24.04.2019 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

4. Altın Nota Türk Sanat Müziği Beste Yarışması 2019

4. Altın Nota Türk Sanat Müziği Beste Yarışması 2019

4. Altın Nota Türk Sanat Müziği Beste Yarışması 2019

4. Altın Nota Türk Sanat Müziği Beste Yarışması Başvuruları 14 Ocak 2019 Tarihine Kadar Yapılabilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi 4. Altın Nota Türk Sanat Müziği Beste Yarışmasına Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları Katılabilir.

4. Altın Nota Türk Sanat Müziği Beste Yarışması Şartnamesi 2019

Genel Hükümler
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Desteği İle “4.Altın Nota Türk Sanat Müziği Beste (Şarkı) Yarışması (Notalya)– 2019” Adı İle Bir Yarışma Düzenlenmiştir.
Yarışma Şartnamesinde, Diğer Evrak Ve Yazışmalar Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kısaca Antalya Büyükşehir Belediyesi Olarak Adlandırılacaktır Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 4.Altın Nota Beste (Şarkı) Yarışması (Notalya) – 2019” Adı Verilen Yarışma, Şartnamede, Yazışmalarda, Taahhütnamelerde Kısaca, “Antalya Büyükşehir Belediyesi 4. Altın Nota Beste (Şarkı) Yarışması (Notalya) – 2019” Olarak Adlandırılacaktır.

Konu
Türk Sanat Müziği Dalında, Bu Şartnamenin Üçüncü Bölümünde Belirtilen Özelliklere Uygun Olarak Bestelenmiş Sözlü Eserlerin Katılacağı Beste Yarışması Düzenlemektir.

Amaç
Türk Sanat Müziği Repertuvarını Geliştirmek, Bestecileri Ve Söz Yazarlarını Nitelikli Yeni Eserler Vermeye Teşvik Etmek, Eserlerin Tanıtılmasına Katkıda Bulunmak Ve Yeni Bestecilerin Yetişmesini Sağlamaktır. Finale Kalan Eser Zarfları Açıldığında Şartnameye Aykırı Olarak Eser Gönderilmişse Değerlendirmeye Alınmayacaktır.

Sponsorlu Bağlantılar

Yarışmaya Katılarcaklarda Aranacak Şartlar
1- Yarışmalara T.C. Vatandaşı Olan Bütün Besteciler (Şahsen) Katılabilir 2- Antalya Büyükşehir Belediyesi Yöneticileri, Yarışma Seçici Kurul Üyeleri, Yarışma Konuları İle İlgili Yönetici Kadrolarında Bulunan Veya Yarışmalarda Görev Alan Personel İle Bunların Birinci Derecede Kan Ve Sıhrî Hısımları Yarışmalara Katılamazlar, Seçici Kurulda Yer Alamazlar. Bu Kişiler, Yarışmaya Katılan Eserlere Hiçbir Şekilde Katkıda Bulunamazlar

YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERDE ARANACAK NİTELİKLER
1- Şarkı sözleri; Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkelerle, Cumhuriyetin
niteliklerini benimsetici ve bu görüş ve ilkelere uygun düşünce tarzına, Atatürk
İlkeleri’ne aykırı olamaz. Ayrıca seçilen temanın, hiçbir ideolojiye hizmet amacı
gütmemesi, herhangi bir politik görüşü övücü veya yerici, müstehcen, anlamsız,
insan haysiyetine aykırı olmaması ve ticarî amaç taşımaması gerekmektedir.
2- Yarışmaya gönderilecek eserler:
• Türk Sanat Müziği’nin melodi ve ritim özelliklerinden kaynaklanan yeni ve özgün çalışmalar olmalıdır.
• Form, makam ve usul olarak yeni buluşlarla bestelenmişse, Türk Sanat Müziği’nin bugünkü sistem ve kaidelerine ters düşmemelidir.
• Türk Sanat Müziği’nin aslî karakterine uygun olmalıdır.

3- Gönderilen eserler;
• Şarkı formunda 10 zamanlıya kadar küçük usullerle bestelenmiş olmalıdır. (Bu usullerin hareketli mertebelerinin kullanılması tercih sebebidir. 10 zamanlı usuller dâhildir). Güncel makamlarda bestelenmiş olmalıdır.
• Kompozisyon yönünden; söz, müzik, makam, usul bütünlüğü taşımalıdır.
• Ezgi ile söz arasında uygunluk bulunmalıdır. (Prozodi)
• Daha önce herhangi bir yarışmaya katılmış olsa da mansiyon dâhil hiçbir dereceye girmemiş eserler olmalıdır,
• Tek sesli olarak bestelenmelidir.
• Süre olarak 7 (yedi) dakikayı geçmemelidir.
• Daha önce hiçbir suretle yayınlanmamış olmalıdır. (Nota, plâk, kaset, CD, VCD vb. sesli ve görüntülü ortamlarda, internet paylaşım sitelerinde, amatör-profesyonel koro, solo vb. her türlü konserlerde)

