28.09.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Bu Kemer Sana Çok Yakışır Yarışması

Bu Kemer Sana Çok Yakışır Yarışması

2019 Bu Kemer Sana Çok Yakışır Yarışması

Bu Kemer Sana Çok Yakışır Yarışması Son Başvuru Tarihi 31 Ağustos 2018. Yarışma Başvuruları Gelen Yoğun Talep Üzerine 18 Ocak 2019 Tarihine, Oy Verme Süresi 4 Şubat 2019 Tarihine Kadar Uzatıldı. Yarışma Sonuçları 18 Şubat 2019 Tarihinde Açıklanacak.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Bu Kemer Sana Çok Yakışır Görsel Tasarım (Kısa Film, Fotoğraf Ve Gif), Afiş Tasarımı Ve Slogan Yarışması Slogan Ve Afiş Tasarım Ve Görsel Tasarım Kategorilerinde Yapılacak.

Slogan Ve Afiş Tasarım Yarışmasına Tüm Ortaokul Öğrencileri Katılabilir. Görsel Tasarım Yarışmasına 18 Yaş Üstü Bireyler Katılabilir.

Yarışma Başvuruları

Afiş Tasarım Ve Slogan Kategorisinde Yarışmaya Ortaokul Öğrencileri Katılabilir. Başvurular https://www.bukemersanacokyakisir.com İnternet Adresinden Online Olarak Yapılacak.

Ads
 

GÜNCEL BURS DUYURULARINI KAÇIRMA

Facebook Sayfamızı Takip Et.

Twitter’da Takip Et.

Instagram’da Takip Et.

Kısa Film, Fotoğraf Ve Gif Kategorisinde 18 Yaş Ve Üzeri Herkes Katılabilir. Başvurular https://www.bukemersanacokyakisir.com İnternet Adresinden Online Olarak Yapılacak.

2018 Bu Kemer Sana Çok Yakışır Yarışması Sonuçları 1 Ekim 2018 Tarihinde Açıklanacak.

Bu Kemer Sana Çok Yakışır Yarışması Ödülleri

Görsel Tasarım (Kısa Film, Fotoğraf Ve Gif) Kategorisi Ödülleri:
Birincilik Ödülü Binek Otomobil
İkicilik Ödülü Bilgisayar
Üçüncülük Ödülü Tablet

Afiş Tasarım Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü Paris Euro Disney Resort Gezisi
İkincilik Ödülü Bilgisayar
Üçüncülük Ödülü Tablet

Slogan Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü Paris Euro Disney Resort Gezisi
İkincilik Ödülü Bilgisayar
Üçüncülük Ödülü Tablet

Tüm Kategorilerde Dereceye Giren İlk 10 Kişiye Manisyon Ödülü Ve Katılım Belgesi Verilecek.

Bu Kemer Sana Çok Yakışır Yarışması Şartnamesi

“BU KEMER SANA ÇOK YAKIŞIR” KONULU GÖRSEL TASRIM(KISA FİLM, FOTOĞRAF ve GİF), AFİŞ TASARIMI ve SLOGAN YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. KONU:
Karayolu Trafik Güvenliğine ilişkin hazırlanacak araç içerisinde emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla “Bu Kemer Sana Çok Yakışır” konulu Görsel Tasarım (Kısa Film-Fotoğraf – GİF), Afiş ve Slogan yarışmasını içerir.

2. AMAÇ:
Yol kullanıcıları olarak nitelendirilen sürücü, yolcu ve yaya olarak trafikte her zaman rol alan vatandaşlarımızın trafikle ilgili mevcut bilgi ve görgülerinin artırılarak, ilgilerinin trafik güvenliğine yöneltilmesi amacıyla trafikte doğru tutum ve davranışların kazandırılması ve elde edilecek materyallerin bilgilendirme çalışmalarında kullanılması amaçlanmaktadır.

