19.05.2019 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

2018 Engelsiz İzmir Kısa Film Yarışması

2018 Engelsiz İzmir Kısa Film Yarışması

2018 Engelsiz İzmir Kısa Film Yarışması

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2018 Engelsiz İzmir Kısa Film Yarışması Son Başvuru Tarihi 21 Eylül 2018 Saat 17:00. Yarışmaya 18 Yaş Ve Üzeri Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları Katılabilir. Yarışma Sonuçları 18 Ekim 2018 Tarihinde İlan Edilecek. Ödül Töremi 1 Kasım 2018 Tarihinde Yapılacak.

Yarışma Adı: Engelsiz İzmir 2018 Ulusal Kısa Film Yarışması. Başvuru Belgeleri En Geç 21 Eylül 2018 Saat 17:00’a Kadar Yarışma Raportörlüğüne Adresine İletilmelidir.

Yarışma Ödülleri
Biricilik Ödülü 20 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 5 Bin Türk Lirası
Jüri Özel Ödülü 2.500 Türk Lirası

2018 Engelsiz İzmir Kısa Film Yarışması Şartnamesi
1-YARIŞMAYI DÜZENLEYEN İDARE VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yarışmayı düzenleyen İdare: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Yarışma Raportörlüğü İletişim Bilgileri:
İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelsiz İzmir 2018 Ulusal Kısa Film Yarışması:
EN-GEL-LE-ME! Yarışma Raportörlüğü
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü, Kültürpark-İzmir
Tel: 0232 293 19 61
Faks: 0232 293 40 43
İnternet Adresi: www.engelsizmir.org
Elektronik Posta Adresi: kisafilm@engelsizmir.org

Sponsorlu Bağlantılar

2-YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan
‘Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları
Yönetmeliği’ esas alınarak düzenlenen bu yarışma, serbest ulusal tek kademeli bir güzel sanat
eserleri yarışmasıdır.

3-YARIŞMANIN YERİ
Yarışma “Uluslararası Engelsizmir 3.Kongresi” kapsamında İzmir’de gerçekleştirilecektir.

4-YARIŞMANIN ADI, KONUSU VE AMACI
Yarışmanın adı: Engelsiz İzmir 2018 Ulusal Kısa Film Yarışması: EN-GEL-LE-ME!
Engelsiz yaşamın öncüsü olabilmek için yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi, engellilerin
sorunları ve çözümlerine yönelik olarak 2013 yılında Türkiye’de ilk kez uluslararası bir
kongre düzenlemiştir. ‘Engelsiz İzmir’, bilimsel bir kongre olmasının yanında, kentsel
yaşamda engelleri ve engellileri görünür kılacak sosyal projeleri hayata geçirmeye
başlamıştır.
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 1-3 Kasım 2018 tarihlerinde “Engelsiz Üretim
Modelleri ve İstihdam” temalı Uluslararası Engelsizmir 3. Kongresi gerçekleştirilecektir.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, insan hakları bağlamında engelli haklarına ve engellilerin
kentsel ve sosyal yaşama katılımlarının kolaylaştırılmasına dikkat çekmek, bu konuda
duyarlılığa sahip olanların duygu ve düşüncelerini ifade etmelerini sağlamak amacıyla bu kısa
film yarışmasını düzenlemiştir.

