<style>.lazy{display:none}</style>
20.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Bir Kadın Hikayesi Öykü Yarışması

Bir Kadın Hikayesi Öykü Yarışması

Tekirdağ Belediyesi Bir Kadın Hikayesi Öykü Yarışması

Tekirdağ Belediyesi Bir Kadın Hikayesi Öykü Yarışması Düzenliyor. Yarışmaya 18 Yaşının Doldurmuş Tüm Kadınlar Katılabilir. Her Yarışmacı Sadece 1 Eser İle Yarışmaya Katılabilir.
Eserler Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı (Bir Kadın Hikayesi – Yarışma)
Kültür Şube Müdürlüğü Kat:3 Çınarlı Mahallesi Hayrabolu Caddesi No:4 Süleymanpaşa Tekirdağ Adresine Posta Yada Kargo İle Gönderilecek.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 7.500 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 5 Bin Türk Lirası
Mansiyon Ödülü 3 Bin Türk Lirası

 Bir Kadın Hikayesi Öykü Yarışması Şartnamesi

T.C. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

“Bir Kadın Hikâyesi” Konulu
Öykü Yarışması Katılım Koşulları Ve Yarışma Şartnamesi

Ads

1. Yarışmanın Konusu Ve Amacı:

Yarışmanın Konusu: Türkiye’de kadın; güçlü kadınlar, ezilen kadınlar, örnek kadınlar, kahraman kadınlar, çileli kadınlar, başarılı kadınlar, kimsesiz kadınlar… gibi konular çerçevesinde kurgu ya da aileden ve çevreden derlenen öykü yazma.
Yarışmanın Amacı: Toplumdaki kadın unsuruna dikkat çekme, toplumda kadın duyarlılığını artırma, kadınların gerçek hayat hikâyelerinin derlenerek ortaya çıkmasını sağlama, kadınların unutulan ya da fark edilmeyen hikâyelerinin yazıya aktarılması, kadınlarımızın aileleri ve çevreleriyle iletişim kurabilmelerini sağlama, kadınlarımızın yazma becerilerini ortaya çıkarma…
Türü: Anı/derleme/söyleşi/mektup/öykü
Dil: Türkçe
Hedef Kitle: Ülkemizde yaşayan 01 Ocak 2000 yılı ve öncesi doğumlu (18 yaşını doldurmuş) tüm kadınlar

2. Genel Katılım Şartları:

2.1. Yarışmaya 04 Ocak 2019 tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş tüm kadınlar katılabilir.

2.2. Düzenleme Kurulu ile Seçici Kurulda görev alan kişiler ve bu kişilerle birinci dereceden akrabalık bağı olanlar yarışmaya katılamazlar.

2.3. Eser, anı/derleme/söyleşi/mektup/öykü türlerinden herhangi biriyle yazılabilir.

2.4. Katılan eserin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış, basılmamış ve herhangi bir yarışmadan ödül almamış olması gerekmektedir.

2.5. Her yazar ancak bir (1) eserle yarışmaya katılabilir.

2.6. Yarışmaya katılan eserler en fazla beş (5) sayfa ve A4 ebatında olmalıdır.

2.7. Eserler, Calibri yazı stilinde, 11 punto, 1,5 satır aralığı ve Normal kenar boşlukları (her yön 2,5 cm) ile yazılmalıdır.

2.8. Eserde mutlaka (ortaya hizalı) bir başlık (öykünün adı) olup, herhangi bir kapak ve görsel olmamalıdır.

2.9. Yarışmacılar eserlerinin SAĞ ÜST köşesine 5 (beş) harften oluşan bir RUMUZ yazıp, eser üzerine kesinlikle gerçek ad ve soyadlarını belirtmeyeceklerdir.

2.10. Eser, dijital ortamda sadece verilen rumuz ile CD’ye kayıt edilmelidir. CD üzerine ve CD zarfının üzerine sadece verilen rumuz yazılı olmalıdır.

