28.09.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

2017 Çocuk Gözüyle Paylaşmak Fotoğraf Yarışması

2017 Çocuk Gözüyle Paylaşmak Fotoğraf Yarışması

2017 Çocuk Gözüyle Paylaşmak Fotoğraf Yarışması

Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2017 Çocuk Gözüyle Paylaşmak Fotoğraf Yarışmasına 12 İle 18 Yaş Arasındaki Çocuk Ve Gençler Katılabilir. Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Düzenlediği 2017 Çocuk Gözüyle Paylaşmak Ödüllü Fotoğraf Yarışmasına 29 Aralık 2017 Saat 23:00 Kadar cocukgozuyle@aile.gov.tr Mail Adresine Fotoğraflar Gönderilerek Başvurulabilir.

2017 Çocuk Gözüyle Paylaşmak Yarışmasında Birinci, İkinci, Üçüncü Ve 3 Adet Mansiyon Ödülü DSLR Fotoğraf Makinesi Ve Temel Fotoğraf Eğitimi, En Fazla Sergilenecek 20 Fotoğraf İçin Tablet Ve Temel Fotoğraf Eğitimi Ödülleri Verilecektir. 18 Yaşından Küçük Yarışmacılar Veli İzin Belgesi Doldurmalıdır.

İletişim Bilgileri:
Gülbahar Bayrak
Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Adres: Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A Çankaya / Ankara
Kurumsal Telefon: 0(312) 705 5017
E-Posta: cocukgozuyle@aile.gov.tr

2017 Çocuk Gözüyle Paylaşmak Fotoğraf Yarışması Duyurusu

Yarışmanın Adı: “Çocuk Gözüyle Paylaşmak” Konulu Fotoğraf Yarışması,

Yarışmanın Konusu:
Amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 12-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin “Çocuk Gözüyle Paylaşmak” konulu fotoğraf yarışmasına katılımlarının sağlanması.

Ads
 

GÜNCEL BURS DUYURULARINI KAÇIRMA

Facebook Sayfamızı Takip Et.

Twitter’da Takip Et.

Instagram’da Takip Et.

Yarışmanın Amacı:
• Çocuklar arasında paylaşma duygusunu ve bilincini artırmak;
• Çocukların fotoğraf sanatı ile kendilerini ifade edebilmelerine olanak sağlamak;
• Çocukların sanata olan ilgisini artırmak ve potansiyelini ortaya çıkarmaktır.

Yarışmanın Organizasyonu:
“Çocuk Gözüyle Paylaşmak” konulu fotoğraf yarışması Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmekte olup, yarışmanın yürütücülüğü Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecektir.

Kategori ve Bölümler:
“Çocuk Gözüyle Paylaşmak” Fotoğraf Yarışması; Sayısal (Dijital) kategoride ve Renkli veya Siyah-Beyaz Fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür. Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Genel Katılım Koşulları:
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.
• Yarışma; 12-18 yaş aralığındaki T.C. vatandaşı tüm çocuk ve gençlere açıktır. Jüri ve Düzenleme Kurulu üyeleri ile birinci dereceden yakınları (akrabaları) yarışmaya katılamazlar. Son Katılım Tarihi itibariyle 18 yaş ve altı (29.12.1999 ve daha sonra doğumlu) katılımcıların ekteki Veli/Vasi muvafakatname/izin belgesini cocukgozuyle@aile.gov.tr adresine 29.12.2017, saat 23.00 (TSI)’ e kadar, yarışma fotoğrafları ile birlikte göndermeleri gerekmektedir. Bu belgeyi göndermeyen 18 yaş altı katılımcılar yarışma dışı bırakılacaktır.
• Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 3 (üç) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafla katılabilir. Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da sergilemeye değer eserler arasına da seçilebilir.
• Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir ulusal veya uluslararası yarışmada ödül almış fotoğraflar (sergileme ve satın alma hariç) ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Söz konusu fotoğraf bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda katılımcıya kural ihlali sayılır.
• Fotoğrafların aslı bozulmayacak şekilde çeşitli dijital fotoğraf işleme programları ile işlenmesine yönelik herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.
• Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj) ve cep telefonu ile çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir.
• Katılımcı, cocukgozuyle@aile.gov.tr adresine yarışma için gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
• Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
• Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali sayılır.
• Kural ihlali yapan kişilerin ödülü iptal edilir; ödül yeri boş bırakılır; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
• Yarışma sonunda ödül ve sergileme kazanan eserler albüm kitap haline getirilecektir.
• Şartnamede belirtilen ödüller, ödül töreni sırasında takdim edilecektir.
• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. ASPB, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir.
• Yarışma sonuçları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ nın www.aile.gov.tr adresinden ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve e-posta yoluyla bildirilecektir.