3. YARIŞMA KOORDİNASYON BİRİMLERİ:

3.1. Yürütme Birimi:
• T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü
3.2. Destek Birimi:
• Milli Eğitim Bakanlığı
• Türkiye Sigorta Birliği
3.3. Sekretarya:
• Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı

4. YARIŞMACILAR:

4.1. Slogan ve Afiş Tasarımı Yarışması

Ülkemizdeki tüm ortaokul öğrencileri slogan ve afiş yarışmasına katılabilecektir. Katılımcıların eserlerinin dereceye girmesi durumunda katılımcılardan ayrıca öğrenim belgelerini ibraz etmeleri istenecektir. Ödülleri kanuni temsilcileri (veli/vasi) ile birlikte verilecektir.

4.2. Görsel Tasarım (Kısa Film, Fotoğraf ve GİF) yarışması

Kanunen 18 yaş üstü tüm bireyler kısa film, fotoğraf ve GİF yarışmasına katılabilecektir. 18 yaş altındaki bireyler kendi adları ile bu kategorideki yarışmaya bizzat katılım sağlayamayacak olup eserlerini yalnızca kanuni temsilcileri adıyla (veli/vasileri) yarışmaya katılım sağlayabileceklerdir.

5. YARIŞMA GENEL KURALLARI:
5.1. Yarışma Görsel Tasarım (Kısa Film, Fotoğraf ve GİF), Afiş ve Slogan olmak üzere 3 farklı kategoriden oluşmaktadır. Her yarışmacı kendinse ait özgün en fazla 1 adet eserle yarışmaya katılabilecektir.
5.2. Yarışmanın genel teması olan araç içi emniyet kemeri kullanımı teması dışında başka bir konu işlenmeyecektir.
5.3. Eserlerde aynı kare içerisinde başka bir trafik kural ihlalini gösteren ve benimseten durumlar ve çağrışımlar bulunmayacaktır.
5.4. Eserlerin içeriğinde ve hazırlanma aşamasında kullanılan her türlü malzeme (resim, senaryo, söz vb.) bizzat katılımcı tarafından üretilmiş veya kullanım haklarının katılımcıda olması, daha önce benzer nitelikli bir yarışmaya katılmamış, özgün ve telif haklarının satılmamış olması gerekmektedir.
5.5. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sigorta Birliği ürün ve hizmetlerden kaynaklanan telif hakkı ihlallerinden sorumlu tutulamaz.
5.6. Yarışmaya katılan bütün eserlerin her türlü telif hakkı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında bedelsiz ve süresiz olarak T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait olacaktır. T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü yarışma yolu ile elde ettiği bu eserleri televizyon, internet ve diğer her türlü ortamlarda yayımlama; katalog, broşür, afiş, kitap, ajanda, takvim, dergi, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme ve eğitim etkinliklerinde kullanma hakkına sahip olacaktır.
5.7. Görsel tasarım (kısa film, fotoğraf ve GİF), afiş ve sloganlarda herhangi bir kurum kuruluş, siyasi parti, örgüt vb. yapılara ait sembol, simge, yazılı ve sözlü ifadenin yanı sıra herhangi bir grubu, oluşumu, kişiyi kınayıcı, küçük düşürücü, onur kırıcı tarzda ifadeler bulundurulmayacaktır.
5.8. Görsel tasarım (kısa film, fotoğraf ve GİF), afiş ve sloganlarda toplumun genel ahlak ilkelerine aykırı, cinsel ve/veya cinselliği çağrıştırıcı herhangi bir yazı resim ifade görse vb. ifade bulundurulmayacaktır.
5.9. 5.7 ve 5.8’de belirtilen konularla ilgili eser içeriğinde herhangi bir tespit yapıldığı takdirde eser derecelendirmeye girmiş olsa dahi yarışmanın her aşamasında ilgili eser diskalifiye edilecektir.
5.10. Şartnamede belirtilen kural ve kaidelere uygun bulunmayan eserler kayıt aşamasında veya diğer aşamalarda Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan yürütme kurulunca değerlendirmeye alınmayacaktır. Emniyet Genel Müdürlüğü Yürütme Kurulu hiçbir suretle eserlerin onaylanma ve yarışmanın diğer aşamalarında değerlendirmeye alınmayan eserlerden sorumlu tutulamaz.

