01.10.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

2018 Türk Sanat Müziği Beste Yarışması

2018 Türk Sanat Müziği Beste Yarışması

2018 Türk Sanat Müziği Beste Yarışması

Üsküdar Musiki Cemiyeti 2018 Türk Sanat Müziği Beste Yarışması Son Başvuru Tarihi 14 Eylül 2018.

ÜMC 100. Yıl Üsküdar Musiki Cemiyeti Türk Sanat Müziği Beste Yarışmasına Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olan Tüm Besteciler Katılabilir. ÜMC Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu Asil Ve Yedek Üyeleri, Öğretim Görevlileri Ve Bunların Birinci Dereceden Yakınları Yarışmaya Katılamaz.

Yarışma Ödülleri
Birinciye 7.500 Türk Lirası
İkinciye 5 Bin Türk Lirası
Üçüncüye 3 Bin Türk Lirası
7 Adet Mansiyon Ödülü 1.000’er Türk Lirası

2018 Türk Sanat Müziği Beste Yarışması Eserlerin Teslimi 14 Eylül 2018 Mesai Saati Bitimine Kadar Aşağıdaki Adresi Kargo Yada Pasta Yolu İle Gönderilecek.

2018 Türk Sanat Müziği Beste Yarışması Şartnamesi

Ads
 

GÜNCEL BURS DUYURULARINI KAÇIRMA

Facebook Sayfamızı Takip Et.

Twitter’da Takip Et.

Instagram’da Takip Et.

ÜMC 100. YIL TÜRK SANAT MÜZİĞİ BESTE (ŞARKI) 2018 YARIŞMA ŞARTNAMESİ

KONU
Türk Sanat Müziği dalında, bu şartnamenin üçüncü bölümünde belirtilen özelliklere uygun olarak bestelenmiş sözlü eserlerin katılacağı beste yarışması düzenlemektir.

AMAÇ
TRT Türk Sanat Müziği Repertuvar’ını geliştirmek, bestecileri ve söz yazarlarını nitelikli yeni eserler vermeye teşvik etmek, eserlerinin tanıtılmasına katkıda bulunmak ve yeni bestecilerin yetişmesini sağlamaktır.

YARIŞMAYA KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR
1)Yarışmalara T.C. vatandaşı olan bütün besteciler(şahsen) katılabilir.
2)Yarışma ön jüri üyeleri, ÜMC Yönetim kurulu, denetim kurulu asil ve yedek üyeleri, öğretim görevlileri ile bunların 1. Dereceden akrabaları yarışmaya katılamazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERDE ARANACAK NİTELİKLER
1)Şarkı sözleri; Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkelerle, Cumhuriyetin niteliklerini benimsetici ve bu görüş ve ilkelere uygun düşünce tarzına, Türk toplumunun moral ve manevi değerlerine, yapısına, yaşama tarzına, Atatürk İlkeleri’ne ve TRT Mevzuatı’na aykırı olamaz. Ayrıca seçilen temanın, hiçbir ideolojiye hizmet amacı gütmemesi, herhangi bir politik görüşü övücü veya yerici, müstehcen, anlamsız, insan haysiyetine aykırı olmaması ve ticari amaç taşımaması gerekmektedir.
2)Yarışmaya gönderilecek eserler:

• Türk Sanat Müziği’nin melodi ve ritim özelliklerinden kaynaklanan yeni ve özgün çalışmalar olmalıdır.

• Makam, Usul ve form olarak yeni buluşlarla bestelenmişse, Türk Sanat Müziği’nin bugünkü sistem ve kaidelerine ters düşmemelidir.

• Türk Sanat Müziği’nin asli karakterine uygun olmalıdır.

3)Gönderilen eserler;

• Şarkı formunda 10 zamanlıya kadar küçük usullerle bestelenmiş olmalıdır. (Bu usullerin hareketli mertebelerinin kullanılması tercih sebebidir. 10 zamanlı usuller dâhil). Güncel makamlarda bestelenmiş olmalıdır.

• Kompozisyon yönünden, söz, müzik, makam, usul bütünlüğü taşımalıdır.

• Ezgi ile söz arasında uygunluk bulunmalıdır.(Prozodi)

• Daha önce hiçbir suretle yayınlanmamış olmalıdır.(Nota, plak, kaset, CD, VCD vb. sesli/görüntülü ortamlarda, internet paylaşım sitelerinde, amatör-profesyonel koro, solo vb. her türlü konserlerde)

• Tek sesli olarak bestelenmelidir.

