08.08.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması

Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması

Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması

30. Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması Başvuruları Online Olarak Yapılabilecek. Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışmasının Birincisine 60 Bin, İkincisine 30 Bin Ve Üçüncüsüne İse 20 Bin Türk Lirası Para Ödülü Verilecek.

Yarışmanın Ödülleri Arasında Ayrıca Yurt Dışı Eğitim Ödülü, Yabancı Dil Eğitim Ödülü Verilecek. Yarışmada Finale Kalan 10 Finaliste Ayrıca Atölye Ve Danışmanlık Desteği, Koleksiyon Hazırlama Ve Malzeme Alım Bedeli, Eğitim Ödülü, Uluslararası Fuar Ziyareti, Moda Tasarımcıları Derneğine Bir Yıllık Üyelik, Pr Ve Tanıtım Ödülleri Verilecek.

Başvuru Koşulları
• T.C vatandaşı olmak
• 1992 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak
• Üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinde ya da moda tasarım bölümlerinde okumak ya da mezun olmak, moda tasarımı meslek yüksek okullarında veya olgunlaşma enstitülerinde okumak ya da mezun olmak, en az 2 yıllık moda tasarımı sertifika / diploma programında okumak ya da mezun olmak.
• Türk moda çevresinde tanınan bir isim veya marka olmayıp, adına kayıtlı ticari firması, markası olmamak ve ticari sponsoru bulunmamak.
• Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’nda ve Türkiye’deki İhracatçı Birlikleri tarafından Moda Tasarımı alanında düzenlenen tasarım yarışmalarında daha önce ilk üç dereceye girmemiş olmak

Yarışma Başvurusu İçin Dijital Ortamda Tamamlaması Gerekenler

A- Başvuru Formu ve Katılımcı Beyanı
Başvuru formu www.kozayarismasi.com adresinden online olarak doldurulacaktır ve katılımcı şartnameyi online olarak onaylayacaktır.

Ads
 

GÜNCEL BURS DUYURULARINI KAÇIRMA

Facebook Sayfamızı Takip Et.

Twitter’da Takip Et.

Instagram’da Takip Et.

B- Başvuran Yarışmacının Fotoğrafı
Katılımcı fotoğrafını elektronik ortama yükleyecektir.

C- Diploma/Öğrenci Belgesi
Katılımcı diplomasını/öğrenci belgesini elektronik ortama yükleyecektir.

D- Gelecek planı
Katılımcı elektronik ortamda gelecek planlarını anlatan bir yazı hazırlayacaktır.

E- Kısa özgeçmiş
Katılımcı elektronik ortamda kısa özgeçmişini anlatan bir yazı hazırlayacaktır.

F- Koleksiyon Paftaları
Katılımcılar, günümüz trend, stil şartlarını göz önünde bulundurarak kadın veya erkek kategorilerinden birini tercih ederek 6 tam görünümden oluşan bir koleksiyon hazırlayacaklardır. Hazırladıkları koleksiyonu 6 farklı paftada jpg ya da png uzantılı online olarak sisteme yükleyeceklerdir. (Her biri max. 5 mb boyutunda en fazla 12 dosya yüklenebilir.)

Koleksiyon sunumu ve paftalarda bulunması gerekenler:

• 6 tam görünüm/paftadan oluşan koleksiyon sunumu (Her biri 50 _ 70 cm ölçülerinde, her bir tam görünümü detaylandıran artistik ve teknik çizimler, ayrıca her bir paftada o görünümde kullanılacak kumaş detayları ve tamamlayıcı aksesuar detayları belirtilmeli)

• Koleksiyon temasının anlatımı ve/veya tasarım yaklaşımlarını destekleyen ilham panosu (mood board), hikâye panosu (storyboard), renk panosu (color board), yarışmacı tarafından hazırlanan veya ilham aldığı: video/kısa film, fotoğraf ya da yazılı metin

• Artistik ve teknik çizimlerin olduğu paftaların önünde ve arkasında kimliği belirtici isim / imza / mahlas vb. olmamalıdır. Kimlik belirtici işaret olan dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu formatların dışındaki dosyalar kabul edilmeyecektir.

Yarışma Süreci:
Yarışma Sunum Dosyaları

Yarışma sunum dosyaları en geç 14 Temmuz 2022 mesai bitimine kadar www.kozaYarışmasi.com adresinden dijital olarak siteye yüklenecektir.

Yarışma Aşamaları
Dosyalar 14 Temmuz 2022 mesai bitimine kadar dijital ortamda sisteme yüklenmelidir.