2.11. Eserden 5 ayrı adet kopya (yazıcı çıktısı) alınarak ayrı ayrı dosyalanmalıdır.

2.12. Yarışmacılar, ayrı bir A4 dosya kağıdına;
Rumuz:
Eser Adı:
Eser Sahibinin Adı Soyadı:
TC Kimlik No:
Doğum Tarihi ve Yeri:
Yaşadığı Şehir:
Meslek:
Telefon No:
e-posta:
Ev Adresi:
Kısa Özgeçmiş:
Ve “Yarışmanın tüm şartlarını kabul ediyorum” yazarak tarih atıp imzalayacaklar, 1 adet vesikalık fotoğraflarıyla birlikte bu bilgi formunu ayrı bir küçük boy zarfa koyarak zarfı kapatıp üzerine sadece rumuzu yazacaklardır.

2.13. Son olarak yarışmacılar eserlerini; 1 adet CD ortamında, beş kopyasını (yazıcı çıktısı) ve özgeçmişlerinin de yer aldığı bilgi formunu zarfıyla birlikte büyük boy bir zarf içerisine koyup gönderen kısmına sadece rumuzlarını yazarak;

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı (Bir Kadın Hikâyesi – Yarışma)
Kültür Şube Müdürlüğü Kat:3 Çınarlı Mah. Hayrabolu Cad. No:4 Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
adresine KARGO ile göndereceklerdir. Eseri gönderen kişinin ad soyad, adres, vs. bilgileri sadece kargo poşetinin üzerine yazılmalıdır.
2.14. Hangi nedenle olursa olsun belirtilen son katılım tarihi ve saatinden sonra, ilgili adrese ulaşacak olan eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Posta ya da kargoda meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sorumlu değildir.

2.15. İnternet yoluyla ya da elden yapılan teslimatlar kabul edilmeyecektir!

2.16. Yarışmada ödül alan veya yayınlanmaya değer bulunan eserler kurum tarafından hazırlanacak broşür, web sayfası, kitap ve dergilerde tanıtım amaçlı olarak kullanılabilir.

2.17. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

2.18. Yarışma sonunda şartnameye uymayan eserin tespiti halinde derecesi ve ödülü geri alınır, yerine başka bir eser konmaz, derece ve ödül boş bırakılır.

2.19. Büyükşehir Belediyemiz tarafından basılacak olan “BİR KADIN HİKÂYESİ” Yaşanmış Kadın Öyküleri Seçkisi Kitabında, Seçici Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirme neticesinde yayınlanmaya değer bulunan eserler yer alacaktır.

2.20. Katılımcı, ödül alan ya da yayınlanmaya değer bulunan eserinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılmasına süresiz olarak kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve bunun gibi umuma arzla ilgili tüm haklarını, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne verdiğini kabul eder.

2.21. Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini ya da bu lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, eserler için katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir.

2.22. Teslim edilen hiçbir eser geri iade edilmeyecektir.

2.23. Yukarıda yazılı maddelerden herhangi bir tanesinin eksikliği halinde, eser yarışma dışı bırakılır.

2.24. Zarfı teslim eden her yarışmacı bu şartnameyi okumuş ve şartlarını kabul etmiş sayılır.

3. YARIŞMAYA SON KATILMA TARİHİ:
Eserlerin son teslim tarihi 04 Ocak 2019 Cuma günü çalışma saati bitimidir. (17:00)

4. ESERLERİN GÖNDERİLECEĞİ / TESLİM EDİLECEĞİ ADRES:
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı (Yaşanmış Kadın Öyküleri Yarışması)
Kültür Şube Müdürlüğü Kat:3 Çınarlı Mah. Hayrabolu Cad. No:4 Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
Koordinasyon Sorumlusu: Mehtap PETEK
İş Telefonu : (0090) 850 459 31 04
Cep Telefonu : (0090) 533 241 79 47
Eposta : mehtap.petek@tekirdag.bel.tr

5. ESERLERİN İADE EDİLMESİ:

Yarışmaya gönderilen eserler iade edilmeyecektir.

