28.09.2020 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Engelsiz İzmir Karikatür Yarışması

Engelsiz İzmir Karikatür Yarışması

2018 Engelsiz İzmir Karikatür Yarışması

2018 Engelsiz İzmir Karikatür Yarışması Son Başvuru Tarihi 5 Ekim 2018. Yarışma Tüm Sanatçılara Açıktır, En Fazla Beş Karikatür İle Katılınabilir. Yarışma Sonuçları 10 Ekim 2018 Tarihinde Açıklanacak.

Yarışma Konusu: Engelleri Kaldıralım

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 8 Bin Türk Lirası Ve Plaket
İkincilik Ödülü 5 Bin Türk Lirası Ve Plaket
Üçüncülük Ödülü 3 Bin Türk Lirası Ve Plaket
3 Adet Mansiyon Ödülü 1.000 Türk Lirası Ve Plaket
2 Adet Genç Ödülü 1.000 Türk Lirası Ve Plaket

2018 Engelsiz İzmir Karikatür Yarışması Şartnamesi

ENGELSİZ İZMİR 2018 ULUSLARARASI KONGRESİ KAPSAMINDA
GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN “ENGELLERİ KALDIRALIM” KONULU
ULUSAL KARİKATÜR YARIŞMASI KATILIM KOŞULLARI

Sponsorlu Bağlantılar

1. AMAÇ:
Engelsiz yaşamın öncüsü olabilmek için yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi
tarafından engellilerin sorunları ve çözümlerine yönelik olarak 2 – 3 – 4 Kasım 2018
tarihlerinde Türkiye’de 3. kez “Uluslararası Engellilerin Kentsel Sorunları ve Çözümleri
Kongresi” gerçekleştirilecektir. ENGELSİZ İZMİR 2018 bilimsel bir kongre olmasının
yanında, kentsel yaşamda engellileri görünür kılacak bir dizi sanatsal, kültürel ve sosyal
etkinliği ve düzenlenecek fuarı da kapsamaktadır. Bu amaç doğrultusunda,
“ENGELLERİ KALDIRALIM” konulu bir karikatür yarışması düzenlenecektir.
Dünya nüfusunun % 10’u engelli. Onlar duyamıyor, göremiyor, yürüyemiyor ve sosyal
hayatta birçok engelle karşılaşıyor. Gelişmiş ülkelerdeki engellilere nazaran dünyadaki
birçok engelli bakıma muhtaç. Çoğu okuyamıyor, medikal destekten yoksun hayatlarını
sürdürüyor. Engellilerin uğradıkları negatif ayrımcılık ve toplum tarafından görmezden
gelinmeleri ‘görünmez’ olarak yaşamalarına neden oluyor. Engellilerin kent yaşamına
daha aktif katılmalarını sağlayacak uygulamaları başlatan ve Türkiye’nin ilk “Engelliler
Eğitim ve Kültür Merkezi”ni hizmete açan İzmir Büyükşehir Belediyesi şimdi de Ulusal
düzeyde düzenlediği karikatür yarışması ile engellilerin sorunlarını kamuoyuna taşıyacak.
Sizleri, Onlar için düşünmeye davet ediyoruz. Yarışmaya katılan karikatürcülerimizin,
eserleri ile ‘görünmez’ engellileri görünür hale getireceklerine ve toplumsal duyarlılığın
yanında farkındalığı da arttıracaklarına inanıyoruz.

2. KONU:
Karikatür Yarışmasının Konusu “ENGELLERİ KALDIRALIM” dır.

3. YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan
‘Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri
Yarışmaları Yönetmeliği’ esas alınarak düzenlenen bu yarışma, serbest ulusal tek
kademeli bir güzel sanat eserleri yarışmasıdır.

4.KATILIM:
Yarışma tüm sanatçılara açıktır. Herhangi bir kısıtlama yoktur. Yarışmaya en fazla 5 karikatürle katılınabilir. Yarışmaya gönderilen karikatürler daha önce yayınlanmış
olabilir ancak başka bir yarışmada ödül almamış olmalıdır; tespit edilenler elenir, verilen
ödül geri alınabilir.

5.YARIŞMAYA KATILIM ŞEKLİ
5.1. Orijinal:
Çizim tekniği serbest olup karikatürler renkli veya siyah beyaz olabilir. Gönderilen
karikatürler en fazla A3 (29,7 x 42cm) ebadında olacaktır. Orijinal karikatür çalışması
jüri değerlendirmesinde lehte bir puan oluşturacaktır.

5.2. Dijital (Bilgisayar çalışması):
Karikatür bilgisayarda çizilip gönderilecekse orijinal imzalı (ıslak imzalı) olması
gerekmektedir. Fotoğraf, fotokopi vs. kabul edilmeyecektir. Gönderilen karikatürler en
fazla A3 (29,7 x 42cm) ebadında olacaktır.

5.3. İnternet Katılımı:
Karikatürler 300 dpı, jpg.,RGB formatında herhangi bir sıkıştırma programı kullanmadan
engelsizmirkarikatur@gmail.com adresine gönderilebilecektir.

