27.11.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

2018 Sabah Gazetesi 15 Temmuz Yarışması

2018 Sabah Gazetesi 15 Temmuz Yarışması

2018 Sabah Gazetesi 15 Temmuz Yarışması

2018 Sabah Gazetesi 15 Temmuz Yarışması Son Başvuru Tarihi 30 Haziran 2018. 2018 Sabah Gazetesi 15 Temmuz Yarışması Video, Şiir, Yazı Ve Fotoğraf Olmak Üzere 4 Farklı Kategoride Yapılacak. 18 Yaşından Küçükler Yarışmaya Katılamaz. Yarışma Başvuruları Online Olarak Yapılacak.

Yarışmamın Adı: 15 Temmuz Tarihi Değiştiren Tarih
Yarışma Konusu: 15 Temmuz İle İlgili Şiir, Video, Fotoğraf Ve Yazı

Yarışma Ödülleri
Her Dört Kategori İçin Ödüller
Birinciye 10 Bin Türk Lirası
İkinciye 7.500 Türk Lirası
Üçüncüye 5 Bin Türk Lirası

2018 Sabah Gazetesi 15 Temmuz Yarışması Başvuru Koşulları

GENEL KATILIM KOŞULLARI
SABAH Gazetesi (Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş. ) adıyla Turkuvaz Medya Grubu (Turkuvaz Medya Grubu: Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş., Turkuvaz Reklam Pazarlama Danışmanlık A.Ş., Turkuvaz Televizyon ve Radyo İşletmeciliği A.Ş., Turkuvaz Dağıtım Pazarlama A.Ş., Turkuvaz Yayın Hizmetleri ve Ticaret A.Ş., Turkuvaz ATV Televizyon Prodüksiyon A.Ş., Turkuvaz İzmir Televizyon Prodüksiyon ve Radyoculuk A.Ş., Turkuvaz Yeni Asır Televizyon Prodüksiyon A.Ş., Turkuvaz Aktif Televizyon Prodüksiyon A.Ş., Turkuvaz Medya Yayın Hizmetleri A.Ş., Turkuvaz Tv Hizmetleri A.Ş., Turkuvaz Görsel İşitsel İletişim A.Ş., ve Turkuvaz Motor Presse Dergi Yayıncılık A.Ş.’ den oluşan ve bu şirketlerle sınırlı olmamak kaydıyla bu şirketlere ve bu şirketlerin ait olduğu Gruba bağlı kurulmuş/kurulacak olan tüm iştirak şirketleri ile grup şirketlerini kapsamaktadır.) tarafından gerçekleştirilecek olan 15 Temmuz Konulu Fotoğraf, Video, Şiir ve Yazı yarışmasının (Bundan sonra “Yarışma” olarak anılacaktır.) kuralları aşağıdaki gibidir. İş bu formu dijital ortamda elektronik olarak onay vererek başvuruda bulunan kişiler Yarışma’ya katılmak için aday olduklarını (Bundan sonra “Katılımcı” olarak anılacaktır.) beyan etmiş, aşağıda belirtilen koşulları; tam ve eksiksiz bir biçimde okuduğunu, anladığını, tamamına sahip olduğunu ve bu koşullara herhangi bir itirazının bulunmadığını veya bulunmayacağını, iradesine ve hukuka uygun olarak kendisini bağlayıcı nitelik kazanacağını, aşağıda yer alan tüm hükümleri kabul etmiş sayılacaklarını ve belirtilen şartlara aykırı hareket etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Ads

2. Yarışma 01.05.2018 günü saat 08:00’da başlayacaktır. 30.06.2018 günü saat 18:00’a kadar sisteme yüklenen eserler genel katılım koşullarına uyduğu takdirde kabul edilecek, bu tarihten sonra yüklenen eserler kabul edilmeyecektir.

3. Yarışmacılar, https://www.sabah.com.tr/15-Temmuz-Yarismasi üzerinden Sen de Katıl bölümünde istenilen bilgileri doğru bir şekilde doldurup, çalışmalarını Madde 6’da belirtilen şekilde yüklemelidirler. Katılımcıların yarışmaya katılması ve ödüle hak kazanabilmesi için iş bu formun eksiksiz ve doğru olarak doldurmuş olmaları şarttır.

