26.05.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Alemlere Rahmet Ödüllü Kısa Film Yarışması

Alemlere Rahmet Ödüllü Kısa Film Yarışması

2018 Alemlere Rahmet Ödüllü Kısa Film Yarışması

Siyer Vakfı 2018 Alemlere Rahmet Kısa Ödüllü Film Yarışması Son Başvuru Tarihi 31 Aralık 2017. Dördüncüsü Düzenlenen Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışmasına Başvurular Online Olarak Yapılacak. Uluslararası 2018 Alemlere Rahmet Ödüllü Kısa Film Yarışması Galası 18 Şubat 2018 Tarihinde Gerçekleştirilecek.

2018 Alemlere Rahmet Ödüllü Kısa Film Yarışması Konusu
Yarışmanın Teması “En Güzel’in Sözleri”. Başvuruda Bulunan Filmlerin Doğrudan Yada Dolaylı Olarak Bu Konuyla İlişkili Olması Gereklidir.

Animasyon Film Yarışmasında Toplam 90 Bin Türk Lirası Ödül Verilecek. Birinciye 30 Bin, İkinciye 20 Bin, Üçüncüye 10 Bin, Animasyon Özel Ödülü 10 Bin, Sponsor Ödülü 7 Bini, Mansiyon Ödülü 5 Bin, Jüri Özel Ödülü 4 Bin Ve Siyer Vakfı Özel Ödülü 4 Bin Türk Lirası.
Ayrıca Senaryo Yarışmasında Birincilik Ödülü 5 Bin, İkincilik Ödülü 3 Bin Ve Üçüncülük Ödülü İse 2 Bin Türk Lirası.

2018 Alemlere Rahmet Ödüllü Kısa Film Yarışması Şartnamesi

18 Şubat 2018’de galası gerçekleştirilecek olan “4. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması” çerçevesinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed(sas) adına O’nun hayatının ve getirdiği evrensel mesajların gündeme alınması, sinema sektöründe bir farkındalık oluşturularak kısa metrajlı filmler üretilmesi ve bu niyetteki insanların desteklenmesi amacıyla Siyer Vakfı tarafından kısa film yarışması tertip edilmiştir.

2. YARIŞMA KONUSU
Yarışmanın bu seneki teması “En Güzel’in Sözleri”. Yarışmaya başvuran filmlerin doğrudan ya da dolaylı olarak bu konuyla ilişkili filmler olması gerekmektedir.

Sponsorlu

3. KATILIM KOŞULLARI
4. Kısa Film Yarışmasına kurmaca ya da animasyon (canlandırma) türündeki filmler başvurabilir. Kısa Film Yarışmasına katılan filmler iki ayrı kategoride (kurmaca ve animasyon) değerlendirilecektir. Kısa Film Yarışmasının yapılabilmesi için toplamda en az 15 filmin başvuru yapmış olması gerekmektedir. Bu sayıya ulaşılamazsa yarışma açılmaz.
5. Kısa film yarışmasına 35 mm’lik ve 16 mm’lik filmler ile video tekniği veya dijital teknoloji ile çekilmiş yapımlar katılabilir.
6. Yarışmaya yurt içinden ve yurt dışından tüm yapımcı ve yönetmenler katılabilir.
7. Kısa Film Yarışmasına, süresi 20 dakikayı aşmayan yapımlar katılabilir. Jüri gerekli gördüğü̈ takdirde süre kısıtlamasında esnek davranabilir. Yarışmacılar birden fazla eserle yarışmaya başvurabilir fakat her film için ayrı başvuru formu doldurulması gerekmektedir.
8. Daha önce ulusal ya da uluslararası başka festivallere/yarışmalara katılmış olmak Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması’na katılmaya engel değildir.
9. Daha önce Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması’na başvurmuş yönetmenler aynı film ile tekrar yarışmaya katılamazlar.
10. Kısa Film Yarışmasının tek bir dili yoktur. Ancak; Türkçe hazırlanan filmler için İngilizce, İngilizce hazırlanan filmler için Türkçe, diğer dillerde hazırlanan filmler için hem Türkçe hem İngilizce altyazı eklenmesi gerekir.
11. h. Kısa Film Yarışmasına katılımlar yarışmanın web sayfasındaki (http://www.alemlererahmetfilm.com) online başvuru bölümünden 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılacaktır.

