<style>.lazy{display:none}</style>
30.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Hişt Hişt Genç Sait Faik Öykü Yarışması

Hişt Hişt Genç Sait Faik Öykü Yarışması

Hişt Hişt Genç Sait Faik Öykü Yarışması

Darüşşafaka Lisesi 18. Hişt Hişt Genç Sait Faik Öykü Yarışması Düzenliyor. Ödüllü Yarışmaya Türkiye Geneli Özel Ve Resmi Lise Öğrencileri Katılabilir.

18. Düzenlenen Hişt Hişt Genç Sait Faik Öykü Yarışması Özel Darüşşafaka Lisesi Tarafından Düzenlenmektedir.

Yarışmanın Amacı
• Eserlerinin yayın hakkı ve geliri Darüşşafaka Cemiyetine bırakılmış olan Sait Faik’in gençler tarafından tanınmasını, okunmasını sağlamak.
• Gençleri yazmaya özendirmek ve geleceğin yazarlarının yetişmesine destek olmak.

Etkinliğin Kapsamı Ve Katılımcılar
Türkiye Geneli

Hedef Kitle:
Türkiye Genelindeki Lise Öğrencileri

Ads

Davet Edilen Okullar (İl ve İlçe Adıyla Birlikte)
Resmi Anadolu Lisesi, Resmi Fen Lisesi, Resmi Çok Programlı Anadolu Lisesi, Resmi Güzel Sanatlar Lisesi, Resmi İmam – Hatip Anadolu Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Özel Anadolu Lisesi, Özel Fen Lisesi, Özel Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Özel Temel Lise, Resmî Sosyal Bilimler Lisesi, Resmi Spor Lisesi, Resmi Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Özel Güzel Sanatlar Lisesi

Danışman Öğretmene İlişkin Hususlar
Seçilen öyküler; yarışmacının danışman öğretmeni tarafından değerlendirildikten sonra web sitesinde ( https://www.dek.k12.tr/yarismalar/hist-hist-genc-sait-faik-liseler-arasi-oyku-yazma-yarismasi ) yer alan “BAŞVURU” kısmına EK-1, EK-2 ve EK-3 ile yüklenmelidir.

(Öyküler yüklenirken varsa öğretmenin kurum e -postası kullanılmalı; kurum e- posta olmayan öğretmen, okulunun @meb.k12.tr adresini kullanılmalıdır.)

Genel Katılım Şartları

• Türkçenin doğru kullanımına özen gösterilmelidir.
• Öyküler, Word belgesinde 2,5 x 2,5 kenar boşlukları bırakılarak bir buçuk satır aralığı ve 12 puntoyla Times New Roman yazı karakterinde yazılmalıdır. Öyküler, beş sayfadan fazla olmamalıdır.
• Öykünün ilk sayfasının ortasına, öykünün adı ortalanarak yazılmalıdır.
• Öykünün kaydedildiği Word dosyasına; dosya adı olarak “öykünün adı”, “yazarın adı soyadı”, “okulunun adı”, “okulun bulunduğu il adı” mutlaka yazılmalıdır.
• Her yarışmacı yarışmaya tek bir öyküyle katılabilir.
• Her okul, yarışmaya en çok üç öyküyle katılabilir.
• Öyküler, herhangi bir yerde yayımlanmamış veya herhangi bir ödül almamış olmalıdır.
• Öykülerin içeriği Türkiye Cumhuriyeti anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu ve Türk milli eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak yürürlükte olan tüm yasal düzenlemelerde belirtilen hüküm, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmemelidir.
Seçilen Öyküler; Yarışmacının Danışman Öğretmeni Tarafından Değerlendirildikten Sonra Web Sitesinde (https://www.dek.k12.tr/yarismalar/hist-hist-genc-sait-faik-liseler-arasi-oyku-yazma-yarismasi/) Yer Alan “Başvuru” Kısmına Ek-1 Ve Ek-2 Ve Ek-3 İle Yüklenmelidir. (Öyküler Yüklenirken Varsa Öğretmenin Kurum E-Postası Kullanılması; Kurum E-Postası Olmayan Öğretmen, Okulun Veya Kendisinin Gmail Adresini Kullanmalıdır.
• 3 Mart 2023 Cuma saat 17.00’de başvuru sistemi kapatılacaktır.

