27.11.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

2017-2018 Mesleki Ve Teknik Eğitim Yenilikler

2017-2018 Mesleki Ve Teknik Eğitim Yenilikler

2017-2018 Mesleki Ve Teknik Eğitim Yenilikler

2017-2018 Mesleki Ve Teknik Eğitim Modelinde Yapılan Yenilikler

2017-2018 Mesleki Ve Teknik Eğitim Yeni Model İle 12 Yıllık Zorunlu Eğitim Kapsamına Dahil Edildi. Mesleki Eğitimdeki Öğrenciler İçin Staj İmkanı Sağlayan İşletmeler İçin Devlet Desteği Sağlandı. Yüksek Öğrenim Ön Lisans Programlarına Geçişte Ek Puan Uygulaması Başlatıldı. Mesleki Ve Teknik Eğitim Kapsamındaki Öğrenciler İş Kazaları Ve Meslek Hastalıklarına Karşı Sigortalandı. Meslek Lisesi Mezunlarının Tamamına Teknisyen Unvanı Verildi. Organize Sanayi Bölgelerinde Açılan Meslek Liseleri İçin Teşvik Uygulaması Genişletildi.

2017-2018 Mesleki Ve Teknik Eğitim Yenilikler

Milli Eğitim Bakanlığı Sektör Odaklı Yeni Mesleki Ve Teknik Eğitim Modelini Hayata Geçirdi
2017-2018 Eğitim Ve Öğretim Yılı Mesleki Ve Teknik Eğitim Alanında Uygulamaya Konulan Birçok Yenilikle Beraber Başlıyor.
Ülkemizde Birçok İşletme Sahibi, Mesleki Ve Teknik Eğitim Almış Nitelikli Personel İhtiyacı Bulunduğunu Ancak Aradığı Özellikte Elemanı Bulamadığını İfade Ederken, Bir Kısım İnsanımız Da Çalışabileceği Bir İş Bulamamaktan Şikâyetçi.
Ülkemizin Nitelikli İş Gücü İhtiyacının Karşılanması İçin Sektörün Taleplerine Kulak Veren Milli Eğitim Bakanlığı, Sektörle Etkili İşbirliğini Öngören Yeni Mesleki Ve Teknik Eğitim Modelini Hayata Geçirdi.

Uygulamaya Konulan Yeni Modelin Ayrıntıları;

Ads

1. 1. Çıraklık Eğitimi 12 Yıllık Zorunlu Eğitim Kapsamına Alındı
6764 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikle Yaygın Mesleki Eğitim Kapsamında Bulunan Çıraklık Eğitimi Zorunlu Örgün Ortaöğretim Kapsamına Alınmıştır. İş Başı Eğitimi İle Usta Yetiştirilmesi Sağlanarak Sektörün Nitelikli İşgücü İhtiyacının Karşılanması İçin Önemli Bir Adım Atılmıştır.
Mesleki Eğitim Merkezlerinde Verilen Çıraklık Eğitiminin Zorunlu Ortaöğretim Kapsamına Alınması İle Hem Okuyup Hem De Para Kazanarak Hayata Erken Atılmak İsteyen Gençlerimize Ve Ailelerine De Yeni Bir Alternatif Ortaöğretim İmkânı Sunulmuş Oldu.
Ustalık Programlarının Verileceği 4 Yıllık Süre Zarfında İsteyenler Fark Derslerini De Vererek Lise Mezunu Olabilecekler Ve İsterlerse Üniversite Sınavlarına Girerek Yükseköğretime Devam Edebilecekler.
Ustalık Programlarına Devam Eden Öğrencilerimiz İçin Pansiyon İmkanı Sağlanmıştır.
İşletmeler, İhtiyaçları Doğrultusunda Nitelikli İşgücünü Yetiştirmek Amacıyla Kendi Bünyelerinde Ustalık Programları Açabilecektir. Bu İşletmelere Talep Etmeleri Halinde Bakanlığımızca Program Ve Öğretmen Desteği Sağlanacaktır.