Kısa Film Yarışması başvurusunda istenen materyaller:
1. Filmin 720p ya da 1080p HD “.mp4”, “.mov”, “.avi” ya da “.mpg” formatındaki çıktısı.
2. Filmden en az 2 adet fotoğraf (300 dpi, jpeg formatında ve en az 1920×1080 piksel boyutlarında)
3. Yönetmenin fotoğrafı (300 dpi)
4. Filmin fragmanı
5. Filmin Afişi (300dpi, 140x200cm)

1. İstenen materyaller yarışmanın web sitesinden eksiksiz olarak ulaştırılmalıdır. Aksi takdirde başvuru tamamlanmamış sayılacaktır.
2. Siyer Vakfı ve Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması Organizasyon Komitesi’nde çalışanlar ile çalışanların birinci dereceden akrabaları yarışmaya katılamazlar.
3. Başvuru şartlarını yerine getirmeyerek yarışma dışı kalan veya yarışacak eserlerin sahipleri herhangi bir ücret talebinde bulunmayacaklarını şimdiden kabul ve taahhüt ederler.
4. Yarışmaya başvuran eser sahipleri filmlerini son başvuru tarihinden sonra yarışmadan çekemezler.
5. Siyer Vakfı ve Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması Organizasyon Komitesi bu yönetmelik ve yarışmaya katılma koşullarında değişiklik yapma hakkına ya da ek koşullar talep etme hakkına sahiptir. Bu durumda yarışmacılara gereken uygun süre verilebilir.
6. Siyer Vakfı ve Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması Organizasyon Komitesi’nin, yarışmacıların yarışma koşullarını ihlali ya da eşdeğer bir neden ya da şüphe halinde kısa film/filmleri yarışmanın dışında tutma hakkı saklıdır.

4. ÖZEL KOŞULLAR
5. Yarışmadan sonra yarışma arşivinde bulundurulacak olan filmler ulusal ya da uluslararası festivallerin yarışma dışı bölümleri ile daha başka uygun kültürel etkinliklerde gösterilebilir. Başvuru konusu kısa film/filmler finalist olması halinde Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması, Siyer Vakfı’na ait internet sayfalarında yayınlama izni vereceğini ve bunun için gerekli görülmesi halinde ayrıca bir protokol de imzalayacağını, bu kullanım sebebiyle ve herhangi bir zamanda herhangi bir ad altında ücret talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Filmler, yarışma sonrasında televizyon kanalları tarafından yayınlanmak istendiğinde, Siyer Vakfı, yapımcı ile televizyon kanalı arasında ilişki kurulmasına yardımcı olacaktır.
6. Filmin başvuru sahibi, eserin sahibidir. Finalist olması durumunda plaket ve ödül/ödüller başvuru sahibine takdim edilecektir. Dolayısıyla başvuru esnasında belirtilen bilgilerin doğruluğu metni imzalayan kişiye aittir. Başvuru sahibi yanlış ve/veya eksik bilgi nedeniyle herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Başvuru esnasında verilen bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.
7. Yarışmaya başvuran eser sahipleri filmleriyle ilgili her türlü telif hakkını almış kabul edilecektir (ses, müzik, görüntü vs.). Katılımcı/Katılımcılar, eser üzerindeki tüm fikri mülkiyet haklarının da sahibi olduğunu ve bu eserin sunulmasına ve eser ile alakalı fikri mülkiyet haklarının devrine ilişkin gerekli her türlü hakka sahip olduğunu taahhüt etmektedir.
– Gerek yapımcısı/yönetmeni oldukları eser üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) çerçevesinde tanınan maddi ve manevi hakların (aslen ve devren) sahibi olduklarını,
– Eserin sunulmasına ve eser ile ilgili fikri mülkiyet haklarının devrine ilişkin gerekli her türlü hakka sahip olduklarını,
– Herhangi üçüncü bir kişinin fikri mülkiyet haklarının (telif hakkı, patent, marka vb.) ihlal etmediklerini,
– Hayatta olan/olmayan bir kişinin gizlilik haklarını ve aleniyeti ihlal etmediklerini ve lekelemediklerini,
– İçeriğin öncelikle Türk Ceza Kanunu, 5651 Sayılı Kanun ve yürürlükteki diğer mevzuata aykırı olmadığını ve ayrıca söz konusu içeriğin suç teşkil edebilecek unsurlar içermediğini,
– Gerçek ve tüzel kişi/kişilerin şahsi veya mülkiyet haklarına tecavüzün söz konusu olmadığını taahhüt ve teyit eder.
50. Katılımcı yarışmaya başvurduğu eserin, telif hakkının kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt etmesi sebebiyle, telif konusunda daha sonra ortaya çıkabilecek suç teşkil edecek ya da tazminat talebini gerektirecek herhangi bir unsur, Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması Organizasyon Komitesi’ne ve Siyer Vakfı’na herhangi bir sorumluluk yüklemeyecektir. Telif hakkı veya sair fikri mülkiyet haklarının ihlali ya da her türlü kanun ihlalinin tespiti halinde eser yarışmadan men edilir. Bu tespit yarışmadan sonra yapılır ise eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır. Bu sebeple Siyer Vakfı’na herhangi bir dava açılması halinde, ortaya çıkacak her türlü zarar katılımcı tarafından karşılanacaktır. Ayrıca katılımcının ihlali kesinleşmiş mahkeme kararı ile sabit olursa 50.000TL(TürkLirası) cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

