26.09.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Bağcılar Belediyesi Logo Tasarım Yarışması

Bağcılar Belediyesi Logo Tasarım Yarışması

2018 Bağcılar Belediyesi Logo Tasarım Yarışması

2018 Bağcılar Belediyesi Logo Tasarım Yarışması Son Başvuru Tarihi 2 Eylül 2018. Yarışma Başvuruları Online Olarak Alınacak.

Bağcılar Belediyesi Bacıların Logosunu Sen Tasarla Yarışması Toplam Ödülü 48 Bin Türk Lirası.

Yarışma Ödülleri
Birinciye 25 Bin Türk Lirası
İkinciye 10 Bin Türk Lirası
Üçüncüye 5 Bin Türk Lirası
3 Adet Mansiyon Her Biri İçin Bin Türk Lirası

2018 Bağcılar Belediyesi Logo Tasarım Yarışması Şartnamesi

Madde 1- Konusu: Bağcılar Belediyesini kurum olarak yansıtan, Bağcılar İlçesiyle özdeşleşecek, Bağcılar’ın tarihi, sosyolojik, fiziksel, kültürel yapısıyla ilişki kuracak, evrensel değerlerle üretilmiş, işlevsel nitelikte ve akılda kalıcı görsellikte özgün Bağcılar Belediyesi logo tasarım yarışmasıdır.

Ads
 

GÜNCEL BURS DUYURULARINI KAÇIRMA

Facebook Sayfamızı Takip Et.

Twitter’da Takip Et.

Instagram’da Takip Et.

Madde 2- Amaç: Bağcılar’ın kimlik unsurlarının ve değerlerinin doğru yansıtılması, yönetim felsefesinin ve ilçe karakterinin özlü bir anlatımla logo aracılığı ile ifade edilmesi öncelikli amaçtır. Bu amaç, Bağcılar’ı model oluşturacak bir marka şehir haline getirmenin de, kurumsal iletişim düzeyindeki en önemli adımını oluşturmaktadır. Bu doğrultuda logo yarışması ile hem sanatçı ve tasarımcıları hem de yetenekli kişilerle halkı yeni logoyu belirleme sürecine dahil ederek, Bağcılar kimliğinin yenilenip gelişmesine en geniş katılım ve katkının sağlanması amaçlanmaktadır.

Madde 3- Logodan Beklentiler:
Bağcılar ilçesinin kimliğini ifade edecek olan logonun; Bağcılar’ın ilçe olarak kaydettiği gelişmeleri, ekonomik ve sosyal kalkınmaya ve geleceğe dönük yüzünü, Bağcılar Belediyesinin ilke, değer ve atılımlarını, geniş vizyonunu, şeffaf ve katılımcı yapısını, halk ile kurduğu derin, yakın ilişki ve diyaloğu yansıtması beklenmektedir. Ayrıca Bağcılar ilçesinin üç temel değeri olarak ön plana çıkan “kaliteli yaşam” kurma vizyonu, “yenilikçilik” ve “insan odaklılık” özellikleri, tasarlanacak logoya yön vermelidir.

Madde 4- Yarışma Koşulları:
• Yarışmaya katılan tasarımlar özgün olmalı, herhangi bir kurum için uygulanan veya internet, yazılı, görsel medya, vb. mecralarda ve bu konuyla ilgili stock arşivlerde bulunan tasarımlarla herhangi bir benzerlik ve çağrışımda bulunmayacak şekilde Bağcılar Belediyesi’ne özel olarak yapılmalıdır.

• Yarışma katılımcıları, tasarımlarının kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Katılımcı, Bağcılar Belediyesi Logo Tasarım Yarışmasına katılımından dolayı herhangi bir ücret ödemeyecek ve herhangi bir ücret talep edemeyecektir.

• Seçici Kurul tarafından, kopya olduğu anlaşılan tasarımlar yarışma dışı bırakılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu tasarımlara ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü iade edecek, bu durumda Bağcılar Belediyesi’nin yeni bir logo seçme isteği kabul edilecektir.

• Yarışma katılımcısı tasarımının, Bağcılar Belediyesi’nin ihtiyacını karşılamaması durumunda, Seçici Kurul ödül vermeme hakkını saklı tutar. Seçici Kurulun oy birliği ile aldığı karar neticesinde yarışma tekrarlanabilir.

• Tasarımların üzerinde isim, imza veya ayırt edici hiçbir işaret bulunamaz. Bu şekilde ayrıştırıcı unsur bulunduran tasarımlar yarışma dışı bırakılır.

• Katılımcı yarışmaya başvuru yaptıktan sonra, sistem otomatik olarak bir Katılımcı Numarası tanımlayacaktır. Katılımcı, tanımlı numarasını yarışma sonuçları, web adresi üzerinden açıklanıncaya kadar kaybetmemelidir. Sistemsel eşleştirme sebebiyle elektronik başvuru formundaki ad soyad, vatandaşlık numarası, cep telefonu numarası ve e-posta adresi katılımcıya ait olmalıdır.

• Tasarımlarda kavramsal yaklaşım, estetik bütünlük ve konuya bağlılık esastır.

• Logolarda, kavramsal olarak amaca uygun simge, simgeler veya bunların birleşiminden oluşan kurgusal yaklaşımlar olabilir.

• Logolar, harf veya harflerden ibaret olabileceği gibi logotype ile de oluşturulabilir.

• Logo tasarımında renk ve form yönünden bir kısıtlama yoktur. Hazırlanacak olan logo sadece görsel ya da tipografik nitelik taşıyabilir.