5-YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
5.1 Yarışma 18 yaş üzeri olmak üzere tek kategoride yapılacaktır (başvuru tarihinde bitirilen
yaş dikkate alınacaktır).
5.2 Yarışmaya, filmin yasal sahibi (Yapımcı veya Yönetmen) başvurabilir. Filmin birden
fazla yasal sahibi varsa bunlara ait bilgilerin Kimlik Formunda belirtilmesi gerekmektedir.
Yarışmaya bireysel ya da ekip olarak katılım mümkündür. Ekip katılımları durumunda, İdare
ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, bir kişinin ekip başı olarak Kimlik Formunda
belirtilmesi gerekmektedir.
5.3 Filmlerin genel norm veya mevzuata uygunluğundan ve her türlü telifinden filmin sahibi
(Yapımcı veya Yönetmen) sorumludur. İdarenin telifle ilgili herhangi bir ödeme yapmak
zorunda kalması durumunda, kayıtsız şartsız nakden ve defaten film sahibine rücu eder.
5.4 Filmlerin, idare tarafından ticari olmayan eğitim, tanıtım, kültür ve sanat faaliyetlerinde
izleyiciye gösterilmesi yarışmacılar tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.
5.5 Yarışmacılar aşağıdaki şartlara uymak zorundadır:
•TC vatandaşı olmak.
•Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
•Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları,
resmi ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
•Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmış olmamak.
•Yarışmayı açan İdarede, yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek,
sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
•Yarışmayı açan İdare adına hareket eden danışmanlarla bunların 1. dereceden akrabaları,
resmi ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
•Şartname alıp adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, iletişim ve adres bilgilerini Yarışma
Raportörlüğüne kaydettirmek. (Ekip halinde katılımlarda bir kişinin bu şartı yerine
getirmesi yeterlidir.)
Bu koşullara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi filmleri yarışmaya katılmamış
sayılır.

6-YARIŞMACILARDAN İSTENENLER
6.1 Yarışmacılar sadece bir (1) film ile katılabilir. Filmlerin türü konusunda bir sınırlama
yoktur ve tek tür kategorisinde değerlendirilecektir.
6.2 Film, herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir mecrada yayınlanmamış,
alenileşmemiş, jenerik dahil en fazla on (10) dakikalık ve özgün olmalıdır. Film müziklerinin
izin alınarak kullanıldığına ilişkin belgenin Kimlik Formuyla beraber sunulması
gerekmektedir.
6.3 Yarışmacılar filmin bir kopyasını jeneriksiz (sadece rumuzlu olacak şekilde) diğer
kopyasını jenerikli ve rumuzlu olarak gönderecektir. Jüri, jeneriksiz olan kopyayı izleyecek,
jenerikli kopya, sonuçlar belli olduktan sonra açılacaktır.
6.4 Yarışmaya katılacak filmler; Full HD (1920×1080 pix çözünürlükte), MP4, MPEG4,
WMV, MOV formatlarından birisi seçilerek, DVD veya Taşınabilir Bellek üzerine data olarak
kaydedilmeli, yukarıda belirtilen şekilde iki (2) kopya (2 ayrı DVD veya Taşınabilir Bellek)
olarak gönderilmelidir.
6.5 Yarışma Şartnamesi internet adresinden görülebilir. Ancak Yarışmaya katılmak için
Yarışma Şartnamesinin 5 TL karşılığında satın alınması zorunludur.
6.6 Başvuru belgeleri, en geç 21 Eylül 2018 Cuma günü, saat 17.00’ye kadar Yarışma
Raportörlüğü adresine iletilmelidir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır ve eksik
başvurular değerlendirilmeyecektir.

7-YARIŞMACILARIN UYMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU ESASLAR VE
YARIŞMACILARDAN İSTENEN DİĞER BELGELER
7.1 Başvuru Belgeleri (kimlik formu ve taahhüt belgesi ile ekleri, film kopyaları, şartname
bedelinin yatırıldığına ilişkin belge)
7.2 Aşağıda belirtilen maddelere uymayan filmler jüri kararıyla tutanağa geçirilmek şartıyla
yarışmaya kabul edilmez.
•Yarışmaya Katılım Koşulları başlığı altında belirtilen uyulması zorunlu koşullara
uymayan filmler
•Yarışmacılardan İstenenler başlığı altında belirtilenlerden herhangi birinin eksik olduğu
filmler

