26.09.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

2018 Bornova’ nın Şarkıları Yarışması

2018 Bornova’ nın Şarkıları Yarışması

2018 Bornova’ nın Şarkıları Yarışması

Bornova Belediyesi 2018 Bornova’ nın Şarkıları Yarışması Son Başvuru Tarihi 1 Haziran 2018. Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olan Besteci, Söz Yazarı, Aranjör Ve Şarkıcılar Katılabilir.

Yarışmaya Katılacaklar Eserlerini En Geç 1 Haziran 2018 Saat 17:00’a Kadar Bornova Belediyesi Bornova’nın Şarkıları Yarışması Ve 5 Rakam Veya Harften Oluşacak Rumuzun Yazıldığı Zarf İçinde Aşağıdaki Adrese İadeli Ve Taahhütlü Posta İle Yada Makbuz Karşılığı Elden Teslim Edebilir.

Adres: Bornova Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Fevzi Çakmak Caddesi No: 32 Kat: 2 Atatürk Kitaplığı Posta Kodu: 35590 Bornova İzmir
Telefon Numarası: 0 232 999 29 29 Dahili 4905

Yarışma Ödülleri
Birinciye 8 Bin Türk Lirası Ve Plaket
İkinciye 5 Bin Türk Lirası Ve Plaket
Üçüncüye 3 Bin Türk Lirası Ve Plaket
Jüri Özel Ödülü Bin Türk Lirası Ve Plaket

BORNOVA BELEDİYESİ “BORNOVA’NIN ŞARKILARI” YARIŞMASI ŞARTNAME

Birinci Bölüm
YARIŞMANIN AMACI
Bornova’yı tanıtan, Bornovalı olma ruhunu pekiştiren ve Bornova’nın dokusunu müzikle anlatmayı amaçlayan “Bornova’nın Şarkıları” adını taşıyacaktır.

Ads
 

GÜNCEL BURS DUYURULARINI KAÇIRMA

Facebook Sayfamızı Takip Et.

Twitter’da Takip Et.

Instagram’da Takip Et.

İkinci Bölüm
YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI
1. Yarışmaya T.C. vatandaşı olan besteci, söz yazarı, aranjör ve şarkıcılar katılabilir.
2. Ön Seçici Kurul üyeleri, Final Jüri üyeleri ve bu üyelerin birinci ve ikinci derece akrabaları ile Bornova Belediyesi çalışanları yarışmaya katılamazlar.
3. Yarışmaya gönderilen şarkının/şarkıların, seslendirilmemiş, ödül kazanmamış ve telif haklarının satılmamış olması gereklidir.
4. Bir besteci, yarışmaya en fazla 2 şarkıyla katılabilir.
5. Yarışmaya katılan şarkı sahipleri bu şartnamedeki hükümleri bütünüyle kabul etmiş sayılırlar.

Üçüncü Bölüm

YAPITLARDA ARANACAK KOŞULLAR
1. Yapıtlar; Pop, Rock ve Pop-Rock türünde, tür özelliklerine uygun altyapılar kullanılarak düzenlenmiş, ses ve orkestra için vokal müzik (Konser şarkıları) dalında bestelenmiş olmalıdır.
2. Yapıtlar; Türkçe dil kurallarına dikkat edilerek uygun bir prozodi (söz ve ses uyumu) ile icra edilebilecek şekilde olmalıdır.
3. Besteci, şarkısında kullanacağı kompozisyon dilinde özgürdür.
4. Şarkı sözleri, Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkelerle; Cumhuriyet’in niteliklerini benimsetici, bu görüş ve ilkelere uygun düşünce tarzına, Türk toplumunun çağdaş uygarlık düzeyine erişmesi amacını güden Atatürk ilkeleri ve bu ilkelerin dünya görüşüne, yaşam tarzına aykırı olamaz. Argo, kaba tabir vs. kullanılamaz. Seçilen temaların moral yıkıcı, herhangi bir politik görüşü övücü veya yerici, müstehcen ve anlamsız olmaması, ticari bir amaç taşımaması gerekmektedir.

5. Yarışmaya gönderilen şarkı, ses ve orkestra için olmalıdır. Besteci, orkestralama anlayışında, seçimlerinde özgürdür.
6. Şarkının süresi en az 3, en fazla 6 dakika olmalıdır.
7. Yapıtlar, tek solist tarafından seslendirilebileceği gibi, vokal grupları tarafından da seslendirilebilir. İdarenin istemesi halinde finale kalan yapıtlar büyük orkestra eşliğinde, canlı sunulacaktır.

