<style>.lazy{display:none}</style>5. Altın Nota Türk Sanat Müziği Beste Yarışması Başvuruları
25.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

5. Altın Nota Türk Sanat Müziği Beste Yarışması 2020

5. Altın Nota Türk Sanat Müziği Beste Yarışması 2020

5. Altın Nota Türk Sanat Müziği Beste Yarışması 2020

Antalya Kepez Belediyesi 5. Altın Nota Türk Sanat Müziği Beste Yarışması Başvuruları Başladı.

Antalya Kepez Belediyesi 5. Altın Nota Türk Sanat Müziği Beste Yarışmasına Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları Katılabilir.

Genel Hükümler
Antalya Kepez Belediyesi “5.Altın Nota Türk Sanat Müziği Beste (Şarkı) Yarışması (NOTALYA)– 2020” adı ile bir yarışma düzenlenmiştir.

Konu
Türk Sanat Müziği dalında, bu şartnamenin üçüncü bölümünde belirtilen özelliklere uygun olarak bestelenmiş sözlü eserlerin katılacağı beste yarışması düzenlemektir.

Amaç
Türk Sanat Müziği Repertuarını Geliştirmek, Bestecileri Ve Söz Yazarlarını Nitelikli Yeni Eserler Vermeye Teşvik Etmek, Eserlerin Tanıtılmasına Katkıda Bulunmak Ve Yeni Bestecilerin Yetişmesini Sağlamaktır.
Finale Kalan Eser Zarfları Açıldığında Şartnameye Aykırı Olarak Eser Gönderilmişse Değerlendirmeye Alınmayacaktır.

Ads

Yarışmaya Katılacaklarda Aranacak Şartlar
1- Yarışmalara T.C. vatandaşı olan bütün besteciler (şahsen) katılabilir
2- Antalya Kepez Belediyesi Yöneticileri, Yarışma Seçici Kurul Üyeleri, yarışma konuları ile ilgili yönetici kadrolarında bulunan veya yarışmalarda görev alan personel ile bunların birinci derecede kan ve sıhrî hısımları yarışmalara katılamazlar, SEÇİCİ KURULDA YER ALAMAZLAR. Bu kişiler, yarışmaya katılan eserlere hiçbir şekilde katkıda bulunamazlar

YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERDE ARANACAK NİTELİKLER
1- Şarkı sözleri; Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkelerle, Cumhuriyetin niteliklerini benimsetici ve bu görüş ve ilkelere uygun düşünce tarzına, Atatürk İlkeleri’ne aykırı olamaz. Ayrıca seçilen temanın, hiçbir ideolojiye hizmet amacı gütmemesi, herhangi bir politik görüşü övücü veya yerici, müstehcen, anlamsız, insan haysiyetine aykırı olmaması ve ticarî amaç taşımaması gerekmektedir.

2- Yarışmaya gönderilecek eserler:
• Türk Sanat Müziği’nin melodi ve ritim özelliklerinden kaynaklanan yeni ve özgün çalışmalar olmalıdır.
• Form, makam ve usul olarak yeni buluşlarla bestelenmişse, Türk Sanat Müziği’nin bugünkü sistem ve kaidelerine ters düşmemelidir.
• Türk Sanat Müziği’nin aslî karakterine uygun olmalıdır.

3- Gönderilen eserler;
• Şarkı formunda 10 zamanlıya kadar küçük usullerle bestelenmiş olmalıdır. (Bu usullerin hareketli mertebelerinin kullanılması tercih sebebidir. 10 zamanlı usuller dâhildir). Güncel makamlarda bestelenmiş olmalıdır.
• Kompozisyon yönünden; söz, müzik, makam, usul bütünlüğü taşımalıdır.
• Ezgi ile söz arasında uygunluk bulunmalıdır. (Prozodi)
• Daha önce herhangi bir yarışmaya katılmış olsa da mansiyon dâhil hiçbir dereceye girmemiş eserler olmalıdır,
• Tek sesli olarak bestelenmelidir.
• Süre olarak 7 (yedi) dakikayı geçmemelidir.
• Daha önce hiçbir suretle yayınlanmamış olmalıdır. (Nota, plâk, kaset, CD, VCD vb. sesli ve görüntülü ortamlarda, internet paylaşım sitelerinde, amatör-profesyonel koro, solo vb. her türlü konserlerde)