1. 2. Öğrencilere Beceri Eğitimi Ve Staj İçin Kapılarını Açan İşletmelere Devlet Desteği Sağlandı
Öğrencilerin İşletmelerde Gerçek İş Ortamında Yaptıkları Beceri Eğitimleri Ve Stajlar Nitelikli Bir Mesleki Eğitim İçin Büyük Bir Önem Arz Etmekte. İşletmelerde Beceri Eğitimi Ve Staj Yaptırmakla Yükümlü Bulunan İşletmeler Tarafından Öğrencilere Ödenen Asgari Ücretin En Az %30’una Tekabül Eden 380 TL’nin 2/3’ü Olan 253 TL’sinin İşverenlere Devlet Katkısı Olarak Ödenmesi Sağlandı. Böylece Daha Fazla İşletmenin Daha Çok Öğrenciye Beceri Eğitimi Ve Staj İmkanı Sağlanmasının Önü Açıldı.
Uygulamanın Başladığı Şubat 2017’den Bu Zamana Kadar İşverenlere Toplam 239.4 Milyon Tl Devlet Katkısı Sağlanmış Oldu.

1. 3. Ön Lisans Programlarına Geçişte İlave Puan Uygulamasına Geçildi
Üniversitelerin Ön Lisans Programlarına Sınavsız Geçiş Uygulamasına Son Verildi Ve Bunun Yerine Öğrenim Gördüğü Alanda Ön Lisans Programlarına Devam Etmek İsteyenlere İlave Puan Uygulamasına Geçildi. Yapılan Bu Değişiklikle Meslek Liselerinde Ve Meslek Yüksekokullarında Verilen Eğitimin Kalitesinin Yükseltilmesi Ve Böylece Daha Nitelikli İşgücü Yetiştirilmesinin Önü Açıldı.

1. 4. Öğrenciler İş Kazaları Ve Meslek Hastalıklarına Karşı Sigortalandı
Mesleki Ve Teknik Ortaöğretim Okullarına Devam Eden Öğrenciler, Alan Eğitimine Başladıkları Andan İtibaren Mezun Oluncaya Kadar İş Kazaları Ve Meslek Hastalıklarına Karşı Sigortalandı.

1. 5. Meslek Lisesi Mezunlarının Tamamına Teknisyen Unvanı Verildi
Bu Güne Kadar Yalnızca 3795 Sayılı Kanunda Belirtilen Mesleki Ve Teknik Eğitim Okul Türlerinden Mezunlara Teknisyen Unvanı Verilmekte İken 6764 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikle Bundan Böyle Tüm Meslek Lisesi Mezunlarına Da Teknisyen Unvanı Verilmesi Sağlandı.

1. 6. Öğretim Programları Yenilendi
Mesleki Ve Teknik Ortaöğretimde, 53 Meslek Alanı Ve Bu Alanlara Ait 199 Meslek Dalının Öğretim Programlarının Tamamı Ulusal Ve Uluslararası Meslek Standartları, Sektörün Talepleri, Bilimsel Ve Teknolojik Gelişmeler Gözetilerek İlgili Alan Uzmanları, Sektör, Meslek Kuruluşu, Üniversite Ve Diğer Paydaş Temsilcilerinin Katkı Ve Katılımları İle Modüler Yapıda Kazanımlara Dayalı Olarak Güncellendi.
Programlarla Birlikte Haftalık Ders Çizelgeleri De Yenilenerek Kademeli Olarak Uygulamaya Konuldu.
Meslek Öğrenen Gençlerimizin Ahilik Kültürümüzün Değerleri İle Yoğrulmuş Bir Meslek Ahlakına Sahip Olarak Yetiştirilmesi, Ahilik Kültürünün Gelecek Kuşaklara Aktarılması, Meslek Ahlakının Meslek Hayatındaki Önemi İle Milli Ve Manevi Değerlere Yönelik Farkındalık Oluşturulması Amacıyla Mesleki Ve Teknik Ortaöğretim Okullarının 9. Sınıfında Uygulanan Mesleki Gelişim Dersine Meslek Ahlakı Ve Ahilik Modülü Eklendi. Hazırlanan Modülde “Vatan Sevgisi” Değerinin İçinde 15 Temmuz Kalkışması, Şehitlerimiz Ve Kahraman Gazilerimize Ayrıca Yer Verildi.