Veli Muvafakati
Öğrencilerin katılımlarında velisinin yazılı olarak izni EK-1 formu ile alınacaktır. EK-1 formunun fotoğrafı başvuru eseri ile beraber başvuru esnasında e-posta yoluyla gönderilmelidir. Derece elde eden öğrencilerin EK-1 formları ödül töreninden önce ibraz edilmelidir.

Katılımcılardan İstenenler
Öğrenci velisi tarafından imzalanmış ” EK-1, Veli İzin Belgesi”.
• Öğrenci velisi tarafından imzalanmış “EK-2, Açık Rıza Onayı”.
• Katılımcı ve velisi tarafından imzalanmış “EK-3, Katılım Formu ve Taahhütname”.
• Katılımcı tarafından gönderilen eserin aslı.

Eserlerin, Nereye ve Nasıl Gönderileceği?
Seçilen öyküler; yarışmacının danışman öğretmeni tarafından değerlendirildikten sonra web sitesinde (https://www.darussafaka.k12.tr/hist-hist-genc-sait-faik/) yer alan “BAŞVURU” kısmına EK-1, EK-2 ve EK-3 ile yüklenmelidir.

(Öyküler yüklenirken varsa öğretmenin kurum e -postası kullanılmalı; kurum e- posta olmayan öğretmen, okulunun @meb.k12.tr adresini kullanılmalıdır.)

Başvuru Usulü
• Web sitesi üzerinden (online)
• Başvurular, Darüşşafaka Eğitim Kurumları resmi sitesi (https://www.darussafaka.k12.tr/hist-hist-genc-sait-faik/) yarışma sayfasındaki başvuru formu ile yarışma şartnamesine ulaşılarak gerçekleştirilir.
Seçilen öyküler; yarışmacının danışman öğretmeni tarafından değerlendirildikten sonra web sitesinde (https://www.darussafaka.k12.tr/hist-hist-genc-sait-faik/) yer alan “BAŞVURU” kısmına EK-1, EK-2 ve EK-3 ile yüklenmelidir.
(Öyküler yüklenirken varsa öğretmenin kurum e -postası kullanılmalı; kurum e- posta olmayan öğretmen, okulunun @meb.k12.tr adresini kullanılmalıdır.)

İletişim Telefon
0212 286 22 00/ Dahili 2152 (Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

İletişim e-posta adresi
darussafaka@dek.k12.tr /saitfaik.yarismasi@darussafaka.net

İletişim Adresi
Darüşşafaka Mahallesi Darüşşafaka Caddesi No:5/9 Sarıyer /İSTANBUL

