<style>.lazy{display:none}</style>Cemer Düşten Gerçeğe Tasarım Yarışması Başvuru Koşulları
01.12.2023 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Cemer Düşten Gerçeğe Tasarım Yarışması

Cemer Düşten Gerçeğe Tasarım Yarışması

Cemer Düşten Gerçeğe Tasarım Yarışması 2021

2021 Cemer Düşten Gerçeğe Tasarım Yarışması Başvuruları Başladı. Uluslararası Nefes Aldıran Alan / Aldıran Yaşam Alanları Teması Altında Dördüncü Kez Düzenleniyor. Yarışmaya Başvurular Bireysel Ve Ekip Olarak Yapılabilir.

Yarışma Öğrenci Ve Profesyonel Kategorilerinde Yapılacak. Yarışma Başvuruları Online Olarak Yapılacak.

Yarışma Ödülleri

Alan Tasarım Yarışması Ödülleri

Birinciye Ödülü 4 Bin Euro
İkinciye 2 Bin Euro
Üçüncüye 1.500 Euro
Mansiyon Ödülü 1.000 Euro

Ads

Ürün Tasarım Yarışması Ödülleri

Öğrenci Kategorisi Ödülleri
Birinciye 1.500 Euro
İkinciye 1.000 Euro
Üçüncüye 750 Euro
Mansiyon Ödülü 500 Euro

Profesyonel Kategorisi Ödülleri

Birincilik Ödülü 2 Bin Euro
İkinciye 1.500 Euro
Üçüncüye 1.000 Euro
Mansiyon Ödülü 500 Euro

Cemer Düşten Gerçeğe Ürün Tasarım Yarışması

Amaç
Cemer’in dördüncüsünü düzenleyeceği Düşten Gerçeğe Tasarım Yarışması’nın amacı; NEFES ALAN/ALDIRAN YASAM ALANLARI teması altında mevcuttaki ve tasarlanan kentteki yasam alanlarının iyileştirilmesi, sağlıklaştırılması, çevresel değerin arttırılması sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı olarak yeniden ele alınmasıdır.

Kategori
Kent yaşamının getirdiği alışkanlıkları değiştiren, yoğun kent ortamında çocuklara nefes aldıran ve sosyal hayatı canlandıran, sağlıklı ve sürdürülebilir çevreler yaratmak, gelecek nesillere önemli katkı sağlayan çocuk oyun alanları için de olmazsa olmazdır. NEFES ALAN/ALDIRAN YASAM ALANLARI için bugünün ve yarının çocuklarına yönelik, ruhsal ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak OYUN EKIPMANLARI tasarlanmasıdır.

Kategoriler ve Katılım Koşulları:
Yarışmaya başvurular Öğrenci ve Profesyonel olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilecektir.

Genel Katılım Kuralları:

Öğrenci ve profesyonel kategorilerinin ikisi için geçerli olacak genel katılım kuralları alttaki maddelerde belirtilmiştir.

1. Katılımcılar en fazla üç farklı proje ile yalnızca bir kategoriden (öğrenci ya da profesyonel) yarışmaya katılabilir.

2. Öğrenciler veya Profesyoneller yarışmaya bireysel veya ekip olarak katılabilirler. Öğrenci için öğrenci belgesi, Profesyonel için bağlı bulunduğu bir oda var ise meslek odasının üyesi olduğunu gösterir belge istenmektedir.

3. Yarışmaya www.dustengercege.com adresinden kayıt olunması ve başvuru sürecinin web sayfası üzerinden tamamlanması gerekmektedir.

4. Cemer Kent Ekipmanları A.S. çalışanlarından ya da jüri üyelerinden herhangi birinin ortağı, çalışanı ya da birinci dereceden akrabası olanlar yarışmaya katılamazlar.

5.Yarışmaya katılan her proje için özgünlük, projenin başka bir kişi veya şirket tarafından daha önce üretilmemiş veya herhangi bir yöntemle, kamuya sunulmamış olması, benzer başka bir yarışmada dereceye girmemiş ve ödül almamış olması şartları aranmaktadır. Bu koşulların aksinin tespiti durumunda, ilgili proje diskalifiye edilecektir. Böyle bir durumda olduğu saptanan ödül almış projenin ödülü geri alınır ve derecesi iptal edilir. Yarışmaya gönderilen projelerin özgün değerlerinin olmaması ve üçüncü kişilerin söz konusu tasarımla ilgili hak iddia etmeleri durumunda tüm sorumluluk katılımcıya / katılımcılara aittir.

