22.01.2019 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

2018 Verimlilik Temalı Fikir Ve Kısa Film Yarışması

2018 Verimlilik Temalı Fikir Ve Kısa Film Yarışması

2018 Verimlilik Temalı Fikir Ve Kısa Film Yarışması

2018 Verimlilik Temalı Fikir Ve Kısa Film Yarışması Başvuruları İçin Son Tarih 24 Mart 2017. Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü Ödüllü Yarışmasına Türkiye Genelindeki Tüm Özel Ve Resmi Ortaokul, Lise Ve Dengi Okul Öğrencileri Katılabilir.

2018 Verimlilik Temalı Fikir Ve Kısa Film Yarışması Ödülleri
Yarışma Ödülleri Fikir Ve Kısa Film Kategorilerinde Verilecektir.
Birinciye 1 Adet Dizüstü Bilgisayar, İkinciye 1 Adet Tablet Bilgisayar, Üçüncüye İse 1 Adet Cep Telefonu Ödülü Verilecek.

Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı 2018 Verimlilik Temalı Fikir Ve Kısa Film Yarışması Şartnamesi

Yarışma Konusu
24 Nisan – 30 Nisan 2017 Tarihleri Arasında Bakanlığımızca Düzenlenecek “Verimlilik Haftası” Etkinlikleri Kapsamında, Ortaokul Ve Lise Öğrencilerine Yönelik “Verimlilik Temalı Fikir Ve Kısa Film Yarışması” Düzenlenecektir.
Yarışmaya “Verimlilik Temalı Fikir Yarışması” Ve “Verimlilik Temalı Kısa Film Yarışması” Olmak Üzere İki Kategoride Başvuru Yapılabilir. Fikirler Ve Filmler Aşağıdaki Konu Başlıklarından En Az Birini İçermelidir:

1. Verimli Okul Tasarımı: Öğrencinin Eğitimi Ve Öğrenimini Merkeze Alan, Ülkemizin Geleneksel Değerlerini Taşıyarak Sosyal Gelişmesini Sağlayan, Öğrencilere Zengin Öğrenme Olanakları Sunan; Eğitim Programı, Kültürü, Donanımı, Güvenli Ve Hijyenik Ortamı İle Birlikte Yüksek Seviyede Öğrenme Verimliliği Sağlayabilen Teknolojik Uygulamalarla, Öğretmen-Öğrenci-Okul Yönetimi Ve Velilerin Yer Aldığı Aile Birliği İle Bütünleşik Olarak “Öğrenen Bir Organizasyon” Yapılanmasının Göz Önüne Alındığı; Bütün Bir Yıl Kapıları Açık Olarak Yaşayan Eğitim Kurumları Biçiminde Eğitim Sistemimizin Verimliliğini Artırmaya Yönelik Öneriler Ve Fikirler Üretme, Sorunları Teşhis Etme Ve Çözümler Geliştirme,

2. Zamanı Verimli Kullanmak, Birlikte Çalışabilirlik: Eğitim Ve Öğrenmede Kullanılan Zaman Başta Olmak Üzere Günlük Hayatta Geçirilen Zamanın Verimli Kullanılmasına Ve Bunun Öğrencilerde Bir Alışkanlık Ve Tutuma Dönüştürülmesine Yönelik Fikirler Ve Çözümler Geliştirme,

Sponsorlu Bağlantılar

3. Bilişim Teknolojilerinin Ve Sosyal Medyanın Verimlilik İçin Kullanımı: Bilişim Teknolojilerinin Ve Sosyal Medyanın Olanaklarının Eğitim Aracı Olarak Öğretim Sürecine Dahil Edilmesine Yönelik Öneriler Geliştirme, Öğrenme-Öğretme Sürecinde İletişim, Sosyal Destek, İşbirliği, Materyal Paylaşımı Sağlayarak Bilinçli Ve Verimli Kullanımına Yönelik Fikirler Ve Çözümler Geliştirme, Bloglar, Sosyal Ağ Siteleri, Medya Paylaşımı Gibi Servislerin Sunduğu Olanaklardan Yararlanarak Eğitimde Verimlilik Düzeyinin Artırılması Amacıyla Kullanımı,

