26.02.2021 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

2018 Devlet Resim Ve Heykel Yarışması

2018 Devlet Resim Ve Heykel Yarışması

2018 Devlet Resim Ve Heykel Yarışması

Kültür Ve Turizm Bakanlığı 2018 Devlet Resim Ve Heykel Yarışması Başvuruları 16 Temmuz 2018 İle 28 Eylül 2018 Saat 17:00 Arasında Online Olarak Yapılacak. 2018 Yarışma Sonuçları İçin Tıklayın.

Ressam Mihri Müşfik Anısına Düzenlenen 74. Devlet Resim Ve Heykel Yarışmasının Konusu Serbesttir. Yarışmaya 18 Yaşını Doldurmuş Olan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları Katılabilir.

Yarışma Ödülleri
Resim Yarışması Ödülleri 3 Adet 15 Bin Türk Lirası Artı Başarı Belgesi.
Heykel Yarışması Ödülleri 3 Adet 15 Bin Türk Lirası Artı Başarı Belgesi.
Özgünbaskı Yarışması Ödülleri 3 Adet 15 Bin Türk Lirası Artı Başarı Belgesi.
Seramik Yarışması Ödülleri 3 Adet 15 Bin Türk Lirası Artı Başarı Belgesi.
Sergilenmeye Değer Görülecek Her Bir Kategoriden En Fazla 20 Adet Eser İçin Ayrı Ayrı 500 Türk Lirası Artı Katılım Belgesi Verilecek.

2018 Devlet Resim Ve Heykel Yarışması Şartnamesi

AMAÇ

• Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca bu yıl “Ressam Mihri Müşfik’in anısına” gerçekleştirilecek olan “74. Devlet Resim ve Heykel Yarışması” kapsamında; Ülkemiz sanatçılarının son eserlerini bir arada sergilemek, sanat ortamımıza yeni eserler kazandırmak ve buna bağlı olarak da sanatçılarımızın verimini artırmak amacıyla; “Resim Yarışması”, “Heykel Yarışması”, “Seramik Yarışması” ve “Özgünbaskı Yarışması”nın düzenlenmesi planlanmıştır.

Sponsorlu Bağlantılar

KONU
Serbesttir.

GENEL AÇIKLAMALAR
• Yarışmaya seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınlıkları olanlar dışında, Bakanlığımız merkez ve taşra örgütü çalışanları dahil, 18 (onsekiz) yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı katılımcılarına açıktır.

• Yarışmaya eser verecek olan katılımcılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta ve yeni yaklaşımlar önermekte serbesttirler. Ancak eserlerin dayanıklı malzemeden üretilmesi önerilir.

• Her katılımcı yarışmaya, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş bir (1 adet) eseriyle katılabilir.

• Başvuru eserinin daha önce herhangi bir yarışmalı sergiye (sosyal medya, youtube v.b platformlarda düzenlenen yarışmalar da dâhil) katılmış olduğunun tespiti halinde ilgili eserin adaylığı/başvurusu derhal iptal edilecektir. Ayrıca esere ait görseller belge niteliği taşıyacağından çevrimiçi yapılacak başvuruda görsellerde herhangi bir düzenleme yapılmamalı, görseller ile eserin aslı uyumlu olmalıdır. Bu hususların ödül kazanıldıktan sonra tespiti halinde aday kazandığı para ödülü (yasal faizi ile) ve başarı/katılım belgesini iade ile mükellef olacaktır.

• Katılımcılar, eserlerinin özgün olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu konuda çıkacak bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.

• Eserlerin en uzun kenarı, genişliği veya yüksekliği 200 cm’ yi geçmeyecek şekilde, Resim ve Özgünbaskı dalında teslim edilen eserlerin ise kısa kenarı 60’ cm’den küçük olmamalıdır.

• Kültür ve Turizm Bakanlığı gerekli gördüğü takdirde, yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya yarışmayı iptal edebilir.

BAŞVURU
• Başvuruda orijinal eser kabul edilmemektedir. Yarışma, çevrimiçi (online) başvuru sistemine göre yapılacağından alternatif hiçbir gönderi (e-posta, posta, kargo, kurye, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.

