08.08.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

İTK Ulusal Resim Yarışması

İTK Ulusal Resim Yarışması

20. İTK Ulusal Resim Yarışması

İzmir Özel Türk Koleji İTK Ulusal Resim Yarışması Başvuruları Başladı. 20. Düzenlenen İTK Ulusal Resim Yarışmasına Türkiye Geneli Ortaokul, Lise Ve Dengi Okullar İle Lisans Ve Lisans Üstü Öğrencileri Katılabilir.

Yarışma Konusu: Serbest
Önemli Not: Siyasî amaçlara hizmet eden, anayasa ve genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.

Katılım: 3 Ayrı Kategoride Katılım Vardır.
A) Resim Yarışmasına Ülke Genelindeki Resmi Ve Özel Olmak Üzere Ortaokul, Lise Ve Dengi Okullarda Öğrenim Gören Bütün Öğrenciler Katılabilir.

Yarışma Ödülleri

Ortaokul Ödülleri
Birincilik Ödülü Laptop Ve Başarı Belgesi
İkincilik Ödülü Tablet Ve Başarı Belgesi
Üçüncülük Ödülü Polaroid Fotoğraf Makinesi Ve Başarı Belgesi

Ads
 

GÜNCEL BURS DUYURULARINI KAÇIRMA

Facebook Sayfamızı Takip Et.

Twitter’da Takip Et.

Instagram’da Takip Et.

Lise Ödülleri
Birincilik Ödülü 3.500 Türk Lirası Artı Başarı Belgesi
İkincilik Ödülü 2.500 Türk Lirası Artı Başarı Belgesi
Üçüncülük Ödülü 2 Bin Türk Lirası Artı Başarı Belgesi

Lisans Ve Lisans Üstü Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü 6.500 Türk Lirası
İkincilik Ödülü 5 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 4.500 Türk Lirası
Jüri Özel Ödülü 1 Tam Altın

Genel Katılım Şartları:

1- Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2- Yarışmaya katılım gönüllülük esasına dayanır.

3- Yarışmaya katılan eser sahipleri şartnameyi kabul etmiş sayılır.

4- Her yarışmacı, yarışmaya 3 adet resimle katılabilir.

5- Resimler 35x50cm ebadında resim kâğıdı veya tuval üzerine çizilmelidir.

6- Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü tekniği ve malzemeyi kullanmakta serbesttir.

7- Yarışmaya katılan resimlerin, daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış/ sergilenmemiş olup özgün bir çalışma olması gerekmektedir.

8- Ortaokul ve Lise kategorisindeki yarışmacılar eserleri paspartusuz, kıvrılmadan, katlanmadan, düzgün bir şekilde göndermesi gerekmektedir.

9- Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen veya posta yolu ile gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

10- Yarışmaya gönderilecek eserin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacak ve eserin arka yüzünün sol alt köşesinde madde 11’de yer alan linkten doldurulacak olan etikete yer verilecektir. Etiketsiz eserler kabul edilmeyecektir.

11- Ortaokul ve Lise kategorisindeki yarışmacıların https://ozelturkkoleji.com/sayfa/20-itk-resim-yarismasi.html sayfasındaki formu doldurarak, pdf çıktısını eserin arkasına yapıştırması ve eserleri İTK adresine göndermesi gerekmektedir. (Ad-soyad, doğum tarihi, okul adı, okul adresleri ve okul telefonlarını eksiksiz olarak yazmak zorundadırlar.)

12- Yarışmaya katılacak resimler; madde 11’de yer alan linkten doldurulacağı “Yarışmacı Katılım Formu” ile birlikte, elden ya da posta/kargo yoluyla Mithatpaşa Cad. No:687-689 Köprü -Konak İZMİR adresine teslim edilecektir.

13- Yarışmaya katılacak eserler, paketlenerek/zarflanarak en son 22 Nisan 2022 tarihinde mesai saati bitimine kadar İzmir Özel Türk Koleji’ne teslim edilmelidir. Postada oluşabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

14- Kargo ile gönderilen eserlerde “Sayın Tuğçe Kutlu dikkatine” notu konulması gereklidir

15- İzmir Özel Türk Koleji’ne yöneltilecek her tür talep ve itiraz, yarışmanın sonuçlanması tarihinden itibaren bir ay içerisinde İzmir Özel Türk Koleji, Görsel Sanatlar Bölüm Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No.687-689 Köprü- Konak İZMİR adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilmesi halinde işleme alınır ve 7 iş günü içerisinde değerlendirme yapılır.. Mektupta, yarışmaya katılım tarihi, eksiksiz iletişim bilgileri ve talep veya itiraz konusu açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Bunun dışında yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

16- Jüri üyelerinin verdiği puanlara, itiraz edilemez ve puanlar değiştirilemez.