4. Yarışmaya katılım sadece https://www.sabah.com.tr/15-Temmuz-Yarismasi üzerinden sağlanacaktır. E-posta, normal posta veya elden ulaştırılan çalışmalar yarışmaya dahil edilmezler. TURKUVAZ MEDYA GRUBU Yarışma çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerde veya veri iletiminde meydana gelebilecek hatalar, atlamalar, kesintiler, silinmeler, gecikmeler veya teknik donanım ve elektronik, bilgisayar, donanım veya yazılımla ilişkili olarak meydana gelebilecek herhangi bir arıza, teknik problemler sitede gerçekleşecek yoğunluğa bağlı trafik sıkışıklığı nedenleriyle katılım bilgilerinin yanlış iletiminden veya bu bilgilerin iletilememesinden sorumlu değildir.

5. Yarışma Fotoğraf, Video, Şiir ve Yazı olmak üzere 4 farklı kategoride yapılacaktır. Katılımcılar farklı kategorilere katılabileceği gibi, aynı kategoriye sadece 1 kez katılım hakkı bulunmaktadır. Katıldığı her kategori için en fazla 2 adet çalışma yükleyebilecektir.

6. Yüklenecek eserlerden; fotoğraflar jpeg, png veya gif formatında en fazla 5 MB boyutunda ve 300 dpi çözünürlüğünde, videolar mp4, webm, ogg, avi, wmv, m4p, m4v, mpg, mp2, mpeg, mpe, mpv, 3gp veya ts formatlı, en fazla 50 MB boyutunda, şiir ve yazılar Word dosyasında, en fazla 1 MB boyutunda olmalıdır.

7. Gerekli görüldüğü takdirde, istenilen fotoğrafların gazete baskısına uygun formatı ve/veya boyutu fotoğraf sahibinden talep edilecektir.

8. Fotoğraf dosyaları üzerinde pozlama, doygunluk, kontrast gibi basit dijital düzenlemeler dışında içeriğe doğrudan etki edecek herhangi bir manipülasyon kabul edilmemektedir. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

9. Katılımcılar; daha önce herhangi bir yerde yayınlanmış ve/veya ödül kazanmış olan eserler ile yarışmaya katılamazlar. Eğer dereceye giren eserler arasında yarışma süreci içinde veya sonrasında böyle bir durum saptanırsa alınan ödül hiçbir uyarı yapılmadan iptal edilecek ve ödül Yarışmacı tarafından derhal iade edilecektir. Bu durum ödül almış olan / olmayan diğer katılımcılar açısından herhangi bir talep hakkı doğurmaz.

10. Fotoğraf ve video çalışmaları için; eserlerde herhangi bir marka veya kurum adının görünmemesi gerekmektedir. Bir veya daha fazla marka veya kurum ismi ve logosu gösteren fotoğraf veya videolar yarışma değerlendirme sürecine dahil edilmeyecektir.

11. Fotoğraf veya videolarda görünen kişi veya kişilerin izni alınmış olmalıdır. Bu konuda ortaya çıkabilecek sorunlar konusunda Turkuvaz Medya Grubu değil, fotoğraf sahibi sorumlu olacaktır. Yarışmaya sunulan fotoğraf, video, yazı ve şiir içeriklerinde gerçek bir kişinin belirli veya belirlenebilir olması halinde ortaya çıkabilecek hukuki ve/veya cezai sorumluluklar açısından Turkuvaz Medya Grubu değil, içeriği sunan kişi sorumlu olacaktır. İçeriği sunan, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere kişisel verilerin işlenmesine ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getirdiğini kabul ve taahhüt eder.

12. Katılımcılar, her kategori için ancak bizzat kendi eserleriyle yarışmaya katılabilirler. Katılımcılar, Yarışmaya katılacakları eserlerde ve Yarışma ile ilgili yükleyecekleri içeriklerin alenileşmemiş, özgün eserler olduğunu, kendilerince meydana getirildiğini, bu eserler üzerinde tam ve tek hak sahibi olmalarına bağlı olarak da söz konusu eserler üzerinde üçüncü kişilerin hiçbir hakka sahip olmadığını beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu taahhüde uygun olmayan içerikler sebebiyle üçüncü kişilerden gelecek taleplerden tamamen katılımcılar sorumlu olacaklardır. Gerek görmesi halinde Turkuvaz Medya Grubu söz konusu içeriklerin yarışmadan çıkarılması ve/veya yukarıdaki kriterlere uymayan ihtilaflı içerik yükleyerek ödül kazanmış olan katılımcılara verilmiş olan ödülleri geri almakla birlikte doğacak her türlü zararın tazmini talep etme hakkını saklı tutar.