Dördüncü Bölüm

KARŞILIKLI HAKLAR
1. Besteci, Bornova Belediyesi “Bornova’nın Şarkıları Yarışması” için gönderdiği eserlerini yarışma sonuçlanmadan önce hiçbir yerde ve hiçbir şekilde yayınlayamaz, yayınlatamaz.
2. Ön görülen ödül, teamüller doğrultusunda söz yazarları için %40, bestekârlar için %60 ücreti kapsar. Para ödülü bestekâr ve söz yazarına ayrı ayrı verilir. Besteci ve söz yazarı kendi aralarında farklı bir anlaşma yaptılarsa, bu durum yarışma şartnamesini değiştirmez. Bu, bestekâr ve söz yazarının aralarında çözeceği bir konudur.
3. Besteciler, eserin bütünüyle kendilerine ait olduğunu hiçbir şekilde ve hiçbir eserden ilham almadıklarını taahhüt edip, Bornova Belediyesi ”Bornova’nın Şarkıları Yarışması” özel şartnamesini aynen kabul ettiklerini belirten yazılı ve imzalı (EK- 1) belgeyi doldurup imzalayarak başvurularında yer alan ve ağzı kapalı olarak teslim edilecek kimlik bilgilerinin olduğu zarfa koymakla yükümlüdürler.
4. Yarışmaya katılan şarkıların seslendirme hakkı CD, Kaset, Video-CD ve DVD yapma ve yayınlama, çoğaltma hakları Bornova Belediyesi’ne ait olacaktır. Bu konuyla ilgili (EK-2) belgeyi doldurup imzalayarak başvurularında yer alan ve ağzı kapalı olarak teslim edilecek kimlik bilgilerinin olduğu zarfa koymakla yükümlüdürler.
5. Besteciler bu yarışmaya gönderdikleri eserlerini, başka hiçbir yarışmaya gönderemezler. Bu husus tespit edildiğinde, hangi aşamada olursa olsun, eser/eserler yarışma dışı bırakılır, herhangi bir para ödülü verilmiş ise para geri alınır.
6. Bu şartnamenin ana ilke esasları paralelinde özellikle yarışmaya katılacak eserlerin müzik kalitesine yönelik tedbir almaya ve bunun için gerektiğinde diğer özel veya ek şartnameler yazılmasına, işbu özel şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, gerekli tedbirleri almaya Bornova Belediyesi yetkilidir. Bu şartnamenin uygulanmasında doğabilecek ihtilaflar İzmir Mahkemelerince çözümlenir.

Beşinci Bölüm

YAPITIN TESLİMİ
1. Yarışmacılar en geç 01 Haziran 2018 günü saat 17.00’a kadar yapıtlarına ilişkin tüm materyallerini (detayları aşağıdadır) BORNOVA BELEDİYESİ “BORNOVA’NIN ŞARKILARI YARIŞMASI ve beş rakam ya da harften oluşan rumuzun yazıldığı bir zarf içinde aşağıdaki adrese iadeli taahhütlü posta ile ya da makbuz karşılığı (alındı belgesi) elden teslim eder.
2. Yarışmaya gönderilen şarkı, en geç 01 Haziran 2018’e kadar teslim edilmiş olmalıdır. Hangi nedenle olursa olsun belirtilen tarihten sonra gelecek yapıtlar yarışmaya katılamazlar. Postada olacak gecikmeler ve kayıplardan Bornova Belediyesi sorumlu tutulamaz. Ayrıca belirtilen adres dışında Bornova Belediyesi’nin herhangi bir birim veya hizmet binasına gönderilmiş ve Bornova Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Fevzi Çakmak CD. No:32 K:2 Atatürk Kitaplığı adresine ulaştırılamamış yapıtlar “İdare” tarafından teslim alınmış sayılmaz.
3. Her şarkıya besteci tarafından bir RUMUZ verilecektir. Rumuz beş rakamdan ya da anlam taşıyan, taşımayan beş harften oluşabilir. Yarışmaya birden çok şarkıyla katılan besteciler her yapıt için başka bir rumuz kullanacaklardır.
4. Besteci, her yapıtı için ayrı ve kapalı bir KİMLİK ZARFI düzenleyecektir.
5. Kapalı Kimlik Zarfı’nın üzerinde, bestecinin yapıtı için kullandığı rumuz bulunacaktır. (Bu zarf üstünde bestecinin kimliğini belirtecek herhangi bir işaret ve yazı bulunmayacaktır.)
6. Besteciler, BORNOVA BELEDİYESİ “BORNOVA’NIN ŞARKILARI YARIŞMASI” ibaresi ile üzerine rumuz yazılı ana büyük zarf içinde:

a. 2 adet CD (CD çalarda okunacak formatta)
b. 8 adet eserin notası (üzerinde sadece rumuz yazılı)
c. 8 nüsha şarkı sözü (üzerinde sadece rumuz yazılı)