Öğrenci Kategorisi

1. Yarışma katılımı için ön şart, lisans veya yüksek lisans derecelerinde ögrenci olmaktır.

2. Öğrenciler yarışmaya bireysel veya ekip olarak katılabilirler.

3. Öğrencilerin üniversitelerin Güzel Sanatlar, Tasarım, Mühendislik ve Mimarlık fakültelerine bağlı tüm bölümlerinde ve farklı fakülteler bünyesindeki tüm Peyzaj Mimarlığı ve Endüstriyel Tasarım Mühendisliği bölümlerinde lisans veya yüksek lisans derecesinde eğitimlerini sürdürüyor olmaları gerekmektedir.

4. Grup katılımlarında grup elemanlarının tümünün öğrenci olması ve en az bir öğrencinin (6.3) maddesindeki koşulu yerine getirmesi gerekmektedir.

5. İlgili bölümlerin lisans veya yüksek lisans programlarından 2020 yılı içerisinde mezun olmuş ya da olacak kişiler öğrenci kategorisinden başvuru yapma hakkına sahiptir.

Profesyonel Kategorisi
1. Profesyoneller yarışmaya bireysel veya ekip olarak katılabilirler. 2.Yarışmaya katılacak profesyonellerin üniversitelerin Güzel Sanatlar, Tasarım, Mühendislik ve Mimarlık fakültelerine bağlı tüm bölümlerinde ve farklı fakülteler bünyesindeki tüm Peyzaj Mimarlığı ve Endüstriyel Tasarım Mühendisliği bölümlerinden lisans ya da yüksek lisans derecesi ile mezun olması koşulu aranır.

3. Grup katılımlarında grup elemanlarının en az bir profesyonelin (7.2) maddesindeki koşulu yerine getirmesi gerekmektedir.

Katılım Sekli

Yarısma basvuruları;
“www.dustengercege.com” web sitesi üzerinden iki asamalı ve online olacaktır. Online basvuru katılımcıların yarısma sartnamesini kabul etmesi (dijital onay) ve asagıda listelenen basvuru maddelerinin web sitesi aracılıgıyla doldurulması suretiyle yapılır.

1. Birinci Asama: Basvuru Hesabının Olusturulması Basvuru hesabını olusturmak için katılımcıların kimlik bilgilerinin sisteme kaydedilmesi gerekmektedir. Kayıt eksiksiz tamamlandıgında katılımcıların projelerini yüklemeleri için basvuru hesabı olusturulacaktır. Basvuru hesabına erisim sistem tarafından otomatik olarak olusturulan RUMUZ ve HESAP SIFRESI aracılıgıyla gerçeklestirilecektir. Bu bilgiler basvuruda beyan edilen e-posta adresine otomatik olarak gönderilecektir. Katılımcılar kisisel bilgilerini sisteme kaydettiklerinde yarısma sartnamesinde belirtilen tüm kosulları kabul etmis sayılırlar.

2. İkinci Asama: Proje Teslimi
Basvuru hesabına giris yapılarak projeye dair görseller ve tasarım açıklamalarının yüklenmesi yoluyla proje teslimi yapılır. Proje görselleri üç (3) adet A3 boyutta paftadan olusacak ve dijital paftadan olusacak ve dijital olarak sisteme yüklenecektir.

3. Proje Paftalarında ve Yazılı Açıklamalarında katılımcının kimligini belirtecek, herhangi bir ibare veya isaret bulunmamalıdır. Aksi tespit edilen durumlarda proje yarısma kapsamından çıkartılacaktır. Her bir basvuru için RUMUZ sistem tarafından otomatik olarak belirleneceginden yüklenen pafta ve metinler dogrudan RUMUZ ile eslestirilecektir. Bu sebeple katılımcılar tarafından paftalara

RUMUZ bilgisi de eklenmemelidir.

4. Paftalar; ÜRÜN GÖRSELLERI (A), KULLANIM SENARYOSU
(B), ve TEKNIK ÇÖZÜM BILGILERI (C)
seklinde kurgulanmalıdır.
A: Perspektif görünümünü içeren görsel / görselleri üzerinde
barındıran açık renkli arka plana sahip pafta,
B: Ürün kullanım senaryosu veya A paftasını destekleyici
görselleri içeren pafta,
C: Ürün malzemesi, üretim teknolojisi, ölçü ve teknik
özellikleri ile ilgili detayları içeren pafta.