1. 7. Tematik Mesleki Ve Teknik Eğitim Uygulaması Başlatıldı
Toplumdaki Mesleki Ve Teknik Eğitim Algısına Olumlu Katkı Sağlamak, Sektörün İhtiyaç Duyduğu Nitelikli İş Gücünü Sektörle İş Birliği İçinde Yetiştirmek, Sektörle İş Birliği Açısından Örnek Okul Modeli Oluşturmak, Sektörün Mesleki Ve Teknik Eğitime Olan İlgisini Ve Desteğini Artırmak, Başarılı Öğrencilerin Yükseköğretim Görerek Alanında Uzmanlaşmasına Temel Oluşturmak Amacıyla Ülkemizde Belirli Bir Sektörün Öne Çıktığı Ve Yoğunlaştığı Merkezlerde Sadece Bu Sektörün İhtiyaç Duyduğu Nitelikli İş Gücünü Yetiştirmek Üzere “Bir Meslek Alanında” Eğitim Verilen Tematik Mesleki Ve Teknik Anadolu Liseleri Açılmıştır.
12 İlde Bulunan 19 Tematik Meslek Lisesi Bu Yıl İlk Defa Öğrenci Alarak Eğitim-Öğretime Başlıyor.
Tematik Eğitim Yapılacak Meslek Liseleri İlgili Alanda Büyük Ölçekli İşletmeler İle En Az 10 Yıl Süreli İşbirliği Protokolü Yapılarak Açılabiliyor Ve Sektörle Birlikte Yönetiliyor.
Tematik Meslek Liseleri Protokol Yapılan İşletmenin Yasal Temsilcisinin De Üyesi Olduğu Okul Yönetim Kurulunca Yönetiliyor Ve Okula Yönetici Görevlendirme, Öğretmen Atama, Öğrenci Seçimi, Program Ve Öğretim Materyali Geliştirme, Eğitim Ortamlarının Donatılması, Öğretmenlerin İşbaşında Hizmet İçi Eğitimi, Öğrencilerin İşletmede Beceri Eğitimleri Ve Stajı, Öğrencilere Burs Verilmesi, Mezunların İstihdamı, Sektörde Meydana Gelen En Son Teknolojik Yeniliklerin Sektör Uzmanlarınca Öğrencilere Aktarılmasının Sağlanması Vb. Konularda Sektörle İşbirliğine Gidiliyor.

1. 8. Tüm İl Ve İlçelerde Mesleki Ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulları (Mtoyk) Oluşturuldu
Mesleki Ve Teknik Eğitimde Okul-Sektör İşbirliğini Güçlendirmek, Sektörün Ve İlgili Tüm Paydaşların Yerel Düzeyde Mesleki Ve Teknik Eğitimin Gelişimine Katkılarını Sağlamak, Mezunların İstihdamını Kolaylaştırmak, Öğrencilerin İşletmelerde Beceri Eğitimi Ve Staj İmkanlarını Artırmak, Eğitim Ortamlarının İyileştirilmesinde Yerel Kuruluşların Desteğini Almak, Öğretmenlerin Mesleki Gelişimleri İçin İşletmelerde İşbaşı Eğitim Şeklinde Hizmet İçi Eğitim İmkanlarını Artırmak Amacıyla Okul Müdürlerinin, İl/İlçe Milli Eğitim Temsilcilerinin, Sektör Ve Meslek Kuruluşu Temsilcilerinin, Üniversite, Belediye Ve İlgili Diğer Kamu Ve Özel Kurum Ve Kuruluş Temsilcilerinin Üye Olarak Yer Aldığı Türkiye Genelinde Tüm İl Ve İlçelerde “Mesleki Ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulları” Oluşturuldu.

1. 9. Mesleki Ve Teknik Eğitim Okullarının Performansları İzlenerek Her Okula Karne Verilecek
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılından İtibaren Türkiye Genelinde Mesleki Eğitim Merkezleri Dâhil Tüm Mesleki Ve Teknik Ortaöğretim Okul/Kurumlarının Performansları İzlenerek Değerlendirilecek Ve Karne Verilecek.
Mesleki Ve Teknik Ortaöğretim Okul Ve Kurumları;
– Eğitim-Öğretim Ortamları,
– Öğrenci Başarı, Devam Ve Disiplin Durumu,
– Rehberlik Çalışmaları,
– Proje Ve Okul-Sektör İşbirliği Çalışmaları,
– Sosyal Etkinlik Çalışmaları,
– Okul Sağlığı Çalışmaları,
– Yönetim,
Şeklinde 7 Tema Ve Bu Temalara Ait Toplam 70 Gösterge/Kriter Çerçevesinde Yıllık Bazda Performans İzleme Ve Değerlendirmesine Tabi Tutulacak.
Performans İzleme Ve Değerlendirme Sonuçlarına Göre Başarılı Okullara Ödül Verilecek.