4. Çevrenin Korunması Ve Enerji Verimliliği: Tüketilen Enerji Miktarının, Üretimdeki Miktar Ve Kaliteyi Düşürmeden Azaltılmasına Yönelik Olarak Enerjinin Ve Tüm Kaynakların Etkin Ve Verimli Kullanımına Katkıda Bulunacak Fikirler Ve Çözümler Geliştirme, Enerji Kayıplarının Önlenmesini, Çeşitli Atıkların Geri Kazanımını Ve Değerlendirilmesini Sağlayacak Önlemleri Alma, Doğal Kaynakların (Toprak, Su, Hava, Orman, Yaban Hayat Vb.) Sürdürülebilir Kullanımı, Yaşam Alanlarının Temizlik Ve Hijyeni, Temiz Üretim, Biyolojik Çeşitliliğin Korunması, İklim Değişikliklerinin Önlenmesi Gibi Çevre Sorunlarına Karşı Duyarlılığı Artıran Fikirler Geliştirme, Sağlıksız Kentleşme, Hızlı Nüfus Artışı, Aşırı Tüketim Ve Sanayileşme Gibi Faktörlerin Çevre Üzerindeki Olumsuz Etkilerini Yok Edecek Çözümler Bulma, Doğal Dengeyi Bozmayacak Ve Çevre Tahribatını Minimum Seviyeye İndirecek Çevre Koruma Anlayışını Harekete Geçirme,

5. Bilinçli Tüketici Olmak, İsrafın Önlenmesi, Tüketici Hakları: Bilinçli Ve Sürdürülebilir Tüketicilik İle İsraftan Kaçınma, Tüketilenin Çevre Maliyetini Düşünme, Hak Arama Yollarını Bilme,

6. Günlük Yaşamda Engelli Ortamların İyileştirilmesi: Toplumun Engellilik Konusunda Farkındalığını Artırma, Engellilere Yönelik Tutum Ve Davranışları Geliştirme, Yaşamlarını Kolaylaştıracak Ve Toplumsal Yaşama Katılmalarını Sağlayacak Önlemler Alma,

7. Kazaların Önlenmesi: Başta İnsan Olmak Üzere Çok Büyük Bir Milli Servetin Kaybına Neden Olan Trafik Kazalarının, Ev Ve İşyeri Kazalarının Önlenmesi Amacıyla, İnsan, Yol Ve Araç Kusurlarından Kaynaklanan Trafik Kazalarının Azaltılmasına, Trafik Güvenliğini Sağlamak İçin Ulaşım Ve Trafik Alt Yapısının Verimli Kullanılmasına; Evde Meydana Gelebilecek Kazaların Önlenebilmesi İçin Bireylerin Bilinçlendirilmesine, Koruyucu Önlemlerin Alınmasına; İş Yerlerinde Ve Çalışma Ortamlarında İş Güvenliği Konusunda Yeterli Ve Etkin Önlemler Alınarak İşçi, İşveren Ve Ülke Ekonomisi Üzerindeki Olumsuz Etkilerinin Yok Edilmesine, Üretimin Ve Verimliliğin Artırılmasına Yönelik Fikirler Ve Çözümler Geliştirme,