• Yarışma sonunda seçilecek logo, Bağcılar Belediyesi’nin tanıtımına yönelik etkinliklerde, toplantılarda, her türlü basılı malzemede, basılı materyallerde, renkli ve siyah-beyaz olarak kullanılabilecek, değer kaybetmeyecek, anlaşılabilir tasarımlar olmalıdır.

• Logo tasarımında “Bağcılar Belediyesi” ibaresi mutlaka yer almalıdır. Yazı unsurunun da özgün bir nitelik ve formda olması tercih edilebilir.

• Logonun çok çeşitli amaçlar için kullanılabileceği göz önünde bulundurularak (antetli kâğıt, zarf, dergiler, broşürler, kitapçıklar, kitaplar, programlar, pankartlar, posterler, şapkalar, tişörtler, çantalar, havlular, internet ve elektronik medya, internet sitesi, elektronik posta vb.) basıma uygun nitelikte hazırlanması, büyütülüp küçültüldüğünde fonksiyonelliğini yitirmemesi, değer kaybetmemesi gerekmektedir.

• Tasarımlar mutlaka bilgisayar ortamında Adobe İllüstrator veya CorelDraw grafik tasarım programları ile çizilmelidir. Elle yapılmış veya renklendirilmiş tasarımlar kabul edilmeyecektir.

• Her katılımcı en fazla 3 (üç) farklı tasarımla yarışmaya katılabilir.

• Katılımcılar, logo.bagcilar.bel.tr adresinden kayıt yaptırdıktan sonra her bir logo tasarımını hem vektörel (Adobe İllüstrator .ai formatı veya CorelDraw .cdr formatı, maksimum 1 mb) hem de .jpeg formatında (maksimum 2 mb) olacak şekilde sisteme yükleyecektir.

• Tasarımcılar, her bir tasarımı için kısa cümleler ile, logolarının hikayelerini yazacaklardır. Anlatılar, Microsoft Word ortamında, bir A4 dosya boyutunu geçmeyecek şekilde, Times New Roman yazı fontu ile 12 pt büyüklüğünde yazılmalıdır.

• Katılımcılar her bir tasarım için “Katılım Formu”nu eksiksiz doldurmalıdır.

Madde 5- Kimler Katılabilir: Yarışma, seçici ve düzenleyici kurul üyeleri ve birinci derecedeki yakınları dışında tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açıktır.

Madde 6- Teslim Yeri ve Tarihi:
Başvurular ve çalışmalar; Bağcılar Belediyesi’ne ait logo.bagcilar.bel.tr internet sitesi üzerinden yapılacaktır.
Başvurular 06 Ağustos Pazartesi günü başlayıp 2 Eylül Pazar günü tamamlanacaktır.

Madde 7- Seçici Kurul:
• Prof. Dr. Türksel KAYA BENSGHİR. TODAİE Öğretim Üyesi
• Prof. Dr. Ayşegül ÖZSOMER, Koç Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi
• Dr. M. Aykut ÖZBAY, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi
• Dilek İLKESEN ÖZMAN, Altınbaş ve Sabancı Üniversitesi Öğretim Görevlisi
• Hasan KAÇAN, Karikatürist, Oyuncu ve Film Yapımcısı

Madde 8- Ödüller:

Birincilik Ödülü25.000 ₺
İkincilik Ödülü10.000 ₺
Üçüncülük Ödülü5.000 ₺
Mansiyon 11.000 ₺
Mansiyon 21.000 ₺
Mansiyon 31.000 ₺

Madde 9- Telif Hakkı:

• Ödüle layık görülen logo tasarımlarının telif ve yayın hakları Bağcılar Belediyesine ait olacaktır. Bağcılar Belediyesi bu çalışmalardan istediğini kullanabilecektir. Sözü edilen çalışmalar Bağcılar Belediyesi tarafından her türlü görsel, yazılı iletişimde kullanılabilecektir.

• Dereceye giren tasarımcılar, logo tasarımlarını süresiz olarak Bağcılar Belediyesi’ne vermiş olduğunu ve buna bağlı olarak, gerek Fikri Sınai Haklar Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yasaların verdiği en geniş ölçüde, sözü edilen tasarım(lar)ın çoğaltma, işleme, yayma, temsil, umuma iletim gibi mali hakların, adının belirtilme yetkisi, eserde değişiklik yapma yetkisi, umuma arz yetkisi, eser sahibinin zilyet ve malikine karşı haklarını kullanma yetkisi gibi bilumum manevi haklarını Bağcılar Belediyesi’ne devrettiklerini kabul ve taahhüt ederler.

• Bu şekilde kullanılan logolar için tasarım sahibi, verdiği izni sonradan kesinlikle geri alamayacağını ve logonun yukarıdaki şekilde kullanılmasını men edemeyeceğini, bir başkasına hak te’sis edemeyeceğini, başkaca herhangi bir telif hakkı veya maddi / manevi talepte bulunamayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

• Seçici Kurul, değişiklik isteme şartıyla logoyu finale bırakma veya doğrudan birincilik ödülü vermeye yetkilidir.

• Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren tasarımların özgünlüğü ile ilgili (kopya, çalıntı vb.) oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarışmacı sorumludur.

Madde 10- Diğer Hususlar:
Taahhütlerin yerine getirilmemesi; başvuru formunda belirtilen bilgilerin doğru olmaması veya şartnameye aykırılık olduğunun, tasarımın çalıntı, alıntı olduğunun tespit edilmesi halinde, ödül verilmez ve verilmiş ödül yasal faizi ile Bağcılar Belediyesi’ne iade edilir.
Seçici kurul üyelerinde ve mansiyon ödül sayılarında değişiklik yapma hakkı Bağcılar Belediyesi’ne aittir.
Online Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