1. 10. Sektörle İşbirliği Çalışmaları Artarak Devam Ediyor
Mesleki Ve Teknik Eğitimde Sektör İşbirliğini Güçlendirmek, Kaliteyi Artırmak, Eğitim Alt Yapısını Güçlendirmek, Bireylerin İstihdamını Kolaylaştırmak, Öğretmenlerin Ve Sektörde Çalışanların Mesleki Bilgi Ve Becerilerini Artırmak, Öğrencilere Burs Sağlamak Amacıyla 82 Farklı Kurum/Kuruluşla Yapılan 66 Protokol Yürürlüğe Konuldu.
Kosgeb İle Yapılan İşbirliği Protokolü Sayesinde Meslek Lisesinden Mezun Olan Öğrencilere Yeni Girişimci Desteğine Başvurma Hakkı Verildi. Bu Kapsamda Meslek Lisesi Mezunlarına 50 Bin Tl Hibe Ve 100 Bin Tl De Faizsiz Kredi Desteği Sağlanmış Oldu.
Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (Mess), Mess Eğitim Vakfı Ve Bakanlık Arasında İmzalanan Protokol İle 9. Sınıf Öğrencilerine Aylık 100 Tl, 10, 11 Ve 12. Sınıf Öğrencilerine İse Aylık 200 Tl Burs Verilmesi Sağlandı. Bu Kapsamda Geçtiğimiz Eğitim-Öğretim Yılında 2.042 Öğrenciye Toplam 3,5 Milyon Tl Burs Verildi. Yeni Eğitim Yılında Yaklaşık 5 Bin Öğrenciye Daha Burs Verilmesi Öngörülüyor.
Okul-Sektör İşbirliğini Güçlendirmek Ve İşletmelerin Bulundukları Yerlerde Faaliyet Gösteren Okullara Sahip Çıkmalarını Ve İşbirliği Yapmalarını Özendirmek Amacıyla Tüm Mesleki Ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının En Az Bir Sektör Kuruluşu İle Protokol Yapmaları Esasına Dayalı Okul Hamiliği Projesi Başlatıldı. Proje Kapsamında Önümüzdeki Eğitim-Öğretim Yılında Okul-Sektör İşbirliği Çalışmalarına Hız Verilecek.

1. 11. Eğitim-Sektör İstişare Toplantıları Devam Edecek
Mesleki Ve Teknik Eğitimde Yapılan İyileştirme Çalışmalarını Sektöre Aktarmak, Karşılıklı Görüş Alış Verişinde Bulunmak, Mesleki Ve Teknik Eğitimde Eğitim-Sektör İşbirliğini Geliştirmek Amacıyla Bakanlıkça İllerde Düzenli Periyodlarla Eğitim-Sektör İstişare Toplantıları Yapılıyor.
İstişare Toplantılarına O İlin Sanayi Ve Ticaret Odası, Esnaf Ve Sanatkârlar Odaları Birliği Temsilcileri, Organize Sanayi Bölgesi Temsilcileri, Okul Ve İl/İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Akademisyenler, Öğretmenler, Sendikalar, Stk’lar Ve Diğer Paydaş Kurum Temsilcileri Katılıyor.
Bu Güne Kadar 34 İlde Yapılan Toplantılara Toplam 6.350 Kişiyle Görüş Alışverişinde Bulunulmuştur.
Toplantılar Bu Öğretim Yılında Da Farklı İllerde Planlı Bir Şekilde Yapılmaya Devam Edilecek.