17- Katılımcılara yarışmaya katıldıklarına dair Katılım Belgesi verilecektir.

18- Yapıtların sergilenmesi ve taşınması sırasında gereken özen gösterilecekse de yapıtların görebileceği hasardan İzmir Özel Türk Koleji hiçbir şekilde sorumlu değildir. Arzu edenler, eserlerinin değer bedeli üzerinden özel sigorta şirketine sigorta ettirebilirler. Bunun gerçekleşmesi halinde bilgilendirme amacı ile İzmir Özel Türk Koleji’ne sigorta şirketinin adını ve yapıtla ilgili kontratın bir kopyasını ulaştırmaları gerekmektedir.

Eserlerin Yayımlanması, Genel Hükümler Ve Telif Hakkı

1- Katılımcılar Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Katılım ve değerlendirme süreci ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkı İzmir Özel Türk Koleji yetkililerinde saklıdır.

2- Şartname kapsamı dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde takdir yetkisi, MEB izni ve onayı sonrası yapılır.

3- Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.

4- Yarışma hiçbir surette ticari amaç gütmemektedir ve yarışmacılardan katılım ücreti veya herhangi bir başlık adı altında ödeme talebi yapılmayacaktır. Katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri kendilerine aittir.

5- Yarışmaya katılım aşamasında başvuru yapan engelli yarışmacıların başvuru formunda durumlarını beyan etmeleri halinde kayıt veya ödül töreni sürecinde ihtiyaç duyulması muhtemel yardım imkânları sunulacaktır. Ödül kazanan engelli yarışmacılarımızın engel durumları dikkate alınarak (Ulaşım, tören alanın düzeni) ödül töreni programı yapılacaktır.

6- İzmir Özel Türk Koleji, ödül alan veya almayan bütün eserleri afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. eser sahiplerinden izin almak kaydıyla basım ve yayın hakkına
sahip olacaktır. İzin alınmadan basım, yayım ve paylaşımı yapılmayacaktır.
Dereceye giremeyen resimlerin sahipleri sergi süresinin bitiminde(bir ay içinde ) resimlerini elden İzmir Özel Türk Koleji’nden geri alabileceklerdir. Süresi içinde geri alınmayan eserlerin sorumluluğu İzmir Özel Türk Koleji’ne ait değildir. Resim sergisi 12 Mayıs – 27 Mayıs 2022 günleri arasında İzmir Özel Türk Koleji Gazi Mustafa Kemal Paşa Sanat Galerisi’nde açık kalacaktır.

7- Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

8- Yarışmaya girecek eserlerin daha önce yayımlanmamış, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmemiş olması gerekmektedir.

9- Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler, ödül kazanmış olsalar dahi iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.

Yarışma Takvimi:
1- 19. İTK Ulusal Resim Yarışması 11 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayıp 27 Mayıs 2021 Cuma günü sona erecektir.
2- 19. İTK Ulusal Resim Yarışması için son katılım tarihi, 30 Nisan 2021 Cuma günüdür.
3- Belirtilen tarihten sonra ulaşan eserler, değerlendirmeye alınmayacaktır.
4- Yarışma sonuçları, İzmir Özel Türk Koleji web sayfasından 4 Mayıs 2021 Salı günü, saat 17.00’de açıklanacaktır
5- Ödül töreni 13 Mayıs 2021 Perşembe günü saat 17.00’de İzmir Özel Türk Koleji Gazi Mustafa Kemal Paşa Sanat Galerisi’nde yapılacak törende verilecektir.
6- Resim sergisi 13 Mayıs – 28 Mayıs 2021 günleri arasında İzmir Özel Türk Koleji Gazi Mustafa Kemal Paşa Sanat Galerisi’nde açık kalacaktır.

Yarışma Sonuç Duyurusu:
Yarışma sonuçları 29 Nisan 2022 Cuma günü www.ozelturkkoleji.com adresinden duyurulacaktır.