Telif (Kullanım) Hakları:
• Dereceye girerek ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ nın arşivlerinde kalacaktır. Anılan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve içerik sınırı olmadan ASPB’ nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir; kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuzdan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ödül, mansiyon ya da sergilenmeye değer bulunan eserlerin görsellerini; Bakanlık ve Bakanlık uzantılı internet sayfalarında, Tv yayınlarında, internet ve sosyal medya sitelerinde, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemesi olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline sahip olacaktır. Aday bu hususa herhangi bir itirazda bulunamayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
• Yarışma sonunda ödül ve sergileme kazanan eserler albüm kitap haline getirilecektir.
• Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ nın www.aile.gov.tr web adresi ile ASPB’ nin Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacaktır.
• Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.
• Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Jüri kararları geçerlidir.
• Katılımcılar; cocukgozuyle@aile.gov.tr adresine fotoğraflarını göndermekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi
• Yarışmaya katılım sadece e-posta yoluyla gerçekleştirilecektir.
• Fotoğraflar mail olarak cocukgozuyle@aile.gov.tr adresine gönderilecektir.
• Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve ekteki Veli/Vasi muvafakatname/izin belgesi ile birlikte tek bir e-postada gönderilmelidir.
• Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo vb. bilgiler bulunmamalıdır. Tarih ve saat bilgisi bulunması yönünde sakınca yoktur.
• Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında ve en az 2400 pixel çözünürlükte kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 MB’ den (siyah-beyazlarda 1 MB’ den) az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.
• Her bir fotoğraf dosyasının ismi en fazla 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
• İsimlendirme:
1. adım: Eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ahmet IŞIK” isimli katılımcı için aisik veya ahmet veya isik gibi).
2. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 3’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
3. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin Ahmet Işık isimli katılımcının 1 no’lu “Paylaşmanın Gücü” adlı fotoğrafı için isimlendirme “aisik1_paylasmanin_gucu” gibi olur…
• E-posta adresine fotoğraf yükleme veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya katılımcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde Sekreterya ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.
• Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.

Yarışma Takvimi:
Yarışmaya Son Katılım Tarihi : 29.12.2017 Cuma, saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplanma Tarihi : 08.01. 2018 Pazartesi
Sonuç Bildirim Tarihi : 15.01. 2018 Pazartesi
Ödül Töreni ve Sergileme Tarihi : 21.01.2018 Pazar, Saat 15.00

Seçici Kurul Üyeleri:
Dr. Selahattin GÜVEN ASPB Çocuk Hizmetleri Genel Müdür V.
Coşkun ARAL Uluslararası Savaş Fotoğrafçısı-Belgesel Yapımcısı
Fadime ÖZKAN Gazeteci-Köşe Yazarı, Star Gazetesi
Sinan SERTEL Yönetmen
Merih AKOĞUL Fotoğraf Sanatçısı – Yazar – Eğitmen
İsmail KÜÇÜK Fotoğraf Sanatçısı
Hamit YALÇIN Fotoğraf Sanatçısı

Seçici Kurul en az beş kişi ile toplanır. Toplantı günü yeterli çoğunluk sağlanamazsa toplantı bir hafta içinde yinelenir.

Ödül/Sergilemeler:

Birincilik DSLR fotoğraf makinesi + Temel fotoğraf eğitimi
İkincilik DSLR fotoğraf makinesi + Temel fotoğraf eğitimi
Üçüncülük DSLR fotoğraf makinesi + Temel fotoğraf eğitimi
Mansiyon (3 adet) DSLR fotoğraf makinesi + Temel fotoğraf eğitimi

Sergileme (En fazla 20 adet) Tablet + Temel fotoğraf eğitimi

Yarışma İletişim – Sekreterya:

Gülbahar BAYRAK
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Adres: Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A Çankaya / ANKARA
Kurumsal Telefon: 0(312) 705 5017
E-posta: cocukgozuyle@aile.gov.tr

18 Yaş Altı Katılımcılar İçin Veli İzin Belgesini İndirmek İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