Birinci Asama: Online Değerlendirme
14 Temmuz 2022 – 20 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek birinci aşamada, moda endüstrisinin ve akademinin tecrübeli temsilcilerinden oluşan seçici kurul tarafından, tüm katılımcıların başvuru dokümanları ve sunum dosyaları online olarak incelenerek ve puanlanarak ilk değerlendirme gerçekleştirilecektir. Değerlendirme sonuçları www.kozayarismasi.com ve www.ihkib.org.tr sitelerinden ilan edilecektir.

İkinci Asama: Yüz Yüze Mülakat
İlk aşamayı geçen katılımcılar, 21 Temmuz 2022 seçici kurul ile gerçekleşecek mülakata davet edileceklerdir. Bu aşamada, yarışmacılardan sundukları 6 tam görünümden oluşan koleksiyonları hakkında seçici kurula bilgi vermeleri istenecektir. Bu değerlendirme sonucunda 10* finalist belirlenecektir. Değerlendirme sonuçları www.kozayarismasi.com ve www.ihkib.org.tr sitelerinden ilan edilecektir.

* Jüri belirtilen sayının altında seçim yapma hakkını saklı tutar.

Üçüncü Asama: Final Jürisi
15 Kasım 2022 10 finalistin her birinin hazırladığı 6’sar giysi ve tamamlayıcı aksesuarları, final jürisi için seçici kurula sunulacak ve seçici kurul en başarılı 3 yarışmacıyı belirleyecektir.
Değerlendirme sonuçları www.kozayarismasi.com ve www.ihkib.org.tr sitelerinden ilan edilecektir.

Not: IHKIB belirtilen tarihleri değiştirme hakkını saklı tutar.

Atölye Ve Danışmanlık Süreci
Yüz yüze mülakat sonucunda seçilen 10 finaliste koleksiyonlarını hazırlama sürecinde atölye ve danışmanlık desteği verilir. IHKIB tarafından belirlenen mentörler tarafından yürütülecek bu süreçte, finalistler kumaş seçimi, kalıp ve dikim süreci, styling ve fitting aşamalarında danışmanlık verecek deneyimli tasarımcılardan oluşan Koleksiyon Danışma Kurulu atanır.

Gala Gecesi / Ödül Töreni
Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışmasının ödül töreninin gerçekleştirileceği Gala Gecesinde, finale kalan yarışmacıların hazırladığı koleksiyonlar defile organizasyonu ile Türk ve yabancı basın mensuplarının yanı sıra is ve moda dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan seçkin davetli grubuna sunulur.
Defilenin ardından kazanan 3 tasarımcı, basın ve kamuoyuna tanıtılır ve ödülleri takdim edilir.

Dereceye Giren Finalistlere Verilecek Ödüller
Koza Gala Gecesi’nde gerçekleşen Final Jürisi sonucunda belirlenen ilk 3 finaliste verilecek ödüller aşağıda yer almaktadır:

Yurt Dışı Eğitim Ödülü Hakkı

Yurt dışı eğitim ödülü hakkı
2008/2 No’lu Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ’in 6’ncı maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde tasarım yarışmalarının gerçekleştirilmesi sonrasında; dereceye giren tasarımcılardan yurt dışı eğitim desteğine başvurmak isteyenler Bakanlığın belirlediği tasarım konusunda uluslararası çapta tanınan eğitim kurumlarına başvurularını yaparlar. Tasarımcılar, yurt dışı eğitimlerine ilişkin olarak başvurdukları eğitim kurumlarından kabul almalarını müteakiben Bakanlığın belirlediği belgelerle birlikte İHKİB’e başvururlar. İHKİB nihai incelemenin yapılabilmesi ve yurt dışı eğitim desteği sağlanacak tasarımcıların belirlenmesi amacıyla adaylara ilişkin listeyi Bakanlığın belirlediği belgelerle birlikte yarışmanın gerçekleştiği yılı takip eden 2 (iki) takvim yılı içerisinde olmak kaydıyla her yılın Nisan ayında Bakanlığa iletir.

Para Ödülü
Yarışmanın Birincisine
60.000 TL
Yarışmanın İkincisine
30.000 TL
Yarışmanın Üçüncüsüne
20.000 TL

Yabancı Dil Eğitim Ödülü
Yurt içinde 1 yıllık İngilizce dil eğitimi.
İngilizceye hâkim finalistler bir başka yabancı dil eğitimi alabilirler.
(İHKİB tarafından belirlenecek kurumda, %90 devamlılık şartı aranmak şartıyla)

10 Finaliste Verilecek Ödüller
Yüz yüze mülakat sonucunda belirlenen 10 finaliste verilecek ödüller aşağıda yer almaktadır:

Atölye ve Danışmanlık Desteği
Koleksiyon hazırlama sürecinde atölye ve danışmanlık desteği
İHKİB tarafından belirlenecek mentörler tarafından birebir danışmanlık görüşmeleriyle yürütülen bir süreçtir. Bu süreçte finalistler, tasarımcılardan oluşan Koleksiyon Danışma Kurulu ile İHKİB tarafından belirlenen tarih ve yerde aşağıda içeriği belirtilen kapsamda en fazla 3 görüşme yapabilirler.