olmalıdır.
Büyük zarfın içerisinde bir de kapalı KİMLİK ZARFI oluşturulup;
d. Şarkı künyesi (Şarkı adı – besteci – söz yazarı – aranjör adları)
e. Bestecinin adı soyadı, doğum yeri ve yılı, özgeçmişi, adresi, telefon, faks ve e-mail adresini içeren bir belge,
f. Bestecinin bu Şartnamenin arkasında bulunan ve yarışma koşullarını aynen kabul ettiğini belirten, imzalı ve tarihli taahhütname (EK-1) ve teliflerle ilgili (EK-2) belgesi,

eklenerek üstünde sadece rumuz yazılı ağzı kapalı olarak ana büyük zarfın içerisine konulmalıdır.

Altıncı Bölüm

ÖN SEÇİCİ KURUL
1. Ön Seçici Kurul konu ile ilgili yeterliliği olan beş kişiden oluşacaktır.
2. Beş Ön Seçici kurul üyesi ortak yapılacak toplantıda eserleri 100 üzerinden puanlayarak değerlendirir. Kurul üyelerinin puan ortalamaları alınarak en yüksek puandan aşağıya doğru ilk 10 eser belirlenir. Puanı eşit olan eserler kurul arasında tekrar değerlendirilir yine de eşitliğin bozulmadığı durumlarda kurul başkanının bir fazla oyu ile eşitlik bozularak sıralamaya son hali verilir.
3. Kurul üyeleri değerlendirmeye uygun görmediği ve şartname koşullarına uymayan eserleri ön eleme yapma yetkisine sahiptir.
4. Ön Seçici Kurul değerlendirmeleri imzalı tutanak altına alarak idareye teslim eder.
5. Ön Seçici Kurul toplantı takvimi idarenin belirleyeceği gün ve saatte yapılır.
6. Ön Seçici Kurul Üyeleri, Final Jürisi’nin içerisinde de yer alabilir. Ön Seçici Kurulun Final Jürisi içerisinde yer alıp almayacağı durumuna “İdare” tarafından karar verilecektir.

Yedinci Bölüm

FİNAL YARIŞMASI
1. Gerçekleştirilecek olan final idarenin belirleyeceği bir yerde ve tarihte yapılacaktır. Bornova Belediyesi’nin istemesi halinde finalist şarkıların idarenin oluşturduğu büyük orkestra eşliğinde uygun görülen solistlerin/toplulukların (varsa vokalistlerin) canlı performansları ile Bornova’da halk huzurunda gerçekleştirilebilir.
2. Finalde yarışacak olan eserlere ilişkin düzenlemeler büyük orkestranın yapısına uygun olarak besteci ve hizmet alınan aranjör tarafından yazdırılacaktır.

FİNAL JÜRİSİ
1. Jüri konu ile ilgili yeterliliği olan beş kişiden oluşacaktır.
2. Beş jüri üyesi ortak yapılacak toplantıda veya organizasyonda eserleri 100 üzerinden puanlayarak değerlendirir. Jüri üyelerinin puan ortalamaları alınarak en yüksek puandan aşağıya doğru ilk dört eser belirlenir. Puanı eşit olan eserler jüri arasında tekrar değerlendirilir yine de eşitliğin bozulmadığı durumlarda jüri başkanının bir fazla oyu ile eşitlik bozularak sıralamaya son hali verilir.
3. Final Jürisi, değerlendirmeleri imzalı tutanak altına alarak idareye teslim eder.

Sekizinci Bölüm

ÖDÜLLER
Birinci : 8.000,00 TL (SekizbinTürkLirası) ve PLAKET
İkinci : 5.000,00 TL (BeşbinTürkLirası) ve PLAKET
Üçüncü : 3.000,00 TL (ÜçbinTürkLirası) ve PLAKET
Jüri Özel Ödül : 1.000,00 TL (BinTürkLirası) ve PLAKET

Şartname ve başvuru dilekçesi örnekleri;

www.bornova.bel.tr

İRTİBAT BİLGİLERİ VE ESERLERİN TESLİM EDİLECEĞİ ADRES:

BORNOVA BELEDİYESİ KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Fevzi Çakmak Cd. No:32 K:2 Atatürk Kitaplığı P.K. 35590
Bornova / İZMİR
Telefon : 0232 9992929 Dahili : 4905

Ek1 Taahhütname Ve Ek2 Muvafakatname Görüntüle / İndir
[pdfgoster src=”https://www.guncel-egitim.org/wp-content/uploads/2018/04/bornavanin-sarkilari-yarismasi-muvakafatname-tahahutname.pdf” width=”100%” height=”600px”]

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