26.09.2020 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Cemer Düşten Gerçeğe Tasarım Yarışması

Cemer Düşten Gerçeğe Tasarım Yarışması

2020 Cemer Düşten Gerçeğe Tasarım Yarışması

2020 Cemer Düşten Gerçeğe Tasarım Yarışması Başvuruları Başladı. Uluslararası Yarışma Nefes Aldıran Alan / Aldıran Yaşam Alanları Teması Altında Dördüncü Kez Düzenleniyor.

Yarışma Öğrenci Ve Profesyonel Kategorilerinde Yapılacak. Yarışma Başvuruları Online Olarak Yapılacak.

Yarışma Ödülleri

Alan Tasarım Yarışması Ödülleri

Öğrenci Kategorisi Ödülleri
Birinciye Ödülü 2.500 Euro
İkinciye 1.500 Euro
Üçüncüye 1.000 Euro
Mansiyon Ödülü 500 Euro

Sponsorlu Bağlantılar

Profesyonel Kategorisi Ödülleri
Birinciye 2 Bin Euro
İkinciye 1.500 Euro
Üçüncüye Bin Euro
Mansiyon Ödülü 500 Euro

Ürün Tasarım Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü 4 Bin Euro
İkinciye 2 Bin Euro
Üçüncüye 1.500 Euro
Mansiyon Ödülü 1000 Euro

Cemer Düşten Gerçeğe Ürün Tasarım Yarışması

Amaç
Cemer’in dördüncüsünü düzenleyeceei Düşten Gerçeğe
Tasarım Yarışması’nın amacı; NEFES ALAN/ALDIRAN YASAM
ALANLARI teması altında mevcuttaki ve tasarlanan kentteki
yasam alanlarının iyileştirilmesi, sağlıklaştırılması, çevresel
değerin arttırılması sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı olarak
yeniden ele alınmasıdır.

Kategori
NEFES ALAN/ALDIRAN YASAM ALANLARI için SÜRDÜRÜLEBİLİR OYUN ALANLARI tasarlanmasıdır.

Konu
Sağlıklı ve sürdürülebilir çevreler yaratmak, gelecek nesillere
önemli katkı sağlayan çocuk oyun alanları için oldukça
önemlidir. Günümüzde artan nüfusun,kaybolan yeşil
dokunun plansız şehirleşmenin kıskacında kalan çocuk oyun
alanlarının sayısı ve niteliğinin gitgide azaldığı görülmektedir.
Çocuk oyun alanları, çocukları bir araya getiren, oyun
oynama ihtiyacına cevap veren, çocuğu sosyalleştiren, fiziksel
ve psikolojik aynı zamanda zeka gelişimine katkı sağlayan
önemli mekanlardır. Bu mekanlar, çocuğu iyi hissettirerek,
duygusal, duyusal algıları ve iletişim becerisine katkı sağlar.
Bu mekanların başarısındaki en önemli ilkeler; alanın doğal ve
fiziksel özelliklerine dikkat edilerek tasarlanması, oyun alanını
tasarlarken oyun kurgularının da beraberinde düşünülerek bu
kurgunun alanda okunabilir hale getirilmesi ve peyzaja konu
olan yapısal ve bitkisel ögelerin bu tasarımla ve alanın
sunduğu potansiyel ya da sonradan tasarımla
oluşturulabilecek formu ile bütüncül bir perspektifte
değerlendirilmesidir.

‘Çocuk Oyun Alanları, doğru konumlandırılmış, arazi ile
endüstri ürünlerinin entegre olarak tasarlanmış, engelli ve
engelli olmayan tüm çocuklar için erişilebilir, toplumun
ihtiyaçlarına cevap veren, farklı yas gruplarının farklılaşan
oyun ihtiyaçları ve kendi oyun alanlarına olanak sağlayan
nitelikte, risk ve sorun yaratmayan, değişim ve gelişime açık
olmalıdır.’