Yarışmanın Amacı

• Öğrencileri, Günlük Hayatta Karşılaştıkları Olaylar Karşısında Gözlem Yapmaya, Yaşadıkları Çevreye Duyarlı Bireyler Olmaya, Toplumsal Sorumlulukları Doğrultusunda Tüketici Duyarlılığına Sahip Olmaya Teşvik Etmek,
• Öğrencilerin, İnsan İhtiyaçlarının Ve Tüketim Alışkanlıklarının Doğa Ve Çevre Üzerindeki Yıkıcı Etkisini Azaltmak İçin Küresel Isınma, İklim Değişikliği, Kaynakların Tükenmesi Ve Benzeri Sorunlar Sarmalında Yapacakları Bilinçli Tercihlerle Çözümün Parçası Olmalarını Sağlamak,
• Öğrencilerin, Engellilik Konusunda Bilinçlenmelerine Katkıda Bulunmak,
• Öğrencilerin, Trafik, Ev Ve İş Kazalarının Önlenmesi Konusunda Bilinçlenmelerine Ve Bu Konuda Örnek Davranışlar Geliştirmelerine Katkıda Bulunmak,
• Öğrencilerin, Okuyan, Araştıran, Düşünen, Sorgulayan, Sorun Çözen, Zihinsel Ve Sosyal Becerilere Sahip Bireyler Olarak Yetişmesini Sağlamak,
• Öğrencileri, Okuldaki Başarılarına Etki Edecek, Farkındalık Yaratacak Öneriler Geliştirmeleri Konusunda Teşvik Etmek, Günlük Hayatta Ve Okulda “Neleri Daha İyi Yaparak Okul Başarımızı Ve Eğitim Verimliliğini Artırabiliriz?” Sorusuna Yanıtlar Aramalarını, Doğru Ve Uygulanabilir Çözüm Önerileri Geliştirmelerini Sağlamak,
• Kişisel Gelişmeyi Özendirmek Ve Bu Amaç Doğrultusunda Onlara Yardımcı Olmak.

Yarışmanın Hedef Kitlesi
Yarışmaya Türkiye Genelinde Resmi Ve Özel Tüm Ortaokulların (5, 6, 7 Ve 8. Sınıf) Öğrencileri İle Lise Ve Dengi Okulların (9, 10, 11 Ve 12. Sınıf) Öğrencileri Katılabilirler.

Yarışmanın Şartları
• Yarışmaya Bireysel Olarak Katılım Sağlanacaktır
• Her Bir Yarışmacı Yalnızca 1 Adet Fikir/Öneri İle Katılabilir.
• Yarışmaya Sunulan Fikir Yeni Ve Özgün Olmalı Ve Bu Şartnamenin “Yarışmanın Konusu” Başlığı Altında Belirtilmiş Olan Konularla Uyumlu Olmalıdır.
• Sunulan Fikrin Verimliliği Artırıcı Özelliği Ve Sağlayacağı Fayda Hakkındaki Açıklamaları İçeren Yazılı Metin, Normal Sayfa (A4) Boyutunda, Bilgisayarda, 1.5 Satır Aralığıyla, Üç (3) Sayfayı Geçmeyecek Şekilde Yazılmalıdır.
• Yarışmacıların http://www.verimlilikhaftasi.gov.tr Adresindeki Katılım Formunu Doldurup Yazılı Metin İle Birlikte Siteye Yüklemeleri Veya Katılım Formunu Doldurup Yazılı Metin İle Birlikte yarisma@verimlilikhaftasi.gov.tr E-Posta Adresine Göndermeleri Gerekmektedir.
• Siyasi Amaçlara Hizmet Eden, Sakıncalı Ve Zararlı İfadeler İçeren, Genel Ahlak Kurallarına Uymayan, Hakaret İçeren Ve Ne Amaçla Olursa Olsun Firma Adı Kullanılan Eserler Yarışma Dışı Kalacaktır.
• Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Personelinin Birinci Derece Yakınları Yarışmaya Katılamazlar.
• Yarışmaya Katılan Öğrenciler Bu Şartları Kabul Etmiş Sayılır.