5.11. Aynı eser kategorisinden iki veya daha fazla eser aynı sayıda beğeni alırsa ilgili eserlerin dereceleri yarışma yürütme kurulu tarafından değerlendirilecektir.
5.12. Yarışmanın organizasyonuna (Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sigorta Birliği) veya sonuçlarına yönelik hiçbir itiraz kabul görmeyecektir.
5.13. Tüm kategorilerde yarışmaya katılan eserler www.bukemersanacokyakisir.com web sitesi üzerinden yapılan oylamada, en çok beğeni sırasına göre kendi kategorisinde ödüllendirmeye tabi tutulacaktır.
5.14. 18 yaş altında olup yarışmaya katılmayan bireylerin kanuni temsilcilerinin (veli/vasi) izni olmaksızın gönderilen eserlerde resimleri kullanılamaz. Kullanılması durumunda hukuki sorumluluk tamamı ile eser sahibine aittir.
5.15. Katılımcılar yaptıkları başvuru ile hazırlamış olduğu “Kısa Film-Fotoğraf – GİF, Afiş ve Slogan kategorilerindeki tüm eserlerde; kullanacakları tasarım, görsel, dizayn vb. gibi materyallerde dahil olmak üzere bizzat kendilerince üretildiğini, eserlerin kullanım haklarının kanunen kendilerine ait olduğunu ve daha önce benzer nitelikli bir yarışmalarda kullanılmadığını, özgün ve telif haklarının satılmamış olduğunu taahhüt eder. Yarışma şartnamesinin bizzat kendilerince okunduğunu eserlere ait telif haklarının 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında bedelsiz ve süresiz olarak T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sigorta Birliği’ne devredildiği başta olmak üzere tüm şartları kabul eder.
5.16. Katılımcılar ve oy kullananlar, kişisel bilgilerini tam ve doğru olarak bildirmek zorundadır. Katılımcılardan istenen kişisel bilgilerini eksik ya da yanlış beyan edenler ödül kazansalar dahi bu yarışmaya katılım ve ödül kazanım haklarını kaybedeceklerdir. Kişisel bilgiler ile ilgili yanlış beyanlarda bulunulması, yarışmaya katılım şartları ile belirlenen kuralların ihlal edilmesi, yarışmaya kurallara aykırı usul ve yöntemlerle iştirakin tespiti, aynı kişinin birden fazla kimlik bilgisiyle yarıştığının ve/veya oy kullandığının ve sisteme dışarıdan müdahale edildiğinin tespit edilmesi durumunda, yarışmacı ödül kazanamaz. Oy kullanıcılarının haksız usul ve yöntemlerle oy kullanarak yarışmacının kazanmasını sağlaması ve bunun tespiti durumun da oy kullanıcının tüm oyları geçersiz sayılır ve yarışmacı ödül kazanamaz. Bu gibi durumlarda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sigorta Birliğinin herhangi sorumluluğu olmadığı gibi söz konusu durumlar sebebiyle ilgili fiilleri gerçekleştiren kişiler üçüncü kişilerin uğradıkları her türlü zararı tazmin edeceklerdir.
5.17. Başvurular ücretsizdir.

6. YARIŞMA KATEGORİLERİNDEN,

6.1. GÖRSEL TASARIM (Kısa film, Fotoğraf ve GİF) kategorisi yarışmaya katılacak eserler için katılım kriterleri şunlardır;

6.1.1 Kısa Film dalında katılacak eserlerin kriterleri;

6.1.1.1 Kısa filmler istenilen teknikte (3D Studio Max, Maya, ZBrush, After Effects, Cinema 4D vb.) hazırlanabilir. Filmlerin hazırlanmasında teknik açıdan herhangi bir sınırlama yoktur. Her türlü görsel efekt ve animasyon tekniği serbesttir. Klasik 2D çizgi animasyon, bilgisayar destekli 3D animasyon, stop motion gibi her türlü animasyon tekniği ve/veya görsel malzemeye optik, kimyasal, fiziksel veya dijital müdahale ile yapılan her türlü görsel efekt tekniği kullanılabilir.