• Süre olarak 5 dakikayı geçmemelidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ESERLERİN TESLİMİ
Besteciler 14.Eylül.2018 Cuma günü akşamına kadar, eserlerin notalarını, sözlerini, istenen diğer belgelerin bulunacağı ve üzerinde o eser için seçilen rumuz yazılı BÜYÜK zarf içinde ÜMC 100.YIL TSM Beste Yarışması-2018 Halk Cad. Emin Ongan Sk. No:10 Üsküdar/İstanbul adresine; posta-kargo ile göndermiş ya da elden makbuz karşılığı teslim etmiş olacaklardır. Postadaki gecikmeler için ÜMC sorumlu tutulamaz. Posta ile müracaatlarda, ilan edilen teslim süresi için son gün; evrakın postaya verildiği değil, ÜMC’ ne intikal tarihi olarak kabul edilecektir
1.Bestecile yarışmaya, en fazla 3 eserle katılabilirler.
2.Yarışmaya gönderilen notalar ve sözler üzerine sadece rumuz yazılacak, eser sahiplerinin kimliklerini belli edecek ad, imza, yer adı, tarih ve herhangi bir işaret olmayacaktır. Aksi takdirde, eser/eserler değerlendirmeye alınmadan yarışma dışı tutulacaktır.
3.Besteciler her eser için, büyük harf-rakam karışımı toplam 6 karakterden oluşan ayrı birer rumuz kullanacaklardır (Örnek;”7NOTA6”,”2KALP1”vb.gibi) (Lütfen bu örnekleri kullanmayınız)
4.Besteciler, birden fazla eser ile yarışmaya katılıyorsa, her eser için değişik rumuz kullanmak kaydı ile yukarıda istenilen dokümanları ayrı ayrı düzenleyeceklerdir.
5.Besteciler, biri küçük ’Kimlik Zarfı’; diğeri büyük ’Evrak Zarfı’; olmak üzere 2 adet zarfı yarışma bürosuna elden teslim edeceklerdir. Posta ile müracaat edildiğinde, üzerine posta işlemlerinin ve adresin yazılacağı, pulun yapıştırılacağı 3.cü en büyük dış zarf kullanılacak, üzerine de yalnız rumuz yazılabilecektir.
6.Besteciler, BÜYÜK ZARF içinde:
A. 7 nüsha nota(üzerinde rumuz dışında, hiçbir yazı, işaret vb. olmayacaktır.)
B. 7 nüsha şarkı sözü(üzerinde sadece rumuz yazılı olacak, bilgisayar ile dosya kâğıdına yazılacak, söz yazarının adı dâhil, hiçbir bilgi, işaret vb. olmayacaktır.)
C. Üzerinde sadece rumuz yazılı olan KÜÇÜK KAPALI KİMLİK ZARFI bulunduracaklardır.
Kapalı Kimlik zarfı içerisinde;

• Bestecinin biyografisini, adreslerini, telefon numaralarını varsa e-posta adresini,

• Söz yazarının biyografisini, adreslerini, telefon numaralarını varsa e-posta adresini,

• Eserin künyesini (güftenin 1.satırının tamamını, varsa eserin adını, makamını, usulünü içeren bilgileri) bulunduracaklar,

• Şartnamenin en son sayfasında bulunan ÜMC 100.Yıl Beste Yarışması-2018’Özel Şartnamesini ve “İstisna Sözleşmesine Konu Hizmet
• Alımlarına İlişkin Usul ve Esaslar” hükümlerini aynen kabul ettiğini belirten besteci tarafından ayrı ayrı imzalanmış(Ek:1) sözleşmeyi eksiksiz bir şekilde beyan edecekler ve küçük zarfa yerleştireceklerdir.

Uyulması gereken önemli hususlar:
Eserlerin notaları ve sözleri 7’şer nüsha halinde:
a)Bilgisayarla veya elle, temiz ve okunaklı yazılmış olmalıdır,
b)Kurşun kalemle yazılmamalıdır,
c)Fotokopi ile çoğaltılabilecektir,
d)Nota yazısı ve usul bölünmeleri, Arel-Ezgi-Uzdilek sistemine uygun olmalıdır,
e)Eserlerin icra, hız, süre-metronom ve ifade Nüansları nota üzerinde gösterilmeli, bestecinin farklı yorum anlayışını ifade edeceği durumlarda, özel işaret ve açıklama notları eklenmelidir.
f)Eserin bütün güftesi nota üzerinde gösterilmiş olmalı, gerekirse, prozodi açısından hareketle, bestede farklılık gösteren bölümlerin notası ayrıca yazılmalıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
ÖDÜLLER
Bu bölümde yer alan miktarları;
1’ye 7.500.- yedibinbeşyüz TL.
2.’ye 5 bin TL.
3.’ye 3 bin TL.
Mansiyon(7 adet) 1000’er TL.

Yarışma Şartnamesini Görüntülemek İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 3 YORUM
  1. fahri kayran dedi ki:

    Özgün eser üretmek ile eseri arel ezgi uzdilek sistemine uygun kaleme almak arasında nasıl bir ilişki kurdunuz, açıklar mısınız?

  2. ali demir dedi ki:

    harika

  3. Barack Obama dedi ki:

    Niye Arel ezgi uzdileke uygun olsun. Sanatçı ruhu özgür olmadığı sürece eşsiz eserler ortaya çıkmaz hâlâ anlamıyor musunuz? Yüz yıldır çöp dinliyoruz çöp. Hamiyet Yüceses, Safiye Ayla, Müzeyyen Senar, Celal Güzelses gibi birkaç kişiyi çıkarın gerçekten de çöp dinliyoruz maalesef öyle. Maalesef.

BİR YORUM YAZ