<style>.lazy{display:none}</style>15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Resim Yarışması
22.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Resim Yarışması

15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Resim Yarışması

15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Resim Yarışması

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Resim Yarışması Başvuruları.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 4 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 3.500 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 3 Bin Türk Lirası
Mansiyon Ödülü 2.500 Türk Lirası

Projenin Adı:
“Bakanlığımıza bağlı resmi ortaokullar arasında düzenlenecek olan resim yarışması”

Konusu:
Ülke genelindeki MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı resmî ortaokullarda 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri kapsamında günün anlam ve önemini belirten demokrasi, millî birlik ve beraberlik, vatan sevgisi, yurt savunması ile şehitlik konularında resim yarışması düzenlenmesi.

Alanı:
Ülke geneli

Ads

Hedef Grubu:
Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı ortaokullarda okuyan 5.- 8. sınıf öğrencileri.

Amacı:
a.) Çocuklarımızın ve gençlerimizin demokrasi, millî birlik ve beraberlik, vatan sevgisi, yurt savunması ile şehitlik konularında farkındalığının artırılması,

b.) Geleceğin teminatı olan çocuklara ve öğrencilere, millî, manevi ve insani değerleri ile tarihsel ve kültürel hassasiyetleri kazandırmak,

c.) Öğrencilerde ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına saygılı ve devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş bireyler olmaları konusunda farkındalık oluşturmak.

Uygulamaya İlişkin Açıklamalar
a. Yarışma koşulları okul müdürlüğü tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.

b. Öğrenciler tarafından hazırlanmış olan eserler okul müdürlüklerine teslim edilecektir.

c. Okullarda “resim” dalında branş öğretmenlerinden oluşturulacak iki ayrı komisyon tarafından eserler değerlendirilecektir.

d. Okul müdürlüklerinde kurulan komisyon tarafından; yarışmaya katılan öğrencilerin
hazırlamış oldukları eserlerin özgün olmadığı tespit edilenler tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmayacaktır.

e. Okul müdürlüğünce birinci olan eserler tutanakla onaylanarak ilçe millî eğitim müdürlüğüne teslim edilecektir. (Faaliyet Takvimi: 7/4. sıra)

f. Okullardan gelen eserler ilçe milli eğitim müdürlüğünce kurulacak komisyon tarafından değerlendirmeye alınacak ve birinci olan eser il milli eğitim müdürlüklerine teslim edilecektir. (Faaliyet Takvimi: 7/5. sıra)

g. İl milli eğitim müdürlükleri tarafından ilgili milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, branş öğretmenlerinin bulunduğu İl Değerlendirme Komisyonu oluşturulacak, ilçelerden gelen eserler Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirmeye alınacak ve sadece il birincisi seçilen eser Ek-1 doğrultusunda düzenlenen tutanak ve Ek-2 Katılım Formu ve Taahhütname ile Bakanlığımıza gönderilecektir. (Faaliyet Takvimi: 7/6. sıra)

h. Resimler PTT kargo hizmeti aracılığı ile (Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Atatürk Bulvarı 06648 Bakanlıklar/ANKARA) adresine gönderilecektir.

i. Resim dalında İl birincisi olan eser, il değerlendirme komisyonu tarafından tutanakla onaylanarak Bakanlığımıza gönderilecektir. Tutanaksız gönderilen eserler derecelendirmeye alınmayacaktır.

j. İl birincisi olan eserin dışındaki (ikinci, üçüncü, mansiyon vb.) diğer eserlerin Bakanlığımıza gönderilmesi halinde seçici kurul tarafından değerlendirmeye alınmayarak bu konuda hiçbir kurum veya şahsa iadesi yapılmayacak ve bu konuda hak iddia edilmeyecektir.

k. Bakanlığımıza ulaşan eserler sahiplerine iade edilmeyecek ve katılanlar tarafından üzerinde hiçbir hak talep edilmeyecektir.

l. Bakanlığımıza ulaşan eserler, oluşturulacak seçici kurul tarafından değerlendirilecek ve ilk üç (3) dereceye giren ve mansiyon alan eserler belirlenecektir.

m. Düzenlenecek yarışmada ilk üçe giren eserlerin sahibi olan öğrenciler ve mansiyon alan öğrenci aşağıdaki şekilde ödüllendirilecektir:

Birincilik Ödülü 4 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 3.500 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 3 Bin Türk Lirası
Mansiyon Ödülü 2.500 Türk Lirası

n. Ödül alacak öğrenciler covid-19 salgınının seyrine göre velileriyle birlikte 15-16 Temmuz2021 tarihinde Ankara’ya davet edilecektir. Ulaşım otobüs ile sağlanacaktır. Yol ücretleri; katılımcıların ibraz edecekleri otobüs biletlerine göre ödenecek olup, otobüs bileti ibraz etmeyenlerin ücretleri ise otobüs rayiç bedeli üzerinden ödenecektir. Katılımcıların yol, yemek ve konaklama ücretleri Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından ayrılan ödenekten karşılanacaktır. Yol ücretleri Ankara’da katılımcılara ödenecektir.

o. Öğrenci ve velilerinin 15-16 Temmuz2021 tarihlerindeki konaklama ve yemek organizasyonu Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce organize edilecektir.

p. Ülke genelinde resim dalında dereceye giren öğrencilere 15-16 Temmuz 2021 tarihleri arasında Ankara ilinde düzenlenecek törenle ödülleri verilecektir.

Resim Yarışması Şartları

Konusu: 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri kapsamında günün anlam ve önemini belirten demokrasi, millî birlik ve beraberlik, vatan sevgisi, yurt savunması ile şehitlik konularının resim olarak ifade edilmesi.

Yarışma Şartları:
a. Resimler sınıf ortamında görsel sanat öğretmenin gözetiminde yaptırılacaktır.

b. Her yarışmacı yarışmaya yalnız bir resimle katılacaktır.

c. Resimler 35×50 cm ölçülerinde resim kâğıdına yapılacaktır.

d. Her türlü resim tekniği ve boya malzemesi serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, yağlı boya, kuru boya, guaj boya vb.)

e. Kırışmış ve yıpranmış resimler kabul edilmeyecektir. Bu nedenle Bakanlığımıza gönderilecek eserlerin ambalajlanmasında köpük kullanılarak resmin zarar görmesi engellenecektir.

f. Resimler, sadece paspartulanarak iki mukavva arasına katlamadan, buruşturmadan ve rulo yapılmadan paketlenip Bakanlığımıza gönderilecektir.

g. Resmin ön yüzüne kesinlikle hiçbir bilgi yazılmayacak ve her yarışmacı eserinin arka yüzüne “9.RESİM YARIŞMASI ŞARTLARI”nın “i” bendindeki etiket formatına uygun olarak; ilini, ilçesini, öğrencinin adı soyadı, sınıfı ve cinsiyeti ile okulun adı, adresi ve telefon numarası 14 punto ile bilgisayarda yazılacaktır.

h. Tüm öğrenciler için Katılım Formu ve Taahhütnamede (Ek-2) yer alan veli izin onayı bölümünün doldurulması ve veli tarafından imzalanması zorunludur.
i. Eserlerin etiketlenmesi aşağıda belirtilen “etiket” formatına göre yapılacaktır. Etiketsiz eserler kabul edilmeyecektir.

j. Teslim tarihinden sonra Bakanlığımıza ulaşan resimler değerlendirmeye alınmayacak ve postadan doğabilecek gecikmeden dolayı Bakanlığımız sorumlu tutulmayacaktır.

k. Eserler incelenirken;

• Kompozisyon (amaca uygunluğu),
• Renklendirme (kullandığı boyanın tekniğini kullanabilirliği)
• Yaratıcılık (konuyu özgün olarak işleyebilmesi)
• Temizlik ve düzen (çerçeve düzeni, kâğıdın temizliği) konularında değerlendirme yapılacaktır.

l. Seçici Kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır. Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda hiçbir eserin ödüle layık görülmemesi durumunda Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.

Yarışmanın Görünürlüğü:
a) Yarışma sonunda dereceye giren eserler Bakanlığımız http://tegm.meb.gov.tr Web sitesinde yayınlanacaktır.

Faaliyet Takvimi

SIRA NO FAALİYET TAKVİMİ BAŞLANGIÇ BİTİŞ
1. İl Milli Eğitim Müdürlüklerince yarışmanın okullara duyurulması01.03.202105.03.2021
2. Düzenlenecek olan yarışmanın okul müdürlüklerince öğrencilere duyurulma süresi08.03.202112.03.2021
3. Eserlerin okul müdürlüklerinde toplanması26.04.202130.04.2021
4. Eserlerin okul müdürlüklerince değerlendirilmesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi03.05.202107.05.2021
5. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce eserlerin değerlendirilmesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi10.05.202114.05.2021
6. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce değerlendirilmesi, komisyon tarafından düzenlenen tutanak ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmesi17.05.202121.05.2021
7. Milli Eğitim Bakanlığında değerlendirilen eserlerin sergilenmesi ve ödül töreni15.07.202120.07.2021

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Gizli dedi ki:

    15 temmuz

BİR YORUM YAZ