5. JÜRİ ve ÖDÜLLER
6. Filmlerin değerlendirmesi ön eleme ve kazananları belirleme olarak iki aşamalı gerçekleştirilecektir. Ana Jüri’nin değerlendirmesi sonucunda en yüksek oyu alan ilk 3 kısa film ve animasyon gösterim programına alınacaktır. Başvuran eserlerden katılma koşullarına uygun bulunmayanlar ise değerlendirmeye alınmayacaktır.
7. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması’nın Ana Jüri’si; Birincilik, İkincilik ve üçüncülük ödüllerinin yanı sıra 1 adet Sponsor Özel Ödülü, 1 adet Mansiyon Ödülü, 1 adet Jüri Özel Ödülü ve 1 adet Siyer Vakfı Özel Ödülü verecektir. Ayrıca değerlendirilecek olan animasyon filmleri için en yüksek oyu alan filme tek ödül verecektir.
8. Ödül alanlara Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması ödül heykelciğinin yanı sıra para ödülleri de verilir;

Kısa Film Birincilik Ödülü : 30.000TL
Kısa Film İkincilik Ödülü : 20.000TL
Kısa Film Üçüncülük Ödülü : 10.000TL
Kısa Film Sponsor Özel Ödülü : 7.000TL
Kısa Film Mansiyon Ödülü : 5.000TL
Kısa Film Jüri Özel Ödülü : 4.000TL
Kısa Film Siyer Vakfı Özel Ödülü : 4.000TL
Animasyon Özel Ödülü : 10.000TL

1. Ödüller eserler arasında paylaştırılabilir. Derecelere layık eserler bulunmadığı takdirde, Jüri ödül vermeyebilir.
2. Bu yönetmelikte belirtilmeyen türde ya da sayıda ödül verilemez.
3. Ödül kazanan filmin yönetmeni ya da filmi temsil eden bir kişi ödül töreninde hazır bulunmak zorundadır. Temsilcisi bulunmayan film ödül heykelciğini alır fakat para ödülü hakkını kaybeder. Siyer Vakfı, Ana Jüri tarafından en yüksek oyu alarak finalist olan 15 filmin temsilcilerini ödül törenine davet edecektir. Şehir dışından gelecek olan bir temsilcinin (yönetmen ya da ekipten bir kişi) yol ve 1 gecelik otel konaklama masrafları (ödül töreninden 30 gün önce netleştirilecek, daha sonra gelen talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.) Siyer Vakfı tarafından karşılanacaktır.
4. Para ödülü kazananların ödülleri en geç 18 Mart 2018 tarihine kadar Siyer Vakfı tarafından ödenir.

6. YETKİ
Bu yönetmelikte ayrıca belirtilmeyen konularda karar yetkisi, Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması Organizasyon Komitesi’ne aittir. Yarışmaya katılan filmlerin yasal sahipleri bu kuralları kabul etmiş sayılır. Bu yönetmelikten yapıma katkısı bulunan kişileri haberdar etmek başvuru sahibi olan filmin yasal sahibinin sorumluluğundadır. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması Organizasyon Komitesi şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını elinde tutar.

Başvuru Yapmak İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