16.10.2021 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

İTK Ulusal Resim Yarışması

İTK Ulusal Resim Yarışması

İTK Ulusal Resim Yarışması

İzmir Özel Türk Koleji İTK Ulusal Resim Yarışması Başvuruları Başladı. 19. Düzenlenen İTK Ulusal Resim Yarışmasına Türkiye Geneli Ortaokul, Lise Ve Dengi Okullar İle Lisans Ve Lisans Üstü Öğrencileri Katılabilir.

Yarışma Konusu: Serbest

Yarıma Ödülleri:

Ortaokul Öğrencilerine Ödüller
Birinciye Laptop (2900 Türk Lirası değeri ) ve Başarı Belgesi
İkinciye Tablet (1.750 Türk Lirası değeri) ve Başarı Belgesi
Üçüncüye Polaroid Fotoğraf Makinesi(700 Türk Lirası değeri) ve Başarı Belgesi

Lise Ve Dengi Okul Öğrencilerine Ödüller
Birinciye 3 Bin Türk Lirası Ve Başarı Belgesi
İkinciye 2 bin Türk Lirası Ve Başarı Belgesi
Üçüncüye 1.500 Türk Lirası Ve Başarı Belgesi

Sponsorlu

Lisans Ve Lisans Üstü Öğrencilerine Ödüller
Birinciye 6 Bin Türk Lirası
İkinciye 4.500 Türk Lirası
Üçüncüye 3.750 Türk Lirası
Jüri Özel Ödülü 1 Tam Altın.

Katılım: Üç Ayrı Kategoride Katılım Vardır
1. Türkiye Geneli Resmi Ve Özel Ortaokulların (5-8) Sınıflarındaki Öğrenciler
2. Türkiye Geneli Resmi Ve Özel Lise Öğrencileri
3. Türkiye Geneli Lisans – Lisans Üstü Öğrenciler

Etkinliğin Türü
Resim Yarışması

Etkinliğin Konusu
Serbest Konu

Önemli Not: Siyasî amaçlara hizmet eden, anayasa ve genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.

Etkinliğin Kapsamı:
Resim yarışmasına ülke genelindeki resmi ve özel olmak üzere ortaokul, lise ve dengi okullarda öğrenim gören bütün öğrenciler katılabilecektir.

Genel Katılım Şartları:

1- Yarışmaya katılım ücretsizdir.
2- Yarışmaya katılım gönüllülük esasına dayanır.
3- Yarışmaya katılan eser sahipleri şartnameyi kabul etmiş sayılır.
4- Her yarışmacı, yarışmaya 3 adet resimle katılabilir.
5- Resimler 35x50cm ebadında resim kâğıdı veya tuval üzerine çizilmelidir.
6- Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü tekniği ve malzemeyi kullanmakta serbesttir.
7- Yarışmaya katılan resimlerin, daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış/ sergilenmemiş olup özgün bir çalışma olması gerekmektedir.
8- Ortaokul ve Lise kategorisindeki yarışmacılar eserleri paspartusuz, kıvrılmadan, katlanmadan, düzgün bir şekilde göndermesi gerekmektedir.
9- Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen veya posta yolu ile gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
10- Yarışmaya gönderilecek eserin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacak ve eserin arka yüzünün sol alt köşesinde tablo-1 de yer alan etikete yer verilecektir. Etiketsiz eserler kabul edilmeyecektir.
11- Yarışmaya katılacak resimler; tablo 1 de yer alan “Yarışmacı Katılım Formu” ile birlikte, elden ya da posta/kargo Mithatpaşa Cad. No:687-689 Köprü -Konak İZMİR yoluyla adresine teslim edilecektir.
12- Yarışmaya katılacak eserler, paketlenerek/zarflanarak en son 30 Nisan 2021 tarihinde mesai saati bitimine kadar İzmir Özel Türk Koleji’ne teslim edilmelidir. Postada oluşabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
13- Kargo ile gönderilen eserlerde “Sayın Tuğçe Kutlu dikkatine” notu konulması gereklidir
14- İzmir Özel Türk Koleji’ne yöneltilecek her tür talep ve itiraz, yarışmanın sonuçlanması tarihinden itibaren bir ay içerisinde İzmir Özel Türk Koleji, Görsel Sanatlar Bölüm Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No.687-689 Köprü- Konak İZMİR adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilmesi halinde işleme alınır ve 7 iş günü içerisinde değerlendirme yapılır.. Mektupta, yarışmaya katılım tarihi, eksiksiz iletişim bilgileri ve talep veya itiraz konusu açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Bunun dışında yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
15- Jüri üyelerinin verdiği puanlara, itiraz edilemez ve puanlar değiştirilemez.
16- Katılımcılara yarışmaya katıldıklarına dair Katılım Belgesi verilecektir.
17- Yapıtların sergilenmesi ve taşınması sırasında gereken özen gösterilecekse de yapıtların görebileceği hasardan İzmir Özel Türk Koleji hiçbir şekilde sorumlu değildir. Arzu edenler, eserlerinin değer bedeli üzerinden özel sigorta şirketine sigorta ettirebilirler. Bunun gerçekleşmesi halinde bilgilendirme amacı ile İzmir Özel Türk Koleji’ne sigorta şirketinin adını ve yapıtla ilgili kontratın bir kopyasını ulaştırmaları gerekmektedir.