“Verimlilik Temalı Kısa Film Yarışması” İçin;
• Yarışmaya Bireysel Olarak Katılım Sağlanacaktır.
• Her Bir Yarışmacı Yalnızca 1 Adet Kısa Film Çalışması İle Katılabilir.
• Yarışmaya Katılacak Kısa Filmlerin Süresi Üç (3) Dakikayı Geçmemelidir.
• Yarışmaya Sunulan Kısa Filmde İşlenecek Tema Bu Şartnamenin “Yarışmanın Konusu” Başlığı Altında Belirtilmiş Olan Konularla Uyumlu Olmalıdır.
• Yarışmaya Herhangi Bir Teknik Formatta Çekilmiş Kısa Filmler Başvurabilir. Cep Telefonu Veya Video Kamera İle Kaydedilecek Filmlerin, Gösterime Uygun Resim Ve Ses Kalitesi Taşıması Gereklidir. Teknik Kalitesi Çok Düşük Olan Filmler Değerlendirme Dışı Bırakılacaktır.
• Kurgulu Filmler İle Doğaçlama İle Kaydedilmiş (Normal Akışında Gerçekleşen Bir Olayın Çekimi) Filmlerin Kurgusu Veya Olay Anlatımı (Senaryo Veya Olay Gözlemi) Özetlenerek Yazılacaktır.
• Yazılı Metin, Normal Sayfa (A4) Boyutunda, Bilgisayarda, 1.5 Satır Aralığıyla Bir (1) Sayfayı Geçmeyecek Şekilde Yazılmalıdır.
• Yarışmacıların http://www.verimlilikhaftasi.gov.tr adresindeki katılım formunu doldurmaları; Kısa Film Çalışmalarını Ve Yazılı Kurgu Metnini http://www.verimlilikhaftasi.gov.tr Adresindeki Katılım Formunun İçinde Yer Alan Bulut Depolama Hizmetlerine (Örneğin; Onedrive, Google Drive, Dropbox Vb.) Ait Link Aracılığıyla Veya Bir Adet CD’ye Kaydederek Katılım Formu İle Birlikte Posta Aracılığıyla Göndermeleri Gerekmektedir.
• Siyasi Amaçlara Hizmet Eden, Sakıncalı Ve Zararlı İfadeler İçeren, Genel Ahlak Kurallarına Uymayan, Hakaret İçeren Ve Ne Amaçla Olursa Olsun Firma Adı Kullanılan Eserler Yarışma Dışı Kalacaktır.
• Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Personelinin Birinci Derece Yakınları Yarışmaya Katılamazlar.
• Yarışmaya Katılan Öğrenciler Bu Şartları Kabul Etmiş Sayılır.

Esere Ait Haklar

• Eserlerin, Daha Önce Herhangi Bir Yarışmaya Katılmış Olması Bu Yarışmaya Katılmasına Engel Teşkil Etmez. Ancak Ödül Alan Eserler Bu Yarışmaya Katılamaz.
• Yarışmaya Gönderilen Eserlerdeki Özgün Olmayan Metin, Görüntü, Müzik, Vb. Kullanımlarından Doğacak Her Türlü Telif Hakkı, Yarışmacının Sorumluluğundadır. Bu Kapsamda Doğacak Hukuki Sorumluluk Yarışmacıya Aittir.
• Yarışmaya Katılan Eserler, “Verimlilik Temalı” Her Türlü Mecrada Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından Ticari Olmayan Amaçlarla Eğitim/Tanıtım Vb. Faaliyetlerde Kullanılabilir.
• Yarışmaya Gönderilen Eserin Alıntı Ve/Veya Çalıntı Olmasından Doğabilecek Her Türlü Yasal Sorumluluk Yarışmacıya Aittir. Böyle Bir Durumun Ortaya Çıkması Halinde, İlgili Eser Yarışma Dışı Bırakılır. Tespit Yarışmadan Sonra Yapılır İse Eser Sahibi Ödüllendirilmiş Olsa Dahi Ödülü Geri Alınır.
• Yarışmacı, Dereceye Giren Eserin Kullanım Haklarını İsminin Kullanılması Şartıyla Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığına Verdiğini Peşinen Kabul Eder. Buna Bağlı Olarak Gerek Fikri Ve Sınai Haklar Kanunu’nu, Gerekse Diğer İlgili Mevzuat Gereğince Yarışmaya Gönderdiği Eserinin/Eserlerinin Çoğaltma, İşlenme, Yayma, Temsil, Umuma İletim, Faydalanma Vb. Umuma Arzda Gerekli Bilumum Haklar İçin Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığına İzin/Muvafakatname Verdiğini Kabul Eder. Bu Şekilde Kullanılan Eserler İçin, Eser Sahibi Verdiği İzini Sonradan Kesinlikle Geri Almayacağını Ve Eserin Yukarıdaki Şekilde Kullanılmasını Men Etmeyeceğini Veya Bu İzin/Muvafakatname İçin Herhangi Bir Telif Hakkı Veya Maddi, Manevi Talepte Bulunmayacağını, Gayri Kabili Rücû Kabul, Beyan Ve Taahhüt Eder.

