28.09.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

2018 Adana Rotary Kulübü Fotoğraf Yarışması

2018 Adana Rotary Kulübü Fotoğraf Yarışması

2018 Adana Rotary Kulübü Fotoğraf Yarışması

2018 Adana Rotary Kulübü Fotoğraf Yarışmasına Başvurular 19 Mart 2018 Saat 23:59’a Kadar Yapılabilecek. 2018 Ödüllü Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sonuçları 3 Nisan 2018 Tarihinde Açıklanacak. İki Farklı Konuda Yapılacak Yarışmanın Birincilerine Altın Madalya Artı 3.500 Türk Lirası Birincilik Ödülü Verilecek.

2018 Adana Rotary Kulübü Fotoğraf Yarışması Kavramsal Ve Manzara Kategorilerinde Yapılacak. Ödüllü Yarışmaya Her Bir Katılımcı 2 Kategoride Birden En Fazla 4 Eser İle Katılabilir. Fotoğraflar Siyah Beyaz Yada Renkli Olabilir. Yarışmaya Buradan Online Başvuruda Bulunulabilir.

2018 Adana Rotary Kulübü Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

Yarışma Adı: Adana Rotary Kulübü 15. Uluslararası Fotoğraf Yarışması.

Organizasyon: “Adana Rotary Kulübü 15. Uluslararası Fotoğraf Yarışması”, Adana Rotary Kulübü tarafından düzenlenmektedir ve yürütücülüğü ise Altınjüri (www.altinjuri.com) tarafından gerçekleştirilecektir. Altınoran Düşünce ve Sanat Platformu ile Mersin Fotoğraf Derneği organizasyonda destek kuruluş olarak yer alacaktır.

Yarışma Kategorileri: Yarışma Sayısal (Dijital) kategoride;
• ”Kavramsal” (Renkli, Siyah-Beyaz veya Karışık,
• ”Manzara” (Renkli, Siyah-Beyaz veya Karışık
bölümlerinden oluşmak üzere toplamda 2 bölümlü olarak düzenlenecektir.

Ads
 

GÜNCEL BURS DUYURULARINI KAÇIRMA

Facebook Sayfamızı Takip Et.

Twitter’da Takip Et.

Instagram’da Takip Et.

Yarışma Konusu ve Amacı:
Kavramsal Bölümü:
Fotoğrafın bir düşünsel anlatım aracı olmasından yola çıkarak, bir kavramsal önermenin görselleştirilmesidir. Yarışmacı istediği bir konuyu bu çerçeve içinde ele alabilir.
Manzara Bölümü:
Fotoğrafın bir tanıtım aracı olmasından yola çıkarak, bir kentin, bir şehrin, bir yaşam yerinin ya da bir doğa görüntüsünün en özendirici ve güzelliğini yansıtacak şekilde fotoğraflanmasıdır. Yarışmacı istediği bir manzarayı bu çerçeve içinde ele alabilir.