6.1.1.2 Yarışma için siteye yüklenerek gönderilecek eserlerin; jenerik hariç en fazla 45 saniye süreli, dublajları yapılmış, en az 25 kare/saniye olarak izlenecek şekilde, en az 1280*720 ve 16:9 oranında, renk kayıpsız MP4 formatında hazırlanarak, veri sığası maksimum 100 MB’ı geçmeyecek şekilde ve özellikte www.bukemersanacokyakisir.com adresine yüklenmesi gerekmektedir. Dereceye giren kısa filmlerin soft copy (bilgisayar data) halleri DVD ortamında eser sahibi tarafından Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edilecektir.

6.1.1.3. Eserlerin içeriği tema içeriğindeki hedef kitleye yönelik özgün, net, akılda kalıcı ve etkileyici mesajlar içerecektir. Filmler, araç içinde emniyet kemeri kullanımı ile ilgili doğru bilgi ve davranış tutumları içerecek şekilde fikri altyapısı ve konu bütünlüğü sağlanacak şekilde oluşturulacaktır. Filmler için üretilen tüm ürün ve hizmetler, bu fikri altyapı ve bütünlük çerçevesi içerisinde hazırlanacaktır.

6.1.1.4. Filmlerin yapımı için hiçbir şekilde sponsor kullanılamaz. Filmin hiçbir bölümünde reklam içerikli veya sponsora ait olabilecek logo ve herhangi bir markayı temsil edebilecek görsel ve sesli içerik kullanılamaz.

6.1.1.5. Filmlerin, senaryo, görsel, işitsel vb. gibi malzemeleri dâhil olmak üzere bizzat katılımcı tarafından üretilmiş veya kullanım haklarının katılımcıda olması, daha önce benzer nitelikli bir yarışmaya katılmamış, özgün ve telif haklarının satılmamış olması gerekmektedir.

6.1.1.6. Yarışma için gönderilen Kısa Filmlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış, yâda herhangi bir iletişim ve reklam kampanyasında kullanılmamış, özgün olarak üretilmiş olması gerekmektedir.

6.1.1 Fotoğraf ve GİF dalında yarışmaya katılacak eserlerin kriterleri;

6.1.2.1 Fotoğraflar; dijital formatta sıkıştırma yapmaksızın JPEG uzantılı, en az 1600*900 pixel ebatlarında 150-300 DPİ çözünürlükte olacak şekilde, illustrator, photoshop, corel, indesign vb. gibi istenilen programlar kullanılarak hazırlanabilecektir.

6.1.2.2 GİF tasarımları ise en fazla 800*600 ebatlarında Flash, After Effect vb. istenilen programlarda hazırlanabilecektir.

6.1.2.3 Hazırlanan fotoğraf ve GİFler “www.kemersanacokyakışacak.com” internet adresine toplam kapasitesi 20 MB’ı geçmeyecek şekilde yükleyeceklerdir.

6.1.2.4 Yarışmanın genel teması olan araç içi emniyet kemeri kullanımı teması dışında başka bir konu işlenmeyecektir.

6.1.2.5 Gerek duyulduğunda fotoğraf ve GİFlerin ham halleri (tasarım dosyaları) yarışmacıdan talep edilebilir.

6.1.2.6 Fotoğraf – GİF üzerinde tarih, isim, logo vb. gibi işaretler bulunmamalıdır. Kenar boşluğu ve paspartu olmamalıdır.

6.1.2.7 Tüm kategorilerde yarışmaya katılan eserler www.bukemersanacokyakisir.com web sitesi üzerinden yapılan oylamada, en çok beğeni sırasına göre kendi kategorisinde ödüllendirmeye tabi tutulacaktır.

6.1.2.8 Araç içerisinde emniyet kemeri kullanımını teşvik edici nitelikte emniyet kemerleri süslenerek farklı renk ve desende objeler kullanılarak emniyet kemeri daha cazip hale getirici kendilerine özgü tasarımlarla yarışmaya katılmaları

6.1.2.9 18 yaşından küçük olan katılımcılar Veli/Vasisi aracılığı ile Fotoğraf ve GİFF kategorisinde müracaatta bulunabilecekleridir.