Oyun alanını tasarlarken, yarışmacılardan beklenen;
Altlık olarak kullanacakları yaklaşık 7000 m2 olarak belirlenen
Cemer Kent Ekipmanları tarafından belirlenen alanda, kendi
belirledikleri alt temayı alana yansıtırken, çeşitli oyun
kurgularını alanda deneyimlemeyi olanaklı kılan, çocukların
risk alma ve mücadele etmeyi tecrübe etmelerine olanak
saglayan, degisim ve gelisime açık alanlar kurgulamalarıdır.
Tasarım, geleneksel, monoton, tekdüze, kalıplasmıs bir düzen
yerine yenilikçi, modern, yaratıcı, çevreye duyarlı, degisime
açık ve esnek olmalıdır.

Dogal veriler (arazinin topografyası, mevcut bitki varlıgı /
yoklugu, iklimsel veri, çevre ile iliskiler vb.) ve alana yapılan
müdahaleler (arazi formu ile oynama, oyun aletlerinin ve kent
mobilyalarının yerlesimi, yapısal ve bitkisel ilaveler,
sirkülasyon kontrolü için tasarlanan yollar, alan belirleyici /
sınırlayıcı ve yönlendiricilerin ilavesi vb.) yani tasarımın tüm
girdi ve çıktıları, bütüncül bir bakıs açısı ile ele alınmalıdır.

Kategoriler ve Katılım Koşulları:
Yarışmaya başvurular bireysel ve ekip olarak yapılabilir.
Bireysel başvuruda peyzaj mimarı olması ekip başvurusunda
ise ekibin içinde en az bir peyzaj mimarının (peyzaj mimarı /
peyzaj mimarı öğrencisi) olması beklenmektedir. Profesyonel
ve öğrenci olarak katılım sınırlaması yoktur.

Genel Katılım Kuralları:
Kategori için geçerli olacak genel katılım kuralları alttaki
maddelerde belirtilmistir.

Yarışmacılar en fazla üç farklı proje ile (ögrenci veya da
profesyonel) yarışmaya katılabilir.

Yarışmaya www.dustengercege.com adresinden kayıt
olunması ve basvuru sürecinin web sayfası üzerinden
tamamlanması gerekmektedir.

Cemer Kent Ekipmanları A.S. çalışanlarından ya da jüri
üyelerinden herhangi birinin ortagı, çalışanı ya da birinci
dereceden akrabası olanlar yarısmaya katılamazlar.

Yarısmaya katılan her proje için özgünlük, daha önce
üretilmemis olması, kamuya sunulmamıs olması, benzer
baska bir yarısmada dereceye girmemis ve ödül almamıs
olması sartları aranmaktadır. Bu kosulların aksinin tespiti
durumunda, ilgili proje diskaliye edilecektir. Böyle bir
durumda oldugu saptanan ödül almıs projenin ödülü geri alınır ve derecesi iptal edilir. Yarısmaya gönderilen projelerin
özgün degerlerinin olmaması ve üçüncü kisilerin söz konusu
tasarımla ilgili hak iddia etmeleri durumunda tüm sorumluluk
yarısmacıya/ yarısmacılara aittir

Ögrenciler veya Profesyoneller yarısmaya bireysel veya
ekip olarak katılabilirler. Ögrenci için ögrenci belgesi,
Profesyonel için baglı bulundugu meslek odasının üyesi
oldugunu gösterir belge istenmektedir.

Yarısmacıların üniversitelerin Güzel Sanatlar, Tasarım ve
Mimarlık fakültelerine baglı tüm bölümlerinde ve farklı
fakülteler bünyesindeki tüm Peyzaj Mimarlıgı bölümlerinde
lisans veya yüksek lisans derecesinde egitimlerini sürdürüyor
olmaları veya mezun olması kosulu aranır.

