<style>.lazy{display:none}</style>Altınözü Uluslararası Fotoğraf Yarışması Foto Safari
25.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Altınözü Uluslararası Fotoğraf Yarışması

Altınözü Uluslararası Fotoğraf Yarışması

2. Altınözü Uluslararası Fotoğraf Yarışması

Altınözü Kaymakamlığı Ve Altınözü Belediyesi 2. Altınözü Uluslararası Fotoğraf Yarışması Başvuruları. Yarışmanın Konusu “Altınözü’nde Yaşam”. Yarışma, Dijital (Sayısal) Renkli Fotoğraf Olmak Üzere Tek Kategoridedir.

Yarışma Ödülleri
Biriciye 10 Bin Türk Lirası
İkinciye 7.500 Türk Lirası
Üçüncüye 5 Bin Türk Lirası
Altınözü Kaymakamlığı Özel Ödülü 2 Bin Türk Lirası
Altınözü Belediyesi Özel Ödülü 2 Bin Türk Lirası
4 Adet Mansiyon Ödülü 1.000 Türk Lirası
Drone Özel Ödülü Bin Türk Lirası
İnstagram Özel Ödülü Bin Türk Lirası
30 Adet Sergileme Ödülü 250 Türk Lirası
Organizasyonun Belirleyeceği Sayıda Satın Alma

Yarışma Organizasyonu:
Yarışma, T.C. Altınözü Kaymakamlığı ve T.C. Altınözü Belediyesi tarafından düzenlenmiştir ve yürütülecektir.

Yarışmanın Konusu:
Altınözü’nde Yaşam
Zeytin şehri olan Altınözü’nün tanıtılmasına katkı sağlamak, ilçenin kültürel, tarihi ve doğal zenginliğinin tanıtımını yapmaktır. Ayrıca, Hatay’da yaşayan insanların fotoğraf sanatına ilgi duymasına, sanatsal faaliyetlere katılımın arttırılmasına ve fotoğraf sanatının gelişmesine katkıda bulunmaktır. Seçilen fotoğrafların Altınözü fotoğraf arşivine bırakacakları fotoğraflar ile arşivi zenginleştirmek ve günümüzü yarına taşıyabilmektir.

Yarışma Bölümleri:
Yarışma, dijital (sayısal) Renkli fotoğraf olmak üzere tek kategoridedir.

Ads

Koşullar:
1- Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2- Her katılımcı başvuru esnasında HES kodunu bildirmek ve başvuru fromuna yazmak zorundadır.

3- Yarışmamız; seçici kurulun birinci derece yakınları dışında 18 yaşını doldurmuş tüm halkımıza, amatör / profesyonel fotoğrafçılara açıktır.

4- Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 6 (altı) adet Sayısal Renkli eserle katılabilir.

5- Yarışmaya sadece “Foto Safari” etkinliğine katılım için isim yazdırarak bu etkinlikte yer alanlar katılabilir.

6- Katılımcılar fotoğraf makinelerinin tarih ve saat ayarlarını güncellemekle sorumludur. Katılımcılar kayıttan önce bellek kartlarını boşaltmalıdır. Kayıt öncesinde çekilen fotoğraflar yarışmaya dahil edilmeyecektir. Katılımcıların foto safari süresince kullanacakları hafıza kartlarının marka ve seri numaraları okunabilir olmalıdır. Kayıt sırasında kayıt sorumlusu tarafından katılımcının fotoğraf makinesi ile çekim yapılacak ve çekim numarası kayıt formuna işlenecektir. Kayıt sırasında T.C. Nüfus Cüzdanı veya Pasaport bulunması gereklidir.

7- Kayıt sırasında fotoğraf makinesinin tarih güncellemesi ve bellek kartının sıfırlaması yapılır ve bellek kartların seri numarası alınır.

8- Yarışmaya sadece Foto Safari’de (25-28 Mart 2021 tarihleri arasında), Hatay/Altınözü sınırları içinde çekilen fotoğraflar teslim edilebilir. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

9- Fotoğraf büyük baskılara uygun şekilde, kısa kenarı en az 2400 piksel ve 300 dpi çözünürlüğünde 12 sıkıştırma kalitesinde ve jpeg + raw formatında teslim edilmelidir. Exif bilgilerine bilgisayar müdahalesi yapılan fotoğraflar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

10- Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

11- Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan (kolaj) veya HDR (High Dynamics Range) tekniği kullanılan fotoğraflar yarışma dışında tutulur.

12- Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.

13- Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

14- Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Bu durumda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

15- Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

16- Ödül (derece, mansiyon, özel ödül) alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar Altınözü Kaymakamlığı’mım arşivlerinde kalacaktır. Anılan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan Altınözü Kaymakamlığı’nın tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir; kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır.

17- Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuzdan hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.

18- Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Altınözü Kaymakamlığı tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

19- Yarışmaya, kayıt olup fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.

20- Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Altınözü Kaymakamlığı, ve Jüri kararları geçerlidir.

21- Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.

22- Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, yetkilidir.

23- Başkasına ait kurgu-mekan düzenlemesinden kaçak-izinsiz üretilen fotoğraflar, şikayet üzerine seçici kurulun değerlendirmesine bırakılır. Ödül yeri boş bırakılır. Bu durum diğer katılımcılara bir hak kazandırmaz.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
1- Teslim edilecek fotoğrafların isimleri katılımcının rumuzu ile markalanacaktır (Örnek: 047).
2- Birden fazla fotoğrafla yapılacak başvurularda fotoğrafa sıra numarası ve ad da verilmelidir
(Örnek; 047_1_fotoğraf_adı, 047_2_fotoğraf_adı, …).
3- Teslim edilecek fotoğrafların isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazır halde
teslim edilmelidir.
4- Fotoğraflar, paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine
ilişkin isim, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
5- Fotoğraflar taşınır bellek ile elden teslim edilecek olup e-posta ile yapılan gönderiler kabul
edilmeyecektir.
6- Yarışmaya katılacak fotoğraflar, 300 dpi çözünürlükte, jpg/jpeg formatında, kısa kenarı en az
2400 piksel olarak teslim edilmelidir. Teslim edilecek her bir fotoğraf dosyası 2 Mb’den küçük olmamalıdır. Fotoğraflar RAW Formatları ile beraber teslim edileceğinden katılımcıların
RAW+JPEG çekim yapmaları gerekir.
7- Fotoğraf teslimi 28 Mart 2021 saat 16.00’da kesinlikle sona erecektir.

INSTAGRAM FOTOĞRAF YARIŞMASI KURALLARI
1. Yarışma @altinozufotosafari Instagram hesabı üzerinden yapılacaktır.
2. Yarışmaya katılmak için kişisel Instagram hesabınızdan #altınözüfotosafari2021 hashtagi ile fotoğraf paylaşmanız ve @altinozufotosafari Instagram hesabı etiketleyerek takip etmeniz gerekmektedir.
3. Yarışmacılar 3 (üç) fotoğrafla yarışmaya katılabilirler.
4. Fotoğraflar, jüri tarafından yarışma temasına uygunluk, yaratıcılık, anlatım gücü ve teknik kriterlere göre değerlendirilecektir.
5. Yarışmaya sadece Foto Safari’de (25-28 Mart 2021 tarihleri arasında), Hatay/Altınözü sınırları içinde çekilen fotoğraflar katılabilir. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
6. Yarışmaya katılanların yarışma sonuçlanana kadar Instagram kullanıcı/hesap isimlerini değiştirmemeleri ve Instagram hesaplarının herkese açık olması gerekmektedir.
7. Instagram bölümüne cep telefonu ile çekilmiş fotoğraflarda kabul edilir.
8. Fotoğraf teslimi 31 Mart 2021 saat 00.00’da kesinlikle sona erecektir.

Foto Safari Takvimi ve Programı
Kayıt Başlangıç : 25 Mart 2021 Perşembe saat 08:00
Son Fotoğraf Teslimi : 28 Mart 2021 Pazar saat 16:00
Sonuç Bildirimi ve Ödül Töreni: : 28 Mart Pazar
Kayıt ve Teslim Masası Çalışma Saatleri; Sabah 08:00 – Akşam 20:00

Yarışma Sonuçlarının Değerlendirilmesi Ve Duyurusu:

• Yarışma sonuçları basın yoluyla ve “www.altinozu.gov.tr”, adreslerinden duyurulacaktır. Dereceye giren katılımcılara ödülleri düzenlenecek tören ve sergide takdim edilecektir.

• Törene katılamayan ödül sahiplerinin şartnamede belirtilen ödülleri, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Altınözü Kaymakamlığı tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

• Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra, “Seçici Kurul”un takdiri ile belirlenecektir. Seçici kurul tarafından dereceye layık bir eser bulunmadığı takdirde bu sıra boş bırakılacaktır.

Yarışma Sekreteryası / İletişim:
Mehmet ASLAN – 05325609030

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