Yarışma Şartları
• Başvurular, Darüşşafaka Eğitim Kurumları resmi sitesi
(https://www.dek.k12.tr/yarismalar/hist-hist-genc-sait-faik-liseler-arasi-oyku-yazma-yarismasi) yarışma sayfasındaki başvuru formu ile yarışma şartnamesine ulaşılarak gerçekleştirilir.
• Kişisel e- posta adresinden gönderilen öyküler ve bireysel başvurular yarışmaya kabul edilmeyecektir. Seçilen öyküler, yarışmacının danışman öğretmeni tarafından değerlendirildikten sonra web sitesine yüklenmelidir. Ek-1, Ek-2 ve Ek-3 (https://www.dek.k12.tr/yarismalar/hist-hist-genc-sait-faik-liseler-arasi-oyku-yazma-yarismasi) adresine yüklenecektir. (Öyküler yüklenirken varsa öğretmenin kurum e -postası kullanılmalı; kurum e- posta olmayan öğretmen, okulunun @gmail adresini kullanılmalıdır.)
• Yarışmaya katılan eserlerin basın, yayın; sergileme vb. durumları eser sahibinin izni alındıktan sonra Darüşşafaka Lisesi tarafından yapılabilir.
• Yarışmaya katılımın yarışmacı için herhangi bir zorunluluğu söz konusu değildir. Yarışma, katılımcıların gönüllülük esasına dayanmaktadır.
• Katılım için yarışmacılardan herhangi bir ücret alınmayacaktır.
• Öğrencilerin Katılımlarında Velisinin Yazılı Olarak İzni Ek-1 Formu İle Alınacaktır.
• Etkinliğin Hiçbir Aşamasında, Katılımcıların / Öğrenci Velilerinin Açık Rıza Onayı (Ek-2 Form İle İstenecektir) Alınmadan Kişisel Verileri İstenmeyecektir. Bu Kapsamda İstenen Kişisel Veriler, Açık Rıza Onayında Belirtilen Hususların Dışında Başka Amaçlarla Kullanılmayacak, Üçüncü Kişilere Verilmeyecek Ve Etkinliğin Sona Ermesinin Ardından Resen Silinecektir.
• Yarışma 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılıyla Sınırlıdır.
• 26 Nisan 2023 Çarşamba Günü Saat 10:00’da Maslak Tim Show Center’de Ödül Töreni Yapılacak, Yarışma Sonunda Dereceye (İlk Üçe) Giren Öğrencilere Başarı Belgesi Ve Plaket Verilecektir. Ayrıca İlk Üç Derecenin Yanında İki Öğrenciye De Teşvik Ödülü Adıyla Başarı Belgesi Ve Plaket Verilecektir.
• Öğrenciler tarafından online başvuru formuna eklenen öykülerin telif hakları, öykü sahiplerine aittir. Bu öyküler, seçici kurul üyeleri dışında herhangi bir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ve başka bir amaç için kullanılmayacaktır. Ancak öykülerin ön elemeyi geçme durumunda; 18 yaşını doldurmuş katılımcılar için kendi açık rızasıyla, doldurmamış olanların ise velisinin açık rızasıyla, Darüşşafaka Eğitim Kurumları ve Darüşşafaka Cemiyeti tarafından elektronik ortamda paylaşılmasına/web sitesinde yayınlanmasına ve kullanılmasına herhangi bir karşılık beklemeksizin izin verildiği kabul edilecektir.

Değerlendirme Kriterleri
• Türün özelliklerine uygun bir anlatım kullanabilmesi,
• Yazanın yaşına uygun bir yaratıcılığı ve içtenliği içermesi özgün olması,
•Yazım kurallarına ve noktalama işaretlerinin kullanımına özen gösterilmesi,
• Açık, anlaşılır bir dille yazılabilmesi,
• Türkçeyi güzel kullanabilmesi.
• Özgün Olması
• Değerlendirme kriterlerinin detaylı puantaj tablosu Ek-4’te paylaşılmıştır.
• Öyküler, Darüşşafaka Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri tarafından EK-4’te yer alan puantaj tablosu kullanılarak ön elemeden geçirilecek; puantaj tablosuna göre 10 puan ve üzerini alan öyküler, yazar ve öğretim üyelerinden oluşturulacak seçici kurul tarafından değerlendirilecektir.

Diğer Hususlar
Öyküler, Darüşşafaka Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri tarafından ön elemeden geçirilecek, yazar ve öğretim üyelerinden oluşturulacak seçici kurul tarafından değerlendirilecektir. Dereceye giren öğrenciler, Darüşşafaka Eğitim Kurumları resmi sitesi (www.darussafaka.k12.tr) duyurulacaktır.

Yarışma Takvimi
Başvuru Başlama Tarihi
16 Ocak 2023

Başvuru Bitiş Tarihi
3 Mart 2023

Yazıların Ön Eleme Tarihi
4 Mart – 27 Mart 2023

Yazıların Seçici Kurul Tarafından Değerlendirilmesi Tarihi
29 Mart – 24 Nisan 2023

Sonuçların Açıklanması Ve Ödül Töreni Tarihi
26 Nisan 2023

Yarışma Şartnamesini İndirmek İçin Tıklayın.
Aydınlatma Metni İçin Tıklayın.
Veli İzin Belgesi İçin Tıklayın.
Açık Rıza Formu İçin Tıklayın.
Katılım Formu Ve Taahhütname İçin Tıklayın.
Katılım Koşulları İçin Tıklayın.
Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