13. Katılımcı, bu sayfaya gönderdiği içeriğin, Yarışma şartlarına herhangi bir suretle aykırı olmayacağını ve Turkuvaz Medya Grubu ve/veya başka bir kişi veya kuruluşun markalarının itibarını zedeleyecek ve suç teşkil edecek, telif haklarını ihlal edecek, yasadışı, herhangi bir kişi ya da mülke zarar verebilecek, (gizlilik ya da kamuya açıklık hakları dahil) başka bir kişinin yasal haklarını ihlal edecek veya tehdit içeren, silah ve patlayıcı madde yapımı, pazarlaması tavsiyesi mahiyetinde görüntü, yazı ve kültürel, etnik veya başka bir açıdan sakıncalı fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, yasadışı olabilecek ya da başka bir sebepten yayınlanmaya uygun olmayan öğeler içermeyeceğini; aksi takdirde Turkuvaz Medya Grubu’nu doğacak her türlü zararın tazmini talep etme hakkını saklı tutmakla birlikte, Turkuvaz Medya Grubu’nun içeriği katılımcıya haber vermeksizin yarışma dışı bırakma hakkına sahip olduğunu onaylar, beyan ve garanti eder.

14. Katılımcı, kendisinden başka hiçbir kişinin, kurumun, kuruluşun gizlilik hakkını, kişilik haklarını ya da yayın haklarını ihlal eden, fikri ve sınai mülkiyet hakları çerçevesinde korunan hiçbir bilgi veya görsel materyali iletemez. Yasal yükümlülük doğuran durumlarda, katılımcılar münhasıran sorumlu olacaklarını kabul ederler. Katılımcılar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Yasası, Türk Ceza Yasası ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran katılımcılar sorumlu olacaktır.

15. 18 yaşından küçükler yarışmaya katılamaz. Gerçekte 18 yaşından büyük olmayan ancak 18 yaşından büyük olduğunu beyan ederek yarışmaya katılmak için başvuran yarışmacı adayının 18 yaşından küçük olduğunun anlaşılması durumunda, yarışmaya katılma hakkından feragat etmiş sayılacaktır. 18 yaşından küçük olmasına rağmen bir şekilde yarışmaya katılmış olanlar bu durumun anlaşılması ile birlikte diskalifiye edilecek olup, kazandıkları tüm ödüller hiçbir uyarı yapılmaksızın iptal edilecektir.

16. Yarışma sürecinde ve/veya sona erdikten sonra Katılımcı’ların sundukları bilgilerin doğru olmadığı ve/veya kendilerine ait olmadığı tespit edilirse, ödül kazansın kazanmasın herhangi bir şekilde hileli hareket eden ve/veya haksız yollardan herhangi bir şekilde ödül kazanan kişilerin tespit edilmesi durumunda veya Yarışma’ya katılımları Turkuvaz Medya tarafından uygun bulunmuş ve kabul edilmiş olsa dahi bu katılımcılar yarışmadan hiçbir uyarı verilmeden diskalifiye edilebilecekleri gibi; kazandıkları tüm ödüller hiçbir uyarı yapılmaksızın iptal edilecektir.

17. TURKUVAZ MEDYA GRUBU bünyesinde çalışan şirket personellerinin ve personellerin 3. dereceye kadar akrabalarının yarışmaya hiçbir şekilde katılım hakkı bulunmamaktadır. Buna rağmen şirket personellerinin veya 3. dereceye kadar akrabalarının yarışmaya katılması ve ödül kazanmaları halinde ilgili personel veya yakınları bu haklarından feragat etmiş sayılacak olup, İnternet Sitesi ve TURKUVAZ MEDYA GRUBU’na karşı herhangi bir hak veya alacak talebinde bulunamayacaklardır.

18. Yarışma sonunda katılan her katılımcının kayıt sırasında belirttiği adresine sertifika gönderilecektir. Katılımcılar, ödül kazanmaları halinde TURKUVAZ MEDYA GRUBU tarafından ayrıca imzalanması talep edilen her türlü muvafakatname, sözleşme, belge vs.’ yi de imzalayacaklardır.

19. Yarışmaya katılan eserlerin her türlü kullanım hakkı Turkuvaz Medya Grubu’na ait olacaktır. Turkuvaz Medya Grubu, Yarışmaya katılan eserleri ödül kazanmasalar dahi görsel/işitsel/dijital mecralar da dahil olmak üzere ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın dilediği şekilde, dilediği mecrada kullanmakta serbesttir. Yarışmaya katılan eserlerin kullanımı durumunda katılımcılara telif ödenmeyecek olup; Katılımcılar bu hususu kabul ettiklerini beyan ve taahhüt etmektedir.