6. YARIŞMAYA KATILAN ESERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

6.1. Gönderilen eserler, Seçici Kurul Üyelerinin tamamı tarafından değerlendirilir.

6.2. Seçici kurul üyelerinin verdikleri puanların ortalaması eserin başarı sırasını belirler.

6.3. Değerlendirme sonucu eşitlik söz konusu olduğunda seçici kurul başkanının vereceği karar belirleyici olur.

6.4. Seçici kurulunun verdiği kararlar kesindir.

7. SEÇİCİ KURUL:

• Prof. Dr. YAŞAR ŞENLER – Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı

• Dr.Öğretim Üyesi Selda Uygur – Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

• Uzman Mine ENGİN TEKAY – Namık Kemal Üniversitesi Türk Dili Bölüm Başkanlığı Öğretim Görevlisi – Yazar

• Behcet ATLI – Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı – Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

• Hülya ÇAKAR – Tekirdağ Güzel Sanatlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

8. DÜZENLEME KURULU:
Müveddet IŞIK – T.B.B. Mali Hizmetler Dairesi Başkanı
Behcet ATLI – T.B.B. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı
Dr. Öğretim Üyesi İpek Elif ATAYMAN – T.B.B. Basından Sorumlu Başkan Danışmanı, Beykent Üniversitesi
Ahmet Rıfat POYRAZ – T.B.B. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı
Av. Nevim KAÇAR – T.B.B. Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı
Sedat AKBIYIK – T.B.B. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Kültür Müdür Vekili
Uzman Mehtap PETEK – T.B.B. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bilişim ve Org. Sorumlusu

9. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI VE ÖDÜLLER:

9.1. Yarışma sonuçları 15 Şubat 2019 Cuma günü ilan edilecek ve ödül kazanan yarışmacılar 08 Mart 2019 Cuma günü yapılacak ödül törenine davet edileceklerdir.

9.2. Büyükşehir Belediyemiz tarafından basılacak olan “BİR KADIN HİKÂYESİ” Yaşanmış Kadın Öyküleri Seçkisi Kitabında, dereceye giren eserler ile birlikte Seçici Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirme neticesinde yayınlanmaya değer bulunan eserler yer alacaktır.

9.3. Dereceye giren eserlerin sahipleri şöyle ödüllendirilecektir:

– 1.lik ödülü : 10.000,00 ( Onbin ) Türk lirası
– 2.lik ödülü : 7.500,00 ( Yedibinbeşyüz ) Türk lirası
– 3.lük ödülü : 5.000,00 ( Beşbin) Türk lirası
– Mansiyon : 3.000,00 ( Üçbin ) Türk lirası

10. TELİF HAKLARI:

10.1. Yarışmaya katılan eserlerin telif hakları yazana aittir.

10.2. Ancak, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, eserin bir kısmını veya tamamını herhangi bir etkinlikte kullanma, kitap olarak basıp dağıtma hakkına otomatik olarak sahiptir. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı bu kullanımdan ötürü yazara herhangi bir ücret ödemeyecektir.

10.3. Dereceye giren ya da Yaşanmış Kadın Öyküleri Seçkisi Kitabında yayınlanan Eser sahibi ile kullanımı halinde eserin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın katkılarıyla “BİR KADIN HİKÂYESİ” konulu öykü yarışmasında ödül aldığı ya da Yaşanmış Kadın Öyküleri Seçkisi Kitabında öykünün yayınlandığı belirtilecektir.

11. YARIŞMA TAKVİMİ:
Yarışmanın Duyurulması : 17 Ağustos 2018 Cuma
Eserlerin Son Teslim Edilme Tarihi : 04 Ocak 2019 Cuma
Eserlerin Değerlendirmesinin Yapılması : 05 Ocak – 14 Şubat 2019
Dereceye Giren Eserlerin Açıklanması : 15 Şubat 2019 Cuma
Ödül Töreni : 08 Mart 2019 Cuma

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 68 YORUM
 1. Hülya dedi ki:

  Kitaplaştırıldı mı acaba ?

 2. Özge ARTUK dedi ki:

  Yarışmaya katılan eserlerde kendi eserimi göremiyorum neden acaba?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   yarışmaya katılan eserleri linkten http://www.tekirdag.bel.tr/oyku_yarismasi_katilimci_listesi görülebilir. eserleri kontrol edin, eseri zamanında gönderdiyseniz listede yoksa yarışmayı düzenleyen tekirdağ belediyesi ile iletişime geçebilirsiniz.
   Koordinasyon Sorumlusu: Mehtap PETEK
   İş Telefonu : (0090) 850 459 31 04
   Cep Telefonu : (0090) 533 241 79 47
   Eposta : mehtap.petek@tekirdag.bel.tr

 3. Gül dedi ki:

  Sonra önümüz neden açılmıyor ? Keşke sadece yazarlar katılsaydı haklı rekabet olurdu en azından kendi için bir şey yapıp umutta bulunan kadınların gururunu kırdınız gerçekten teşekkürler yine sığ düşüncelere kapılıp kendi iç dünyasında karalar bağlayan bi umut vaat etmeyen kendi için bir şey yapmayacak nice kadınlar yarattınız gerçekten teşekkürler. Kendinizce had bildirdiniz siz kimsinizki yazmak gibi bir düşünceye kapılıp hayal kurdunuz ben burdan baktığım zaman sadece bunu görüyorum.