ESERLERİN TESLİMİ

Besteciler, 13 Mart 2020 Cuma akşamına kadar eserlerin notalarını, sözlerini, istenen diğer belgelerin bulunacağı ve üzerinde o eser için seçilen rumuz yazılı BÜYÜK zarf içinde;
“Antalya Kepez Belediyesi 5.Altın Nota Beste (Şarkı) Yarışması – 2020” Bürosu Antalya Kepez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Erdem Bayazıt Kültür Merkezi Adresi Olan Yeni Emek Mah. Sakarya Bulvarı 07060 Kepez/ANTALYA adresine; posta-kargo ile göndermiş ya da elden ve makbuz karşılığı teslim etmiş olacaklardır. Postadaki gecikmeler için Antalya Kepez Belediyesi sorumlu tutulamaz. Posta ile müracaatlarda, ilân edilen teslim süresi için son gün, evrakın postaya verildiği değil, Belediye’ye intikal tarihi olarak kabul edilecektir.
1- Besteciler yarışmaya en fazla 5 (beş) eser ile katılabileceklerdir.
2- Yarışmaya gönderilen eserlerin notalarının üzerine sadece rumuz yazılacak, eser sahiplerinin kimliklerini belli edecek adı soyadı,imza, yer adı, tarih ve herhangi bir işaret olmayacaktır. Aksi takdirde eser/eserler değerlendirmeye alınmadan yarışma dışı tutulacaktır.
3- Besteciler her eser için, büyük harf-rakam karışımı Toplam 6 karakterden oluşan ayrı birer rumuz kullanacaklardır. (Örnek “7NOTA6” , “2KALP1vb gibi) (Lütfen bu örnekleri kullanmayınız.
4- Besteciler, birden fazla eser ile yarışmaya katılıyorlarsa, her eser için değişik rumuz kullanmak şartı ile istenilen dokümanları ayrı ayrı düzenleyeceklerdir.
5- Besteciler; biri küçük “Kimlik Zarfı”, diğeri büyük“Evrak Zarfı” olmak üzere 2 adet zarfı yarışma bürosuna elden teslim edeceklerdir. Posta ile müracaat edildiğinde; üzerine posta işlemlerinin ve adresinin yazılacağı, pulun yapıştırılacağı 3. en büyük dış zarfı kullanılacak ve üzerine de yalnızca RUMUZ yazılacaktır.
6- Besteciler BÜYÜK ZARF içinde;

A.8 nüsha nota(üzerinde rumuz dışında hiçbir yazı, işaret vb yazı, işaret olmayacaktır.)
B.8 nüsha şarkı sözü( üzerinde rumuz yazılı olacak, bilgisayar ile dosya kâğıdına yazılacak, söz yazarının adı dâhil hiçbir bilgi, işaret vb. olmayacaktır.)
C.Üzerinde sadece rumuz yazılı olan KÜÇÜK KAPALI KİMLİK ZARFI
Bulunacaktır.
Kapalı Kimlik Zarfı İçinde;
*Bestecinin biyografisini, adresini, telefon numarasını, varsa e-posta adresini,
*Söz yazarının biyografisini, adresini, telefon numarasını, varsa e-posta adresini,
*Eserin künyesini (güftenin 1.satırının tamamını, varsa eserin adını, makamını, usulünü) içeren bilgileri bulunduracaklar,
*Gönderilecek eserler bilgisayar ortamında en az 12 punto olarak yazılmalıdır,
• Şartnamenin en son sayfasında bulunan “5.Altın Nota Türk Sanat Müziği Beste (Şarkı) Yarışması (NOTALYA) – 2020 Özel Şartnamesini”
• “İstisna Sözleşmesine Konu Hizmet Alımlarına İlişkin Usul ve Esaslar” hükümlerini aynen kabul ettiğini belirten, besteci ve söz yazarı tarafından ayrı ayrı imzalanmış(EK:1) ve eksiksiz bir şekilde doldurulmuş sözleşmeyi bulunduracaklardır.

Uyulması Gereken Önemli Hususlar:
Eserlerin notaları 8’şer nüsha halinde;
A)Bilgisayar ortamında temiz ve okunaklı yazılmış olmalıdır.
B) Fotokopi ile çoğaltılabilir.
C) Nota yazısı ve usul bölünmeleri, Arel-Ezgi-Uzdilek sistemine uygun olmalıdır.
D) Eserlerin icra, hız, süre -metronom ve ifade Nüansları nota üzerinde gösterilmeli, bestecinin farklı yorum anlayışını ifade edeceği durumlarda özel işaret ve açıklama notları eklenmelidir.
E)Eserin bütün güftesi nota üzerinde gösterilmiş olmalı, gerekirse prozodi açısından hareketle bestede farklılık gösteren bölümlerin notası ayrıca yazılmalıdır.

Yarışma Ödülleri
• Açıklanacak ödüllerin dışında finalist bestecilere ve söz yazarlarına katılım belgesi ve plâket verilecektir. Antalya Kepez Belediyesi dereceye giren bestecilerin ve söz yazarlarının para ödüllerini, tüm işlemler bittikten sonra bestecilerin ve söz yazarlarının sözleşmede (EK:1) belirttikleri Banka Hesap Numarası/IBAN numarasına gönderecektir. Banka havale masrafları kazanılan ödüllerden düşülecektir.
• Ödül Miktarları Antalya Kepez Belediyesi Resmi Web Sitesi adresinden ilerleyen bir tarihte duyurulacaktır.

Yarışma Takvimi
Eserlerin Son Teslim Tarihi: 13 Mart 2020
Eleme Kurulu Toplantıları: 1-2 Nisan 2020 :
Eleme Kurulu en geç 2 Nisan 2020tarihinde,ödül ve mansiyona değer 10 (On) eseri Antalya Kepez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bildirecektir.
Final yarışması; Antalya Kepez Belediyesi tarafından belirlenecek uygun bir tarihte, halk huzurunda, jüri üyeleri ve eserleri seslendirecek ses ve saz sanatçılarının da katılımıyla düzenlenecek ve Antalya Kepez Belediyesi’nin uygun gördüğü bir kanaldan canlı olarak yayınlanacaktır. Yarışmanın yapılacağı yer ve tarih belirlenerek ilan edilecektir.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