6.GENEL KOŞULLAR
6.1.Orijinal ve dijital çıktı olarak gönderilen eserlerin arkasına ad – soyad, telefon
numarası, internet ve posta adresleri yazılacak, fotoğrafları ile kısa özgeçmişleri ve banka
hesap (IBAN No) ve TC Kimlik numarası eklenecektir. (www.engelsizkongre.org)
yarışmaya katılanlar internet sayfasında yer alan katılım formunu doldurup,
karikatürleriyle birlikte göndermek zorundadır.
6.2. 18 yaşından küçük yarışmacılar yasal velilerinin şartları kabul ettiğine dair imzalarını
eklemelidir.
6.3. Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt
etmiş sayılır. İzmir Büyükşehir Belediyesi katılımcıların karikatürleriyle ilgili izinleri ve
telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
6.4. Yarışmaya katılan eserler, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanacak olan
çeşitli tanıtım materyallerinde (broşür, sergi, takvim, afiş vb.) eser sahibinin ismi
kullanılarak yayınlanabilecektir. Eser sahibi yayınlanan eserlerle ile ilgili olarak hiç bir
koşulda telif talep edemez ve yarışmaya katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılır. Ödül
alamayan başvuruların sahipleri, tasarımların İdare tarafından hazırlanacak olan sergide
sergilenmesinden sonra, yarışma Raportörlüğü’ne yazılı olarak başvuruda bulunduğu
takdirde, eserleri yarışmacının adresine ödemeli olarak geri gönderilecektir. 30 (otuz)
gün içinde talep edilmeyen işlerden İdare sorumlu değildir. Ödül alan tasarımlar ise
İdareye ait olacaktır.
6.5. Yarışmada ilk üç dereceyi (Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ) ödül kazananların
ulaşım (otobüs ile şehirler arası ve şehir içi transferleri) yemek ve konaklama masrafları
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacaktır(Yarışmacıların beraberinde
getirecekleri misafirlerin her türlü masrafları kendilerine ait olacaktır).Diğer ödül
kazananların (Mansiyon) ulaşım ücretleri hariç sadece konaklama ve yemek giderleri
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlananacaktır. Ödül kazandığı halde törene
katılamayanların ödülleri Banka havalesi ile kendilerine gönderilecektir.Yarışmaya
katılan karikatürlerden seçici kurul tarafından sergilenmeye değer görülenler
sergilenecektir. Eserlerden bir albüm yapılması halinde albümde yer alan karikatürlerin
sahiplerine bu albümden gönderilecektir.
6.6. Katılım koşullarına uymadığı anlaşılan eserlerin dereceleri iptal edilerek, eser
yarışmadan diskalifiye edilecektir.
6.7. Yarışmaya, yarışmanın Seçici Kurul Üyeleri (asil – yedek) ile 1. dereceden
akrabaları, resmi ortakları, yardımcıları, çalışanları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi
çalışanları katılamaz.

7. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ VE YERİ
Yarışmanın sonucundan sözleşmenin imzalanmasına kadar geçecek sürede, İzmir
Büyükşehir Belediyesi ile yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda önce jürinin
hakemliği aranır, sonuca ulaşılamadığı takdirde anlaşmazlıkların çözümünde İzmir
Mahkemeleri yetkili olacaktır.

8. KARİKATÜR GÖNDERİM ADRESİ
Posta Yolu İle Yapılacak Gönderimler;
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tanıtım Şube Müdürlüğü
“Ulusal Karikatür Yarışması”
Halkapınar Mah. Şehitler Cad. No: 138 – 140 / B Blok
Konak / İZMİR

Elektronik Ortamda Yapılacak Olan Gönderimler;
engelsizmirkarikatur@gmail.com

YARIŞMA TAKVİMİ:
Son Gönderim Tarihi: 05 / 10 / 2018
Değerlendirme Tarihi: 09 / 10 / 2018
Sonuçların Duyurulması: 10 / 10 /2018
Ödül Töreni: 2018 yılı Kasım ayı içinde İdarenin belirleyeceği bir tarihte yapılacaktır.

9.ÖDÜLLER
Kazanan yarışmacılara verilecek net ödüller şu şekildedir.
Birinciye; 8.000,00 TL ve Plaket
İkinciye; 5.000,00 TL ve Plaket
Üçüncüye; 3.000,00 TL ve Plaket
3Adet Mansiyon Ödülü; 1.000,00 TL ve Plaket
2 Adet Genç Ödülü : 1.000,00 TL ve Plaket

10.YARIŞMANIN ASİL JÜRİ ÜYELERİ
Metin PEKER (Karikatürcüler Derneği Başkanı), Mehmet ASLAN (Karikatürcüler
Derneği İzmir Temsilcisi), Ahmet ÖNEL (Karikatürist – Yazar), Mustafa YILDIZ
(Karikatürist), Sadık PALA (Karikatürist).

11. YARIŞMANIN YEDEK JÜRİ ÜYELERİ
Şevket TÜRKEL ( Grafik Tasarımcı), Rıdvan BAYRAKOĞLU (Grafik Tasarımcı –
Karikatürist), Taylan GÜVENİLİR ( Ressam).

12.YARIŞMANIN RAPÖRTÖRLERİ
Ömer ÇAM Rapörtör ( Karikatürist – İBB Tanıtım Şube Müdürlüğü Grafik Tasarımcı),
Betül GÜNDÜZ Rapörtör (İBB Tanıtım Şube Müdürlüğü – Etkinlikler Şefi ), Ali
BOZKURT Rapörtör Yardımcısı ( İBB Tanıtım Şube Müdürlüğü – İdari İşler Şefi )
Yarışma Başvuru Formu.
Yarışma Şartnamesi.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
 1. gulben dedi ki:

  ben bu yarışmaya katıldım fakat sonuç tarihi geçmesine rağmen sonuçları öğrenemiyorum?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Birincilik Ödülünü Antalya’dan Kürşat Zaman, İkincilik Ödülünü İzmir’den Tufan Selçuk, Üçüncülük Ödülünü ise Sinop’tan Aşkın Ayrancıoğlu aldı.
   http://www.engelsizmir.org/tr/karikaturyarismasisonucmetni/3055/3094

BİR YORUM YAZ