28.09.2020 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Tuzla Belediyesi Kısa Film Yarışması

Tuzla Belediyesi Kısa Film Yarışması

2018 Tuzla Belediyesi Kısa Film Yarışması

2018 Tuzla Belediyesi Kısa Film Yarışması Son Başvuru Tarihi 27 Ağustos 2018 Saat 16:00. Yarışmaya 18 Yaş Ve Üzeri Herkes Katılabilir.
Yarışma Sonuçları 6 Eylül 2018 Tarihinde Tuzla Belediyesi Resmi İnternet Sitesi Üzeriden İlan Edilecek.

Yarışma Konusu: Aile Ve Sevgi
Yarışma Başvuruları Başvuru Formunun Doldurulup Çıktısının Alınıp, İmzalandıktan Sonra İlgili Film 1 Adet DVD’ye Yüklenmiş Hali İle 27 Ağustos 2018 Saat 16:00’a Kadar Tuzla Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğüne Elden Yada Posta Yoluyla Teslim Edilerek Yapılacak.

Adres: Evliya Çelebi Mahallesi Hatboyu Caddesi No: 17 Tuzla İstanbul

Yarışma Ödülleri:
Birinciye 6 Bin Türk Lirası
İkinciye 4 Bin Türk Lirası
Üçüncüye 2 Bin Türk Lirası
5 Adet Mansiyon Ödülü 750 Türk Lirası

2018 Tuzla Belediyesi Kısa Film Yarışması Şartnamesi

“TUZLA BELEDİYESİ
2. ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ ”
(Tema: AİLE VE SEVGİ)

Sponsorlu Bağlantılar

Tuzla Belediyesi kültürel ve sosyal faaliyetleri kapsamında geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz yarışmalara devam ediyor ve “Tuzla Belediyesi 2. Ulusal Kısa Film Yarışması” ile sanat ve sanatçıya ulaşmaya, duygulara hitap etmeyi amaçlıyoruz. Bu yıl ‘Aile ve Sevgi’ teması işlenerek Türkiye’nin her yerinden katılacak eserlerle sanatı filme dönüştürüyoruz.

1. KONU VE AMAÇ;
Yarışma, ‘Aile ve Sevgi’ duygusunun bireysel ve toplumsal önemini sinemanın etkileyici dilinden faydalanarak anlatmayı, bu konuda farkındalık ve toplumsal bir bilinç oluşturmayı amaçlamaktadır.
Tuzla Belediyesi’nin gerçekleştireceği ‘Tuzla Belediyesi 2. Ulusal Kısa Film Yarışması’ nın konusu ‘Aile ve Sevgi’ duygusunu işleyecek her türden kısa filmi kapsamaktadır. Bu bağlamda “Aile ve Sevgi” temalı her türlü kurmaca, belgesel, animasyon filmler yarışmada değerlendirmeye alınacaktır.

2. KATILMA ŞARTLARI;
a) Yarışmaya katılacak filmlerin teması “Aile ve Sevgi” olmalıdır. Filmin temaya uygunluğunun belirlenmesi, yarışma jürisinin uhdesindedir.
b) Yarışma 18 Yaş ve üzeri tek kategoride gerçekleştirilecektir,
c) Gönderilecek filmler kısmen veya bütünüyle başka bir yerde ve/veya mecrada (internet ortamı, TV, sinema gibi) yayınlanmamış ve/veya ödül almamış olmalıdır.
d) Yarışmacılar en fazla 2 (iki) filmle yarışmaya katılabilirler.
e) Yarışmada 2 dakikadan az olmayan ve 15 dakikayı geçmeyen kurmaca, belgesel, animasyon türündeki filmler değerlendirmeye alınacaktır
f) Filmler asıl formatlarıyla www.tuzla.bel.tr ve www.tuzlakultursanat.org adresinde bulunan form doldurulduktan sonra yarışma adresine ıslak imzalı katılımcı formuyla birlikte 1 adet asıl DVD olarak da teslim edilmelidir. Filmler AVI, DivX, XVID, WMW, MP3, AAC, MPG, MPEG, VOB, MP4, M2TS, MOV, 3GP veya MKV formatlarında olmalıdır. Gönderilen filmin Win98 ve üzeri windows işletim sistemleri üzerinde çalıştırılabilir oynatıcılarda açılıp izlenememesi sorunu tamamen göndericinin sorumluluğundadır.
g) Kısa filmde kullanılacak hikâye, senaryo, müzik, resim, fotoğraf, efekt ve/veya benzeri materyalin telif hakkı veya kullanım hakkı yarışmacıda olmalıdır. Yarışmacı, başvuru formunda belirtildiği gibi, bu hususta doğacak ihtilaflardan sorumludur.
h) Gönderilen kısa filmler ön jüri tarafından ilk değerlendirilmeye tabi tutulacak, yapılan derecelendirme neticesinde finale kalan 20 adet film ödüllendirme için asıl jüriye gönderilecektir.
i) Yarışmada dereceye giren filmlerin yönetmenlerinin ya da temsilcilerinin ödül törenine katılması zorunludur. Katılmamaları durumunda ödülleri verilmeyecektir.
j) Yarışma başvuruları 16 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 10.00 itibari ile başlayacaktır.
k) Yarışmaya katılmak isteyenler, filmlerini 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü saat 16.00’a kadar öncelikli olarak belediyemizin resmi sitesi www.tuzla.bel.tr ve www.tuzlakultursanat.org gerekli katılım formu doldurulup, filmin yüklenmiş olduğu dvd yi Tuzla Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü adresine göndermeleri gerekmektedir. Belirtilen son başvuru tarihinden sonra, posta ya da kargoda yaşanan gecikmelerden dolayı, elimize ulaşan filmler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Yarışmaya katılanların şunları hazırlaması gerekmektedir;