20. Yarışma sonunda çıkartılacak olan “15 TEMMUZ TARİHİ DEĞİŞTİREN TARİH” Gazetesi’nde seçilen eserler yayınlanacaktır.

21. Gönderilen eserler jüri üyelerinin değerlendirmesine sunulacaktır. Yarışma süresinin bitiminde, her bir kategori için internet sitesine yüklenen içerikler, jürinin seçimi ile belirlenecek; her bir kategoride ilk 3 katılımcının eserleri ödüllendirilecektir. (Jüri üyeleri Turkuvaz Medya Grubu tarafından değiştirilebileceği gibi, jüri üyelerinin değiştirilmesinden ötürü yarışmacılar hiçbir hak talep edemezler). Yapılan değerlendirme sonucunda en beğenilen eserlerin sahipleri ödül sayfasında belirtilen ödülleri almaya hak kazanacaktır. Kazananı belirleyecek kriterlerin açıklanması talep edilemez.

22. Yarışmayı kazanan katılımcılar derecelerine göre ödüllendirilecektir.
1.’ye 10.000 TL (Onbin Türk Lirası) para ödülü verilecektir.
2.’ye 7.500 TL (Yedibinbeşyüz Türk Lirası) para ödülü verilecektir.
3.’ye 5.000 TL (Beşbin Türk Lirası) para ödülü verilecektir.

23. Kazananlar; 10.07.2018 tarihinde Sabah Gazetesi ve https://www.sabah.com.tr/15-Temmuz-Yarismasi adresinde ilan edilecektir. Ayrıca, bu kişiler belirttikleri cep telefonu numaralarından aranarak ve yine verdikleri mail adresleri üzerinden bilgilendirileceklerdir. Turkuvaz Medya Grup yarışmada ödül kazananların isimlerini sitede ve dilediği diğer mecrada açıklama hakkını saklı tutar.

24. Katılımcılar, cep telefon numarası ve diğer istenilen iletişim bilgilerini eksiksiz olarak belirtmekle yükümlü olacaktır. Bu nedenle, katılımcıların söz konusu iletişim bilgilerini kontrol etmeleri, tam ve eksiksiz olarak bilgilendirmeleri gerekmekte olup, bu husustaki tek sorumluluk münhasıran katılımcıların kendilerine ait olacaktır. Kazanan katılımcılara dereceleri ve ödül teslimine ilişkin bilgiler, beyan edilen cep telefonu numaraları ve mail adresleri vasıtasıyla bildirilecektir. Bu nedenle katılımcılar, iletiyi gönderdikleri cep telefonu numarasının ve mail adresinin ödüllerini alabilmeleri için yegâne iletişim adresleri olduğunu, cep telefonlarını sürekli olarak aranmaya açık halde bulundurmak ve cep telefonlarına ve mail adreslerine gelecek mesaj ve aramaları takip etme hususunda sorumluluğun kendilerinde olduğunu ve TURKUVAZ MEDYA GRUBU’nun katılımcıya ödülün süresinde ve/veya hiç ulaştırılamaması nedeniyle herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağını peşinen kabul etmektedirler.

25. TURKUVAZ MEDYA GRUBU tarafından kazanan katılımcıya ödül teslimat bilgisi ile ilgili olarak cep telefonundan ulaşılmasını takiben, kazanan katılımcıların 10.08.2018 tarihine kadar TURKUVAZ MEDYA GRUBU yetkilileri ile temasa geçmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde ulaşılamayan ve/veya ulaşıldığı halde TURKUVAZ MEDYA GRUBU ile irtibata geçmeyen katılımcılar ödül hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

26. Yarışmacı, kendisinden istenen belgeleri tamamlayarak Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş. ‘ye teslim etmiş olması kaydıyla, kendisinden istenen belgelerin teslimini izleyen en geç 270 (ikiyüzyetmiş) gün içerisinde, Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş. tarafından yarışmacının önceden bildireceği banka hesap numarasına havale yolu ile ödeneceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