• Katılımcılar, başvuru sayfasındaki şartnameye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerçekleştirecek; sonra gerekli bilgileri eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra gerekli belgeleri ve eser görsellerini sisteme yükleyerek çevrimiçi başvuru işlemini tamamlayacaklardır.

• Söz konusu yarışmaya katılım sağlamak için, 16 Temmuz-28 Eylül 2018 tarihleri arasında; https://plastiksanat.kultur.gov.tr/ adresi üzerinden bu yıl ilk defa çevrimiçi (online) olarak e-devlet sistemine yönlendirilerek gerçekleştirilecek olup, yarışmaya başvurmak için e-devlet şifresi gerekmektedir.

• Yarışmaya resmi katılım için, çevrimiçi başvurunun son adımı olan başvuru formunun çıktısı alınarak; ıslak imzalı şekilde 05 Ekim 2018 tarihi mesai bitimine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Roma Meydanı Hipodrom Caddesi 06330 Altındağ Ankara adresine iadeli taahhütlü posta/ özel kargo yoluyla göndermeleri veya şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

• Belirtilen adres dışında farklı adreslere teslim edilen başvuru formları reddedilecektir. Posta/kargo ile gönderilecek başvuru formlarında esas olan, belirtilen son teslim tarihine kadar başvuru formunun posta/kargoya verilmiş olmasıdır. Belgenin son başvuru tarihinden önce gönderildiğinin posta/kargo hizmet sağlayıcısı tarafından zarf/dosya üzerinde açık bir şekilde belirtilmiş olması başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

• Tüm kargo ve posta masrafları başvuru sahibi tarafından karşılanacaktır.

ÇEVRİMİÇİ BAŞVURU SIRASINDA SİSTEME YÜKLENECEK GÖRSELLER
• Eser görsellerinin çözünürlüğü 300 dpi- JPEG formatında kaydedilmiş olmalıdır.

• Başvuru esere ilişkin görsellerin yer aldığı klasör, eserin farklı açılardan çekilmiş en fazla üç (3) dijital fotoğrafından oluşturulmalıdır. Üç boyutlu eserleri (heykel, seramik vb.) tanıtan bir (1) dakikalık bir video da eklenmelidir.

• Eklenen videolar Full Hd PAL 16:9 (1920×1080) renk kayıpsız MOV, MP4 veya AVI formatlarının birinde hazırlanmalıdır.

• Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda ödül ve sergileme alan eserler katalogda yer alacağından sisteme kaydedilecek görsellerin düz bir fonda ve temiz bir zeminde olmasına özen gösterilmelidir.

• Sisteme yüklenecek görsellerin eseri en iyi şekilde yansıtması zorunludur. Aksi takdirde, yarışmacı uyarılması gerekmeksizin yarışma dışı bırakılır.

• Seçici kurul değerlendirmesi neticesinde yarışmada ödül ve sergileme alamayan eser başvuruları yarışma bitiminden sonra Bakanlık tarafından sistemden silinecektir.

SEÇİCİ KURUL DEĞERLENDİRMESİ
• 74. Devlet Resim Heykel Yarışması’nın seçici kurul”u 8 (sekiz) akademisyen / sanatçı, 1 (bir) Bakanlık temsilcisinden oluşturulacaktır.

• Yarışmanın seçici kurul üyelerinin isimleri, son başvuru tarihinden (05 Ekim 2018) sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi internet sitelerinden www.kulturturizm.gov.tr, www.guzelsanatlar.gov.tr, duyurulacaktır.

• Seçici Kurul; değerlendirmeyi 2018 yılı Ekim/Kasım ayında çevrimiçi ortamda yaparak başarı ödülüne ve sergilenmeye değer görülen eserleri belirler ve sergiyi oluşturur.

• Seçici Kurul değerlendirme esnasında eser görselleri dışında katılımcıya ait hiçbir kişisel bilgiye ulaşamayacaktır.

• Yarışmaya katılan eserlerin özgün olması temel koşuldur. Seçici Kurul; değerlendirilmesi aşamasında, başvuruları anlam, yaratıcılık, farklılık, sanatsal kaygı ve estetik bütünlük çerçevesinde ele alacaktır.