1. 12. Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) Açılan Özel Meslek Liselerine Sağlanan Devlet Teşviki Uygulaması Genişletildi
İşletmelerin Kendi İhtiyaçlarına Uygun Nitelikli İşgücünü Bizzat Kendi İşletmelerinde Yetiştirebilmelerini Temin Etmek Amacıyla Organize Sanayi Bölgelerinde (Osb) Kapsama Dâhil Meslek Alanlarında Eğitim-Öğretim Faaliyeti Gösteren Özel Meslek Liselerine Öğrenci Başına Alanlara Göre 4.270 Tl İle 6.900 Tl Arasında Değişen Tutarlarda Devlet Teşviki Sağlanıyor.
Bakanlar Kurulu Kararı İle Yapılan Değişiklik Sonucunda Osb’lerde Açılan Özel Meslek Liselerine Sağlanan Teşvik Uygulamasından Elde Edilen İyi Sonuçların Yaygınlaştırılması Amacıyla Osb Dışındaki Özel Meslek Liseleri De Kapsama Alınarak Toplam 27 Meslek Alanında Teşvik Verilmeye Başlandı.
Mevcut Durumda 59 Özel Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Teşvikten Faydalanmakta Olup Bu Okullarda 30.579 Öğrenci Eğitim Görmektedir.

1. 13. Öğrenci Devamsızlıkları Takipte
Mesleki Ve Teknik Ortaöğretim Öğrencilerinin Devamsızlıklarının Azaltılması Amacıyla Alınacak Tedbirler Geçtiğimiz Eğitim-Öğretim Yılında Bakanlıkça Valiliklere Duyuruldu.
Buna Göre İl/İlçe Milli Eğitim Ve Okul/Kurum Müdürlüklerince Öğrenci, Öğretmen, Yönetici Ve Velilere Yönelik Seminerler Düzenlenecek; Farkındalık Çalışmaları, Okul Devamsızlıkları Önleme Ekibi Kurulması, Devamsızlığı Bulunmayanların Ödüllendirilmesi, Çalışmak Zorunda Olan Öğrencilere Maddi Destek Sağlanması, Devamsızlık Yapmaya Meyilli Öğrencilerin Tespit Edilerek Sosyal, Sportif Faaliyetlere Katılımının Teşviki Vb. Bir Çok Faaliyet Gerçekleştirilecek.
İl/İlçe Milli Eğitim Ve Okul/Kurum Müdürlüklerince Devamsızlıkların Önlenmesi Amacıyla Alınan Tedbirler Bakanlıkça 1. Ve 2. Dönem İtibariyle İzlenecek. Bu Amaçla Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Web Sayfasında Okul/Kurum Uygulaması Üzerinde (Mtegm.Meb.Gov.Tr/Devamtakip) Bir İzleme Formu Geliştirilerek İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin Kullanımına Açıldı.

1. 14. Meslek Liseleri Proje Çalışmalarında Zirvede
2017 Yılında Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlarca Avrupa Birliği Bakanlığı, Eğitim Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına (Türkiye Ulusal Ajansı) Sunulan Ve Hibe Almaya Hak Kazanan 526 Projenin 475’i (%87) Meslek Liseleri Tarafından Hazırlandı.
Bu Projeler Kapsamında Mesleki Ve Teknik Ortaöğretim Okullarına Toplamda 16,3 Milyon Avro Hibe Desteği Sağlanacak,
Söz Konusu Projeler İle Öğrenci Ve Öğretmenler Uluslararası Değişim Programlarına Katılacak, Okullara Teknoloji Transferi Sağlanacak, Eğitim Ve Öğretim Materyalleri Geliştirilecek, Öğrenci Ve Öğretmenler Yurt Dışında İşbaşı Eğitimi Alacaklar.

1. 15. Mesleki Ve Teknik Eğitimde Tanıtım Atağı Başlatıldı
Mesleki Ve Teknik Eğitimde Yapılan Son Değişikliklerin Kamuoyu İle Paylaşılması Ve Farkındalık Oluşturulması İçin Bakanlıkça Mesleki Ve Teknik Eğitim Alanında Tanıtım Kampanyaları Düzenlendi.
Bu Kapsamda, Mesleki Ve Teknik Eğitimin Önemi Ve Gençlere Sunduğu Fırsatlar Konusunda Kamuoyunu Bilgilendirmek Amacıyla Kamu Spotları Ve Tanıtım Filmleri Hazırlanarak Ulusal Ve Yerel Basında Yayımlandı. Aynı Şekilde Afişler Ve El Broşürleri Hazırlanarak Tüm Valiliklere Gönderildi.
Tanıtım Çalışmaları Bu Eğitim Ve Öğretim Yılında Da Artarak Devam Edecektir.

