21.05.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

19. Devlet Fotoğraf Yarışması

19. Devlet Fotoğraf Yarışması

19. Devlet Fotoğraf Yarışması

Kültür Ve Turizm Bakanlığı 19. Devlet Fotoğraf Yarışması Başvuruları Başlıyor. Yarışma İnsan Ve Yaşam, Tarihi Yapılar, Deneysel Çalışmalar Ve Patara Kategorilerinde Yapılacak.
Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olan Ve 18 Yaşının Doldurmuş Olan Amatör Ve Profesyonel Fotoğrafçılar Başvurabilir.

Yarışmanın Amacı
Ülkemizdeki fotoğraf sanatçılarının çalışmalarını desteklemek, fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını sağlamak, gerektiğinde uluslararası platformlarda ülkemizi temsil edebilecek nitelikte fotoğraf sergileri oluşturmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “19. Devlet Fotoğraf Yarışması” düzenlenmiştir.

Yarışma Kategorileri
• İnsan ve Yaşam
• Tarihi Yapılar
• Deneysel Çalışmalar
• Patara

Konu
• “İnsan ve Yaşam Kategorisi”, “Tarihi Yapılar Kategorisi” ve “Deneysel Çalışmalar Kategorisi” kapsamındaki başvuru fotoğraflarının kategori temasına uygun ve ülkemiz sınırları içinde çekilmiş olması gerekmektedir.
• Patara Kategorisi: Ülkemiz kültür ve turizm değerlerinin yurtiçi ve yurtdışında tanıtılarak, Türkiye markası ve imajının geliştirilmesi için uluslararası alanda tescillenmiş tarihi ve arkeolojik eserlerimizi temel alan kültür yılı uygulaması kapsamında Patara Antik Kenti’ne vurgu yapılması amacıyla 2020 senesi “PATARA YILI” olarak ilan edilmiştir. Bu çerçevede 19. Devlet Fotoğraf Yarışması dâhilinde açılan “Patara Kategorisi” kapsamında başvuru fotoğraflarının; Antalya’nın Kaş ilçesine 42 kilometre uzaklıkta bulunan ve en eski yerleşim yerlerinden biri olan Patara Antik Kenti ile çevresine ilişkin kültürel, tarihi, arkeolojik ve doğal değerler konulu olması gerekmektedir.

Genel Açıklamalar
• 19. Devlet Fotoğraf Yarışması; yarışmanın Seçici Kurul Üyeleri ile Seçici Kurul Üyeleri’nin birinci derece yakınları dışında, yarışmanın son başvuru günü itibarıyla 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açıktır.
• Katılımcılar, yarışmaya birden fazla kategoride katılabilir, ancak her kategoride sadece 1 (bir) adet başvuru fotoğrafıyla katılım sağlayabilirler.
• Katılımcılar; belirlenen kategorilerde kendi anlatım biçimlerine uygun farklı bakış açıları, yaklaşım ve yorum kullanmakta serbesttirler.
• Katılımcılar, başvuru fotoğraflarının özgün ve kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu konuda çıkacak bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda tüm sorumluluk katılımcıya aittir.
• Daha önce düzenlenmiş olan ya da eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada (sosyal medya, youtube vb. platformlarda düzenlenen yarışmalar da dâhil) ödül ve sergileme almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların deklanşör farklılığı içeren başvuru fotoğrafları 19. Devlet Fotoğraf Yarışması’na katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
• Kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcıların, ödül ve/veya sergileme almış olmaları durumunda aldıkları ödül ve/veya sergileme iptal edilir; bu durumda katılımcı kazandığı para ödülünü (yasal faizi ile) ve başarı/katılım belgesini iade ile mükelleftir.
• Başvuru fotoğraflarında bulunan her türlü nesne ve/veya kişilerle ilgili telif, izin vb. sorumluluk başvuru sahibine aittir. Kültür ve Turizm Bakanlığı yarışmaya gönderilen fotoğrafların içeriği ile ilgili hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmez.
• 19. Devlet Fotoğraf Yarışması ile ilgili tüm güncellemeler ve bilgilendirmeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi internet sitelerinde (http://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/ ve/veya https://gorselsanat.ktb.gov.tr/) aktif olarak duyurulur. Başvuru fotoğrafı ödüle veya sergilemeye değer bulunan katılımcılara, lüzumlu hallerde, başvuru sisteminde belirttikleri e-posta adresine gönderilen iletiler ve ekleriyle gerekli bilgilendirmeler yapılır. Katılımcıların, çevrimiçi başvuru sistemine giriş yaptıktan sonra sistemde belirttikleri e-postaları ile http://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/ ve https://gorselsanat.ktb.gov.tr/ adreslerini günlük takip ettikleri kabul edilir.
• Katılımcılar, çevrimiçi olarak sistemden yarışmaya başvurduğu andan itibaren bu şartnamedeki tüm koşulları okumuş ve peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Sponsorlu

