlam, özgünlük, farklılık, sanatsal kaygı ve estetik bütünlük çerçevesinde ele alacaktır.

• Sisteme yüklenecek görseller ve belgeler “baiburesim@ibu.edu.tr” e-posta adresine gönderilmelidir.

Değerlendirme
Seçici Kurul, 01 K a s ı m 2024 Cuma günü BAİBÜ Rektörlüğü’nde toplanarak, yarışmaya gönderilen eserlerin değerlendirmesini yapacaktır.

Değerlendirme Duyuru Tarihi 06 Kasım 2024 Çarşamba günü www.baiburesim.İbu.edu.tr adresinden yapılacaktır.

Telif Hakkı
• Yarışma sonunda birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülüne, mansiyona, jüri özel ödülüne değer görülen eserler ile birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülüne, mansiyona, jüri özel ödülüne ve sergilenmeye değer görülen eserlerin görselleri, bütün telif haklarıyla BAİBÜ tarafından basit ruhsat şeklinde mali, fikri ve sınai hakları devralınmış gibi işlem görür. BAİBÜ birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülünü alan, mansiyon, jüri özel ödülü ve sergilenmeye değer bulunan eserlerin görsellerini; BAİBÜ uzantılı internet sayfalarında, televizyon yayınlarında, internet ve sosyal medya sitelerinde, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemeleri olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Aday bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücuferagat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

• Birincilik, İkincilik, üçüncülük ödülü alan, mansiyon ve jüri özel ödülüne değer görülen eser sahipleri ödül tutarlarının aynı zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülü ve mansiyon, jüri özel ödül alan eserler için verilen ödüllerden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun BAİBÜ’nden herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.

• Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını; eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini; üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu; beyan, kabul ve garanti etmektedir.

• Eserlerde yer alacak görseller ile ilgili izinsiz kullanım, telif vb. taleplerden doğabilecek hukuki sorumluluklar da yarışmacıya aittir.

Sonuçlar Ve Sergileme
Yarışma sonuçları Üniversitemizin (www.baiburesim@ibu.edu.tr ) sayfasından duyurulacaktır.

Birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülü, mansiyon ödülü, Jüri özel ödülü alan ve sergilenmeye değer görülen eserler, BAİBÜ Sergi Salonunda BAİBÜ Rektörlüğü tarafından uygun görülen tarihten itibaren sergilenecektir.

Sergide yer alan tüm eserler için tanzim edilen e-katalog ve katılım belgeleri, katılımcıların maillerine ve adreslerine gönderilecek.

Eserlerin İadesi
• Yarışma ve sergi bitimi sonunda, sergilemeye değer görülen ve sergilemeye değer görülmeyen eserler (katılımcılar istedikleri takdirde) adreslerine kargo ile “alıcı ödemeli” olarak gönderilecektir.

• Kargoyla iade edilecek eserler Paketleme firmasına tutanakla toptan teslim edilecek, ilgili firma eserleri ambalajlayarak adaylara kargoyla gönderecektir. Kargodan eserini teslim almayan yarışmacılar hiçbir hak iddia edemeyecektir.

• Eserlerini yarışma sonucu hibe etmek isteyen katılımcılara Teşekkür Belgesi yollanacaktır.

• Yarışma sonuçlarının ilanı ve sergilenme sürecinden sonraki 2 (iki) ay içinde elden teslim almayı isteyen, fakat alınmayan eserler için hiçbir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

• Şartnamede belirtilmeyen hususlarda ve tereddüt halinde Seçici Kurul’un kararları geçerlidir. Yarışmaya katılan tüm sanatçılar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul’un kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır.

Önemli Not
Eser Sahibi Bilgi Formu’nun güncel bilgilerle doldurulması ve eserle birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Eser Sahibi Bilgi Formu doldurulmadan ya da eksik doldurularak gönderilen eserler yarışmaya kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bu formda belirtilen adres bilgisi, eserin tekrar gönderileceği adres olacağından, adres değişikliği aşağıdaki numaraya bildirilmelidir.

Dijital ortamda hazırlanan eser görselleri ve diğer belgeler “baiburesim@ibu.edu.tr” e- posta adresine gönderilmelidir.

Eserlerin Üniversitemize Gönderilmesinde Kargoyla Gönderilmesi Esnasında Oluşabilecek Herhangi Bir Olumsuzluktan (Kırılma, Yırtılma, Lekelenme, Teslim Almamak Gibi) Üniversitemiz Kesinlikle Sorumlu Olmayacaktır.

İrtibat ve ayrıntılı bilgi için : “ baiburesim@ibu.edu.tr ”
Havva YÜKSEL Tel: 0 374 253 45 18
BAİBÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Tel: 0 374 254 10 00 / 2061-2065-2066
Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Gölköy Yerleşkesi 14030 / Bolu

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