• Seçici Kurul, değerlendirme aşamasında gerekli gördüğü takdirde yarışma sekretaryası aracılığıyla katılımcılardan ek bilgi veya eserin farklı görsellerini talep edebilecektir.

• Seçici Kurul, ödüllerin tümünü ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir. Ödüller birden fazla katılımcı arasında paylaştırılabilir.

ESER TESLİMİ
• Seçici Kurul, değerlendirmesi sonucunda ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserler sergilenmeye hazır şekilde, daha sonra Bakanlıkça ilan edilecek olan sergi mekânına elden teslim edilecektir.

• Kargo veya posta ile gönderilen eserler kabul edilmeyecektir.

• Katılımcılar, eserlerinin kurulumunda kullanılacak araç ve gereçleri kendileri temin edeceklerdir.

• Katılımcı tarafından kurulması gereken eserler, Bakanlıkça ilan edilecek sergi tarihinden önce sergi mekânı ile iletişim sağlayarak eser sahibi tarafından kurulmalıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu konuda sorumluluk almayacaktır.

• Katılımcılar, yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserlerini iade işlemlerinin başladığı tarihten itibaren, onbeş (15) gün içinde teslim alacaklarına dair taahhüt içeren bir belgeyi doldurup imzalayarak sergi mekanında bulunan görevliye teslim etmek zorundadırlar.

• Seçici Kurul değerlendirmesinden sonra ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserlerin teslimi sırasında katılımcı; sergi mekanında bulunan görevliden eser bilgilerini içeren Formu alarak, eksiksiz olarak doldurulup; eserin arka yüzüne iliştirip teslim edecektir.

74. DEVLET RESİM VE HEYKEL YARIŞMASI SERGİSİ
• Başarı ödülü ve sergilenme alan eserler, seçici kurul değerlendirmesi ile belirlenerek, 2018 yılı içerisinde açılacak sergi ile sanatseverlerin beğenisine sunulacaktır.

• Sergide yer alan eserler, sergi katalogu ile belgelenecek olup, sergi tarihi ve yeri daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığının resmi internet sitelerinden (www.kulturturizm.gov.tr, www.guzelsanatlar.gov.tr, duyurulacaktır.

ÖDÜLLER
• 74. Devlet Resim Heykel Yarışması kapsamında düzenlenen

“Resim Yarışması”, “Heykel Yarışması”, “Özgünbaskı Yarışması” ve “Seramik Yarışması”nda dağıtılacak ödüller;
“Resim Yarışması” Başarı Ödülü (3 adet) 15.000.-TL + Başarı Belgesi
“Heykel Yarışması” Başarı Ödülü (3 adet) 15.000.-TL + Başarı Belgesi
“Özgünbaskı Yarışması” Başarı Ödülü (3 adet) 15.000.-TL + Başarı Belgesi
“Seramik Yarışması” Başarı Ödülü (3 adet) 15.000.-TL + Başarı Belgesi
Sergilenmeye değer görülecek her bir kategorideki en fazla yirmi (20) eser için ayrı ayrı 500.-TL ve Katılım Belgesi verilecektir.

• Yarışma sonuçları, Kültür ve Turizm Bakanlığının internet sitelerinden (www.kulturturizm.gov.tr, www.guzelsanatlar.gov.tr, duyurulacaktır.

• Başarı ödülü alan ve sergilenmeye değer bulunan yarışmacıların eserlerinin sergide yer alması zorunludur. Aksi halde yarışmacının para ödülü ile başarı belgesi Bakanlıkça iptal edilecektir.

• Başarı ödülü alan katılımcılar, başarı belgesini ödül töreni ve sergi açılışında almalı veya yerine bir vekil tayin etmelidir.

• Şartnamede belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Hak sahibinin belirtilen sürede hesap numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, 2018 yılı sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

SERGİ MEKANI
• Sergi mekânı ile ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserlerin sergi mekânına teslim tarihleri, seçici kurul değerlendirmesinden sonra, iade işlemleri ise sergi bitiminde Kültür ve Turizm Bakanlığının resmi internet sitelerinden (www.kulturturizm.gov.tr, www.guzelsanatlar.gov.tr, duyurulacaktır.