Katılım Koşulları:
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.
• Her bir katılımcı ister tek kategoriye isterse iki kategoriye birden katılabilir.
• Her bir katılımcı her bir kategori için en fazla 4 (dört) eser ile katılabilir. Her eser tek tek değerlendirilir. Aynı fotoğraf veya aynı fotoğrafın Renkli ve/veya Siyah-Beyaz versiyonları birden fazla kategoriye gönderilemez.
• Eserler Renkli, Siyah-Beyaz veya karışık olabilir.
• Kavramsal bölümünde yarışmacının, kaynak görüntüler kendisine ait olmak kaydıyla işlerine uygulayacağı müdahalelerin sınırı yoktur. Manzara bölümünde ise kadraj, renk ve kontrast düzenlemelerinin dışında müdahale olmaması gerekir.
• Adana Rotary Kulübü, manzara bölümünde ”Yeşillikler içinde kentler” temasında katılan eserlerden birisine “Adana Rotary Kulübü Özel Ödülü”nü veri. Seçici kurul bu ödül için değerlendirmede, Adana Rotary Kulübü Yönetimi’nin danışmanlığından yararlanabilir.
• Altınoran Düşünce ve Sanat Platformu, kavramsal bölümünde katılan eserlerden birisine “Altınoran Özel Ödülü”nü verir. Seçici kurul bu ödül için değerlendirmede, Altınoran Düşünce ve Sanat Platformu Yönetimi’nin danışmanlığından yararlanabilir.
• Mersin Fotoğraf Derneği (MFD), kavramsal bölümünde katılan eserlerden birisine “MFD Özel Ödülü”nü verir. Seçici kurul bu ödül için değerlendirmede, MFD Yönetimi’nin danışmanlığından yararlanabilir.
• Adana Rotary Kulübü, Ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarının kullanım hakkını, fotoğraf sahibinin yazılı izniyle 200.- (ikiyüz) TL bedel ödeyerek satın alabilir.
• Jüri Üyeleri ve TFSF temsilcisi ile 1. dereceden akrabaları yarışmaya katılamaz.
• Yarışmaya sadece www.altinjuri.com adresinden sunulan eserler kabul edilecektir. Baskı, CD/DVD veya mail (e-posta) ile katılım kabul edilmeyecektir.
• Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar jpg/JPEG formatında, (en yüksek sıkıştırılmamış kalite) 300 dpi çözünürlükte büyük boy baskıya elverecek şekilde, uzun kenarı en az 1980 pikselden küçük ve 6 Mb’den büyük olmayacak boyutta internet adresine yüklenecektir. Gönderilen fotoğraflar hangi isimde yüklenirse yüklensin, sistem tarafından otomatik olarak bir kod numarasına sahip olur ve bu numaralar ile Jüri değerlendirmesine girer. Jüri hiçbir şekilde eserin veya katılımcının adını göremez.
• Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
• Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, eser kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı kural ihlali yapmış sayılır.
• Kural ihlali tespit edilen katılımcıya “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi” http://www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-9-24_05_2016.pdf , ENG: http://www.tfsf.org.tr/en/download/contest_regulatory_standards.pdf)”nin 13. Maddesindeki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer katılımcılara ekstra bir hak tanımaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. Durumdan FIAP da bilgilendirilir.
• Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden veya FIAP kırmızı listesinde yer alan katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
• Düzenleyici kurum; jüri değerlendirilmesinden önce TFSF kısıtlamalılar listesi ile FIAP Kırmızı Liste’de olup bu yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.
• TFSF ve FIAP patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF ve FIAP üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF ve FIAP kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF ve FIAP elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ve FIAP ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF ve FIAP tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
• Fotoğrafta nesne olarak kullanmışmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb gibi şeylerin telif sorumluluğu yarışmacıya aittir. Eser gönderenler bu konuda gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek anlaşmazlıklarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Organizasyon kuruluşu bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
• Jüri değerlendirmesi halka açık olabilir. Seyirciler Jüri toplantısına eğitim amaçlı izleyici olarak katılabilecek ama hiçbir surette yorum yapmayacaktır.
• Jüri, üye sayısının yarısından bir fazlası ile toplanabilir.
• İnternet üzerinden yarışmaya gönderilen fotoğraflarda, sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde info@altinjuri.com adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecektir. Bu e-mail adresi sadece fotoğraf yükleme problemiyle ilgili kullanılabilecektir; bu mail adresine fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılmış olunması anlamında değerlendirilmez ve katılım kesinlikle kabul edilmez.
• Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için TFSF veya organizasyon sorumlu olmayacaktır.
• Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası anlaşmazlıklarda TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi ile Düzenleme Kurulu ve TFSF YK kararları geçerlidir.
• Tüm katılımcılara ödül almış ve sergilemeye değer bulunmuş eserlerin yer aldığı bir dijital albüm/gösteri, Nisan 2018 tarihi itibariyle 6 ay boyunca www.altinjuri.com adresinden dijital olarak indirilmeye hazır tutulacaktır.