 4. Dilek tuttum dedi ki:

  Kadınların işi zor kadin olmak zor. Eziklik, baskı şiddet küfür, hakaret, aşağılanma.Kadınların derdine derman olmazsanız bu türlü yarışma gibi boş zahmetlere girmeyin lütfen. Bir yarışmamız eksik kalsın. Birşey olmaz.

 5. Tesadüfe bak dedi ki:

  Yarışmaya katılan binüçyüz4 kişi o rakamla dördü şimdi binüçyüz kişi çok iyi anladı!Gitsin bi yazar birinci olsun işe bak yahu..Bir yazarın hikayesi olsa,meslek hikayesi olsa biz katılmazdık.Tebrikler

 6. Dilek tuttum. dedi ki:

  Hatice hanım zaten yazarmış yazarlık atölyesi eğitmeniymiş, bence bu neye benziyor, tıp okulunu kazanmak ve öğrenci olmak isteyenler içindeki uzman doktorun tip okulunu tekrar kazanması gibi olmuş bu sonuç.

 7. Ayşe Çoban dedi ki:

  Dereceye giren arkadaşları tebrik ediyorum. Fakat şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bu bir yarışma ise, o konuda profesyonel olarak o işi yapan kişiler katılmamalı. Bir yazarın katılması ve de birinci olması etik değil. Tabi bu benim fikrim. Bir de kitaplarda yayınlanacak olan eserler listesini nasıl görebiliriz ? Teşekkür ederim.

  1. Ayşe Çoban dedi ki:

   Birincilik Ödülünü kazanan Hatice Dökmen ismindeki yazarımızın , sanırım bütün yarışmalara katılma hobisi ve bir çoğunda ödülü var. . Yazmak , üretmek çok güzel bir duygu fakat hep bana hep bana zihniyeti hoş olmamış.

   1. Tesadüfe bak dedi ki:

    Sonuç itibariyle bir yazar işte,demek ki 4 yazar katılsa onlar derecede olacaktı!Kesinlikle kabul edilebilir bir durum değil değerlendirmeye alınmamalıydı.

 8. Şartnameyi okudum dedi ki:

  Öykü şartnamesine şu maddeyi ilaveten koysaydiniz çok makbule geçerdi:”bu yarışma sadece bilgili, eğitimli, meslek sahibi kadınlar icin. Ev hanımı olan, ezik, okulu olmayan yazarlık bilgisi olmayan kadınların yarismaya katılması katiyen olmaz.” Şimdi ne olucak biliyormusunuz? Kazanamayan bir kadının evinde şöyle sesler duyulacak ” sen kimdin kadin? Yazarmidin senin ne haddine yazar olmak? Sen kim? Yarışma kim? Neyse ya. Herkesin hayatı kendine, bu seferde kadınlar icin yarışma duzenlerseniz bu fikrlerimi degerlendirirsiniz umarım…

 9. Aylin dedi ki:

  Sonuçları okudum. Teşekkürler link gönderdiniz. Meslek sahibi eğitimli hanımefendilerin eserleri derecelendirilmiş. Tebrikler! Keski kocasından 50 tl kargo parasi isteyip birazcık umitlara kapılan ehtiyac sahibi olan kadınların eserleride değerlendirilseydi.. sadece bir fikr.

 10. Aylin dedi ki:

  Sonuçlar linki açılmıyor, başka bir link göndere bilirmisiniz acaba?

 11. Tesadüfe bak dedi ki:

  Birinciliği bir yazarın alması hiç de tasdüf değil,mansiyonu ise bir öğretmen aldı 😀 bizler boşuna uğraş verdik arkadaşlar gereksiz kürek çektik

  1. Sedef dedi ki:

   Kitap olarak basılacak eserler listesini nerden göre biliriz acaba

   1. Tesadüfe bak dedi ki:

    Takip ediyoruz ama henüz bi bilgi göremedik..