Grup katılımlarında grup elemanlarından en az bir
yarısmacının 4. maddedeki kosulu yerine getirmesi
gerekmektedir. Özgün degerlerinin olmaması ve üçüncü
kisilerin söz konusu tasarımla ilgili hak iddia etmeleri
durumunda tüm sorumluluk yarısmacıya/ yarısmacılara aittir.

Katılım Sekli
Yarısma basvuruları;
“www.dustengercege.com” web sitesi üzerinden iki asamalı
ve online olacaktır. Online basvuru yarısmacıların yarısma
sartnamesini kabul etmesi (dijital onay) ve asagıda listelenen
basvuru maddelerinin web sitesi aracılıgıyla doldurulması
suretiyle yapılır.

Birinci Aşama: Basvuru hesabının olusturulması
Basvuru hesabını olusturmak için yarısmacıların kimlik
bilgilerinin sisteme kaydedilmesi gerekmektedir. Kayıt
eksiksiz tamamlandıgında yarısmacıların projelerini yüklemeleri
için basvuru hesabı olusturulacaktır. Basvuru hesabına
erisim sistem tarafından otomatik olarak olusturulan RUMUZ
ve HESAP SIFRESI aracılıgıyla gerçeklestirilecektir. Bu bilgiler
basvuruda beyan edilen e-posta adresine otomatik olarak
gönderilecektir. Yarısmacılar kisisel bilgilerini sisteme
kaydettiklerinde yarısma sartnamesinde belirtilen tüm
kosulları kabul etmis sayılırlar.

İkinci Aşama: Proje teslimi
Basvuru hesabına giris yapılarak projeye dair görseller ve
tasarım açıklamalarının yüklenmesi yoluyla proje teslimi
yapılır.

Proje paftalarında ve yazılı açıklamalarında
yarısmacının kimligini belirtecek, herhangi bir ibare veya
isaret bulunmamalıdır. Aksi tespit edilen durumlarda proje
proje yarısma kapsamından çıkartılacaktır. Her bir basvuru
için RUMUZ sistem tarafından otomatik olarak
belirleneceginden yüklenen pafta ve metinler dogrudan
RUMUZ ile eslestirilecektir. Bu sebeple tasarımcılar
tarafından paftalara RUMUZ bilgisi de eklenmemelidir

Paftalar; 1/200 AVAN PROJE (A), 2 KESIT GÖRÜNÜS(B),
GÖRSELLER (C) ve PROJE RAPORU (D) seklinde
kurgulanmalıdır.
A: 1/200 ölçek çizim teknigi ölçütlerine uygun olacak sekilde
(sunum teknigi serbesttir) pafta seklinde olacaktır.
B: Projeyi en iyi anlatacak iki yerden alınmıs 1/100 ölçekli kesit
görünüs istenmektedir.
C: Projeyi en iyi sekilde anlatan 3 boyutlu görsellerdir.
D: Tasarım yaklasımını (500 karakter), yenilikçi yönlerini (500
karakter) ve uygulama/üretim yöntemini ve teknik
özelliklerini (200 karakter) anlatan yazılı metin (Gerekli
görülen kısımlar pafta üzerinde olabilir.)
Pafta sayısı konusunda bir sınırlama yoktur.

Her bir paftanın 150dpi çözünürlükte ve en fazla 5mb
büyüklükte olması ve yatay olarak kurgulanması
gerekmektedir. Dosya uzantısı jpeg formatında olmalıdır.
Proje açıklamaları sistem tarafından jüri degerlendirilmesinde
kullanılacak dijital mizanpaja otomatik olarak yerlestirilecektir.

Yarışma Takvimi
Soru – Cevap Tarihi : 16 Haziran 2020
Son Başvuru Tarihi : 26 Haziran 2020
Jüri Değerlendirmesi : 4 – 6 Eylül 2020
Ödül Töreni : Ekim – Kasım 2020

Alan Tasarım Yarışması Şartnamesi İçin Tıklayın.
Ürün Tasarım Yarışması Şartnamesi İçin Tıklayın.
Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