• Islak İmzalı Başvuru Belgesi
• Filmin 1 adet DVD kopyası.
• Yönetmenin varsa sinema alanındaki çalışmalarını da belirttiği kısa özgeçmişi.

l) Yarışmacılar yarışmaya gönderdikleri özgün eser ile hikâye, senaryo, müzik, resim, fotoğraf, efekt ve/veya benzeri materyalin hukuki olarak kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan etmektedirler. Telif ile ilgili üçüncü şahıslar arasında doğabilecek hukuki anlaşmazlıklarda sorumluluk yarışmacıya aittir. Yarışmacıların yarışmaya gönderdikleri özgün eser ile hikâye, senaryo, müzik, resim, fotoğraf, efekt ve/veya benzeri materyalin telif hakları yarışmacıda olmak kaydıyla, ticari olmayan faaliyetlerde kullanım hakları ise eserin sahibini bilgilendirmek şartı ile Tuzla Belediyesine aittir.

3. BAŞVURU ŞEKLİ
a. www.tuzla.bel.tr ve www.tuzlakultursanat.org adresinde bulunan yarışmaya ait ilgili form doldurulduktan sonra çıktısı alınacak, imzalanacak ve ilgili film 1 adet DVD ye yüklenmiş hali ile en geç 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü saat 16.00’a tarihine kadar Tuzla Belediyesi – Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne posta veya elden teslim edilecektir.
b. İmzalı başvuru belgesinde Tuzla Belediyesi Kısa Film Yarışması şartlarını yukarıdaki şekliyle “okudum ve kabul ettim” beyanı altına adı soyadı, tarih ve ıslak imza bulunmalıdır. Kabul beyanı olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Filmler 1 DVD halinde yarışma adresine teslim edilmelidir. (Gönderilen filmin DVD’sinin bilinen oynatıcılarda açılıp izlenememesi sorunu tamamen göndericinin sorumluluğundadır)
c. Katılımcılar yarışmaya en fazla 2 (iki) filmle katılabilirler. İkiden fazla film ile yarışmaya katılacaklar her bir film için ayrı başvuru formu doldurmalıdır.
d. Yarışmaya gönderilen filmler değerlendirmeye alınsın ya da alınmasın yapımcı/yönetmenlere iade edilmeyecektir.

4. BAŞVURU ADRESİ
Tuzla Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Evliya Çelebi Mah. Hatboyu Cad. No:17 Tuzla / İSTANBUL
www.tuzla.bel.tr ve www.tuzlakultursanat.org
***Hangi nedenle olursa olsun son müracaattarihinden sonra gelecek filmler, burada belirtilen şartlara uygun olmayan usulünce yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler ve kaybolma gibi mazeretler dikkate alınmaz ve değerlendirme dışı bırakılırlar.

6. SONUÇLAR VE ÖDÜL TÖRENİ
Değerlendirme sonuçları 06 Eylül 2018 Perşembe tarihinde belediyenin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Dereceye girenlere ödül töreni tarihi ve yeri telefon ve e-posta yolu ile bilgi verilecektir. Yarışmacılar, başvuru formunda belirttikleri iletişim bilgilerinin, yarışmaya ilişkin hususların ve yarışma sonuçlarının kendilerine bildiriminde tebliğ adresi olarak kullanılacağı hususunu kabul etmiş sayılırlar. İletişim bilgilerinin değişmesi halinde değişikliği en geç üç gün içinde bildirmek yarışmacının sorumluluğundadır.
Ödül töreni tarih ve yer bilgisi idare tarafından belirlenecek olup, dereceye kalan tüm katılımcılara bildirilecektir.

7. HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER
• Yarışmacılar, yarışmaya gönderdikleri filmlerin ve burada kullanılan hikâye, senaryo, müzik, resim, fotoğraf, efekt ve/veya benzeri materyalin telif haklarının ve/veya kullanım haklarının kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan etmektedirler.
• Yarışmaya film gönderenler bu şartları kabul etmiş sayılırlar. Yarışmaya gönderilen eserler, yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılıkları tespit edildiğinde yarışma dışı bırakılır.
• “Aile ve Sevgi” temalı Kısa Film Yarışması Şartnamesi www.tuzla.bel.tr adresinden temin edilebilir.

8. TUZLA BELEDİYESİ – İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres Evliya Çelebi Mah.Hatboyu Cad. No: 17 34945 Tuzla / İSTANBUL
Telefon 444 09 06 ( 3205 )
Yetkili Yasemin KİNSİZ
E Posta y.kinsiz@tuzla.bel.tr

9. YARIŞMA TAKVİMİ
Başvuru Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi
Son Teslim Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi
Jüri Toplanma Tarihi: 28 Ağustos / 04 Eylül 2018
Sonuç Bildirim Tarihi : 06 Eylül 2018 Perşembe
•Yarışma takviminde görülen lüzum gereği idare tarafından değişiklik gerçekleştirilebilir.

Yarışma Başvuru Formu İçin Tıklayın.
Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