   2. Tesadüfe bak dedi ki:

    Hesaplarında henüz bir bilgi göremedim bu konuya dair..

 12. İnci dedi ki:

  Sonuçları nereden öğrenebiliriz açıklandığında

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi sitesi, sosyal medya hesaplarından.

 13. Cloud dedi ki:

  Rumuzu 5 harften fazla olanlar elenecek mi ?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   yarışma şartnamesinde 5 karakter olarak belirtilmiş. yarışmayı düzenleyen kurumdan bilgi alınız.
   Koordinasyon Sorumlusu: Mehtap PETEK
   İş Telefonu : (0090) 850 459 31 04
   Cep Telefonu : (0090) 533 241 79 47
   Eposta : mehtap.petek@tekirdag.bel.tr

 14. rana dedi ki:

  1200 küsür eser değerlendirmeye alınmıs ve icinden 4 eser derece alacak,Kendimi derecede görmüyorum ,umarım ihtiyacı olan birisie gidersimdiden basarılar

 15. Aylin dedi ki:

  Değerlendirmeye alınan Eserler listesini görmek istiyorum da, belediye sitesindeki link açılmıyor ?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   http://www.tekirdag.bel.tr/oyku_yarismasi_katilimci_listesi link açılıyor, farklı bir tarayıcı ile deneyin.

 16. Cemre dedi ki:

  Rumuz başka bir dilde olabilir mi

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   beş harften oluşan her herhangi bir şey olabilir.

 17. şeyma dedi ki:

  Büyük boy zarfın üzerine de rumuz ve gönderilen adres yarışma adi vs. yazilacak mi

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   büyük boy zarf üstüne gönderen kısmına sadece rumuz yazılacak.
   büyük boy bir zarf içerisine koyup gönderen kısmına sadece rumuzlarını yazarak;

 18. Hilal dedi ki:

  Merhaba yarışmanın şartlarını kabul edip imzaladım ancak tarih atmayı unuttum gönderdikten sonra aklıma geldi bir sorun olur mu acaba ?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Koordinasyon Sorumlusu: Mehtap PETEK
   İş Telefonu : (0090) 850 459 31 04
   Cep Telefonu : (0090) 533 241 79 47
   Eposta : mehtap.petek@tekirdag.bel.tr

 19. rana dedi ki:

  Mansiyo tek kisiyemi veriliyor? Acıklama yazılmadığına göre tek kisi gibi geldi ama bazende 3 kisi olabiliyor,Tesekkürler yardımınız icin,

 20. Cemre dedi ki:

  Her çıktı ayrı ayrı dosyalanıcak derken poşet dosyaya mı koyacağız her bir çıktıyı ayrıca bilgilerimizin yazdı kağıt çıktı değil el yazması değil mi

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Yarışma Şartnamesinde Dosya Olarak Belirtilmiş, Şeffaf Dosya Olabilir.
   El Yazısı İle Yazılacağı Belirtilmemiş, Sadece Yarışmanın Şartlarını Kabul Ediyorum Yazarak Tarih Atıp İmzalanacağı Belirtilmiş.
   Son Olarak Yarışmacılar Eserlerini; 1 Adet Cd Ortamında, Beş Kopyasını (Yazıcı Çıktısı) Ve Özgeçmişlerinin De Yer Aldığı Bilgi Formunu Zarfıyla Birlikte Büyük Boy Bir Zarf İçerisine Koyup Gönderen Kısmına Sadece Rumuzlarını Yazarak;

 21. Yazar dedi ki:

  Merhaba sadece kargo ile mi gonderebiyoruz. Posta ile olmaz mi. Aps ile mesela. Ha bide bes adet yazici ciktisini ayri ayri zarflara mi koycazz????

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   posta yada kargo ile gönderilebilir. Eserden 5 ayrı adet kopya (yazıcı çıktısı) alınarak ayrı ayrı dosyalanmalıdır. tek zarf 5 kopya ayrı ayrı dosyalanır.