Başvurular
• Yarışma, çevrimiçi başvuru sistemi (https://gorselsanat.ktb.gov.tr/) üzerinden yapılacaktır.
• Yarışma kapsamında başvuru fotoğrafına ve/veya başvuru belgelerine ilişkin çevrimiçi başvuru sistemine kayıt dışında alternatif hiçbir gönderi (e-posta, posta, kargo, kurye, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
• Katılımcılar yarışmaya çevrimiçi olarak https://gorselsanat.ktb.gov.tr/ adresi üzerindeki başvuru sisteminden 31 Ağustos 2020 – 25 Eylül 2020 tarihleri arasında başvuru yapacaklardır. Bu adresten çevrimiçi olarak e-devlet sistemine yönlendirilecekler ve başvurularını gerçekleştirebileceklerdir. Başvuru işlemi için e-devlet şifresi gerekmektedir.
• Katılımcılar, çevrimiçi başvuru sistemine giriş yaparak başvuru sayfasındaki şartnameye uygun biçimde üyelik işlemlerini gerçekleştirecek; sonra zorunlu bilgileri eksiksiz dolduracak; gerekli belgeleri ve görselleri sisteme yükleyerek çevrimiçi başvuru işlemini tamamlayacaklardır.
• Katılımcılar, yarışma başvurularının resmen tamamlanması için; çevrimiçi başvurunun son adımı olan başvuru formunun çıktısını almalı ve muhafaza etmelidirler.

Başvuru Sırasında Sisteme Yüklenecek Evraklar Ve Fotoğrafların Teknik Özellikleri
• Başvuru fotoğrafı, kısa kenarı en az 1920 piksel olacak şekilde, 300 dpi JPEG, JPG veya PNG formatında sisteme yüklenecektir. Başvuru fotoğrafı en az 2 mb, en fazla 3 mb boyutunda olacaktır.
• Başvuru fotoğrafı sistemde, kenarında çerçeve ya da boşluk olmayacak şekilde görünmelidir.
• Başvuru fotoğrafı üzerinde hiçbir şekilde katılımcının kimliğini belirtebilecek imza, isim, rumuz, mühür, tanıtıcı simge vb. olmayacaktır.
• Katılımcılar, çevrimiçi başvuru sistemine gerekli bilgileri eksiksiz ve tam doldurarak, başvuru fotoğrafını yükleyeceklerdir.
• Seçici Kurul değerlendirmesi neticesinde yarışmada ödül ve/veya sergileme alamayan başvurulara ilişkin kayıtlar, yarışma bitiminden sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çevrimiçi başvuru sisteminden silinecektir.