8-YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ ve BELGELER
8.1 Yarışma Şartnamesi
Şartname almak için yarışmacılar ad ve açık adreslerini belirterek;
İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelsiz İzmir 2018 Ulusal Kısa Film Yarışması:
EN-GEL-LE-ME!
Yarışma Raportörlüğü İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü,
Kültürpark-İzmir adresine şahsen başvurabilirler. Şartname bedeli 5 TL’dir.
8.2 Yarışmacılar bu tutarı İzmir Büyükşehir Belediyesi Veznesine veya Vakıfbank İzmir
Şubesi IBAN:TR640001500158007292289040 nolu hesap numarasına, ‘İzmir Büyükşehir
Belediyesi Engelsiz İzmir 2018 Ulusal Kısa Film Yarışması: EN-GEL-LE-ME! açıklama notu
yazdırarak, yatırdıklarına ilişkin belgeyi Yarışma Raportörlüğüne elden ya da faksla
sunduklarında Şartname kendilerine verilecek ya da taahhütlü olarak postalanacaktır.

9-YARIŞMA TAKVİMİ
•Yarışmanın ilanı 18 Mayıs 2018
•Soru sormak için son gün 02 Temmuz 2018 Saat 17:00′ ye kadar
•Yanıt vermek için son gün 05 Temmuz 2018
•Teslim için son gün 21 Eylül 2018 Saat 17:00′ ye kadar
•Jüri değerlendirme çalışması 05 Ekim 2018
•Sonuçların ilan edilmesi 18 Ekim 2018
•Ödül Töreni ve Kolokyum 01 Kasım 2018

10-SORU SORMA
Yarışmacılar, yarışma takviminde belirtilen tarihe ve saate kadar Yarışma Raportörlüğüne
ulaşacak şekilde, açıklanmasını istedikleri konularla ilgili sorularını Yarışma Raportörlüğüne
ya da internet adresine yazılı olarak ileteceklerdir. Yanıtlar, yarışma takviminde belirtilen
tarihte, soru soranın kimliği belirtilmeksizin İzmir Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden
yayınlanacak, Yarışma Şartnamesi satın almış kişilere posta ve/veya e-posta ile
gönderilecektir. Yanıtların yayınlanmasından sonra yarışma verileri ve koşullarında hiçbir
değişiklik yapılamaz.

11-RUMUZ, AMBALAJ VE GÖNDERİ ESASLARI
Kimlik Zarfının içine Kimlik Formu ve Taahhüt Belgesi ile ekleri konulacaktır. Kimlik
Zarfının sağ üst köşesine beş (5) rakamlı, okunaklı olarak rumuz yazılmalıdır. Zarflar
katlanmamalıdır. (Örn. 13579)
Film kopyaları jeneriksiz rumuzlu ve jenerikli rumuzlu olacak şekilde iki ayrı ambalaj
yapılacaktır. Ambalajların üzerine jenerikli veya jeneriksiz olduğu belirtilmelidir. Film
kopyalarını içeren DVD’ler/Taşınabilir Bellek’ler üzerine de beş (5) rakamlı, okunaklı olarak
rumuz yazılmalıdır.
Rumuzda kullanılan rakamlar tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır. Rumuz taşıyan bu üç
ambalaj üzerinde gönderici bilgileri yer almamalıdır. Daha sonra bu üç ambalajı içine alacak
tek bir ambalaj daha yapılacak ve üzerine sadece yarışma adı ve posta için gerekli bilgiler
yazılacaktır.
Gönderi Yarışma Raportörlüğüne dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde teslim edilecek ya
da gönderilecektir. Gönderinin kargoda hasar görmesi veya kaybolması durumunda
sorumluluk yarışmacıya aittir. Yarışmacılar, kargo ücretlerini kendileri ödeyeceklerdir.
Yarışmada ödül kazanamadıkları halde, kimliklerinin açıklanmasını isteyenler, kimlik zarfının
üzerine, (büyük harflerle okunaklı) “AÇILABİLİR” kaydını koyabilirler. Bu kaydı taşıyan
zarflar, jüri tarafından açılır ve kimlikleri açıklanır.