5. Her bir paftanın 150dpi çözünürlükte ve en fazla 5mb
büyüklükte olması ve yatay olarak kurgulanması
gerekmektedir. Dosya uzantısı jpeg formatında olmalıdır.
Projenin yazılı açıklamaları sistemde belitilen TASARLANMA
AMACI (500 karakter), YENILIKÇI YÖNLERI (500 karakter) ve
ÜRETIM YÖNTEMI VE TEKNIK ÖZELLIKLERI (200 karakter)
alanlarına metin olarak yüklenecektir. Bu nedenle görsellerde
metin kullanımını azami seviyede tutulması tavsiye edilir.
Proje açıklamaları sistem tarafından jüri degerlendirilmesinde
kullanılacak dijital mizanpaja otomatik olarak yerlestirilecektir.

Yarışma Takvimi
Duyuru Tarihi : 13 Ocak 2020
Soru – Cevap Tarihi : 19 Subat 2021
Son Basvuru Tarihi : 1 Mart 2021
Jüri Degerlendirmesi : 7 – 9 Mayıs 2021
Ödül Töreni : Haziran – Temmuz 2021

Alan Tasarım Yarışması

Amaç
Cemer’in dördüncüsünü düzenleyecegi Düsten Gerçege
Tasarım Yarısması’nın amacı; NEFES ALAN/ALDIRAN YASAM
ALANLARI teması altında mevcuttaki ve tasarlanan kentteki
yasam alanlarının iyilestirilmesi, saglıklastırılması, çevresel
degerin arttırılması sürdürülebilirlik kriterlerine baglı olarak
yeniden ele alınmasıdır.

Kategori
NEFES ALAN/ALDIRAN YASAM ALANLARI için SÜRDÜRÜLEBILIR OYUN ALANLARI tasarlanmasıdır.

Konu
Sağlıklı ve sürdürülebilir çevreler yaratmak, gelecek nesillere
önemli katkı sağlayan çocuk oyun alanları için oldukça
önemlidir. Günümüzde artan nüfusun, kaybolan yesil
dokunun plansız sehirlesmenin kıskacında kalan çocuk oyun
alanlarının sayısı ve niteliginin gitgide azaldıgı görülmektedir.
Çocuk oyun alanları, çocukları bir araya getiren, oyun
oynama ihtiyacına cevap veren, çocugu sosyallestiren, _ziksel
ve psikolojik aynı zamanda zeka gelisimine katkı saglayan
önemli mekanlardır. Bu mekanlar, çocugu iyi hissettirerek,
duygusal, duyusal algıları ve iletisim becerisine katkı saglar.
Bu mekanların basarısındaki en önemli ilkeler; alanın dogal ve
_ziksel özelliklerine dikkat edilerek tasarlanması, oyun alanını
tasarlarken oyun kurgularının da beraberinde düsünülerek bu
kurgunun alanda okunabilir hale getirilmesi ve peyzaja konu
olan yapısal ve bitkisel ögelerin bu tasarımla ve alanın
sundugu potansiyel ya da sonradan tasarımla
olusturulabilecek formu ile bütüncül bir perspektifte
degerlendirilmesidir.

“Çocuk Oyun Alanları, dogru konumlandırılmıs, arazi ile
endüstri ürünlerinin entegre olarak tasarlanmıs, engelli ve
engelli olmayan tüm çocuklar için erisilebilir, toplumun
ihtiyaçlarına cevap veren, farklı yas gruplarının farklılasan
oyun ihtiyaçları ve kendi oyun alanlarına olanak saglayan
nitelikte, risk ve sorun yaratmayan, degisim ve gelisime açık
olmalıdır.”

Oyun alanını tasarlarken, yarısmacılardan beklenen;
Altlık olarak kullanacakları yaklasık 7000 m² olarak belirlenen
Cemer Kent Ekipmanları San. Tic. A.S. tarafından belirlenen alanda, kendi belirledikleri alt temayı alana yansıtırken, çesitli
oyun kurgularını alanda deneyimlemeyi olanaklı kılan,
çocukların risk alma ve mücadele etmeyi tecrübe etmelerine
olanak saglayan, degisim ve gelisime açık alanlar
kurgulamalarıdır.

Tasarım, geleneksel, monoton, tekdüze, kalıplasmıs bir düzen
yerine yenilikçi, modern, yaratıcı, çevreye duyarlı, degisime
açık ve esnek olmalıdır.