Seçici Kurul Değerlendirmesi
• 19. Devlet Fotoğraf Yarışması Seçici Kurulu, 4 (dört) akademisyen/sanatçı ve 1 (bir) Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisinden oluşturulacaktır.
• Yarışma Seçici Kurul Üyeleri’nin isimleri, son başvuru tarihinden sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi internet sitelerinden (www.ktb.gov.tr ve/veya www.guzelsanatlar.ktb.gov.tr) duyurulacaktır.
• Seçici Kurul 2020 yılı içerisinde; başvuru fotoğrafları ve fotoğraf bilgileri dışında katılımcıya ait hiçbir kişisel bilgiyi görmeden, başvuruları çevrimiçi başvuru sistemi üzerinden değerlendirerek her bir kategoride Başarı Ödülü ve Sergileme’ye değer görülen fotoğrafları belirleyecek ve sergiyi oluşturacaktır.
• Seçici Kurul, başvuruları temaya uygunluğun yanı sıra anlam, yaratıcılık, farklılık ve estetik bütünlük çerçevesinde ele alacaktır.
• Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda sergiye giren fotoğraflar, https://gorselsanat.ktb.gov.tr/ sitesinde 3 (üç) gün süreyle askıda kamuoyuyla paylaşılacak; askı aşamasında şartname maddelerini ihlal ettiği tespit edilen veya bu yönde itiraz olan fotoğraf/fotoğrafların listeden çıkartılıp çıkartılmamasına ve gerek görüldüğü takdirde ikinci bir askı sürecinin başlayıp başlamayacağına Seçici Kurul tarafından karar verilecektir.
• Askı sürecinin tamamlanmasıyla Seçici Kurul değerlendirmesi nihai olarak netleşmiş olacak ve akabinde yarışma sonuçları kamuoyuna duyurulacaktır.

Yarışma ödülleri
• 19. Devlet Fotoğraf Yarışması kapsamında her bir kategoride;
Başarı Ödülü: 3 (üç)’er adet olmak üzere; 8.000 TL + Başarı Belgesi
Sergileme: her bir fotoğraf için 600 TL + Katılım Belgesi verilecektir.
• Ödüller, birden fazla katılımcı arasında paylaştırılabilir.
• Seçici Kurul, ödüllerin tümünü ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir.
• Yarışma sonuçları, Kültür ve Turizm Bakanlığı resmi internet sitelerinden (www.ktb.gov.tr ve/veya www.guzelsanatlar.ktb.gov.tr) duyurulacaktır.
• Para ödülleri, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Hak sahibinin hesap numarasını yazılı olarak bildirmemesi durumunda ödül ve sergileme bedeli, 2020 yılı sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

Diğer Hususlar
• Katılım bilgileri ve şartnameye, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait resmi internet sitelerinden (www.guzelsanatlar.ktb.gov.tr ve/veya www.gorselsanat.ktb.gov.tr/) ulaşılabilecektir.
• Çevrimiçi ortamda yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde şartnamede belirtilen irtibat kişileri ile iletişime geçilerek bilgi verilmesi durumunda sorun kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
• Başarı Ödülü ve Sergileme’ye değer bulunan fotoğraflar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yurtiçinde ve ihtiyaç duyulması halinde yurtdışında sergilenebilecek ve bunlarla ilgili her türlü dijital ve basılı materyal üretilebilecektir.
• Kültür ve Turizm Bakanlığı, gerekli gördüğü takdirde, yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya yarışmayı iptal edebilir.
• Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kararları geçerlidir.

İletişim
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
Adres : Roma Meydanı Hipodrom Caddesi 06330 Altındağ-ANKARA
İrtibat Kişileri : Arzu SENEM ÇİFTÇİ, Filiz ÇİMEN TÜLEK
Telefon : + 90 312 470 58 69 – +90 312 470 58 46
Fax :+ 90 312 470 59 48
Web : www.guzelsanatlar.ktb.gov.tr , www.gorselsanat.ktb.gov.tr
E-posta : yarismalisergiler@ktb.gov.tr

Yarışma Başvuru Başlangıç Tarihi 31 Ağustos 2020. Yarışmaya Son Başvuru Tarihi 25 Eylül 2020.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Yarışmaya Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