Eserlerin Yayımlanması, Genel Hükümler Ve Telif Hakkı

1- Katılımcılar Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Katılım ve değerlendirme süreci ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkı İzmir Özel Türk Koleji yetkililerinde saklıdır.
2- Şartname kapsamı dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde takdir yetkisi, MEB izni ve onayı sonrası yapılır.
3- Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.
4- Yarışma hiçbir surette ticari amaç gütmemektedir ve yarışmacılardan katılım ücreti veya herhangi bir başlık adı altında ödeme talebi yapılmayacaktır. Katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri kendilerine aittir.
5- Yarışmaya katılım aşamasında başvuru yapan engelli yarışmacıların başvuru formunda durumlarını beyan etmeleri halinde kayıt veya ödül töreni sürecinde ihtiyaç duyulması muhtemel yardım imkânları sunulacaktır. Ödül kazanan engelli yarışmacılarımızın engel durumları dikkate alınarak (Ulaşım, tören alanın düzeni) ödül töreni programı yapılacaktır.
6- İzmir Özel Türk Koleji, ödül alan veya almayan bütün eserleri afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. eser sahiplerinden izin almak kaydıyla basım ve yayın hakkına
sahip olacaktır. İzin alınmadan basım, yayım ve paylaşımı yapılmayacaktır.
Dereceye giremeyen resimlerin sahipleri sergi süresinin bitiminde(bir ay içinde ) resimlerini elden İzmir Özel Türk Koleji’nden geri alabileceklerdir. Süresi içinde geri alınmayan eserlerin sorumluluğu İzmir Özel Türk Koleji’ne ait değildir. Resim sergisi 13 Mayıs – 28 Mayıs 2021 günleri arasında İzmir Özel Türk Koleji Gazi Mustafa Kemal Paşa Sanat Galerisi’nde açık kalacaktır.
7- Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
8- Yarışmaya girecek eserlerin daha önce yayımlanmamış, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmemiş olması gerekmektedir.
9- Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler, ödül kazanmış olsalar dahi iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.

Yarışma Takvimi:
1- 19. İTK Ulusal Resim Yarışması 11 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayıp 28 Mayıs 2021 Cuma günü sona erecektir.
2- 19. İTK Ulusal Resim Yarışması için son katılım tarihi, 30 Nisan 2021 Cuma günüdür.
3- Belirtilen tarihten sonra ulaşan eserler, değerlendirmeye alınmayacaktır.
4- Yarışma sonuçları, İzmir Özel Türk Koleji web sayfasından 4 Mayıs 2021 Salı günü, saat 17.00’de açıklanacaktır
5- Ödül töreni 13 Mayıs 2021 Perşembe günü saat 17.00’de İzmir Özel Türk Koleji Gazi Mustafa Kemal Paşa Sanat Galerisi’nde yapılacak törende verilecektir.
6- Resim sergisi 13 Mayıs – 28 Mayıs 2021 günleri arasında İzmir Özel Türk Koleji Gazi Mustafa Kemal Paşa Sanat Galerisi’nde açık kalacaktır.

Değerlendirme
1- Yarışmaya katılacak eserler, Seçici Kurul tarafından Tablo-2’deki kıstaslar doğrultusunda değerlendirilecektir.
2- Seçici Kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır. Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda hiçbir eserin ödüle layık görülmemesi durumunda İzmir Özel Türk Koleji yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.

Yarışma Sonuç Duyurusu:
Yarışma sonuçları 4 Mayıs 2021 Salı günü www.ozelturkkoleji.com adresinden duyurulacaktır.

Katılımcılardan İstenilenler:

Katılımcı ve velisi tarafından imzalanmış “Katılım Formu ve Taahhütname”
Katılımcı tarafından gönderilen 35×50 formatında eserin aslı (orijinali)

Ödül Töreni Yeri Ve Tarihi:

Ülkemizde ve dünyada etkili olan salgın (pandemi) seyir sürecine göre şekillenecek olup uygun ortamın oluşması halinde 13 Mayıs 2021 Perşembe günü saat 17.00’de İzmir Özel Türk Koleji Gazi Mustafa Kemal Paşa Sanat Galerisi’nde salon programı halinde gerçekleştirilecektir. Tören sırasında hijyen ile ilgili her türlü tedbir alınacaktır. Maske takmadan törene giriş sağlanmayacaktır.
Salgının artması, programın salonda icrasının olmaması halinde medya yoluyla sonuçlar ilan edilecek, ödüller tedbirler çerçevesinde yarışmacılara ulaştırılacaktır.

İletişim Ve Bilgi İçin:

Tuğçe Kutlu- İzmir Özel Türk Koleji Görsel Sanatlar Bölüm Başkanı
Telefon: 0 505 747 38 92 e-posta: tugce.kutlu@itk.k12.tr

Yarışma Şartnamesi Ve Katılım Formu İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
  1. ZÜLEYHA KIZILIRMAK dedi ki:

    BEN ZÜLEYHA KIZILIRMAK , AÇIKÇASI BEN HENÜZ NE YAPACAĞIMI BULAMADIM . AMA DİĞER YARIŞMACILARDAN DAHA FARKLI BİR MALZEMEYLE GÜZEL BİR RESİM YAPACAĞIMI UMUYORUM…

  2. ZÜLEYHA KIZILIRMAK dedi ki:

    ÇOK GÜZEL BİR YARIŞMA KAZANAMAZSAMDA DENEMEK İSTİYORUM .

BİR YORUM YAZ