12-JURİ ÜYELERİ [DANIŞMAN, ASIL ve YEDEK] VE RAPORTÖRLER
12.1 Danışman Jüri Üyeleri
•Aysel ÖZKAN (İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı)
•Dr.Öğr.Üyesi Zühal ÇETİN ÖZKAN (DEÜ GSF Film Tasarımı Böl. Bşk.)
12.2 Asıl Jüri Üyeleri
•Doç.Dr. Pelin AYTEMİZ (Başkent Ünv.İletişim Fak.) (Jüri Başkanı)
•Ali Ulvi HÜNKAR (İzmir Devlet Tiyatrosu Oyuncusu-Senarist)
•Sermet YEŞİL (Eskişehir B.B. Şehir Tiyatrosu Oyuncusu)
•Aziz Günhan İMAMOĞLU (Yaşar Ünv.Film Tasarımı Böl.Öğretim Görevlisi)
•Onur Tansel EBEGİL (Yaşar Ünv. Sanat Tasarım Fak. Öğretim Elemanı)
12.3 Yedek Jüri Üyeleri
•Tarkan ÖZEL (Yönetmen)
•Serkan ŞAVK (İzmir Ekonomi Ünv.Sinema ve Dijital Medya Böl. Öğretim Görevlisi)
•Cem ÖZEL (Özel Efekt Yönetmeni)
12.4 Raportörler
•Emine UYSAL BERGER (Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü Personeli)
•İlayda AKBIYIK (Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü Personeli)
12.5 Raportör Yardımcısı
•Elif KANDAŞ AKÇAMLI (Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü Personeli)

13-ÖDÜLLER
13.1 Yarışmada, 3 Başarı Ödülü ve Jüri Özel Ödülü verilecektir.
13.2
Başarı Ödülü olarak;
Birinci için net 20.000 TL
İkinci için net 10.000 TL
Üçüncü için net 5.000 TL
Jüri Özel Ödülü net 2.500 TL
olarak belirlenmiştir. Jüri gerekli gördüğünde birden fazla “jüri özel ödülü” verebilir.
13.3 Yarışma sonuçlarının ilanından sonra ödüller İzmir Büyükşehir Belediyesince net olarak
ödenecektir. Kazanan yarışmacıların, Yarışma Raportörlüğüne banka hesap numaralarını
bildirmelerini takiben banka hesabına ödeme yapılacaktır.

14-YARIŞMA SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ
Jüri, değerlendirme çalışmaları sonucunda hazırlayacağı rapor ve varsa tutanakları orijinal
imzalı olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne verecektir. Bu raporda belirtilen yarışma
sonuçları internet sitesinde yayınlanacaktır. İzmir Büyükşehir Belediyesi sonucun gazetelerde
ve diğer yayın organlarında ilanından sonra, jüri raporunun mesleki bülten ve dergilerde
yayımını ve tüm yarışmacılara gönderilmesini sağlayacak, yarışmaya katılan filmlerin geçici
veya kalıcı olarak gösterimini yapma ve tanıtma hakkına sahip olacak ve bilgi verme haklarını
saklı tutacaktır.

15-ÖDÜL TÖRENİ VE KOLOKYUM
01 Kasım 2018 tarihinde ödül töreni ve kolokyum düzenlenecektir, yarışmaya katılan filmler
halka açık ve ücretsiz olarak gösterilecektir.

16-FİLMLERİN GERİ VERİLMESİ
Ödül alamayan başvurular, filmlerin sergilenmesinden sonra Yarışma Raportörlüğünden
bizzat veya yasal vekilleri tarafından kimlik ibraz etmek kaydıyla alınabilecek veya
yarışmacıların istemeleri halinde ödemeli olarak geri gönderilecektir. Kimlik Zarfında
“açılabilir” ibaresi bulunmayan filmler sahiplerine raportörlerin ve film sahibinin
imzalayacağı tutanak ile Kimlik Zarfı açılarak teslim edilecektir. 15 gün içinde teslim
alınmayan filmlerden İdare sorumlu değildir. Ödül alan filmler İdareye ait olacaktır.

17-ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ VE YERİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda önce jürinin
hakemliği aranır, sonuca ulaşılamadığı takdirde anlaşmazlıkların çözümünde İzmir
Mahkemeleri yetkili olacaktır.

Yarışma Şartnamesi

Sponsorlu Bağlantılar
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