6.1.2.10 Yarışma için gönderilen Afişlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış, yâda herhangi bir iletişim ve reklam kampanyasında kullanılmamış, özgün olarak üretilmiş olması gerekmektedir.

6.2. AFİŞ TASARIMI kategorisinde yarışmaya katılacak eserler için katılım kriterleri:

6.2.1 Afiş Tasarımı kategorisinde yalnızca ülke genelindeki tüm Ortaokulların 5.6.7. ve 8. Sınıfta öğrenim gören öğrenciler katılabilecektir.

6.2.2 Afiş çalışmaları için teknik serbesttir. Ancak basım çoğaltım ve dijital ortamda yayımlanmaya uygun olmalıdır.

6.2.3 50 x 70 cm boyutlarında, dikey veya yatay olarak tasarlanacaktır.

6.2.4 Bu eserlerin hazırlanmasında herhangi bir tasarım programı kullanılabilecektir. İstenilmesi halinde çalışma dosyası (illustrator, photoshop, corel, indesign vb. çalışma dosyaları ) yürütme kurulu tarafından incelenmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gönderilecektir.

6.2.5 Eserler Dijital formatta sıkıştırma yapmaksızın JPEG uzantılı en az 300 DPİ çözünürlükte www.kemersanacokyakışacak.com web adresine yüklenecektir.

6.2.6 Afiş Tasarımı kategorisinde yarışmaya katılan eserler www.bukemersanacokyakisir.com web sitesi üzerinden yapılan oylamada, en çok beğeni sırasına göre kendi kategorisinde ödüllendirmeye tabi tutulacaktır.

6.2.7 Araç içerisinde bulunan emniyet kemerlerini kendilerine özgü tasarımları ile süsleyerek görsellik katmaları.

6.2.8 Yarışma için gönderilen Afişlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış, yâda herhangi bir iletişim ve reklam kampanyasında kullanılmamış, özgün olarak üretilmiş olması gerekmektedir.

6.3. SLOGAN kategorisinde yarışmaya katılacak eserler için katılım kriterleri şunlardır;

6.3.1. Slogan kategorisinde yalnızca ülke genelindeki tüm Ortaokulların 5.6.7. ve 8. Sınıfta öğrenim gören öğrenciler katılabilecektir.

6.3.2. Sloganlar Türkçe olacaktır.

6.3.3. Sloganda bulunan karakter sayısı en fazla 170 karakteri geçmeyecektir.

6.3.4. Yarışmaya katılan sloganlar daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış, yâda herhangi bir iletişim ve reklam kampanyasında kullanılmamış, özgün olarak üretilmiş olmalıdırlar.

6.3.5. Tüm kategorilerde yarışmaya katılan eserler www.bukemersanacokyakisir.com web sitesi üzerinden yapılan oylamada, en çok beğeni sırasına göre kendi kategorisinde ödüllendirmeye tabi tutulacaktır.

8. BAŞVURU, OYLAMA ve ÖDÜLLENDİRME SÜRECİ

8.1. Başvuru süreci

8.1.1 Afiş tasarımı ve slogan kategorisine yalnızca ortaokul öğrencileri katılabilir. www.bukemersanacokyakisir.com adresinden başvur butonuna tıklanarak T.C. Kimlik No, Ad, Soyadı, Doğum Tarihi(gün/ay/yıl), Adres, Okul Adı, Veli/Vasi Ad, Soyadı, Tel No, E-posta bilgileri eksiksiz olarak girilecek ve kullanıcı sözleşmesi onaylandıktan sonra gelen ekrandan müracaatlarını yapacaklardır.
8.1.2 Kısa Film-Fotoğraf ve GİF, kategorisinde 18 yaş üstü her birey katılım sağlayabilecektir. 18 yaşından küçük olan katılımcılar kanuni temsilcileri Veli/Vasisi aracılığı ile müracaatta bulunabilecekleridir. Yarışmaya katılacak adaylar; “www.bukemersanacokyakisir.com” internet adresinden başvur butonuna tıklamak suretiyle kendilerine ait T.C. Kimlik No, Ad ve Soyad, Doğum Tarihi(gün/ay/yıl), Adres Bilgisi, 18 yaşından küçük adayların Veli/Vasi Adı, Soyadı, Telefon Numarası ve varsa E-posta bilgilerini eksiksiz olarak ekrandan girmek suretiyle kullanıcı sözleşmesini onaylandıktan sonra gelen ekrandan müracaatlarını yapacaklardır.