 22. Hilal dedi ki:

  Merhaba eserin sağ üst köşesine rumuz yazınız denilmiş bu her sayfanın üstünde olsa olur mu?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   yarışma şartnamesinde her sayfaya yazılması gerektiği belirtilmemiş.
   Koordinasyon Sorumlusu: Mehtap PETEK
   İş Telefonu : (0090) 850 459 31 04
   Cep Telefonu : (0090) 533 241 79 47
   Eposta : mehtap.petek@tekirdag.bel.tr

 23. Derin dedi ki:

  Benim koyduğum başlık adinda kitap varmis sorun olur mu alinti mi sayılır

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   yarışma sorumlusundan bilgi almanız gerekli:
   Koordinasyon Sorumlusu: Mehtap PETEK
   İş Telefonu : (0090) 850 459 31 04
   Cep Telefonu : (0090) 533 241 79 47
   E-posta : mehtap.petek@tekirdag.bel.tr

 24. Şeyma dedi ki:

  Ben yazımda tecavüze ugrayan kadinlar üzerinde durdum konudan sapmış olur muyum acaba

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   yarışma sorumlusundan bilgi alınız:
   Koordinasyon Sorumlusu: Mehtap PETEK
   İş Telefonu : (0090) 850 459 31 04
   Cep Telefonu : (0090) 533 241 79 47
   E-posta : mehtap.petek@tekirdag.bel.tr

 25. Öznur dedi ki:

  Ödülü kazananlar ödül törenine katılmak zorundalar mı. Uzaklık vs gibi problemler olursa ne olur

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   yarışma şartnamesine ödül törenine katılım ile ilgili bir bilgi verilmemiş. http://www.tekirdag.bel.tr/content/file/etkinlik/kadin_oykuleri_yarisma_sartnamesi.pdf

   1. Öznur dedi ki:

    Anladım. Teşekkür ederim.

 26. Irem dedi ki:

  Bu yarısma turkiye geneli degilmi.sadece tekirdağ geneli degil?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Yarışmaya 04 Ocak 2019 tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş tüm kadınlar katılabilir. Türkiye Geneli Katılabilir.

 27. Aysel dedi ki:

  Öykü olma şartı yok mu tam olarak anlamadım söyleşi falan da oluyor mu?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Eser, anı/derleme/söyleşi/mektup/öykü türlerinden herhangi biriyle yazılabilir

 28. ela dedi ki:

  Bir yarışmaya kaç kişi katılıyor ortalama ?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   yarışmaya katılan kişi sayısı hakkında bir bilgimiz yok, yarışmayı düzenleyen kurumdan bilgi alınabilir.

 29. gülsüm dedi ki:

  Gmail adresine göderebilirmi

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   eserler posta yada kargo yolu ile gönderilecek.

 30. irem dedi ki:

  Herhangi bir Kargo firması ile gönderi ücretini biz ödeyerek mi göndericez acaba

 31. Esma dedi ki:

  Sadece kadınlar mi katılabiliyor acaba?

 32. Tuğçe dedi ki:

  Merhabalar, 5 kopya derken zaten 5 sayfa yazmış olsak toplam 25 sayfa şeklinde diyorsunuz değil mi

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   eser en fazla 5 sayfa, toplam 5 kopya olarak gönderilecek. 4 sayfa yazılmış ise 4×5 20 sayfa vb.

 33. Şeyma dedi ki:

  Bir şey sormak istiyorum ya yaş şartı 4 ocak 2019 itibaren 18ini doldurmak yazıyor anlamadım ben 18 i doldurdum ama su tarih aklımı karıştırdı

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   04 Ocak 2019 tarihi itibariyle 18 yaşından gün almış olmak, dolduranlar katılabilir.

 34. Yıldız dedi ki:

  Yok artık bu nekadar zor bir başvuru şartı çok zorlastırmışsınız elektronik ortamda gönderme daha kolay bu epeyi bi zor olmuş

 35. dila dedi ki:

  ”Yarışmaya katılan eserler en fazla beş (5) sayfa ve A4 ebatında olmalıdır.” doğruluğu ile ilgili bilgi alabilir miyim ?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   yarışma şartnamesinde en fazla 5 sayfa olarak belirtilmiş.

 36. Esra dedi ki:

  Kompozisyon yarışması na katılacam

 37. Beyza Topçu dedi ki:

  Merhaba tarihte bir yanlışlık mı var 2019 son başvuru tarihinde aciklanmasinda 2018 yazıyor

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   sonuç açıklanma tarihi yanlışlıkla 2018 yazılmış, 2019 olacak.

BİR YORUM YAZ