Birinci Görüşme kapsamında koleksiyonların teknik çizimleri, kumaş ve malzeme seçimleri ve uygulamaya dair teknik konular değerlendirilir ve finalistler yönlendirilir. Finalistlerin bu görüşmeye yarışmaya sundukları portfolyoları ile uygulamaya yönelik detaylı teknik çizimleri, malzeme ve aksesuar örneklerini tamamlayarak katılmaları beklenir.

İkinci Görüşme kapsamında prototip uygulamaları değerlendirilir ve kritikler verilir. Finalistler bu görüşmeye koleksiyonlarında yer alan tüm giysilerin prototiplerini tamamlamış olarak katılmalı ve dikimde kullanacakları kumaş, yardımcı malzemeler, baskı, nakış, aksesuar vb malzemelerini prototiplerle birlikte danışma kuruluna sunmalıdır. Finalistlerin uygulama sürecinde birlikte çalıştıkları teknik ekip bu görüşmede yer alabilir.

Üçüncü Görüşme kapsamında dikimi tamamlanmış koleksiyonların manken üzerinde fit denemeleri yapılır ve uygulama kritikleri verilir.

Koleksiyon Hazırlama ve Malzeme Alım Bedeli
Koleksiyonlarının üretilmesi aşamasında her finaliste 20.000 TL kalıp, dikim ve malzeme alım bedeli verilmektedir.

Eğitim Ödülü
İstanbul Moda Akademisi’nin ileri düzey eğitim programlarından Moda Tasarımı ve Yönetimi Master Class Diploma Programı’na katılım hakkı
Eğitim programı sonunda finalistler tarafından hazırlanan koleksiyonlar Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul* (MBFWI) kapsamında New Gen defilesiyle sektöre ve basına tanıtılır.
Defilede sunulacak koleksiyonlar moda sektörünün önde gelen profesyonellerinden oluşan bir jüri tarafından belirlenmektedir.
Diploma Program’ına katılmaya hak kazanan finalistlerin bu programa kayıtlarını yaptırdıkları takdirde programa %90 oranında devam etmeleri zorunludur. Finalistler program başlangıç tarihinden önce kayıt yaptırmak ve programa aynı sene içinde katılmak zorundadırlar. Programa kayıt yaptırmayan ve ilk 3 hafta süre ile devamlılık göstermeyen finalistler programa devam edemezler.
* İHKİB New Gen defilesinin düzenleneceği organizasyonu belirleme hakkını saklı tutar.

Uluslararası Fuar Ziyareti

İHKİB tarafından belirlenecek sektörle ilgili uluslararası bir fuara ziyaret hakkı
Not: İHKİB ziyaret edilecek fuarı ve ziyaret edecek finalist sayısını belirleme hakkını saklı tutar.

Moda Tasarımcıları Derneği’ne 1 Yıllık Üyelik

PR ve Tanıtım
Yazılı ve dijital basın ve sosyal medya mecralarında tanıtım
Yüz yüze mülakat sonucunda seçilen 10 finalist yarışma gününe kadar yazılı ve dijital basında ve Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’nın resmi sosyal medya hesaplarında tanıtılır.
Kazanan ilk 3 tasarımcı ise yarışma sonrasında ulusal basında tanıtılır.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Web Sitesi: http://www.kozayarismasi.com

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
 1. younggdesigner1 dedi ki:

  2019 da yarışma ne zaman yapılacak ? 16 yaşındayım katılabilir miyim ? ayakkabı vb. başka yarışmalar varsa bilgi verir misiniz ?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   2019 Yarışması Son Başvuru Tarihi 26 Kasım 2018.
   Katılım Koşulları
   1989 Ve Daha Sonraki Yıllarda Doğmuş Olmak
   Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültelerinde Ya Da Moda Tasarım Bölümlerinde Okumak Ya Da Mezun Olmak, Moda Tasarımı Meslek Yüksek Okullarında Veya Olgunlaşma Enstitülerinde Okumak Ya Da Mezun Olmak, En Az 2 Yıllık Moda Tasarımı Sertifika / Diploma Programında Okumak Ya Da Mezun Olmak

BİR YORUM YAZ