Dogal veriler (arazinin topografyası, mevcut bitki varlıgı /
yoklugu, iklimsel veri, çevre ile iliskiler vb.) ve alana yapılan
müdahaleler (arazi formu ile oynama, oyun aletlerinin ve kent
mobilyalarının yerlesimi, yapısal ve bitkisel ilaveler,
sirkülasyon kontrolü için tasarlanan yollar, alan belirleyici /
sınırlayıcı ve yönlendiricilerin ilavesi vb.) yani tasarımın tüm
girdi ve çıktıları, bütüncül bir bakıs açısı ile ele alınmalıdır.

Kategoriler ve Katılım Kosulları:
Yarısmaya basvurular bireysel ve ekip olarak yapılabilir.
Bireysel basvuruda peyzaj mimarı olması ekip basvurusunda
ise ekibin içinde en az bir peyzaj mimarının (peyzaj mimarı /
peyzaj mimarı ögrencisi) olması beklenmektedir. Profesyonel
ve ögrenci olarak katılım sınırlaması yoktur.

Genel Katılım Kuralları:
Kategori için geçerli olacak genel katılım kuralları alttaki
maddelerde belirtilmistir.

1. Katılımcılar en fazla üç farklı proje ile (ögrenci veya da
profesyonel) yarısmaya katılabilir.

2. Yarısmaya www.dustengercege.com adresinden kayıt
olunması ve basvuru sürecinin web sayfası üzerinden
tamamlanması gerekmektedir.

3. Cemer Kent Ekipmanları A.S. çalısanlarından ya da jüri
üyelerinden herhangi birinin ortagı, çalısanı ya da birinci dereceden akrabası olanlar yarısmaya katılamazlar.

4. Yarısmaya katılan her proje için özgünlük, projenin baska
bir kisi veya sirket tarafından daha önce üretilmemis veya
herhangi bir yöntemle, kamuya sunulmamıs olması, benzer
baska bir yarısmada dereceye girmemis ve ödül almamıs
olması sartları aranmaktadır. Bu kosulların aksinin tespiti
durumunda, ilgili proje diskali_ye edilecektir. Böyle bir
durumda oldugu saptanan ödül almıs projenin ödülü geri
alınır ve derecesi iptal edilir. Yarısmaya gönderilen projelerin
özgün degerlerinin olmaması ve üçüncü kisilerin söz konusu
tasarımla ilgili hak iddia etmeleri durumunda tüm sorumluluk
katılımcıya / katılımcılara aittir.

5. Ögrenciler veya Profesyoneller yarısmaya bireysel veya
ekip olarak katılabilirler. Profesyonel için baglı bulundugu
meslek odasının üyesi oldugunu gösterir belge istenmektedir.

6. Katılımcıların üniversitelerin Güzel Sanatlar, Tasarım ve
Mimarlık fakültelerine baglı tüm bölümlerinde ve farklı
fakülteler bünyesindeki tüm Peyzaj Mimarlıgı bölümlerinde
lisans veya yüksek lisans derecesinde egitimlerini sürdürüyor
olmaları veya mezun olması kosulu aranır.

7. Grup katılımlarında grup elemanlarından en az bir
katılımcının 4. maddedeki kosulu yerine getirmesi
gerekmektedir. Özgün degerlerinin olmaması ve üçüncü
kisilerin söz konusu tasarımla ilgili hak iddia etmeleri
durumunda tüm sorumluluk katılımcıya / katılımcılara aittir.

Katılım Sekli
Yarısma basvuruları; “www.dustengercege.com” web sitesi
üzerinden iki asamalı ve online olacaktır. Online basvuru
katılımcıların yarısma sartnamesini kabul etmesi (dijital onay)
ve asagıda listelenen basvuru maddelerinin web sitesi
aracılıgıyla doldurulması suretiyle yapılır.

Yarışma Takvimi
Duyuru Tarihi : 13 Ocak 2020
Soru – Cevap Tarihi : 19 Subat 2021
Son Basvuru Tarihi : 1 Mart 2021
Jüri Degerlendirmesi : 7 – 9 Mayıs 2021
Ödül Töreni : Haziran – Temmuz 2021

Alan Tasarım Yarışması Şartnamesi İçin Tıklayın.
Ürün Tasarım Yarışması Şartnamesi İçin Tıklayın.
Başvuru İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