1. 16. Sektörün Talepleri Doğrultusunda Yeni Alanlar Açılıyor
Ülkemizin Havacılık Alanında Kaydettiği Gelişme Ve Büyümeye Paralel Olarak Havacılık Sektöründe Önümüzdeki Süreçte Ortaya Çıkacak Nitelikli İşgücü İhtiyacını Karşılamak Üzere Sivil Havacılık Alanı Yer Hizmetleri Meslek Dalı Öğretim Programı Hazırlanarak Ankara, İstanbul Ve Rize İllerinde Bulunan 8 Mesleki Ve Teknik Ortaöğretim Okulu Bünyesinde Sivil Havacılık Alanı Yer Hizmetleri Dalında Eğitim Verilmeye Başlandı.
Maden Sektöründe İhtiyaç Duyulan Nitelikli Meslek Elemanlarının Yetiştirilmesi Amacıyla Maden Teknolojisi Alanı Öğretim Programı Hazırlandı Ve Ankara, Artvin, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Sivas, Tekirdağ Ve Zonguldak İllerinde Bulunan 13 Mesleki Ve Teknik Ortaöğretim Okulu Bünyesinde Madencilik Teknolojisi Alanı Madencilik Dalında Eğitim Verilmeye Başlandı.
Makine Teknolojisi Alanında Yeni Bir Dal Olarak İlave Edilmek Üzere Sektörün Talebi Üzerine Tıbbi Cihaz Üretimi Dalı Öğretim Programı Hazırlanarak Uygulamaya Konuldu. Bu Kapsamda 2017-2018 Öğretim Yılından İtibaren Türkiye’de İlk Kez Samsun Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesinde Söz Konusu Dalda Eğitim Verilmeye Başlanacak.

1. 17. Eğitim Verdiği Meslek Alanında Rol-Model Oluşturacak Meslek Liseleri Açılıyor
Güneş Ve Rüzgar Zengini Türkiye’de Yenilenebilir Enerjinin İlk Kurumu Olacak Ve Elektrik, Isınma Gibi Kullanılan Tüm Enerjisini Güneş Ve RüzgArdan Sağlayacak Çevre Dostu Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 2017-2018 Eğitim Ve Öğretim Yılından İtibaren Ankara İli Etimesgut İlçesinde Faaliyete Geçecek.
Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylerin Her Birey Gibi Eşit Hak Ve Fırsatlara Sahip Olmasını Sağlayarak, Onları Üretken, Kendine Yeten Bağımsız Bireyler Olarak Topluma Kazandırmak Ve Akranlarıyla Aynı Ortamda Eğitim Almalarını Sağlamak Amacıyla Ülkemizde İlk Defa Ankara İli Çankaya İlçesinde Serçev Engelsiz Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 2017-2018 Eğitim Ve Öğretim Yılından İtibaren Faaliyete Geçecek.

1. 18. Öğretmenler Sektörde İşbaşı Eğitim Alarak Bilgi Ve Becerilerini Geliştiriyor
Meslek Dersi Öğretmenlerinin Uluslararası Düzeyde Yapılan Çalışmaları Yakından Takip Etmelerini, Sahip Oldukları Bilgi Ve Becerileri Güncellemelerini Ve Bu Bilgi Ve Becerilerini Öğrencilerine Aktarmalarını Sağlamak Amacıyla Yabancı Dil Yeterlilikleri Geliştirilecektir. Bu Amaçla Öğretmenler Yurtdışında 3 Ay Süreyle Mesleki Yabancı Dil Eğitimi Alacaklar. Bu Kapsamda 2017 Yılında 64 Öğretmen İngiltere’ye Gönderilecek Olup 2018 Yılında Da 100 Öğretmenin Gönderilmesi Planlanmaktadır.
81 İlde Üniversiteler Ve Sektör İle Protokoller İmzalanarak Meslek Dersi Öğretmenlerinin Gerçek İş Ortamlarında Eğitim Almaları Sağlanmıştır.
Meslek Dersi Öğretmenlerinin Mesleki Bilgi Ve Becerilerini Geliştirmek Amacıyla 2017 Yılında 10 Bin Öğretmenin Hizmet İçi Eğitim Alması Planlanmış Olup 6 Bin Öğretmenin Eğitimi Tamamlanmıştır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