27. Ödüller; hak sahiplerinin kişisel banka hesap/Iban numarasını yazılı olarak bildirmesi ve Turkuvaz Medya Grubu’nun istediği belge (nüfus cüzdanı fotokopisi) ve bilgileri göndermesi durumunda gönderilecektir. Ödüller bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, her hal ve koşulda sonuç bildirimi tarihinden itibaren bir yıl sonra zamanaşımına uğrar ve Turkuvaz Medya Grubu tarafından ödemesi yapılmaz. 1 yıllık zamanaşımı süresinde; ödülünün gönderilmesi için banka hesap/Iban numarasını yazılı olarak bildirmeyen ve/veya Turkuvaz Medya Grubu tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri göndermemiş olan katılımcılar, ödül haklarından feragat etmiş sayılırlar. Zamanaşımı süresinin geçmesiyle hak sahibinin ödül, telif ve bunun gibi herhangi bir talebi olamaz. Turkuvaz Medya Grubu, ödüllerin ödenmesine ilişkin süre, şekil şartı da dahil olmak üzere her türlü koşulu belirleme yetkisine münhasıran sahip olmakla birlikte; katılımcılar bu hususu baştan bilerek kabul ettiklerini beyan ve taahhüt ederler.

28. Ödüle hak kazanan katılımcılar, elde ettikleri ödülü başka bir kişiye devredemeyecekleri gibi, ödülün bir başka ürünle değiştirilmesini de talep edemeyeceklerdir.

29. Katılımcıların, Yarışma kapsamında her zaman, gerektiği takdirde Turkuvaz Medya Grubu tarafından görüntüleri kaydedilecek olup, bu görüntülerin sosyal medya mecralarında, Turkuvaz Medya Grubu iştirakleri internet sitelerinde ve diğer mecralarda yayınlanabileceğini, bu görüntülerin çoğaltabileceğini, görüntülerin değiştirebileceğini katılımcılar kabul eder. Ödüllerden yararlanan katılımcılar, Turkuvaz Medya Grubu iştiraklerinin tanıtımı maksadıyla çeşitli televizyon programlarında konuk olarak yer alabilirler.

30. Katılımcı’ların Yarışma için uygunluğuna ve Yarışmacı olmalarına karar verme hak ve yetkisi münhasıran TURKUVAZ MEDYA GRUBU’na aittir. Yarışma’nın formatı, tüm içeriği, Yarışma’ ya dair tüm unsurlar tek taraflı olarak TURKUVAZ MEDYA GRUBU tarafından belirlenecektir. Bununla birlikte söz konusu ödüller her zaman TURKUVAZ MEDYA GRUBU tarafından tek taraflı olarak değiştirebileceğini Katılımcılar kabul, beyan ve taahhüt eder. TURKUVAZ MEDYA GRUBU yarışmanın kurallarında tek taraflı takdir hakkına dayalı olarak değişiklik yapma hakkı saklı olacaktır. Turkuvaz Medya Grubu, işbu katılım koşulları çerçevesinde uygun görmediği takdirde hiçbir sebep belirtmeksizin ödül vermeme hakkına sahiptir. Turkuvaz Medya Grubu, herhangi bir zamanda Yarışma koşullarını, yarışmaya ilişkin tarihleri tek taraflı olarak değiştirme ve Yarışmayı gerekçe belirtmeksizin iptal etme hak ve yetkisine sahiptir.

31. Yukarıdaki yarışma kurallarında belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Turkuvaz Medya Grubu’nun kararları geçerlidir.

32. Yarışmaya katılan, yarışmaya sunacağı kişisel verilerinin işlenmesi bakımından “Sen de Katıl” bölümünde yer alan aydınlatma metnini okuduğunu ve anladığını beyan ve kabul eder.

33. Yarışmaya katılan, ayrıca onay vermemiş olması halinde, kendisine sadece yarışmaya yönelik bildirim ve değişikliklerin yapılması amacıyla TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK 6. maddesi (2.) fıkrası kapsamında bildirimler gönderilebileceğini bildiğini beyan eder.

Online Başvuru Sayfası İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Ahmet Ali Sahin dedi ki:

    Yazikklar olsun size birinci olarak sectiginiz siirden çok daha kaliteli bir eserle muracaat etmeme ragmen siirimi yayınlama gereği dahi duymadiniz.. iddia ediyorum bu yarışma hakkaniyetli düzenlenmiş olaaydi bütün muraacaat eden şiirler arasından bir seçim yapardiniz.. iddia ediyorum benim eserimden çok daha kalitesiz bir eseri birinci yaptiniz ama ben bu haksizligin altında kalmayacagim o eseri meydanlarda tum turkiye duyacak ve siz yaptığınız haksizlikla hatirlanacaksiniz

BİR YORUM YAZ