Başvuruların Değerlendirilmesi

• Yarışmacıların Eserlerini Son Başvuru Tarihine Kadar Yarışma Şartlarında Belirtilen Şekilde Göndermeleri Gerekmektedir. Son Başvuru Tarihinden Sonra Tarafımıza Ulaşan Eserler Değerlendirmeye Alınmayacaktır.
• Yarışmaya Aynı Eserle Birden Fazla Kişinin Başvurması Halinde, Her İki Başvuru Da Değerlendirme Dışı Bırakılacaktır.
• Verimlilik Genel Müdürlüğü Tarafından Oluşturulacak Seçici Kurul (Yarışma Yürütme Komisyonu) Yarışmaya Katılan Eserleri Değerlendirerek Ödül Almaya Hak Kazananları Belirleyecektir. Yapılan Değerlendirmede Şartnameye Uymayan Eserler Elenecektir. Ödüle Layık Eser Bulunup Bulunmaması Seçici Kurulun (Yarışma Yürütme Komisyonu) Takdirindedir.

Ödüller Ve Ödül Töreni

• İki Kategoride Olmak Üzere Verimlilik Temalı 3 Fikir Ve 3 Kısa Film Ödüllendirilecektir. Dereceye Giren Öğrencilere Ödülleri, 24 Nisan – 30 Nisan 2017 Tarihleri Arasında Kutlanacak “Verimlilik Haftası” Kapsamında Ankara’da Düzenlenecek Ödül Töreninde Sunulacaktır.

• Ödüllendirme Aşağıdaki Şekilde Yapılacaktır:
-Birincilik Ödülü: 1 Adet Dizüstü Bilgisayar
-İkincilik Ödülü: 1 Adet Tablet Bilgisayar
-Üçüncülük Ödülü: 1 Adet Cep Telefonu

(Ödüle Layık Görülen Eserin Ortak Çalışma Olması Halinde Ödül, Grubu Temsilen Bir Kişiye Verilecektir.)

• Dereceye Giren Ve Ödül Törenine Katılmak Üzere Ankara Dışından Gelen Öğrencinin Ve Yanında Refakatçi Olarak Bulunan Öğretmeninin (Bir Kişi) Veya Velisinin (Bir Kişi) Konaklama Ve Ulaşım Giderleri Verimlilik Genel Müdürlüğü Tarafından Karşılanacaktır.

Yarışma Takvimi
Eserlerin Gönderimi İçin Son Tarih: 24 Mart 2017
Eserlerin Değerlendirilmesi: 27 Mart – 07 Nisan 2017
Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması: 10 Nisan 2017
Ödül Töreni: 24 Nisan 2017

İletişim Bilgileri
Detaylı Bilgi Ve Başvurularınız İçin;
Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı, Verimlilik Genel Müdürlüğü,
Gelibolu Sokak No:5, Kavaklıdere 06690 Ankara
Tel: 0312 467 55 90/266 – 336
e-posta: yarisma@verimlilikhaftasi.gov.tr
http://www.verimlilikhaftasi.gov.tr

Online Başvuru Yapmak İçin Tıklayın.

Sponsorlu Bağlantılar
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