8.1.3 Eserler belirtilen tarihler içerisinde eklendikten sonra Emniyet Genel Müdürlüğünün oluşturduğu Yürütme Kurulu tarafından onaylandıktan sonra www.bukemersanacokyakisir.com adresinden kendi kategorisinde oylamaya açılacaktır.

8.2 Oylama Süreci

8.2.1 14 Eylül 2018 tarihine kadar gerçekleştirilecek olup oylama işlemi için www.bukemersanacokyakisir.com adresinden T.C. Kimlik No, Ad, Soyadı, Doğum Tarihi(gün/ay/yıl), Adres, Tel No, E-posta bilgileri eksiksiz olarak girilerek üye olunduktan sonra yapılabilmektedir. Her kullanıcı en fazla bir kategoriden 5 esere oy verebilecektir.

8.3 Ödüllendirme Süreci
Tüm kategorilerde yarışmaya katılan eserler www.bukemersanacokyakisir.com web sitesi üzerinden yapılan oylamada, en çok beğeni sırasına göre kendi kategorisinde ödüllendirmeye tabi tutulacaktır.

9. YARIŞMA TAKVİMİ:
Eserlerin Siteye Yükleme Başlangıcı : 09 Mayıs 2018
Eserlerin Siteye Son Yükleme Tarihi : 31 Ağustos 2018
Eserlerin Online Oylama Bitiş Tarihi : 14 Eylül 2018
Sonuçların Duyurulması : 1 Ekim 2018

10. YARIŞMA SONUÇLARININ DUYURULMASI:
Yarışma sonuçları, yukarıda belirtilen tarihte Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı’na ait internet sitesi olan www.trafik.gov.tr ve www.bukemersanacokyakisir.com aracılığıyla duyurulacaktır. Yarışma yürütme biriminin www.trafik.gov.tr ve www.bukemersanacokyakisir.com adresindeki internet sitesinden önceden duyurmak kaydıyla yarışma ile ilgili değişiklik yapma hakkı saklıdır.

11. ÖDÜLLER:

11.1. GÖRSEL TASARIM (Kısa Film, Fotoğraf ve GİF)
kategorisinde;

1.lik Ödülü otomobil
2.lik Ödülü Bilgisayar
3.lük Ödülü Tablet

11.2. AFİŞ TASARIMI kategorisinde;
1.lik Ödülü Paris Euro Dısney Resort Gezisi
2.lik Ödülü Bilgisayar
3.lük Ödülü Tablet

11.3. SLOGAN kategorisinde;
1.lik Ödülü Paris Euro Dısney Resort Gezisi
2.lik Ödülü Bilgisayar
3.lük Ödülü Tablet

Tüm kategorilerde dereceye giren ilk 10 kişiye …… mansiyon ödülü ve katılım sertifikası verilecektir.

12. ÖDÜL TÖRENİ:
Ödül töreni Ankara’da internet sitesinden duyurulacak bir tarihte yapılacaktır.

13. DİĞER KOŞULLAR:
Yarışma yürütme birimi, yarışma ile ilgili değişiklik yapma hakkını, www.trafik.gov.tr ve www.bukemersanacokyakisir.com internet sitelerinden önceden duyurmak kaydıyla saklı tutar.

14. TESLİM ŞEKLİ, ZAMANI VE GÖNDERİM ADRESİ:
Yarışmacılar eserlerini en son 31 Ağustos 2018 Cuma gününe kadar; www.bukemersanacokyakisir.com adresine dijital olarak yükleyeceklerdir.

15. İLETİŞİM:
Tel : 0312 462 21 73 – 462 21 74
Faks : 0312 462 21 99
E-Posta : teadb@egm.gov.tr

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