ESERLERİN TESLİMİ
Besteciler, 14 OCAK 2019 Pazartesi akşamına kadar eserlerin notalarını, sözlerini,
istenen diğer belgelerin bulunacağı ve üzerinde o eser için seçilen rumuz yazılı
BÜYÜK zarf içinde;
“Antalya Büyükşehir Belediyesi 4.Altın Nota Beste (Şarkı) Yarışması – 2019” Bürosu
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı / Sakıp
Sabancı Bulvarı Kültür Merkezi Parkı İçi Meltem-Muratpaşa/ANTALYA adresine;
posta-kargo ile göndermiş ya da elden ve makbuz karşılığı teslim etmiş olacaklardır.
Postadaki gecikmeler için Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumlu tutulamaz. Posta
ile müracaatlarda, ilân edilen teslim süresi için son gün, evrakın postaya verildiği
değil, Belediye’ye intikal tarihi olarak kabul edilecektir.
1- Besteciler yarışmaya en fazla 5 (beş) eser ile katılabileceklerdir.
2- Yarışmaya gönderilen eserlerin notalarının üzerine sadece rumuz yazılacak, eser sahiplerinin kimliklerini belli edecek adı, soyadı, imza, yer adı, tarih ve herhangi bir işaret olmayacaktır. Aksi takdirde eser/eserler değerlendirmeye alınmadan yarışma dışı tutulacaktır.
3- Besteciler her eser için, büyük harf-rakam karışımı Toplam 6 karakterden oluşan ayrı birer rumuz kullanacaklardır. (Örnek “7NOTA6” , “2KALP1vb gibi) (Lütfen bu örnekleri kullanmayınız.
4- Besteciler, birden fazla eser ile yarışmaya katılıyorlarsa, her eser için değişik rumuz kullanmak şartı ile istenilen dokümanları ayrı ayrı düzenleyeceklerdir.
5- Besteciler; biri küçük “Kimlik Zarfı”, diğeri büyük “Evrak Zarfı” olmak üzere 2 adet zarfı yarışma bürosuna elden teslim edeceklerdir. Posta ile müracaat edildiğinde; üzerine posta işlemlerinin ve adresinin yazılacağı, pulun yapıştırılacağı 3. en büyük dış zarfı kullanılacak ve üzerine de yalnızca RUMUZ yazılacaktır.
6- Besteciler BÜYÜK ZARF içinde;
A.7 nüsha nota(üzerinde rumuz dışında hiçbir yazı, işaret vb. yazı, işaret olmayacaktır.)
B.7 nüsha şarkı sözü( üzerinde rumuz yazılı olacak, bilgisayar ile dosya kâğıdına yazılacak, söz yazarının adı dâhil hiçbir bilgi, işaret vb. olmayacaktır.)
C. Üzerinde sadece rumuz yazılı olan KÜÇÜK KAPALI KİMLİK ZARFI bulunacaktır.

Kapalı Kimlik Zarfı İçinde;
*Bestecinin biyografisini, adresini, telefon numarasını, varsa e-posta adresini,
*Söz yazarının biyografisini, adresini, telefon numarasını, varsa e-posta adresini,
*Eserin künyesini (güftenin 1.satırının tamamını, varsa eserin adını, makamını,
usulünü) içeren bilgileri bulunduracaklar,
*Gönderilecek eserler bilgisayar ortamında en az 12 punto olarak yazılmalıdır,
• Şartnamenin en son sayfasında bulunan “4.Altın Nota Türk Sanat Müziği Beste (Şarkı)
Yarışması (NOTALYA) – 2019 Özel Şartnamesini ”ve
• “İstisna Sözleşmesine Konu Hizmet Alımlarına İlişkin Usul ve Esaslar”
hükümlerini aynen kabul ettiğini belirten, besteci ve söz yazarı tarafından ayrı ayrı
imzalanmış(EK:1) ve eksiksiz bir şekilde doldurulmuş sözleşmeyi bulunduracaklardır.
Uyulması Gereken Önemli Hususlar:
Eserlerin notaları 7’şer nüsha halinde;
A)Bilgisayar ortamında temiz ve okunaklı yazılmış olmalıdır.
B) Fotokopi ile çoğaltılabilir.
C) Nota yazısı ve usul bölünmeleri, Arel-Ezgi-Uzdilek sistemine uygun olmalıdır.
D) Eserlerin icra, hız, süre -metronom ve ifade Nüansları nota üzerinde gösterilmeli,
bestecinin farklı yorum anlayışını ifade edeceği durumlarda özel işaret ve
açıklama notları eklenmelidir.
E)Eserin bütün güftesi nota üzerinde gösterilmiş olmalı, gerekirse prozodi açısından
hareketle bestede farklılık gösteren bölümlerin notası ayrıca yazılmalıdır.

ÖDÜLLER
• Açıklanacak ödüllerin dışında finalist bestecilere ve söz yazarlarına katılım belgesi ve plâket verilecektir. Antalya Büyükşehir Belediyesi dereceye giren bestecilerin ve söz yazarlarının para ödüllerini, tüm işlemler bittikten sonra bestecilerin ve söz yazarlarının sözleşmede (EK:1) belirttikleri Banka Hesap Numarası/IBAN numarasına gönderecektir. Banka havale masrafları kazanılan ödüllerden düşülecektir.
• Ödül Miktarları Antalya Büyükşehir Belediyesi Resmi Web Sitesi(antalya.bel.tr) adresinden Şubat Ayı içerisinde duyurulacaktır.
Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

Sponsorlu Bağlantılar
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