TELİF HAKKI
• Yarışma sonunda ödüle ve sergilenmeye değer görülen eserlerin görselleri, bütün telif haklarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından basit ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür. Kültür ve Turizm Bakanlığı ödül, ya da sergilenmeye değer bulunan eserlerin görsellerini; Bakanlık ve Bakanlık uzantılı internet sayfalarında, televizyon yayınlarında, internet ve sosyal medya sitelerinde, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemeleri olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Aday bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

• Ödül ve sergileme alan eser sahipleri, ödül tutarlarının aynı zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.

• Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını; eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini; üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu; beyan, kabul ve garanti etmektedir.

• Eserlerde yer alacak görseller ile ilgili izinsiz kullanım, telif vb taleplerden doğabilecek hukuki sorumluluklar da yarışmacıya aittir.
• Ödül, sergileme alan eserler Kültür ve Turizm Bakanlığınca sergilenecek ve bu eserler ile ilgili her türlü dijital ve basılı materyal üretilebilecektir.

ESERLERİN İADESİ
• Ödül veya sergilenmeye değer bulunan eserlerin iadeleri sergi bitiminde yapılacaktır. İade işlemlerinin başlama tarihi, Bakanlığımız (www.kulturturizm.gov.tr, www.guzelsanatlar.gov.tr, duyurulacaktır.

• Katılımcı eserini öncelik kendisi, teslim alamayacağı takdirde; sergi mekânındaki görevliye “Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne” hitaben yazılmış, eserinin bir başkası tarafından teslim alınacağını bildiren bir dilekçe ve ekinde teslim alan kişinin kimlik fotokopisini verecektir.

• İade işlemlerinin başladığı tarihten itibaren on beş (15) gün içinde sergi mekânından geri alınmayan eserlerin kaybından veya uğrayabileceği hasardan Kültür ve Turizm Bakanlığı ve sergi mekânı sorumlu tutulamayacaktır.

DİĞER HUSUSLAR
• Katılım bilgileri ve şartnameye, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bakanlık uzantılı resmi internet sitelerinden www.kulturturizm.gov.tr, www.guzelsanatlar.gov.tr ve www.kulturportali.gov.tr ulaşılabilecektir.

• Yarışmaya katılan adaylar; yarışmaya katılmak üzere başvurduğu andan itibaren bu şartnamedeki tüm koşulları peşinen kabul etmiş sayılırlar. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

• İnternet üzerinden yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde şartnamede belirtilen irtibat kişileri ile iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

• Ödül ve sergileme alan eserler Kültür ve Turizm Bakanlığınca yurt içinde ve ihtiyaç duyulması halinde yurt dışında sergilenebilecek ve bu eserler ile ilgili her türlü dijital ve basılı materyal üretilebilecektir.

• Katılımcılar; e-devlet şifresi alarak https://plastiksanat.kultur.gov.tr/ başvuru çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilen yarışma başvuru sistemine üye olmak ve eserleri yüklemekle şartname koşullarını okumuş ve kabul etmiş olurlar. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

• Başvuru, yarışmacının çevrimiçi başvuru sonrası, sistemde oluşturduğu başvuru formunun ıslak imzalı olarak belirtilen tarihte ve adrese intikal etmesi ile tamamlanmış sayılır.

• Kültür ve Turizm Bakanlığı, sergiye teslim edilen eserlerin sergilenmesi sırasında gereken tedbirleri alır. Buna rağmen söz konusu eserlerle ilgili olarak doğabilecek her türlü zarara ilişkin değer tespiti yapmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonun kararı geçerlidir.

• Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Kültür ve Turizm Bakanlığının kararları geçerlidir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
Adres: Roma Meydanı Hipodrom Caddesi
06330 Hipodrom-ANKARA
İrtibat Kişileri: Asuman OLTAN-Neşe CEYHAN-Muhterem DELİBAŞ
Telefon: + 90 312 384 42 00/160 Fax : + 90 312 384 22 07
Web: https://plastiksanat.kultur.gov.tr/, www.guzelsanatlar.gov.tr
E-posta : guzelsanatlar@kulturturizm.gov.tr

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