Katılımcılardan İstenilenler:

Katılımcı ve velisi tarafından imzalanmış “Katılım Formu ve Taahhütname”
Katılımcı tarafından gönderilen 35×50 formatında eserin aslı (orijinali)

Ödül Töreni Yeri Ve Tarihi:

Ülkemizde ve dünyada etkili olan salgın (pandemi) seyir sürecine göre şekillenecek olup uygun ortamın oluşması halinde 12 Mayıs 2022 Perşembe günü saat 17.00’de İzmir Özel Türk Koleji Gazi Mustafa Kemal Paşa Sanat Galerisi’nde salon programı halinde gerçekleştirilecektir. Tören sırasında hijyen ile ilgili her türlü tedbir alınacaktır. Maske takmadan törene giriş sağlanmayacaktır.
Salgının artması, programın salonda icrasının olmaması halinde medya yoluyla sonuçlar ilan edilecek, ödüller tedbirler çerçevesinde yarışmacılara ulaştırılacaktır.

İletişim Ve Bilgi İçin:

Tuğçe Kutlu- İzmir Özel Türk Koleji Görsel Sanatlar Bölüm Başkanı
Telefon: 0 505 747 38 92 e-posta: tugce.kutlu@itk.k12.tr

Ortaokul, Lise Ve Dengi Yarışma Şartnamesi Ve Katılım Formu İçin Tıklayın.
Ortaokul, Lise Ve Dengi Başvurusu İçin Tıklayın.

Lisans Ve Lisansüstü Okullar Yarışması

Konu: Serbest

Katılım: 3 Ayrı Kategoride Katılım Vardır.
A) Türkiye Genelindeki Lisans – Lisansüstü Öğrencileri Katılabilir.

Son Başvuru Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma Saat 17:00.

Eserler İli İlgili Koşullar

Boyut: Lisans Ve Lisansüstü Öğrencileri İçin Resim Çalışmalarını Kısa Kenarları 50 Cm’den Küçük, Uzun Kenarları 250 Cm’den Büyük Olmayacak.

Teknik: Üniversite Öğrencileri İçin; Tuval Üzerine Yağlıboya, Akrilik Veya Benzeri Teknikler Kullanılacaktır; Özgün Baskı Ve Enstalasyon Serler Dahil Değildir.

Bir Öğrenci En Çok 3 Resimle Katılabilir.

Lisans Ve Lisansüstü Kategorisindeki Yarışmacılar Eserlerinin Arkasına Ad-Soyad, Doğum Tarihi, E-Mail, Okul Adı Ve Ev Adreslerini Ve Cep Telefonlarını Eksiksiz Olarak Yazma Zorundadır.

Yarışmaya Katılan Eserlerin Özgün Ve Herhangi Bir Yarışmada Ödül Almamış Olması Gereklidir.

Resim Yarışmasa Değerlendirme Ve Sergilenme Takvimi
20. İtk Ulusal Resim Yarışması 27 Mayıs 2022 Cuma Günü Sona Erecek.
Eserler 22 Nisan 2022 Cuma Saat 17:00 Mesai Bitimine Kadar Okulumuz Görsel Sanatlar Bölüm Başkanlığına Teslim Edilmiş Olmalıdır.
Kargo İle Gönderilen Eserlerde “Sayın Tuğçe Kutlu Dikkatine” Notu Konulması Gereklidir.
Belirtilen Tarihten Sonra Ulaşan Eserler, Değerlendirmeye Alınmayacaktır.

İzmir Özel Türk Koleji Mithatpaşa Caddesi No: 689 35280 Köprü İzmir
Web Sitesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
  1. ZÜLEYHA KIZILIRMAK dedi ki:

    BEN ZÜLEYHA KIZILIRMAK , AÇIKÇASI BEN HENÜZ NE YAPACAĞIMI BULAMADIM . AMA DİĞER YARIŞMACILARDAN DAHA FARKLI BİR MALZEMEYLE GÜZEL BİR RESİM YAPACAĞIMI UMUYORUM…

  2. ZÜLEYHA KIZILIRMAK dedi ki:

    ÇOK GÜZEL BİR YARIŞMA KAZANAMAZSAMDA DENEMEK İSTİYORUM .

BİR YORUM YAZ