YAYIN VE TELİF (KULLANIM) HAKKI:
• Ödül ve sergileme alan fotoğraflar Adana Rotary Kulübü arşivinde saklanacaktır. Bu fotoğraflar sahiplerinin isimleri belirtilmek kaydı ile Adana Rotary Kulübü tarafından haber, reklam amaçlı ve sosyal sorumluluk projelerinde fotoğrafçının ismi belirtilerek kullanılabilecek ve ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır).
• Adana Rotary Kulübü bu fotoğrafları sergileme, yayınlarında, basılı evrakında, dokümanlarında (takvim, ajanda, posta kartı, katalog, web sayfası, elektronik iletişim ve kayıt ortamları vs) ve diğer platformlarda tanıtım amaçlı olarak serbestçe kullanılabilecektir. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserlerinin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Adana Rotary Kulübü eserler için katılımcının yukarda verdiği izin/muvafakatname karşılığında ayrıca telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile Adana Rotary Kulübü’nün olacaktır.
• Adana Rotary Kulübü, hiçbir koşul altında, fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına izin vermez.
• Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
• Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
• Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, www.altinjuri.com internet sitelerinde yayınlanacak ve belirlenecek olan alanların kapasitesine bağlı olarak sergilenecektir. Ayrıca Yarışmada ödül ve mansiyon alan fotoğraflar www.tfsf.org.tr sitesinde ve TFSF’nin Sosyal Medya (Facebook, instagram, twitter vb) hesaplarında tanıtım amaçlı olarak yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak 2018’de yer alacaktır.
• Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.
• Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde sunulacaktır. Her bir jüri üyesine bir monitör verilecekse her biri en az 15 inç boyutunda olmalıdır. Fotoğrafın olması istenilen boyutları (pixel olarak), jüriye sunum sırasında salonda kullanılacak projeksiyon cihazının boyutlarından büyük olamaz.
• Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, Düzenleme Kurulu ve TFSF YK’nin kararları ile TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi geçerli olacaktır.
• Katılımcılar; TFSF’nin www.altinjuri.com adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

ÖDÜLLER-SERGİLEMELER:
Kavramsal Bölümü:
• FIAP Altın Madalya + 3500 TL
• FIAP Gümüş Madalya
• FIAP Bronz Madalya
• FIAP Mansiyonu (6 adet)

Manzara Bölümü:
• FIAP Altın Madalya + 3500 TL
• FIAP Gümüş Madalya
• FIAP Bronz Madalya
• FIAP Mansiyon (6 adet)
• FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü (Toplamda en fazla kabul (sergileme+ödül) alan fotoğrafçıya verilecektir).
• Adana Rotary Kulübü Özel Ödülü (Manzara Bölümü’nde – Plaket)
• Mersin Fotoğraf Derneği Özel Ödülü (Kavramsal Bölümü’nde – Plaket)
• Altın Oran Özel Ödülü (Kavramsal Bölümü’nde – Plaket)
• Sergilemeler (Toplam katılıma göre %8’den az olmamak üzere son turdaki ödül dışında kalan tüm fotoğraflar sergileme olarak kabul edilecektir.)

Yarışma Takvimi:
• Son gönderim tarihi : 19 Mart 2018 Pazartesi saat 23.59 (TSI)
• Jürinin toplanması : 24 Mart 2018
• Sonuçların açıklanması : 03 Nisan 2018
• Sergi ve Ödül Töreni : Nisan 2018 – Portakal Çiçeği Karnavalı içerisinde
Yarışma Sonuçları; www.altinjuri.com ve TFSF’nin www.tfsf.org.tr web adresinden 03 Nisan 2018 tarihinde duyurulacaktır.

Salon Başkanı: Mustafa GÖKÇEN

Jüri Üyeleri (Soyadı sırasına göre alfabetik olarak):
Reha BİLİR (ESFIAP) Sille Sanat Sarayı Yöneticisi, Konya – TR
Murat Ali HERSEKLİ Altınoran Düşünce ve Sanat Platformu, Adana – TR
Erdal KINACI Alanya Fotoğraf Derneği, Mersin – TR
Elena MARTYNIUK Fotoğraf Sanatçısı – Rusya
Erol ÖZER (EFIAP) Mersin Fotoğraf Derneği (MFD), Mersin – TR
Stratis TSOULELLIS Midilli Fotoğraf Derneği (FEM) Başkanı – Yunanistan
Gazi YÜKSEL KKTC Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fak. Öğr. Gör. – Kıbrıs
(Jürinin toplanması için %51 çoğunluk yeterlidir.)

Yedek Jüri Üyeleri:
Sezgin GUVEL (AFIAP) Arkaplan Fotoğraf Derneği, Adana
S. Haluk UYGUR (EFIAP) Çukurova Üni. İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi, Adana – TR

TFSF Temsilcisi: Tahsin SEZER (AFIAP)

Sekreterya/İletişim:
Altınjüri
Reşatbey Mah. 62031 Sok. No: 7 Yıldırım İş Merkezi Çatı Katı
01120 Seyhan – ADANA / TÜRKİYE
Tel: + 90 322 457 8 322

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) / Photographic Arts Federation of Turkey ve Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) tarafından onaylanmıştır.
TFSF Onay No: “TFSF 2018-017”
FIAP Onay No: “FIAP 2018-XXX”

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